Iš Gvildenu svetainės

Mintys: DievoIšsiaiškinimai

Žr. Dievas, Vadovėlis, Išsiaiškinimai

Nagrinėju Senąjį Testamentą, kaip Dievas Tėvas aiškinosi.

Pradžios knyga, pasakojimas apie Nojų. Kai Dievas pamatys vaivorykštę - savo sandaros ženklą - jisai prisimins savo sandorą.

Makabiejų knyga. Žydai urve nesigynė šabo dieną, ir juos išžudė. Tad po to nusprendė, kad šabo dieną galima ir reikia gintis.

Makabiejų knyga. Juos užvaldė teisus pyktis.

Dievas gundo žmones - jų nepalaiko, nuo jų nusigręžia - ir žiūri kaip jie pasielgs - ir tik tada iškyla ir paaiškėja jų negerumas. O ypač gundo vyresnį brolį, pamatyti, ar jis nebus besąlygiškai geras ir tyras, nekaltas, ar jisai priklausys nuo aplinkybių. Taip:

Tad Kristus yra tas vyresnysis brolis, kuris nusileido jaunesniajam, kuris buvo tobulas Dievo akyse.

Atskirti, kur veikėjai savarankiškai elgėsi, ir kur Dievo paveikti. (Pavyzdžiui, faraonas sukietėjusia širdimi.)

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/DievoI%c5%a1siai%c5%a1kinimai
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2015 gegužės 01 d., 12:25