Iš Gvildenu svetainės

Mintys: DorovėsIštakos


Išgyvenimo apytaka, Dorovė

Kokios sąlygos grindžia dorovę?


Dorovės kilmė

Dorovė ir elgesys

Dorovės sąsajos

Dorovės ištakos


Pasąmonė atveria sąmonę

Dorovės aplinkybės: Kaip iškyla dorovė?

Pasąmonė atveria sąmonę

Dorovė iškyla kartu su pasirinkimo galimybe

Mes galime gyventi Dievu (mylėti besąlygiškai, mylėti Dievą, gyventi nežinojimu, sąmone) arba gyventi savimi (mylėti sąlygiškai, mylėti save, gyventi žinojimu, pasąmone). Dorovės klausimas iškyla kuomet gyvename savimi. Tuomet iškyla klausimas, ar mylėsime kitą, ir būtent savo artimą, kaip kad mylime save? Vadinas, ar sąlygose mylėsime besąlygiškai?

Kada gyvename Dievu, kitaip tariant, kada gyvename Dievo valia, tada savaime susidėlioja Dievo tyrimai (Ar, Koks, Kaip, Kodėl Dievas būtinas?) ir atitinkami Dievo valios lygmenys: amžinas gyvenimas, išmintis, gera valia, Dievo valia. Tai grindžia keturi teigiami Dievo įsakymai. Kada gyvename savimi, asmenimis, savo valia, tuomet patys privalome sudėlioti asmenų tyrimus (Ar Dievas yra? Koks Aš esu? Kaip Tu esi? Kodėl Kitas yra?) ir atitinkamus lygmenis: gyvenimą, betką, pasirinkimus, valią. Dorovė yra privalėjimas šiuos lygmenis teisingai sudėlioti. Kartu teisingai susidėlioja vienumo sampratos. Šį susidėliojimą grindžia šeši neigiami Dievo įsakymai. Užtat dorovei rūpi sąmoningėjimas. Tai grindžia sąžiningą tyrimą.

Vaisingos prielaidos ir gyvenimas besąlygiškomis sąvokomis

Elgesio ir dorovės palyginimas

Elgesį ir dorovę reikėtų išskirti

Dievo įsijautimai

Troškimai, lūkesčiai, jauduliai, nuotaikos

Aštuongubas kelias

Vertybių (atsakymų, pasąmonės) nepakankamumas - atsiradimas vertybę ryškinančių klausimų. Pasirinkimas Dievo požiūrio vietoj savo požiūrio.

Gyvenimas tarpu

Tarpu tarp Dievo ir gerumo išgyvename amžiną gyvenimą.

Aštuongubas kelias

Aštuongubas kelias susieja dorovę (Dievo trejybę - požiūrius už žmogaus) ir elgesį (žmogaus trejybę - kuria žmogus vis pasitikrina). Panašiai, jis susieja sąmonę ir pasąmonę. Aštuongubas kelias suveikia kalbomis.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Dorov%c4%97sI%c5%a1takos
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 rugsėjo 02 d., 18:43