Iš Gvildenu svetainės

Mintys: JuodasisDievas

Žr. Dievas

Juodasis Dievas

Pirmapradis Dievas pirm visų sąvokų, įskaitant laiką, erdvę, meilę, protą... kuris užsimoja išsiaiškinti, Ar būčiau net tuomet jeigu nebūčiau? Ar aš būtinas? Užtat jis pasitraukia visais įmanomais būdais, tuomi sukuria šviesą ir mus visus. Kaip jis gali pasiekti kiekvieną iš mūsų? Jį pavaizdavau chorvede Dee Guyton kartu su tvėrimo dienomis, visko padalinimais, kuriuos vaizdavau šv.Benedict Afrikiečio (rytų) parapijos choro narėmis. Visa kas juoda yra dieviška.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/JuodasisDievas
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2012 lapkričio 01 d., 21:08