Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Materializmas

Noriu rašyti pranešimą Materializmas, Idealizmas ir Neurologija.


Lietuvos filosofų draugija ir Lietuvos kultūros tyrimų institutas 2014 m. gegužės 30-31 d. rengia respublikinę konferenciją Filosofiniai materializmai: istorinė ir šiuolaikinė perspektyvos Materializmo tema filosofijoje atsinaujina kartu su kiekviena nauja paradigma, priversdama performuluoti ir naujai pagrįsti kiekvieną idealistinį postulatą. Šiuo požiūriu materializmo tema neatsiejama nuo filosofijos istorijos. Tačiau kartu materializmas pasirodo ir kaip į ateitį orientuotas filosofijos pažadas, skelbiantis apie naujas politinio įvykio, mokslų raidos, materialaus kūno ar objektų ontologijos galimybes. Kartu materializmas yra ir mūsų kultūrinis paveldas, kuris, įdiegtas ideologine istorinio ir dialektinio materializmo forma, vis dar atkakliai reiškiasi kaip “humanitarinių mokslų metodologija”.

Turint omenyje šiuos įvairius materializmo pavidalus, konferencijoje siūloma kritiškai reflektuoti šias temas:

Prašome siųsti pranešimų tezes (iki 300 žodžių), nurodant instituciją, pareigas ir e-pašto adresą)adresu materializmai@gmail.com iki balandžio 27 d. Organizacinis komitetas: Danutė Bacevičiūtė, Simas Čelutka, Vilius Dranseika, Naglis Kardelis, Kasparas Pocius, Julija Tuleikytė, Audronė Žukauskaitė.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Materializmas
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2014 kovo 31 d., 11:11