Iš Gvildenu svetainės

Mintys: MeninėsPriemonės

Žr. Meno taisyklės, Paroda

Tikslas

Meninis tikslas yra padėti žiūrovui mąstyti, įsijausti, paskatinti gvildenti, kurti ir prisijungti.

Pabrėžti keliavimą - veikėjų, mūsų ir Dievo. Išsiaiškiname, kad esame siųsti.

Skatinti žiūrovą ieškoti ryšių, sąsajų, žiūrėti po kambarį, jį bandyti suvokti, kaip visumą.

Klausimai

Kur žmonės? Kur Dievas?

Menininkai

Menininkai iš kurių noriu pasimokyti: Kandinksy, Monet, Greco, Op-Art, Harry Who, Picasso, Mondigliani, Rembrandt, Chagall

Dėsniai, kaip iššaukti gyvybę

Christopher Alexander gyvybės dėniai. Jeigu du taškai yra plotmėje, kaip ne plotmėje esančiu trečiu tašku kviesti ir įtraukti žiūrovą?

Bendri dėsniai:

Gyvybė išėjime už savęs, laisvume, atsipalaidavime, žymesnių židinių atpalaidavime vardan smulkesnių židinių:

Veikėjai nesukaustyti, atsipalaidavę, gali judėti. Neabejingumas, pasitraukimas. Kodėl gyva.

Gyvybė židinių ieškojime, randant vieną (panaikinant vienodumą), arba nerandant nė vieno (išlaikant vienodumą) ir pačiame daugialypiame ieškojime:

Yra erdvė kur ir kam judėti. Atsirėmimas, tarnavimas, pritaikymas, įtraukimas. Kaip gyva.

Gyvybė židiniams skirtame dėmesyje, ypač dalyvyje, dviprasmybėje ir susipynime:

Dėmesys gali judėti. Veiksmingumas, įtakingumas, dalyvavimas. Kas gyva.

Gyvybė pagrindino židinio dvasioje, jos išraiškoje, tuštumoje

Žiūrovas gali judėti, susitapinti su erdve, su ja derintis, nebūtinai su taškais. Raiškos galimybė. Ar gyva.

Spalvos

Pavidalas

Apšvietimas

Perspektvya

Kompozicija

Planai

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Menin%c4%97sPriemon%c4%97s
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 lapkričio 05 d., 20:34