Iš Gvildenu svetainės

Mintys: PadalinimųRatas


Padalinimai, Išgyvenimo apytaka, Veiksmai, Ir vienas, Ir du, Ir trys

Kaip padalinimų ratas grindžia žmogaus išgyvenimo galimybes?


分裂之轮Veiksmai

Key to my Overview is the addition of zero, one, two or three perspectives to MyPosition. The addition of these perspectives may be considered as the addition of:

Trys veiksmai

Langai

Langai (veiksmas +2) žiūri į "save" (-1 tiesa). Tai asmens ir dvasios ryšys: asmuo yra savasties dvasia - Dievas yra tiesos dvasia; Aš esu tvarkos dvasia; Tu esi dalyvavimo dvasia; Kitas yra sprendimo dvasia?

Padalinimų rato sandara

Padalinimų ratas ir aštuonerybė

Padalinimų rate antistruktūra (gyvenimo lygtis):

Šie padalinimai turi papildinius. Jie išreiškia pasirinkimą tarp dviejų santvarkų - uždarą-nykstančią (mažėjantis laisvėjimas) ir atvirą-bręstančią (didėjantis laisvėjimas). Pirmoji yra padalinimas, o antroji yra papildinys. Yra atitinkamai du atvaizdai.

Padalinimuose yra tokie santykiai visumos požiūrio į dalies požiūrį:

Kiekvienu atveju tai (visumos) požiūriai į (dalies) požiūrį, tad atvaizdai. O nulybė, tai joks požiūris. Vienybės visuma ir dalis sutampa, tad tai tiesiog požiūris. Įdomu, kaip tai susiję su veiksniais +1, +2, +3. Pavyzdžiui, sąmoningumas šešerybės klausimų yra vienybės klausimas: Ar Dievas būtinas?

Padalinimų rato lygtys remiasi gyvenimo lygtimi, kurią pritaiko padalinimui [X]:

Nuo nulybės iki vieningumo

Vieningumu negali pasitraukti nes juo viskas yra viena. Kodėl toliau iškyla žinojimas?

Ir galiausiai

Lygtys

Užrašai


2019.12.13 A: Kaip veiksmai išplečia požiūrių visumą?

D: Visuma sudaro tai, kas įmanoma. O veiksmai apibrėžia įmanomumą, tad jį išsako kaip visumos prielaidą. Ir ta prielaida priklauso nuo mūsų sąmoningumo lygmens, kiek trokštame, ar mes tobuli, ar užtikrinti, ar ramūs, ar mylintys. UŽtat tarp įmanomumo lygmenų slypi jūsų laisvė, jūsų galimybės, tame tarpe, tame įmanomume. Užtat jūs vis iškylate, jūs išryškėjate ir papildote, išplečiate visumą ir jinai jus įkūnija.


Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Padalinim%c5%b3Ratas
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 rugsėjo 03 d., 14:14