Iš Gvildenu svetainės

Mintys: PadalinimųRatas

Žr. PadalinimaiVeiksmai

Key to my Overview is the addition of zero, one, two or three perspectives to MyPosition. The addition of these perspectives may be considered as the addition of:

Langai

Langai (veiksmas +2) žiūri į "save" (-1 tiesa). Tai asmens ir dvasios ryšys: asmuo yra savasties dvasia - Dievas yra tiesos dvasia; Aš esu tvarkos dvasia; Tu esi dalyvavimo dvasia; Kitas yra sprendimo dvasia?

Aštuonerybė

Padalinimų ratas ir aštuonerybė

Padalinimų rate antistruktūra (gyvenimo lygtis):

Šie padalinimai turi papildinius. Jie išreiškia pasirinkimą tarp dviejų santvarkų - uždarą-nykstančią (mažėjantis laisvėjimas) ir atvirą-bręstančią (didėjantis laisvėjimas). Pirmoji yra padalinimas, o antroji yra papildinys. Yra atitinkamai du atvaizdai.

Padalinimų rato lygtys remiasi gyvenimo lygtimi, kurią pritaiko padalinimui [X]:

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Padalinim%c5%b3Ratas
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 sausio 22 d., 21:39