Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Pertvarkymai

Raida, Žemėlapynas, Vadovėlis, Metraštis, Žinynas, Kelionė

Kiekvienas pertvarkymas savaip išreiškia Dievo vaidmens raidą.

Pertvarkymų seka:

Pertvarkymai išsako ryškėjančią prieštaravimo galimybę.

Ištirta, jog kairinis pusrutulis mąsto kaip ir dalis, o dešininis pusrutulis mąsto koks ir visumą. Pertvarkymas sieja visumą ir dalis, tad įdomu tą ryšį geriau suprasti.

Simetrinių funkcijų bazės, įvertintos tikrinėse vertėse, gal išsako persitvarkymus. Pavyzdžiui, užmirštoji bazė išsakoma dvejomis abėcėlėmis, tai gal ryšys tarp dviejų tvarkų.

Lygmenų poros

Nesusivedimai, pertvarkymai

Palyginti pertvarkymus su permainomis:

Mes valdome savo veiksmus. Seka yra suvaldoma, tiek baigtinė, tiek begalinė. Tad atbulai veikiame, suvaldome tvarkas, kolei suvaldome seką (gero vaiko kryptis - išskiriame esmę). Tada apsiverčia ir atsiremdami į Dievą galim amžinai plėtoti (blogo vaiko kryptis - esame atviri).

O pertvarkymus papildome Dievu ir gerumu (vidine tvarka - lentelėmis) kurių nereik išsakyti. Visa tai susideda į aštuongubį kelią.

Medžiu nusistatome, seka vykdome ir tinklu permąstome.

Židinių skaičius ir atitikimas trejybei leidžia suprasti pertvarkymų eigą. Iš pradžių tvarkomės su pirmine, begaline tvarka, ją apgename, vis paverčiame baigtine. Taip, pradedant baigtine seka prieiname prie begalinės sekos. Taip prieiname prie besąlygiškumo, prie Dievo požiūrio. Tada viskas apsiverčia ir iš begalinės tvarkos einame į baigtinę tvarką, auginame, plėtojame naują, antrinę, papildomą tvarką. Vadinas, pirma atsigręžiama į tvarką grindžiančią tvarką, o paskui susitelkiama į tarp tarp tvarkų. Taip ieškomas kiekvienos tvarkos tikslas. Priedo, taip supaprastinama tvarka - raidos begalinis galimybių medis tampa metraščio laikotarpių medžiu; žemėlapyno begalinė ryšių raizgalynė tampa esminių apylankų tinklu; vadovėlio begalinė nurodymų seka tampa esminių žingsnių vėrinys. Taip išgaunama esmė, išverčiant tvarkų tarpą.

O ženklų savybių poros (medžiai, tinklai, sekos) išgauna tuos tvarkų tarpus.

Pertvarkymais žengiame trejybei priešinga kryptimi: iš vykdymo seka į nusistatymą medžiu; iš nusistatymo medžiu į permąstymą tinklu; iš permąstymo tinklu į vykdymą seka. Iš pradžių tai vyksta iš baigtinės tvarkos į nesuskaičiuojamą tvarką, bet apėjus ratu vieną kartą persivirsta ir vyksta iš nesuskaičiuojamos tvarkos į baigtinę tvarką. Tokiu būdu iš pradžių ieškoma baigtinės tvarkos pagrindo, o paskui išreiškiamas tvarkų vidinis tarpas ir ieškoma jo tikslo.

Pamąstyti kaip tokie dvigubiniai pertvarkymai išreiškia ženklų savybes, tuo pačiu medžius, mikrosavybes (tinklus) ir sagas (sekas):

Tai gali padėti ženklų savybėmis susieti su asmenų poromis. Viena lygmenų ar tvarkų pora yra papildinys kitai lygmenų ar tvarkų porai, ją papildo ar "myli".


They - no perspective, You - a perspective, I - any perspective, God - all perspectives

God - no circumstances, I - a circumstance, You - any circumstance, They - all circumstances

God (spirit) - no perspective, I (structure) - perspective, You (representation) - perspective on perspective, They (unity - gap) - perspective on perspective on perspective

Relate 4 persons and 6 conversations to 6 restructurings. Look at properties of life. Look at commandments, at qualities of signs.

Love supports life and eternal life

Counterquestions yield combinations.

Note how the gap grows better defined, from thing to flow. How does it relate to the properties of life? To the lessons between Them, You, I and God? To the qualities of signs? To the counterquestions? To the divisions of everything? How we invert everything.

Life is the goodness of God. Counterquestions relate perspective and situation. Ways of figuring things out develop concepts.

The gap grows more defined, until there is a gap within the gap.

Where do the persons come from? Consider the qualities of signs, the counterquestions, the ways of figuring things out, the commandments.

Ways of learning, growing more defined.

Relate to ten commandments...

Love's support of ambiguity, increasing variety. Between undefinition, generality (God) and definition, specificity (They).

A unity of knowledge involves different points of view.

       God's Mind

    A moment of eternal life.

       Here and now!

      Crossing the river 

        Saved by grace

God doesn't have to be good...

and the good kid's world

    The bad kid's world

Catalog: The counterquestions have us take up wider perspectives. Relate to the counterquestions as ways of figuring things out... ways of better defining - refining definitions... (evolution: judge the tree by the fruit); atlas: judge the big by the little; handbook: judge yourself as you judge others; chronicle: wait for the master, share in the treasure; catalog: belong to the lord, share in the favor; odyssey: follow the teacher, share in the virtue ??? How things become defined - what happens to the gap - qualities of signs? pairs of levels? - meaning keeps getting progressively added - divisions of everything

Ways of learning (breaking up with the secondary, finite structure) are related to how things become defined (the primary structure's substrate becomes apparent).

The first structure is taken as fixed and the second structure as a changing perspective. (Relate this to the qualities of signs and their two levels). There is thus coordinated movement between the structures. They are coupled. Also, the first structure can be thought of as a situation and the second as a perspective, so that together they define a counterquestion.

The second three reorderings have to do with a circumscribed primary structure, which may be endless but yet has certain limits, thus an inside and an outside, which can be distinguished. These primary structures may be associated with growth as defined by the previous reorderings, where the secondary structure defines the growth of the primary structure. Also, each pair may be thought of as describing learning and growth, thus eternal life.

Pruning grows the gap! Meaningful experience of absence.

Look for how the gap is defined within the gap. Note also how growth is defined.

Visualizations are restructurings that allow us to consider prospective choices as both thoughts and actions on thoughts. The primary structure gives the thoughts that are acted upon, and the secondary structure gives the thoughts that act. These structures are: sequences, hierarchies or networks. The secondary structure must differ from the primary structure.

The three external structurings are hierarchies , sequences , and networks. It is an open problem how to structurally derive definitions for them. Related structures: Applying to something the mechanics inherent in the properties of everything . The foursome, fivesome, sixsome. The emotional dimensions . The markings of the foursome: malleable and memorable are expressed in terms of trees (hierarchies), modifiable and meaningful are expressed in terms of microattributes (networks), mobile and motivated are expressed in terms of tokens (sequences). [9/99, Andrius Kulikauskas]

[http://www.ms.lt/ms/projects/structurekinds/paper052499.html Organizing Thoughts into Sequences, Hierarchies and Networks] by Andrius Kulikauskas and Saulius Maskeliunas

===Discussion===

The six restructurings, visualizations (chronicle SH, catalog HN, canon SN, evolution HS, atlas NH, tour NS) lead me to think that: The structures may agree in spirit, but not match up item by item. The restructurings have us change our organizing principle (where S is sequence, H is hierarchy, N is network). This change occurs because the first organizing principle is too robust, and breaks down, because our mind can't encompass it. So our mind patches it up with a second organizing principle. This allows for visualization because our mind can stay fixed on the first organization, and our mind's eye can move about the second organization. But here there is no higher or lower amongst S, H, N. They are a very different structure. So how are these structures to be reconciled? The qualities of signs come in pairs, in complements. Likewise, the restructuring come in pairs, reversals. These pairs seem to match, I will have to explore this. [Do the three pairs accord with: care, believe, obey?][Do they express the mental movements of the foursome (knowledge), fivesome (decision making), sixsome (morality)?] [Do they relate to "stands, actions, thoughts" as in the ways or re-thinking, such as "our own thoughts"?]

It does seem that the "presence" which relates

I think that "obeying, believing, caring" are critical to life, and the different kinds of structure are providing different structural frameworks for expressing them in different but shared ways. I will pursue this further.

Dievas išeina už savęs tvarkomis:

ir mes panašiai bręstame. Tvarkų eiga apsiverčia, kaip kad žinojimu klausimas išverčiamas atsakymu:

Užrašai

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Pertvarkymai
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 lapkričio 22 d., 23:14