Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Pertvarkymai


Raida, Žemėlapynas, Vadovėlis, Metraštis, Žinynas, Kelionė

Kaip pertvarkymai grindžia sąmoningumą?

Skaičiau šiuos pranešimus apie pertvarkymus:


改组


Yra trys tvarkos: seka, medis, tinklas. Šeši pertvarkymai vieną tvarką pertvarko kita tvarka.

Tvarkos

Pertvarkymas

Pertvarkymai

Kaip pertvarkymų poros susijusios su:

Lygmenų poros

Pertvarkymų eilės tvarka

Ryškėjantis tarpas

Pertvarkymų visuma


Tvarkų rūšys

Dievas išeina už savęs tvarkomis (antrinėmis sandaromis):

ir mes panašiai bręstame.

Pertvarkymų esmė

Pertvarkymo tikslas

Pirminė tvarka ir antrinė tvarka

Sąmoningumas pasąmonę pertvarko sąmone

Tarpas tarp dvieju tvarkųPertvarkymų poros

Each pair may be thought of as describing learning and growth, thus eternal life.

Pruning grows the gap! Meaningful experience of absence.

Tvarkų eiga apsiverčia, kaip kad žinojimu klausimas išverčiamas atsakymu:

Pertvarkymų eilės tvarka

Pertvarkymų seka:

Pertvarkymai išsako ryškėjančią prieštaravimo galimybę.

Eilės tvarkos pagrindimas

Pertvarkymai ir permainos

Pertvarkymai ir lygmenų poros

They - no perspective, You - a perspective, I - any perspective, God - all perspectives

Šeši laipsniai nuo asmeninės tiesos iki besąlygiškos tiesos sieja lygmenų poras:

Pamąstyti kaip tokie dvigubiniai pertvarkymai išreiškia ženklų savybes, tuo pačiu medžius, mikrosavybes (tinklus) ir sagas (sekas):

Tai gali padėti ženklų savybėmis susieti su asmenų poromis. Viena lygmenų ar tvarkų pora yra papildinys kitai lygmenų ar tvarkų porai, ją papildo ar "myli".

Ženklų savybių poros (medžiai, tinklai, sekos) išgauna tvarkų tarpus.

Pertvarkymai, dvejonės, mokymosi būdai

Žinojimo rūmai sieja pertvarkymus, dvejones, išsiaiškinimo būdus santvarkoje

Dvejone mąstome platesniu požiūriu. Dvejonės suduria, tad pertvarko. Pertvarkymu tiksliname apibrėžimą.

Ways of learning (breaking up with the secondary, finite structure) are related to how things become defined (the primary structure's substrate becomes apparent).

Paskiri pertvarkymai

Pertvarkymų visuma

Užrašai

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Pertvarkymai
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 rugsėjo 01 d., 18:55