Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Raida

Raida Kitas - Brandos bendrystė

Kaip suvokti šviesuolio brandos raidą?

Branda

Bendrystė

Dvylika klausimų

Atsakomybė, Vertybės

Gvildenimai

Klausimai ir vienumas

Dievo klausimai

Klausimai ir branda

Klausimai ir sandaros

Klausimai ir išsiaiškinimai

Kaip klausimai susiję su:

Gvildenimų žemėlapis

Klausimų vaizdavimas

Savišvieta

Klausimai, kuriais pažįstame save, bręstame.

Tuo pačiu pristatyti pavyzdžius žmonių, kurie mane įtakojo: mano draugai, įžymūs mąstytojai, ir šviesuoliai iš Minčių sodo ir kitur.

Vertybės, Gvildenimai, Klausimai, Užmojai, Savišvieta, Šviesuoliai DvylikaKlausimų Sąsajos VertybiųŽemėlapis

Minčių sodas

12 klausimų išreiškia šviesuolio brandos raidą, mūsų vienumo lygmenį, Dievo būtinumo laipsnį

Klausimai ir atsakymai yra du iš atvaizdų. O asmeniški klausimai ir atsakymai juos išreiškia asmeniškai, papuolamai, sąlygiškai. Bet klausimo ir atsakymo ryšys nėra atsitiktinis. Jisai bęsąlygiškas.

Klausimais asmuo pasitraukia, išverčiamas į bendruomenę.

Evoliucija yra skeptikams, skurdžiadvasiams - viskas vyksta mažais pakeitimais

Šviesuolių bendrystė palaikoma meile. Ji mūsų ugdymosi sąlyga. Mes vienybe gyvename, bręstame, mokomės. Meile tampama viena. Buvimas viena yra mūsų meilės išdava ir išraiška.

Kaip būti viena Kitu

Kaip viską išvesti iš paskiro žmogaus? Atjaučiant jį, kaip jis bręsta.

Su nebendraujančiais galim būti viena:

Bendradarbiauti dalinai:

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Raida
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2015 kovo 24 d., 21:11