Iš Gvildenu svetainės

Mintys: SandarųRaida


Sandarų tyrimas, Žemėlapynas, Išgyvenimo apytaka

Kaip išgyvenimo apytaka iškyla požiūriai ir sandaros?Visaregis, pirminės sandaros, antrinės sandaros

Visaregio bruožų suveikimas

Raidos dėsnis: asmuo pakeičiamas nuline veikla kuri ištęsiama nenuline veikla, paneigianti nulinę veiklą būtent apimtyje. Tai veiksmas +2.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Sandar%c5%b3Raida
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 vasario 23 d., 22:29