Iš Gvildenu svetainės

Mintys: SantvarkųNagrinėjimas


Atvaizdai, Atjautos, Santvarka, Vaizduotė

Kaip santvarkų nagrinėjimo būdai išreiškia vaizduotės galimybes?
Šie šeši santvarkos modeliavimo būdai išsako tiek santvarkos, tiek vaizduotės šešis kampus.

There are six Ways of Modeling, one from questions that reveal the actors' point of view, another from answers that reveal the concepts' point of view, and the remaining four bridge these two by means of why, how, what, whether.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Santvark%c5%b3Nagrin%c4%97jimas
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 vasario 02 d., 20:53