Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Savastis


Žr.Asmenys

Kaip žmogų veikia kiti žmonės?Sąlygos

Šešerybė

Nuostatos

Branda

Laisvė

Ženklai

Įtaka

Svaigalų poveikių tyrimas Šūhongui

Darbas Šūhongui

Nagrinėti savasties vystymosi pakopas (social identity stages)


Kas yra savastis?

Tai kas yra, kas būna.

Išėjimo už savęs dvilypumas

Savo ribos nustatymas sąmoningumu, įsijaučiant ir atsitokėjant

Riba

Apimtis

Aplinka

Apibrėžimas, sandara

Poros pora

Išeities taškas, Aš

Žinojimas, atmintis

Savybių visuma, raiška

Sąmoningas įsipareigojimas - atmintis

Savęs ženklas

Laisvė

Prasmė

Kas mumis pasireiškia

Už ką atsakome

Gyvenimo lygties išsakytas santykis su savimi sąlygose

Vienumas

Santykiai

Kaip savastis keičiasi

Žmogus tveria save. Didele dalimi save tveria ryšium su kitais, ryšium su bendruomene. Tad reikia tirti kaip žmogus tveria savastį.

Savasties tvėrimas

Savasties branda

Savasties pasikeitimas

Sąmoningėjimas

Sąvokos

Užrašai

Savastis - pirminės sandaros

Kas yra savastis?

Kaip pirminės sandaros apibrėžia vidų ir išorę, tad savasčių galimybes?

Savastis naujai apibrėžta. Pradinė savastis perkuriama, išverčiama, tampant antrine savastimi, tai tolydu. Išvertimas (išorė tampa vidumi), įsisavinimas įmanomas meile.


Laidos

Mąstytojai


2016.11.25 A: Kaip svaigalų naudojimas tampa savu ar svetimu?

D: Įsijausk, kodėl svaigalai naudojami. O dėl to, kad pateisinti jų pabandymą. Tad pabandymas yra esminis dalykas, paragavimas. O paragavimas visada prasideda nežinojimu, tačiau būtent kitų žinojimu. Tad tai nežinojimo pakeitimas žinojimu, kuriuo nežinojimo ir žinojimo klausimas buvo svetimas, paskui žinojimas tapo savu ir nežinojimas svetimu. Užtat labai sunku, kad nežinojimas taptų savu. Tad tai susiję su bendrijos įsisavinimu ir pateisinimu. O ji pateisinama ryšium su vis platesne bendruomene ir tie pateisinimai, tai poreikių patenkinimai. Tad tai susiję su paklusnumu ir pasakojimo kalba. Tad ieškok įtampos balsų ir kaip jie pasikeičia mums ką nors išmokus, kaip įtampos balsui esant klausimas yra savas ir nesikeičia, tačiau mums pilnai atsiskleidus, prieštaravimai gali vykti mūsų viduje, kūno ir proto poreikiais, vidine ir išorine valia, taip kad naujai įsisaviname tiesą ir priimame naują įtampos balsą. Tad suvok kaip pasakojimu priimame naują tiesą, atmetame pasaulio tiesą ir priimame širdies tiesą. O pasaulio tiesą priimame labai lengvai, spaudžiami nuolatinės pasaulio įtampos. Tad ieškok tų nuolatinių įtampų ir kaip jos pranyksta mums pilnai išsiskleidžius. Pamatysi.


Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Savastis
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 rugsėjo 18 d., 21:42