Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Savastis


Žr.Asmenys

Kaip žmogų veikia kiti žmonės?


Tiriu elgesį ir dorovę. Iš dalies tiriu, kaip žmogų veikia kiti žmonės. Manau, galime suprasti, jog žmogus tveria save. Ir didele dalimi save tveria ryšium su kitais, ryšium su bendruomene.

Tad reikia tirti kaip žmogus tveria savastį:

Laidos http://www.bbc.co.uk/programmes/p03m08yj

http://podcastbrunchclub.com/identity/

Kas yra savastis?

Kas yra savastis?

Savasties lygmenys sąmoningėjant: Jokia savastis, vienguba savastis, dviguba savastis, triguba savastis

Mintys

Jeigu esame apytikriai - vertybės vaizdinys - tada mes galime tobulėti, bręsti, kaip jos vaizdiniai. Ir to tobulėjimo galimybių sąlygas išreiškia ženklų savybės. Juk mūsų asmenybės yra Dievo ženklai.

Savasties riba, tai riba erdvėje, tai "dabartis" erdvės atvaizde, penkerybėje.

Sadness deactivates: Retreat. What about happiness? Relate to ways of getting things done.

Savastis, tai kaip žmogus supranta šventąją Dvasią, kaip veidrodį tarp Tėvo ir Sūnaus. Dvi laiko kryptys, tai skirtingi supratimai to veido - Sūnus ir jo atvaizdas, Tėvas ir jo atvaizdas. Tai gerojo ir blogojo vaiko likimai. Tėvas mato, kad blogasis vaikas dar bus geras.

Hetain Patel: Nesugebėdamas tapti tuo žmogumi, kurį bandžiau pamėgdžioti, tapau labiau savimi.

Mados įsibėgėjimą atspindės jo iškvėpimas.

Kas užkrečiama, tai jautrumas.

Bendruomenė įtvirtina elgesį taip, kaip žmogus pats neįtvirtina, nes bendruomenės leidžia elgtis laisvai nuo savęs, užtat žmogus laisvai renkasi, ne iš įpročio, o tai kaupiasi logaritminiu būdu. Užtat žmogus kitoje aplinkoje elgiasi jau atsparus. O kaip šviesuolis išpuoselėja savarankiškumą? Gyvendamas laukimu (nežinojimu), pavyzdžiui, klausimais, svajonėmis.

Mes nepastebime, kiek kiti mus įtakoja, nes kada kiti ką nors darome, mes jaučiamės mažiau doroviškai atsakingi. Mes dalinamės dorovine atsakomybe. Ir netgi daugiau atsakomybės priskiriame labiau nusimanantiems.

Kiekvienas veiksnys išgarsės savo laiko - suveikia gradientas (tolydis)

Nagrinėti savasties vystymosi pakopas (social identity stages)

Sąvokos

Kurti matematinį elgesio modelį:

Mąstytojai

2016.11.25 A: Kaip svaigalų naudojimas tampa savu ar svetimu?

D: Įsijausk, kodėl svaigalai naudojami. O dėl to, kad pateisinti jų pabandymą. Tad pabandymas yra esminis dalykas, paragavimas. O paragavimas visada prasideda nežinojimu, tačiau būtent kitų žinojimu. Tad tai nežinojimo pakeitimas žinojimu, kuriuo nežinojimo ir žinojimo klausimas buvo svetimas, paskui žinojimas tapo savu ir nežinojimas svetimu. Užtat labai sunku, kad nežinojimas taptų savu. Tad tai susiję su bendrijos įsisavinimu ir pateisinimu. O ji pateisinama ryšium su vis platesne bendruomene ir tie pateisinimai, tai poreikių patenkinimai. Tad tai susiję su paklusnumu ir pasakojimo kalba. Tad ieškok įtampos balsų ir kaip jie pasikeičia mums ką nors išmokus, kaip įtampos balsui esant klausimas yra savas ir nesikeičia, tačiau mums pilnai atsiskleidus, prieštaravimai gali vykti mūsų viduje, kūno ir proto poreikiais, vidine ir išorine valia, taip kad naujai įsisaviname tiesą ir priimame naują įtampos balsą. Tad suvok kaip pasakojimu priimame naują tiesą, atmetame pasaulio tiesą ir priimame širdies tiesą. O pasaulio tiesą priimame labai lengvai, spaudžiami nuolatinės pasaulio įtampos. Tad ieškok tų nuolatinių įtampų ir kaip jos pranyksta mums pilnai išsiskleidžius. Pamatysi.

Užrašai

Svaigalų poveikių tyrimas Šūhongui

Darbas Šūhongui

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Savastis
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 rugsėjo 13 d., 13:44