Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Asmenys


Asmuo, Asmenų tyrimai, Gyvenimo lygtis, Neįsivaizduojamumas

Kaip apibrėžiami keturi asmenys?


Kaip apibrėžiami keturi asmenys?

Asmenų požiūriai

Asmenų kilmė

Asmenų branda

Kitas

Asmenų santykiai su sandaromis


Kitame puslapyje giliniuosi, kas yra asmuo. Šiame puslapyje nagrinėju keturis asmenis: Dievą, Mane, Tave, Kitą.

Kaip skiriasi asmenys: Dievas, Aš, Tu, Kitas

 DievasTuKitas
pirmi keturi padalinimainulybėvienybėdvejybėtrejybė
mato manimikodėl: kas mes iš tiesų esamekaip: save matau per savo vaidmenįkoks: mane per savo prielaidasar: manęs visai nemato
buvimas vienadvasiasandaraatvaizdaivieningumas
asmenų lygtisDievasgerumasgyvenimasamžinas gyvenimas
suvokimo lygmenyssuvokimassavęs suvokimasbendras suvokimassusikalbėjimas
išvertimai, buvima ne vienas, asmens iššaukti santykiai Aš išverčiu DievąTu suvedi Dievą ir ManeKitas atskiria Dievą ir Mane, užtat parodo jog Dievas viršesnis, nes būtent jisai rūpinasi Kitu

Tarpusavio santykiai

Gyvenimo lygties lygmenys. Amžino gyvenimo išreiškimas Dievo trejybe. Dievo išvertimas.

Rūpinamės Dievu, Manimi, Tavimi, Kitais. (Tai Minčių sodo veiklos)

Dievas yra Asmens ir Dvasios vienumas. Kitas yra Asmens ir Dvasios atskyrimas, juk Kitas atskiria dvasią nuo dvasios. Aš ir Tu esame tarpiniai slenksčiai. Būdami viena su Kitu mes naujai suvedame Asmenį ir Dvasią.

Asmeniui bene reikalingi visi asmenys: Kiti, Tu, Aš ir Dievas.

Požiūriai - santykiai su santvarka

Požiūriai išsako mūsų išėjimą už savęs. Kitu visi santykiai tarp asmenų pilnai išsakomi požiūriais, taip kad Dievas (nežinojimas) yra požiūriu atskirtas nuo Manęs (žinojimo).

Asmenų keturi lygmenys:

Asmenys (tiesos langai), tiesos atsiskleidimo pakopa iš žinojimo į nežinojimą:

Asmenų tiesos, tai keturi išgyvenimo lygmenys:

Išeities taškai, savastis

Išeities taškas: Vantage is the structural context, the structural vantage point, that distinguishes a Person:

Vantage gives the structural Level: Spirit, Structure, Representation, Unity

Asmens požiūris išsako ką jisai žino:

Ką asmuo žino, tai asmens prielaidos. Tad žinoti nieko - prieiti be nuomonių, kaip svetimas, kaip kitas. Tad asmenys (Dievas, Aš, Tu, Kitas) iškyla tiktai su ketverybe.

Sandaros išryškėjimas veikla. Visaregio sandai.

Asmenys - Dievas, Aš, Tu, Kitas - yra apibrėžiami santvarkos pagrindu.

Nuo santvarkos:

Sąmoningumo (nežinojimo ir žinojimo santykio) išsakymas požiūriais

Visas sąvokas dėliojant programine įranga TheBrain išskyriau keturias pagrindines sąvokas (1+4+6+1):

Jos grindžia skirtingus supratimus. Bene atitinka keturias vienumo sampratas išsakančias valių santykius.

Štai mintys, kaip šios sąvokos susijusios:

Troškimai - Dievo atvaizdai

There are four properties of God (Everyone) and NotGod (Everything) because assuming is taking up a vantage point:

Keturi asmenys

Asmenų apibrėžimas vieningumu X=X:

Apimtys yra apibrėžimo filtrai, sietai, ką reiškia lygybės ženklas.

Dievas savo išėjimą už savęs išgyvena keturiais asmenimis

Kitas

Kitas yra trečias asmuo, kuris iškyla su amžinu gyvenimu, tame tarpe kuriame Dievas ir Aš (santvarkoje) dar nesutampame kaip Tu, taip kad Dievas nebūtinai geras.

Asmenų požiūriai yra jų išeities taškai. Kito išeities taškas yra Dievo troškimas visko, tad ir mūsų rūpesčių bei nesąmonių, tad Dievo būtinumas.

Kitas yra:

Prielaidų rinkinys

One's Self is the assumptions one makes. There are two representations in terms of Questions (making fewer Assumptions) and Answers (making more Assumptions). God makes all assumptions, thus is both assumed and need not be assumed. We subtract assumptions to get I, You, Other. Everything makes no assumptions. We add assumptions to get Anything, Something, Nothing. The two sets of levels match because of the number of assumptions involved:

Assumption of God is manifest by negating nonassumption of God, that is, by Person's freely choosing God over themselves. The noninterference of assumption and nonassumption of one Person upon the next is the respect for their freedom. God, I, You, Other are contexts for Freedom:

Thus levels of Nonassumption arise, because of the respect for Person that is separate, prior to the Person who provides their context. Yet for this same reason the Scope keeps getting narrower until finally Position and Perspective are separated by merely Nothing.

Asmenys ir pertvarkymai

Buvimo (žinojimo) ir nebuvimo (nežinojimo) santykis

God is Not NotGod: Where God is Definition (GoingBeyondOneself), NotGod is Self, System, Structure which God overcomes. This is how Person both is and is not. There are zero, one, two or three Perspectives:

Along with the three aspects of God there is the Self which defines God. This makes for four subjects to which the definition of God may be applied. They are:

God beyond NotGod: Where God is beyond (before GoingBeyondOneself), NotGod is the Self (after GoingBeyondOneself) which is offered as a choice in contrast, and which is within limits (thus linked), whereas God stretches beyond any limits, before or after. This is how GoingBeyondOneself both is and is not. There are zero, one, two or three Contexts:

Liudijimas

Mintys apie lygmenis

The six intermediary divisions (1-6) are perhaps sufficient to generate all structure, given everything. But to make that coherent, we need to add the asymptotic divisions, the nullsome (0) and the sevensome (7). I think that the point of the nullsome is God's transcendence, his going beyond himself. And the point of the sevensome is God's engagement, his will, his taking up the structure.

I think the point of life is that for the unfolding to cohere, then we must include the asymptotic divisions. Somehow they are inherent in life, where life is the fact that God is good, that everything has slack.

So I can update my list:

Each of these is an expression of eternal life, unconditional life. The idea is that such life is possible within Everything only if through the good there is within, and that good can be only of God, the whole beyond the system. In this sense, life is the fact that God is good.

perhaps:

Each of these is split because of representations. But perhaps purpose and choice cannot be split into representations. In other words, they might not be of the system, only of the spirit. The system is that for which there are representations.

Note that there are six representations of Anything, and only four for Everything and two for Slack. Life is the coherence of Anything, that is, Life is the unity of representations of Anything. Also, I'm thinking that Anything may have a purpose, unity, existence, etc. So these might be for "conditional life", but we can choose "unconditional life", but only from the vantage point of Everything and "good", where "God is good". That is, we must think of Anything as Everything plus Slack, perhaps if "conditional life" is to be "unconditional life".

On the right hand side, we have a variety ways of expressing "eternal life", unconditional life. Life given by one who loves us more than we love ourselves, who wants us to be alive more than we can even understand.

On the left hand side, we have ways of expressing Everything as a stage for life. The purpose of this stage, 0), is that God go beyond himself, transcend himself. The ultimate choice of this stage, 7), is that God engage it. But the stage itself is defined by 1-6.

I suppose the question is, to what extent can there be life without purpose or choice? Such a life I expect must be centered around morality. It holds for an Anything. Perhaps that Anything must entertain and develop a relationship with Everything (in that Anything is Everything plus Slack). But the Anything can stand on its own for quite some time. So that would be an interesting model, that this is like a game, where Anything stands on its own for as long as it can, until its relationship with Everything becomes explicit. But that may not be bad at all, either. Both are good in their way, I think.

Perhaps it has to do with which has primacy - God within us, or God outside us. We start out with primacy for that within us, but at a certain point we may hand it over to that outside us.

Paskiri asmenys

Santykiai tarp asmenų

Įvairūs būdai suprasti šešias asmenų poras:

4 asmenys, 6 asmenų santykiai susiveda į 1 asmenį (kitą) žiūrintį iš šalies - tai asmuo susijęs su dviem asmenimis, išsakytas jų santykiu

Aš žiūri atgal iš lygties: gyvenimas, tai Dievo gerumas. Dievas tai žiūri pirmyn: amžinas gyvenimas, tai suvokimas, jog Dievas nebūtinai geras. Tu, tai šių skirtingų požiūrių sutapimas. Kitas, tai šių skirtingų požiūrių atskyrimas.

Užrašai

Dievas už Mūsų gyvena Mumis. Dievas Mumis, Dievas Mumyse gyvena Kitu.

Kitas Antrinių sandarų (sandarų šeimų ir kalbų) apibrėžtas Kitas išsako Dievo nebūtinumą ir būtinumą. Kitas atskiria Mane ir Dievą.

Kitas (trečias asmuo) yra Dievo (nulinio asmens) pilnatvė.

Dievas (Dievas-Kitas) ir Žmonės (Aš-Tu)

Asmenys suteikia reikšmes apimtyse

Asmenys išreiškia reikšmių lygmenis
Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Asmenys
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 gegužės 03 d., 13:53