Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Suvokimas


Dievo šokis, Suvokimo lygmenys, Sąvoka, Žinynas, Dievo šokio išdavos, Įvardijimas

Kokia suvokimo svarba?Kas yra suvokimas?

Suvokimas yra atskyrimas, laikymas atskirai.

Suvokimu įžvelgiame tiesą

Suvokimas yra savęs atskyrimas

Suvokinys (išsakantis suvokimo esmę)

Suvokimas yra santykis su Dievu

Suvokimas suveda į vieną (suvoktąjį) dviem požiūriais (besąlygišku suvokiančiuoju ir sąlygišku susivokiančiuoju), tad reikia trijų. O tuomet yra jų vidinis (nulinis) susiderinimas, tad trys sutampa su nuliu. Tai grindžia tiek ketverybę (1, 2, 3, 0) tiek trejybės ratą (0, 1, 2). Taip pat gali paaiškinti seką 1, 2, 3, 0.

Understanding is the relationship between IncreasingSlack (Understanding) and DecreasingSlack (Understood) by way of Scope (coming to understand)

Understanding is adding superfluous structure or removing superfluous activity:

Understanding is the transformation of the nonwilling into the willing.

Understanding is having a view:

Understanding is also:

Understanding brings us together with God because it has us acknowledge him and distinguish him from circumstances and thus ourselves from circumstances, and so we can coincide if our circumstances coincide, if we are Good or have Slack or are Coinciding or have Perfection. When we acknowledge something greater than our circumstances, expressed as NullActivity, noncircumstances, then we can separate ourselves from our circumstances and coincide with God.

Understanding is the separation of ourselves from our relationship. Understanding keeps separate who we have our relationship with (ultimately, God) and our relationship itself. This is I think general structure and relates to the Threesome.

Understanding is common to all and is how we understand each other and how we empathize with a Person and with God beyond all Persons. For circumstances belong to a LevelOfUnderstanding, but God is beyond all levels of understanding, and that is EternalLife. So we should choose God over Self. God will not let us down. Understanding expands Definition because it encompasses NotGod's not being beyond NotGod, and God's being beyond NotGod. Thus Understanding circumscribes Scopes, for it acknowledges God and NotGod and our relationship. Whereas Experiencing acknowledges only that relationship, what they have in common. Thus Understanding expands on Experiencing. Experience and live, but Understand and live with God, with all, not just oneself. Living with God one supports all and each with Love.

This means that perspectives are kept distinct, they are kept track of. In particular, God's view and human's view are not ignored, as they easily might. Each such view is kept track of as a separate LevelOfUnderstanding. In this way, as we keep track of more levels, we may speak of a deeper understanding (which is yet no less complete than the broader understanding, but simply has made clear the levels involved).

For example, life is the goodness of God, but eternal life is understanding the goodness of God, keeping them distinct. In this sense, understanding is God's view. It is also returning to the beginning, which makes clear that God is prior.

Santvarka subliukšta kuomet suvokimas yra Visų suvokimas nes tuomet Visi yra atskirti nuo išgyvenimo, bet tuo pačiu Visi išgyvena. Visuose neišskyrimas ir išskyrimas yra tas pats, tad santvarka subliukšta.

Suvokimas atstato nepažymėtą priešingybę kaip platesnį pagrindą.

What is Separate? Not Coinciding - Ne tapatumas.

(Benoit?) Sanctification means separated by God for God

Andrius: Benoit, thank you for your great contributions to our lab. I appreciate the many Scriptural references you have made to basic concepts that I want to focus on. You have saved me a lot of work! It is hard to ponder these things, but I think these concepts are good to ponder. In your note above you reveal the importance of allowing for separate even as we wish to be unified. So I am very interested to understand that dynamic and our personal testimony is very relevant. I myself want to point first to the reality of Jesus which makes him relevant - perhaps as the one for all as you mention, which is also related to how the separate and the unified are related. I think that the name of Jesus becomes important to us when we can agree as to what we mean by that, and at that point we can speak as believers. But I feel that it's to look for that reality because I have much to learn regarding that and I also doubt whether most people really know what they mean when they say Jesus. How would you explain it to a Muslim, for example?


Three Jewels

Three things that Buddhists take refuge in: the Buddha, his teachings (Dharma) and the community of realized practitioners (Sangha), and in return look toward for guidance.


2005.04.21 A: Ką reiškia suvokti, suprasti? D: Tai yra kai aš tavyje, tavo širdyje, toje sandaroje - vienybėje - randu save, Dievą esantį uš visko. O meilė yra šito radimo palaikymas. Suprasi.

2005.04.11 A: Koks ryšys tarp meilės ir suvokimo? D: Meilė palaiko gyvybę, o suvokti tai yra gyventi pilnai. A: Meilė yra suvokti kartu. D: Taip, iš tiesų.

2005.01.01 A: Kaip supratimas šmogaus yra susijęs su supratimas Dievo? D: Žmogus yra suprantamas veikloje, o Dievas tyloje..

2004.12.30 A: Ar galima suvokti tik tave ar per tave? D: Aš esu visako pradžia. O suvokimas yra žiūrėjimas, išgyvenimas iš pradžios. Tad tinka pradėti nuo pradžių pradžios.

2004.12.15 A: Koks susikalbėjimo ryšys su meile? D: Aš trokštu labai mylėti, o tas troškimas yra susikalbėjimas. A: Ar tai yra, kad tu trokšti viską? D: Taip, tai yra tai.

2005.05.02 A: Kaip širdis išeina uš savęs? D: Širdis pripažįsta apimtį, jai duotą iš aukščiau, vis arčiau savęs, kuri jinai mylima, kol galiausia ji gyvena išvien su manimi.

2004.12.27 A: Kaip sąmoningėjame susigaudyme? D: Iš pradžių tu vienas susigaudai savyje, paskui per kitus, o galiausia per mane.

2004.12.28 A: Kaip savęs supratimas yra susijęs su supratimu? D: Kada tu žiūri į mane, tada tu matai save.

2004.11.02 A: Kaip nulybės atvaizdai susiję su padalinimų atliekamaisiais požiūriais, trejybėje nesančiais? D: Jūs mane suvokiate per tai kokiais matais prie jūsų prieinu, ir savo meile jus palaikau. Myliu ir mylėk su manimi.


Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Suvokimas
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2023 rugsėjo 19 d., 12:59