Iš Gvildenu svetainės

Mintys: TiesosIškraipymai

Žr. Holokaustas

Tiesos iškraipymai

Girnius apie LLV, koncentracijos stovyklą

Pranas Čepėnas, Ar kalta tauta dėl žydų naikinimo?

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4160&p_d=2792&p_k=1

Anti-Nazi hero makers

VGTU prašyti ištirti blogerį Zepellinus.

Delfi straipniuose po mėnesio pašalinami komentarai. Kodėl?

Lietuvos Laisvės kovotojų sąjunga

Laurynas Kasčiūnas

Rytų europos studijų centras

Valiušaitis

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/TiesosI%c5%a1kraipymai
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 lapkričio 10 d., 22:33