Išmąstyk

Užrašai

Knyga?

Psalmės

Pakeitimai

Santrauka? FFFFFF

Pavaizdavimai? E6E6FF

Asmeniškai? BA9696

Klausimai FFFFC0

Išsiaiškinimai D8F1D8

Duomenys? FFE6E6

Užrašai EEEEEE

Nuojauta? AAAAAA

Kitų mintys? ECD9EC

Dievas man? FFECC0

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Užrašai.Išmąstyk istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2013 birželio 08 d., 22:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
[[Medžiagos]], [[Egiptiečių ženklai]], [[Išmąstyk20130601]], [[Menas]]
į:
[[Medžiagos]], [[Egiptiečių ženklai]], [[Išmąstyk20130601]], [[Menas]], [[Galimybės]]
2013 birželio 04 d., 06:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
[[Medžiagos]], [[Egiptiečių ženklai]], [[Išmąstyk20130601]]
į:
[[Medžiagos]], [[Egiptiečių ženklai]], [[Išmąstyk20130601]], [[Menas]]
2013 birželio 01 d., 17:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-2 eilutės iš
[[Medžiagos]], [[Egiptiečių ženklai]]
į:
[[Medžiagos]], [[Egiptiečių ženklai]], [[Išmąstyk20130601]]
Ištrintos 4-7 eilutės:
* seminaras ?
* AACM popiete, gegužės 18tą, šeštadienį ir seminarą? Arba Kickstarter, gegužės 18tą?
* muzikos programa su choru sekmadienį, gegužės 26tą
* Harlands atskrenda gegužės 29, trečiadienį vakare ir išskrenda šeštadienį, birželio 1mą popiet
Pridėtos 10-14 eilutės:
[+Darbai+]

* Išbandyti, kaip dažosi plastikas.
* Nutapyti "Dievas globoja".
Pakeista 17 eilutė iš:
* Kas yra sąvokų kalba? Tai yra kalba, kuria galim sutapti, užtat atsiliepti kaip viena. Ji gali būti pagrįsta mūsų poreikiais; jei ne poreikiais, tai mūsų abejonėmis; jei ne abejonėmis, tai mūsų jauduliais; jei ne jauduliais, tai mūsų vertybėmis.
į:
* Kas yra sąvokų kalba? Tai yra kalba, kuria galim sutapti, užtat atsiliepti kaip viena. Ji gali būti pagrįsta mūsų poreikiais; jei ne poreikiais, tai mūsų abejonėmis; jei ne abejonėmis, tai mūsų jauduliais; jei ne jauduliais, tai mūsų vertybėmis. Šiuos žingsius išmąstome antrinėmis sandaromis, pavyzdžiui, padalinimais sutariame dėl poreikių neturėjimo, ir išmąstome dvejonėmis.
Pridėtos 29-33 eilutės:
* Kaip suprasti kalbas? Kaip jos susijusios su veiksniu +3, su požiūriuį požiūrį į požiūrį?
* Kaip atvaizdai ir aplinkybės susiję su veiksniu +2?
* Kaip suprasti vertybes? Kaip jas susieti ir išreikšti? Kaip jos susijusios su įvairiausiomis sandaromis?
* Ketverybės atvaizdai turi skirtingus "nulius". Ar penkerybės atvaizdai turi skirtingus nulius (dvejybes)? Ar šešerybės atvaizdai turi skirtingus nulius (trejybes)? Septynerybės atvaizdai?
Pakeista 37 eilutė iš:
* Per kiekvieną iš mūsų vyksta susikalbėjimas tarp Dievo už mūsų ir Dievo mumyse.
į:
* Per kiekvieną iš mūsų vyksta susikalbėjimas tarp Dievo už mūsų (atsiliepiančio betarpiškai, be sąlygų) ir Dievo mumyse (atsiliepiančio tarpiškai, per mus, mums pasitraukiant, rodant gerą valią, sąlygose).
Pridėta 39 eilutė:
* Troškimai yra vieningumo (jau esamo susikalbėjimo) išraiška - jog atsiliepiame betarpiškai į troškimus - būdami vieningi, būdami Dievu, jo dvasia, pasitraukiame ir atveriame sandarą. Dievas savo troškimais yra vienas su mumis - išeidamas vis plačiau už savęs - trokšdamas nieko, kažko, betko, visko. Troškimai susiveda į meilę, tad į mūsų gyvybės palaikymą. O išmąstymais susikalbame, įsijungiame į vieningumą, susideriname, kad galėtumėme kartu atsiliepti. Savo išmąstymais esame viena su Dievu - išeidami vis plačiau už save - išmąstydami nieką, kažką, betką, viską. Išmąstymai susiveda į mūsų bendrystę, į dangaus karalystę, į amžiną gyvenimą čia ir dabar , tad Dievo valios vykdymą, jo meilės ir troškimų priėmimą ir išpildymą.
Pakeistos 84-86 eilutės iš
* The kingdom of heaven believes in a truth, absolute and complete, that we can each learn to discover, engage and exchange. We can do so independently, at least
in part, and so it is valid, as are our efforts. Breaks into steps, as small as desired, as needed
į:
* The kingdom of heaven believes in a truth, absolute and complete, that we can each learn to discover, engage and exchange. We can do so independently, at least in part, and so it is valid, as are our efforts. Breaks into steps, as small as desired, as needed
Pakeistos 172-173 eilutės iš
Tai požiūrių grandinės, kaip kad reiškiasi neigiamais įsakymais ir pasiklydusiu vaiku.
į:
Tai požiūrių grandinės, kaip kad reiškiasi neigiamais įsakymais ir pasiklydusiu vaiku. Jos iškyla žinojimo rūmuose - tikėjimas atmeta, ką tik gali, o rūpėjimas viską priima ir į viską atsiliepia.
Pridėtos 408-445 eilutės:
Kalbomis trokštantis Dievas įsijaučia į aštuongubą kelią ir jo trejybę. Pagrindimas susijęs su geros valios pratimų išvystymu, mat, išpuoselėjami mūsų jausmai, kas mus jaudina neigiamai, teigiamai ir dar labiau, neigiamai ir teigiamai. Tokiu būdu Dievas trokštantis betko išgyvena aštuongubą kelią. Žinojimo rūmai susiję su įvardijimu, juk santvarka išsakoma dvejonėmis. Tad tai išgyvena Dievas trokštantis kažko. Nors dvėjonės taip pat iškyla geros valio pratimų rūšyse. O pasakojime įtampą kuriančių balsai ir Palaiminimai pagrįsti poreikiais, vadinas, susiję su Dievu trokštančiu nieko. Gali būti, kad lūkesčiais laipsnynas yra skaidomas ketveriopai, užtikrintumu skaidomas dvejopai (požiūris ir padėtis), o savarankiškumu skaidomas vieneriopai.

Geros valios pratimų išvystymas ir žinojimo rūmai labai susiję, tad neaišku ar jie iš tikrųjų išreiškia skirtingas kalbas. O jei išreiškia, tai galima matyt, kaip pagrindimo ir įvardijimo kalbos susijusios, būtent dvejonėmis.

* Ar man patinka? Kaip man atrodo? Vardininkas
* Ar man reikia? Kaip kitaip elgtis? Naudininkas
* Ar tikra? Ar sudarytų skirtumą? Galininkas
* Ar keblu? Kas nuo manęs priklauso? Įnagininkas
* Ar protinga? Ar įstengiu svarstyti klausimą? Kilmininkas
* Ar neteisinga? Ar taip turėtų būti? Vietininkas

* Viskas - Laiminga
* Betkas - Linksma
* Kažkas - Nuostabu
* Niekas - Liūdna
* Laisvėja - Bjauru
* Tamprėja - Baisu
Jeigu tenka įrodyti (suvokti - suskaidyti į žingsnelius) kažką šiais būdais, kyla tokie jausmai: Viduje, dvasia: Morfizmas (Laiminga - nes sutampame), Indukcija (Liūdna - nes negalime sutapti, išvada kitame lygmenyje), Algoritmo sustatymas (Bjauru - nėra kaip suvokti, išjausti). Išorėje, santvarkoje: Substitucija (Linksma - nes išsisprendžia savaime, be įsijautimo), Atvejų nagrinėjimas (Nuostabu - nes nesuprantama, tai nepažįstamas suskaidymas), Sustatymas (Baisu - nes daikto kilmė nesuprantama, tai pabaisa). Matematiniai įrodymo būdai išsako

Trejybės poslinkio sutrikdymas bene vyksta nulybės atvaizdu (ketverybės nario paneigimu). Užtat įvardijime (žinojimo rūmuose) laipsnyną siejame su dėmesiu (betarpiškumu), bene pasakojime su akivaizdumu - įtampos kūrimu (tiesa), bene pagrindime su pastovumo ieškojimu santvarka (pastovumu).

Pasakojimas išsako trikdžio atskleidimą ir pašalinimą. Įtampos židinys laipsnynu išgyvena visus įmanomus trikdžius. Trikdis atskleidžiamas įtampos kūrėjo balsu, jo pastovumu. Trikdžio pašalinimas išaiškėja nauju, kitu įtampos kūrėjo balso pastovumu.

Dvejonės - Dievo požiūriu - išvysto pertvarkymus - išskiria, kas už vieneto ir kas vienete - tai vyksta padalinimais. Pavzydžiui, kaip man atrodo? Raida. kaip kitaip elgtis? Žemėlapynas. Ar sudarytų skirtumą? Šventraštis (pirmumo aiškinimas) Kas nuo manęs priklauso? Metraštis. Ar įstengiu svarstyti klausimą? Žinynas. (skaidymas) Ar taip turėtų būti? Klajonė.

Linksniai nurodo kur santvarkoje kreipti dėmėsį, ar į patį veikėją (kaip man atrodo), ar į pačią santvarką (ar taip turėtų būti). O dėmesys (Dievo užtikrintumas) santvarkoje išgyvena dvejones, Dievas išeina už savęs.

Laipsnynas išsako ryšį tarp trejybės narių - užtat trikdį. Kur trikdys vyksta trejybėje ir ar jisai suprastinas dvasioje ar santvarkoje?

Gali būti, kad kalbos į šias sandaras žiūri atbulai, pavyzdžiui, "kas rūpi" iškyla trejybės sutrikdymu, taip kad koks nors klausimas tampa opus ir yra įvardijamas. "Kas reiškia" iškyla klausimo ir atsakymo išskyrimu, bene vėlgi trejybės sutrikdymu. Ir "kas įvyksta" iškyla trejybės sutrikdymu - įtampos kūrėjo ar židinio palaikymu - vietoj kad savarankišku trečiu veiksmu. Trejybės sutrikdymas tai aštuongubame kelyje reiškia Dievo negloba, Dievo nebuvimu, Dievo nepakankamumu - nes Dievas ne mylintis, o ramus (pagrindimu), užtikrintas (įvardijimu) ar savarankiškas (pasakojimu). Vadinas, Dievas nebūtinai geras, yra amžinas gyvenimas - kalba. Jis gali nebūti mūsų pačių noru, kad jisai nebūtų.

* Padalinimai: Kaip Dievas sukuria kažką iš nieko.
* Atvaizdai: Kaip Dievas sukuria betką iš nieko.
* Aplinkybės: Kaip Dievas sukuria betką iš kažko.
* Pagrindimas: Kaip Dievas sukuria viską iš betko.
* Įvardijimas: Kaip Dievas sukuria viską iš kažko.
* Pasakojimas: Kaip Dievas sukuria viską iš nieko.
Pridėtos 482-506 eilutės:
Ryšiai su Dievu susiję su psalmėmis:
* Dievas yra savaime. Nuolatos.
* Dievui sąlygiškai pritariu. Pakartotinai.
* Dievo besąlygiškai reikalauju. Šį kartą.

Dievas yra prasmingumas, mylintis mane labiau, kaip aš save. O aš esu:
* Dievas yra mumis - Gera širdis, kuria žmogus veikia.
* Dievas veikia mumis - Galimybė daryti gerą, kurį bet kuris geras žmogus darytų.
* Dievas mąsto mumis - Dvasios apsauga, blogiui norint mane dvasiškai sunaikinti.

Dievas pastovumas, kuriam visa kas įvyksta yra gera. O aš kūrėjas:
* Dievas mumis yra vienas - Ramybė, kuria žmogus sklidinas.
* Dievas mumis yra visybė - Likimas, su kuriuos bendradarbiauju.
* Dievas mumis yra daugis - Klausimas, su kuriuo deriuos.

Dievas betarpiškumas, kuriam yra taip kaip jis trokšta. O aš kūrinys:
* Dievas mumis yra daiktas - Išklausantis maldą, ypač man nustojus tikėti.
* Dievas mumis yra eiga - Įpareigojimas paklusti tiesai, iš jo priimtai.
* Dievas mumis yra asmuo - Supratimas, įgautas tik paklusius jo pamokymui.

Dievas tiesa, kuriai nieko netrūksta. O aš nesu:
* Dievas mumis yra būtinas - Prieštaraujantis sau, ypač Šv.Rašte.
* Dievas mumis yra tikras - Nežmoniška išmintis, neaprėpiamo taikymo.
* Dievas mumis yra galimas - Proto ribos, į kurias atsitrenkiu.
Pakeistos 582-590 eilutės iš
* Kopėčias nupaišyti ant šešių pilies sienų. Ant kopėčių rodyti vieną, du, tris veikėjus - atitinkamai kiek požiūrių? Ir kad nereikia versti jų nuo kopėčių, tai neigiamas įsakymas.
į:
* Kopėčias nupaišyti ant šešių pilies sienų. Ant kopėčių rodyti vieną, du, tris veikėjus - atitinkamai kiek požiūrių? Ir kad nereikia versti jų nuo kopėčių, tai neigiamas įsakymas.

'''Meninis pristatymas'''

Keturios dalys:
* Dievas moko, išveda - skaidru (išmąsto viską)
* Dievas trokšta - skaidrūs rėmai (išmąsto betką), teigiamai apibrėžta skylė, kaip troškimų debesis - asmenų spalvos riba - ir debesyje yra, atitinkamai, skaidru (trokšta nieko), raudonas plėmas viduje (trokšta kažko), antri rėmai (trokšta betko), mėlynas jovalas (trokšta nieko).
* Dievas atjaučia - skaidri, neigiamai apibrėžta skylė, tarsi jautrus neuronas (išmąsto kažką) su galūnėlėmis, neskaidrūs rėmai viena iš vaivorykštės spalvų
* Dievas globoja - skaidrūs taškučiai (išmąsto nieką), neskaidru, jovalas, mišinys
2013 gegužės 23 d., 02:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
[[Medžiagos]]
į:
[[Medžiagos]], [[Egiptiečių ženklai]]
2013 gegužės 16 d., 16:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 208-213 eilutės:
Dievas trokšta, jo troškimai yra jo santykis su savimi. Jis išeina už savęs į save, tad į Mano požiūrį, Tavo požiūrį į požiūrį ir Kito požiūrį į požiūrį į požiūrį. Šių keturių asmenų apimtys yra, atitinkamai, viskas, betkas, kažkas ir niekas. Užtat Kitam atpuola Dievo išgyvenimas, jisai yra laisvas nuo Dievo, o Dievas lieka nulybe. Tad Dievo troškimus galime naujai suprasti, kaip jo veiklą, jo santykį su kitu, nuo jo atskilusiu asmeniu, kad jis bręstų išmąstymu. Iš to, ką išgyveno Dievas, jo atvaizdų, belieka nulybės atvaizdai - iš dvasios belieka sąvokos santvarkoje - iš meilės belieka prasmė; iš ramybės belieka pastovumas; iš užtikrintumo belieka betarpiškumas; iš savarankiškumo belieka teisingumas. Dievas puoselėja nieką, kad per Kitą veiktumėme savarankiškai - bręstumėme trejybe; puoselėja kažką, kad Kitas virstų Tavimi, per kurį veikiame užtikrintai - leidžiant požiūriui plėstis; puoselėja betką, kad Tu virstum Manimi, per kurį veikiame ramiai - išmąstymą papildome troškimu; puoselėja viską, kad Aš virsčiau Dievu, per kurį veikiame mylėdami - išeiname už savęs veiksniais +1, +2, +3, tad trokšdami - vieningai, kaip asmenys, bet troškimą išskaidę į jį sudarančius veiksnius. Iš paskirų liudijimų peraugame - vertybėmis, veikla, dvejonėmis, dėsniais - į bendrą vieningumą. Tai vyksta bendro žmogaus - Jėzaus Kristaus - pagrindu, jo teiginiais, "Aš esu...", kuriais gyvename dvasia. Išmąstyti teisingumą, tiesą, viską, tai išmokti trokšti. Aplinkybės psalmėse išryškina kaip peraugame iš paskiro žmogaus į bendrą žmogų, ir kaip išryškėja skirtumas tarp gyvenančių dvasia - Dievu ir gyvenančių pasauliu - be Dievo.

Dievui sąvokų kalba vystosi tokia eilės tvarka: ji tiesa (jisai savarankiškas), ji betarpiška (jisai užtikrintas), ji pastovi (jisai ramus), ji prasminga (jisai mylintis), taip kad atsiskleidžia santvarka. Užtat santvarkoje iškyla Kitas kuriam sąvokų kalba atsistato priešinga tvarka: ji prasminga (jisai savarankiškas), ji pastovi (jisai užtikrintas), ji betarpiška (jisai ramus), ji teisinga (jisai mylintis). Sąvokų kalba yra santvarkos, kurioje esame, išvertimas. Išmąstydami vis plačiau, vis labiau išverčiame santvarką,kuriame sąvokų kalbą, kuriame esmingą bendrystę, žmogiškų, asmeniškų mąstų.

Išmąstome vis plačiau, kad galėtumėme išmąstyti viską, tad išmokti melstis - trokšti, kaip kad Dievas trokšta, ir būtent vieningai.
Ištrintos 245-253 eilutės:
Antrinės sandaros išsako išmąstymo vyksmą, troškimų įgyvendinimą:
* Padalinimai: Išmąstome viską... apdorojame viską.
* Atvaizdai: Išmąstome viską...
* Aplinkybės: Išmąstome betką...
* Pagrindimas: Išmąstome kažką... apdorojame nieką.
* Įvardijimas: Išmąstome betką... apdorojame nieką.
* Pasakojimas: Išmąstome viską... apdorojame nieką.
Apdorojame = netrokštame
Pakeistos 248-249 eilutės iš
Neigiami įsakymai išsako mūsų išėjimą už savęs pasitraukimu, pripažįstant kitą.
į:
Įsisąmonijame:
* Dievo Dievą (Dievo savarankiškumą) Neturėti kitų Dievų
.
* Mano Dievą (Dievo užtikrintumą) Nešaukti Dievo vardo be reikalo.
* Tavo Dievą (Dievo ramybę) Džiaugtis Dievo poilsiu.
* Kito Dievą (Dievo meilę) Gerbti tėvus.
Pakeista 262 eilutė iš:
* The primary structures are how we relate to Black God (or to the by steps +1, +2, +3.
į:
* The primary structures are how we relate to Black God (or to the steps +1, +2, +3.
Pakeista 270 eilutė iš:
* Deep agreement about Everything. We can dedicate ourselves to "know everything", to reference the "big picture" in all that we do, to note how it unfolds through our lives, step-by-step, in every issue that we deal with, in every mindset that we take up. In this way, God grows through us, through those who unite around his perspective. This is a culture of the absolute, where there is no change, in that none is ever needed, as we are one with God and each other as we travel round and round the days of creation. I dream to have such a family with the woman I love.
į:
* Deep agreement about Everything. We can dedicate ourselves to "know everything", to reference the "big picture" in all that we do, to note how it unfolds through our lives, step-by-step, in every issue that we deal with, in every mindset that we take up. In this way, God grows through us, through those who unite around his perspective. This is a culture of the absolute, where there is no change, in that none is ever needed, as we are one with God and each other as we travel round and round the days of creation. I dream to have such a family with the woman I love. It is a culture of prayer.
Pridėtos 335-336 eilutės:
Antrinėmis sandaromis bręstantis Dievas atjaučia kitą, ne Dievą, nebręstantį, skurdžiadvasį. Užtat jisai vienas su bręstančiu Dievu, kartu su juo atsiliepiančiu į netroškimą. Siauresnis Dievas yra skurdžiadvasiui aiškesnė, ryškesnė dvasia, kurią gali rinktis, vietoj santvarkos.
Pakeistos 341-346 eilutės iš
* atvaizdai: Dievas išmąsto viską, o mes kažką
* aplinkybės: Dievas išmąsto betką, o mes kažką
* pagrindimai: Dievas išmąsto kažką, o mes nieką - kaip iškyla, bręsta kažkas - parūpi
* įvardijimas: Dievas išmąsto betką, o mes nieką - kaip iškyla
, bręsta betkas - įtikime
* pasakojimas: Dievas išmąsto viską, o mes nieką - kaip iškyla, bręsta viskas - paklūstame
į:
* atvaizdai: Dievas išmąsto viską, o mes kažką. Atvaizdas (kažkas) yra požiūris į (padalinimo) požiūrį (betką) į padalintą viską.
* aplinkybės: Dievas išmąsto betką, o mes kažką. Aplinkybė yra požiūris (atvaizdas) į (padalinimo) požiūrį.
* pagrindimai: Dievas išmąsto kažką
, o mes nieką - kaip iškyla, bręsta kažkas - paklūstame. Priimame atvaizdą.
* įvardijimas: Dievas išmąsto betką, o mes nieką - kaip iškyla, bręsta betkas - įtikime. Įvardijame, priimame požiūrį.
* pasakojimas: Dievas išmąsto viską, o mes nieką - kaip iškyla, bręsta viskas - parūpi. Išgyvename betarpiškai tai, kas įvyksta.
Niekas yra požiūris į atvaizdus, o jų yra 2 x 4, tai aštuongubas kelias - nulybės ir vienybės atvaizdų neiginiai. Požiūriai į požiūrius - atvaizdai - išsako jaudulius, o padalinimų požiūriai - išsako dvejones. Tiesioginį išgyvenimą išsako poreikiai ir juos tenkinantys dėsniai.
Pridėtos 357-365 eilutės:
Netrukdyti požiūrį išgyventi - įsisavinti - išplėsti išmąstymą. Išgyvendami požiūrį, jį įsisaviname, jis nebesiskiria nuo mūsų, o požiūris yra išmąstymas, tad mūsų išmąstymas plečiasi.

* Leisti Man išgyventi "Mane" - nežudyti.
* Leisti Tau išgyventi "Mane" - netrukdyti tau šeimininkauti.
* Leisti Tau išgyventi "Tave" - nesvetmoteriauti.
* Leisti Kitam išgyventi "Kitą" - nemeluoti, neliudyti neteisingai.
* Leisti Kitam išgyventi "Tave" - neišnaudoti žmonių, negeisti jo daiktų, vietoj jo draugystės.
* Leisti Kitam išgyventi "Mane" - neardyti žmonių gyvenimo.
Pakeista 373 eilutė iš:
* kas neįmanoma - susitelkiame - geidimas daiktų blaško
į:
* kas neįmanoma - susitelkiame - geidimas daiktų lepina, blaško
Pakeistos 376-377 eilutės iš
Palyginti su pasiklydusiu vaiku: Vaiko požiūris (eiti ten kur tėvai jo ieškotų) į tėvo požiūrį (kur vaikas eitų) į vaiko požiūrį (ieško tėvų) į tėvo požiūrį (pergyvena, kad vaiko neranda) į vaiko požiūrį (pasigenda tėvų). Susikalbėjimo (kalbos) metmenys.
į:
Palyginti su pasiklydusiu vaiku: Vaiko požiūris (eiti ten kur tėvai jo ieškotų) į tėvo požiūrį (kur vaikas eitų) į vaiko požiūrį (ieško tėvų) į tėvo požiūrį (pergyvena, kad vaiko neranda) į vaiko požiūrį (pasigenda tėvų). Susikalbėjimo (kalbos) metmenys. Vaikas pasigendantis tėvų yra "Aš"; ieškantis tėvų yra jiems "Tu"; einantis ten kur jo ieškotų yra, iš šalies, "Kitas".
Pridėtos 388-400 eilutės:

Neigiami įsakymai išsako mūsų išėjimą už savęs pasitraukimu, pripažįstant kitą.

Neaišku ar tai Antrinės sandaros išsako išmąstymo vyksmą, troškimų įgyvendinimą:
* Padalinimai: Išmąstome viską... apdorojame viską.
* Atvaizdai: Išmąstome viską...
* Aplinkybės: Išmąstome betką...
* Pagrindimas: Išmąstome kažką... apdorojame nieką.
* Įvardijimas: Išmąstome betką... apdorojame nieką.
* Pasakojimas: Išmąstome viską... apdorojame nieką.
Apdorojame = netrokštame

Trys kalbos gali būti susiję su aštuongubo kelio supratimu veiksniais +1, +2, +3. Aštuongubas kelias sieja dvi skirtingas kryptis, vienybės ir nulybės atvaizdų neigimą, kurios prasideda nuliniu lygmeniu ir žengia +1, +2 ir +3, viena viena kryptimi ir kita kita kryptimi. Pagrindimas lygina tikėjimą ir rūpėjimą; o įvardijimas - paklusimą ir tikėjimą? ir pasakojimas - rūpėjimą ir paklusimą? Žengimas +1, +2, +3 yra medžių išvaikščiojimas.
2013 gegužės 14 d., 16:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-2 eilutės iš
[[Medžiagos]] , [[Išmąstyk20130512]]
į:
[[Medžiagos]]
Ištrintos 4-5 eilutės:
* pirmame aukšte paroda penktadienį, gegužės 10tą
* mano parodos atidarymas (artist's meeting) šeštadienį, gegužės 11tą
Pridėtos 30-40 eilutės:
Savo paroda pristatau sąvokų kalbą kuria galime vienas kitą suprasti, susitarti iš esmės, sutapti kaip vienas asmuo ir bendrom jėgom į viską atsiliepti.
* Per kiekvieną iš mūsų vyksta susikalbėjimas tarp Dievo už mūsų ir Dievo mumyse.
* Mumyse reiškiasi skirtingi asmenys: Dievas (už mūsų), Aš (Dievas mumyse), Tu (jų sutapimas), Kitas (jų atskyrimas).
* Kiekvienas asmuo išmąsto savo apimtyje (visakame, betkame, kažkame, niekame), tuo tarpu Dievas neišmąsto, o trokšta kiekvieno apimtyje - kiekvieno išmąstymo papildinyje. Mylėdami artimą kaip save patį - gyvendami septintu požiūriu - esame sąlygiškai viena. Mylėdami Dievą - gyvendami nuliniu požiūriu - esame besąlygiškai viena. Tad Dievu, jo troškimu, galim būti viena, galim bendrai atsiliepti, užtat sutapti atsiliepdami.
* Išmąstydami viską, atsiliepiame į poreikius - jais esame viena; išmąstydami betką, atsiliepiame į abejones - jomis esame viena; išmąstydami kažką, atsiliepiame į jaudulius - jais esame viena; išmąstydami nieką, atsiliepiame į ydas - jomis esame viena. Jei neatsiliepiame į poreikius, tai į abejones; jei ne į abejones, tai į jaudulius; jei ne į jaudulius, tai į ydas.
* Artimo meile leidžiame Dievui atjausti mus, mūsų išmąstymą išmąstyti plačiau, jei nepašaliname požiūrio. Kuo skiriasi išmąstymas ir troškimas, kaip jie susiję su bendravimu ir buvimu vienų viena?
* Dievas įprasmina, trokšta, atjaučia ir globoja... kaip tai susieti su apimtimis ir asmenimis ir bendravimu?
* Savanoriškas vieningumas leidžia kiekvienam įsijungti ko smulkesne apimtimi, o toliau išmąstyti
* Kaip suvokti šešis neigiamus įsakymus, šešias antrines sandaras?
Pakeistos 45-47 eilutės iš
* šv.Dvasios išsakyta Sąvokų kalbą, Sistematizavimą
* kurią išgyvename vienybe ir kuria išgyvename Vienybę
* kurią Dievas Trokšta ir žmogus Išmąsto
į:
* šv.Dvasios išsakytą Sąvokų kalbą, Sistematizavimą
* kurią išgyvename vienybe ir kuria išgyvename Vienybę, atsiliepiame
* kuria Dievas Trokšta ir žmogus Išmąsto
Pakeista 49 eilutė iš:
* Ketveriopai išgyvename jo požiūrį: jis moko, trokšta, pažįsta ir globoja
į:
* Ketveriopai išgyvename jo požiūrį: jis moko, trokšta, atjaučia ir globoja
Pridėtos 122-123 eilutės:
Išmąstymas išsako, nubrėžia išgyvenimo vienetą. Išmąstome, paskui išgyvename - ir ką išgyvename, suvokiame permąstydami, išmąstydami.
Pakeistos 155-156 eilutės iš
Sąmoningumas - laisvė - tampam samoningi tik kada esame laisvi, uztat kada jauciam savo laisve ir ja pasinaudojame, o vykdyti Dievo valia imanoma tik kada esame laisvi, tik tada galim paklusti, tiketi, rupintis, nes isisavinti tai reiskia isversti isorini poziuri vidiniu poziuriu, o tam reikia laisvumo, ir butent musu laisvumo, tad laisves
į:
Sąmoningumas - laisvė - tampam samoningi tik kada esame laisvi, užtat kada jaučiam savo laisvę ir pasinaudojame, o vykdyti Dievo valią įmanoma tik kada esame laisvi, tik tada galim paklusti, tikėti, rūpintis, nes įsisavinti tai reiškia išversti išorinį požiūrį vidiniu požiūriu, o tam reikia laisvumo, ir būtent musu laisvumo, tad laisvės

Aštuongubas kelias sieja papildinius: troškimą ir išmąstymą, nulybės ir vienybės atvaizdų paneigimus. Tikėjimas reiškiasi išmąstymu, o rūpėjimas reiškiasi troškimu.
* Rūpėjimas - Trokšti nieko - nebūtina sąvoka
* Rūpėjimas Rūpėjimu - Trokšti kažko - vidinė sandara
* Rūpėjimas Rūpėjimu Rūpėjimu - Trokšti betko - ne viską priima
* Rūpėjimas Rūpėjimu Rūpėjimu Rūpėjimu - Trokšti visko - aplinka
* Tikėjimas - Išmąstyti nieką - neteisinga
* Tikėjimas Tikėjimu - Išmąstyti kažką - netiesu
* Tikėjimas Tikėjimu Tikėjimu - Išmąstyti betką - nepastovu
* Tikėjimas Tikėjimu Tikėjimu Tikėjimu - Išmąstyti viską - neprasminga
Tai požiūrių grandinės, kaip kad reiškiasi neigiamais įsakymais ir pasiklydusiu vaiku.

Susikalbėdami sąvokomis, kuriame gerumą. Gerumas yra sąvokose. Gerumas plinta kuriant sąvokas. Sąvokos leidžia rinktis ar įsijausti ar atsitokėti, yra dviprasmiška, apibendrina, leidžia mokytis, leidžia kitiems įsitraukti.
Pridėta 171 eilutė:
Ištrintos 205-209 eilutės:
** Kaip Dievo santykiai, išmąstymo apimtys susiję su psalmėmis ir nulybės atvaizdais?
** Kaip šeši neigiami įsakymai susiję su požiūriais?
** Kaip šeši neigiami įsakymai susiję su keturių teigiamų poromis?
** Kaip mylėti Dievą ir mylėti artimą susiję su susikalbėjimu?
Pakeista 212 eilutė iš:
* Sutarimai dėl betko: dėl to, kas teigiama, dėl to, dėl ko sutarima
į:
* Sutarimai dėl betko: dėl to, kas teigiama, dėl to, dėl ko sutariama
Pakeistos 236-237 eilutės iš
į:
Platėja aplinkybių mąstai (laikas ir erdvė) kuriuose išgyvename Dievo įsijungimą, jo dalyvavimą ir neabejingumą, jo gerumą. Užtat didėja reikalingas tikėjimas.
Pridėtos 326-328 eilutės:
** Kaip šeši neigiami įsakymai susiję su keturių teigiamų poromis?
** Kaip mylėti Dievą ir mylėti artimą susiję su susikalbėjimu?
Pridėtos 334-335 eilutės:
Neigiami įsakymai skirti Tau.
Pakeistos 344-345 eilutės iš
Netrukdyti Dievui už mūsų ir mumyse sutapti (kitu ir kitų grandine): nešalinti požiūrio, netrukdyti atsiliepti. Atsiliepimas iš vieno lygmens plačiau į kitą.
į:
Išmąstome - paskui išgyvename. Ir atvirkščiai. O Dievas atjaučia.
* Išgyvename betką savo kūnu
. - tiesiogiai
* Išgyvename kažką savo širdimi, prieraišumu. - įsijausdami
* Išgyvename nieką savo bendryste, vaizduote, geranoriškumu, geru vardu, tikslu. - atsiskleisdami
* Požiūris išgyvenamas pirmu asmeniu, Manimi, asmenybe
* Požiūris išgyvenamas antru asmeniu, Tavimi, bendru asmeniu, mus atjaučiančiu, *požiūris* į požiūrį
* Požiūris išgyvenamas trečiu asmeniu, Kitu, Dievu - tiesa, mus atskleidžiančiu, *požiūris* į požiūrį į požiūrį
Netrukdyti Dievui už mūsų ir mumyse sutapti (kitu ir kitų grandine): nešalinti požiūrio, netrukdyti atsiliepti. Atsiliepimas iš vieno lygmens plačiau į kitą. Nepažeisti asmens, priimančio požiūrį, tad išplečiančio požiūrį. Nežeisti Dievo, nežeisti manęs, nežeisti tavęs. Neatskirti požiūrį nuo požiūrio priimančio.

Pastaba: neigiami įsakymai apverčia ženklų savybes, įprastą tvarką.

Išgyvenimo rūšys:
* kas yra - įprasminame - žudyti beprasmiška
* kas įmanoma - išsprendžiame - vogti apsunkina
* kas pageidautina - įsisaviname pavyzdį - svetmoteriavimas atstumia
* ko nėra - jautrėjame - melas bukina
* kas neįmanoma - susitelkiame - geidimas daiktų blaško
* kas nepageidautina - taisomės - geidimas palankumo menkina

Palyginti su pasiklydusiu vaiku: Vaiko požiūris (eiti ten kur tėvai jo ieškotų) į tėvo požiūrį (kur vaikas eitų) į vaiko požiūrį (ieško tėvų) į tėvo požiūrį (pergyvena, kad vaiko neranda) į vaiko požiūrį (pasigenda tėvų). Susikalbėjimo (kalbos) metmenys
.
Pakeista 367 eilutė iš:
Kaip trys kalbos susiję su rūpėjimu, įtikimu ir paklusimu? Ar pagrindimas susijęs su rūpėjimu ar /paklusimu?ž/
į:
Kaip trys kalbos susiję su rūpėjimu, įtikimu ir paklusimu? Ar pagrindimas susijęs su rūpėjimu ar /paklusimu?
2013 gegužės 12 d., 16:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
[[Medžiagos]]
į:
[[Medžiagos]] , [[Išmąstyk20130512]]
2013 gegužės 09 d., 22:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-9 eilutės iš
[[Medžiagos]]

2013
m., gegužės mėn. rengiu meno parodą ''Išmąstyk ([[http://www.selflearners.net/Think/Through | Think Through]])''.

*
pirmame aukšte paroda penktadienį, gegužės 10tą
* mano parodos atidarymas (artist's meeting) šeštadienį, gegužės 11tą
* seminaras ?
* AACM popiete, gegužės 18tą, šeštadienį ir seminarą? Arba Kickstarter, gegužės 18tą?
* muzikos programa su choru sekmadienį, gegužės 26tą
į:
[[Medžiagos]]

2013
m., gegužės mėn. rengiu meno parodą ''Išmąstyk ([[http://www.selflearners.net/Think/Through | Think Through]])''.

*
pirmame aukšte paroda penktadienį, gegužės 10tą
*
mano parodos atidarymas (artist's meeting) šeštadienį, gegužės 11tą
*
seminaras ?
*
AACM popiete, gegužės 18tą, šeštadienį ir seminarą? Arba Kickstarter, gegužės 18tą?
*
muzikos programa su choru sekmadienį, gegužės 26tą
Pakeistos 11-33 eilutės iš
* paskutinė diena, sekmadienis, birželio 9ta
* nukabinimas, pirmadienį, birželio 10tą

http://www.ms.lt/uploads/parodosisdestymas2.png

[+Klausimai+]

*
Kas yra sąvokų kalba?
* Kaip ja susikalbame iš pagrindų?
* Kaip ji sieja mus su Dievu ir vienas kitu?
* Kaip ji mus visus vienija?
* Kuo ji skiriasi nuo mums įprastų kalbų?
* Kaip ji ketveriopai reiškiasi?
** Kaip bendravimo santykiai susiję su Dievo santykiais (jisai moko, trokšta, pažįsta, globoja), išmąstymais (visko, betko, kažko, nieko) ir keturiais teigiamais įsakymais?
** Kaip Dievo santykiai, išmąstymo apimtys susiję su psalmėmis ir nulybės atvaizdais?
** Kaip šeši neigiami įsakymai susiję su požiūriais?
** Kaip šeši neigiami įsakymai susiję su keturių teigiamų poromis?

[+Esmė+]

Esminės sąvokos:
* Tikslas: Pristatyti sąvokų kalbą
* Išsakančią dangaus karalystę
, Susikalbėjimą iš Esmės
į:
* paskutinė diena, sekmadienis, birželio 9ta
*
nukabinimas, pirmadienį, birželio 10tą

http://www.ms.lt/uploads/parodosisdestymas2.png

[+Klausimai+]

*
Kas yra sąvokų kalba? Tai yra kalba, kuria galim sutapti, užtat atsiliepti kaip viena. Ji gali būti pagrįsta mūsų poreikiais; jei ne poreikiais, tai mūsų abejonėmis; jei ne abejonėmis, tai mūsų jauduliais; jei ne jauduliais, tai mūsų vertybėmis.
* Kaip ja susikalbame iš pagrindų? Sutarimas vyksta apimtyje - joje sutampa Dievas už mūsų ir Dievas mumyse, jų sutapimu išryškėja, jog Dievas nebūtinai geras, nė gyvenimas yra teisingas, bet gali būti kažkas daugiau, dar galima gerumą įgyvendinti. Sukalbame netroškimais - į kuriuos atsiliepiame išmąstymais - jais išsakome apimtį Dievui mumyse
, taip kad Dievas už mūsų su juo sutampa ir visi esame viena. (Dievas trokšta nieko - mes viską išmąstome poreikius tenkinančiais dėsniais; Dievas trokšta kažko - mes betką išmąstome abejones išskleidžiančiomis dvejonėmis; Dievas trokšta betko - mes kažką išmąstome jaudulius įprasminančiomis veiklomis; Dievas trokšta visko - mes nieką išmąstome prieštaravimus įveikiančiomis vertybėmis.) Išmąstymai išreiškia patikimumą, taip kad galima laisvai tikėti į Dievą už jų, bei pripažinti kitų netroškimus ir juos išmąstyti taipogi.
* Kaip ji sieja mus su Dievu ir vienu kitu?
* Kaip ji mus visus vienija? Septintu požiūriu, kuriuo rūpinamės kitais, ne tik savimi, esame viena Kitu. Nuliniu požiūriu, kuriuo išgyvename Dievą, esame viena su juo.
* Kuo ji skiriasi nuo mums įprastų kalbų?
* Kaip ji ketveriopai reiškiasi? Atsiliepimais į poreikius, abejones, jaudulius ir trūkumus.
** Kaip bendravimo santykiai susiję su Dievo santykiais (jisai moko, trokšta, pažįsta, globoja), išmąstymais (visko, betko, kažko, nieko) ir keturiais teigiamais įsakymais?
** Kaip Dievo santykiai, išmąstymo apimtys susiję su psalmėmis ir nulybės atvaizdais?
** Kaip šeši neigiami įsakymai susiję su požiūriais?
** Kaip šeši neigiami įsakymai susiję su keturių teigiamų poromis?
** Kaip mylėti Dievą ir mylėti artimą susiję su susikalbėjimu?

[+Esmė+]

Esminės sąvokos:
* Tikslas: Pristatyti sąvokų kalbą
* Išsakančią dangaus karalystę, Susikalbėjimą iš Esmės
Pakeistos 36-65 eilutės iš
* šv.Dvasios išsakyta Sąvokų kalbą, Sistematizavimą
* kurią išgyvename vienybe ir kuria išgyvename Vienybę
* kurią Dievas Trokšta ir žmogus Išmąsto
* Mus vienija Dievo požiūris mūsų sąlygose, tai dangaus karalystė.
* Ketveriopai išgyvename jo požiūrį: jis moko, trokšta, pažįsta ir globoja
* Dievo požiūrį išgyvename
* ir jokio išgyvenimo neatmetame
*Atkrenta neišgyventi (netikri) požiūriai, tai bendravimo Kliūtys, kurias sąvokų kalba įveikiame.

[+Tikslas: Pristatyti sąvokų kalbą+]

My
goal is a culture of "deep agreement", heart-to-heart, by way of a "universal language" for "absolute truth".

Sąvokų
kalbos tikslas: Susikalbėjimas. Susikalbėjimo tikslas: vienybė.

Sąvokų
kalbą...
* Ją suvokti.
* Ją nubrėžti.
* Ją pristatyti.
* Ją pateikti.
* Ja lavintis.
* Ja bendrauti su Dievu.
* Išmokinti, kaip ja mąstyti ir susikalbėti.
* Ja "išmąstyti", viską permąstyti sąvokomis.

[+Išsakančią dangaus karalystę, Susikalbėjimą iš Esmės+]

* Kaip dangaus karalystė palaiko išmąstymą ir susikalbėjimą?
* Kas padėtų mums susikalbėti? Kokia erdvė
?
į:
* šv.Dvasios išsakyta Sąvokų kalbą, Sistematizavimą
*
kurią išgyvename vienybe ir kuria išgyvename Vienybę
*
kurią Dievas Trokšta ir žmogus Išmąsto
*
Mus vienija Dievo požiūris mūsų sąlygose, tai dangaus karalystė.
*
Ketveriopai išgyvename jo požiūrį: jis moko, trokšta, pažįsta ir globoja
*
Dievo požiūrį išgyvename
*
ir jokio išgyvenimo neatmetame
*Atkrenta
neišgyventi (netikri) požiūriai, tai bendravimo Kliūtys, kurias sąvokų kalba įveikiame.

[+Tikslas: Pristatyti sąvokų kalbą+]

My
goal is a culture of "deep agreement", heart-to-heart, by way of a "universal language" for "absolute truth".

Sąvokų
kalbos tikslas: Susikalbėjimas. Susikalbėjimo tikslas: vienybė.

Sąvokų
kalbą...
*
Ją suvokti.
*
Ją nubrėžti.
*
Ją pristatyti.
*
Ją pateikti.
*
Ja lavintis.
*
Ja bendrauti su Dievu.
*
Išmokinti, kaip ja mąstyti ir susikalbėti.
*
Ja "išmąstyti", viską permąstyti sąvokomis.

Sąvokų kalba yra visako išmąstymas, visako sudėstymas (sistematizavimas), visako išsakymas kalbos vienetais (išmąstymo apimtimis): viskuo, betkuo, kažkuo, niekuo. Tai yra Dievo troškimų suskaldymas į žmogiškas apimtis, užtat tai dangaus karalystė. Tai vienybės pagrindas, susitarimo pagrindas, kuriuo kiekvienas dalyvis, kiekvienas pašnekovas gali parinkti jam rūpimas dalelytes, apimtis, kurias priims, kuriomis remsis, kaip pagrindą visakam. Gali viską suvesti į savo vertybę, į savo "nieką" ir sieti savo klausimais. Sąvokų kalba geram vaikui leidžia viską padalinti į paeiliui sprendžiamus žingsnius, vardan gyvybės, o blogam vaikui leidžia įsitikinti - teisuolių nuoskaudomis - dėl kiekvieno žingsnio tiesos teisingumo - gėrio ir blogio pažinimo. Dievas trokšta to, kas už mūsų apimčių, kas neišdėstyta, jis atsisako savęs, o mes išmąstome savo apimtis, kuriomis visaką apdorojame, mes kuriame save.

[+Išsakančią dangaus karalystę, Susikalbėjimą iš Esmės+]

* Kaip dangaus karalystė palaiko išmąstymą ir susikalbėjimą
?
* Kas padėtų mums susikalbėti? Kokia erdvė?
Pakeistos 69-131 eilutės iš
in part, and so it is valid, as are our efforts. Breaks into steps, as small as desired, as needed

Deep
agreement

[+Pagrįstą
Patikimumu (Credibility, Street Cred, Believability)+]

*
The kingdom of heaven is a human-sized culture, for the skeptical, the "poor-in-spirit", which lets us consider issues one-at-a-time, step-by-step, in isolation.
* Kalbančią gera valia, atveriančią gerą širdį.

[+šv.Dvasios išsakyta Sąvokų kalbą, Sistematizavimą+]

*
''Kaip kalbama sąvokų kalba, kas yra jos esmė?''
* ''Kaip sąvokų kalba susijusi su trimis kalbomis?''

'''Sąvokų kalbos esmė'''

*
Būtina kalbėti trejybe - žodžiais nusistatyti, paskui jais veikti ir juos permąstyti. Būtina užsiimti bendra veikla, kaip kad Audronė moko.
* Būtina taikyti apimtimis, sutikti veikti ko mažesnėmis apimtis.
* Būtinas lygiavertis, širdingas ir visiškai laisvas dalyvavimas.
* Tenka remtis Dievu.
* Tenka remtis tarnyste kitiems.
* Tenka remtis savo paties branda, norais, svajonėmis, troškimais.

Į
sąvokų kalbą įeina:
* Išmąstymas
* Sąvokos
* Sandaros
* Troškimai
Kaip tai atitinka keturias galvosenas?

[+kurią išgyvename vienybe ir kuria išgyvename Vienybę
+]

The kingdom of heaven insists that we are one, and has us empathize with each other accordingly.

* Ką reiškia, kad esame viena? Išmąstydami
.
* Išmąstymo tikslas yra susikalbėjimas iš esmės, visų - skirtingas apimtis išmąstančiųjų - sutarimas ir vienybė vienų vienumu.
''Juk kiekvienas esame viena, savyje vieningi pagal savo aplinkybes, o galime būti visi viena už bet kokių aplinkybių. Tad tenka atskirti save nuo savo aplinkybių ir kitais rūpintis vietoj kad savimi. Taip pat ir mane suprasti vietoj bet kokių
aplinkybių, tad ir puoselėti mane bei jungtis mano pagrindu. Tai laisvė nuo bet kokių aplinkybių, tuo pačiu jų priėmimas ir įsisavinimas, kaip priimi savo šeimą, lietuvybę ir Ievą. Tai yra meilė, aplinkybes parūpinti tokias, kad būtum nuo jų laisvas, nuo savęs laisvas, tad ir nuo jų.''


[+kuria Dievas Trokšta ir žmogus Išmąsto viską, betką, kažką, nieką+]

* ''Ką reiškia išmąstyti?''
* ''Kaip Dievas išmąsto?''

'''Išmąstymas'''

Apžvelgiu visa ką esu išmąstęs. Išmąstymas yra pirminis, atokus išgyvenimas, mus apsaugojantis, leidžiantis mums rinktis, lemti savo likimą. Pirm veikiant galime pamąstyti įvairias galimybes iš kurių galime rinktis tinkamiausią.
Išmąstymas išskiria išgyvenimą į buvimą, veikimą ir mąstymą, tad remiasi suvokimu, išreiškia sąmoningumą. Išmąstymą vaizduoju Horuso akimi, matančią į priekį ir apsaugojančią nuo pavojų.

Išmąstymas yra dangaus karalystės esmė, nes išmąstoma apimtimis (niekuo, kažkuo, betkuo, viskuo), tiek kiek žmogus (skurdžiadvasis) nori vienu ypu aprėpti. Išmąstymas yra visaregio esmė. Visaregis yra dangaus karalystė.

Dievas trokšta, o žmogus netrokšta, žmogus išmąsto: jam reikia, jis abejoja
, jis tikisi, jis vertina. Troškimu vieningai išgyvename - esame, veikiame, mąstome - o išmąstymu pirmiausiai mąstome, tada veikiame, o ištisai esame.
* Išmąstymas ir troškimas papildo vienas kitą
. Dievas troškta nieko, kažko, betko, visko, o išmąstome atvirkščiai: Juodasis Dievas viską, Raudonasis Aš betką, Geltonasis Tu kažką, Mėlynasis Kitas nieką.

* Thinking through - the opposite of letting go, of going beyond yourself
.

* Scopes are the stages of thinking through, and likewise, of going beyond yourself
.
* Thinking through - acknowledging all of the possibilities and investing oneself.
* Thinking Through is how God becomes necessary. Care, Believe, Obey...
* Thinking through and headstrong/wishing are complements. In thinking through
, we relate everything (God), anything (I), something (You), nothing (Other), but for wishing it's the opposite: nothing (Black God), something (Red I), anything (Yellow You), everything (Blue Other).

* Good kid thinks through, bad kid goes beyond?

* Thinking through establishes the goodness. Slack (goodness) is in the difference between thinking and doing
, doing and being, etc.
į:
in part, and so it is valid, as are our efforts. Breaks into steps, as small as desired, as needed

Deep
agreement

[+Pagrįstą
Patikimumu (Credibility, Street Cred, Believability)+]

*
The kingdom of heaven is a human-sized culture, for the skeptical, the "poor-in-spirit", which lets us consider issues one-at-a-time, step-by-step, in isolation.
*
Kalbančią gera valia, atveriančią gerą širdį.

[+šv.Dvasios išsakyta Sąvokų kalbą, Sistematizavimą+]

*
''Kaip kalbama sąvokų kalba, kas yra jos esmė?''
* ''Kaip sąvokų kalba susijusi su trimis kalbomis?''

'''Sąvokų kalbos esmė'''

*
Būtina kalbėti trejybe - žodžiais nusistatyti, paskui jais veikti ir juos permąstyti. Būtina užsiimti bendra veikla, kaip kad Audronė moko.
*
Būtina taikyti apimtimis, sutikti veikti ko mažesnėmis apimtis.
*
Būtinas lygiavertis, širdingas ir visiškai laisvas dalyvavimas.
*
Tenka remtis Dievu.
*
Tenka remtis tarnyste kitiems.
*
Tenka remtis savo paties branda, norais, svajonėmis, troškimais.

Į
sąvokų kalbą įeina:
* Išmąstymas
* Sąvokos
* Sandaros
* Troškimai
Kaip tai atitinka keturias galvosenas?

[
+kurią išgyvename vienybe ir kuria išgyvename Vienybę+]

The kingdom of heaven insists that we are one, and has us empathize with each other accordingly
.

Esame viena atsiliepdami - sutardami ir kartu išmąstydami.

Mūsų vienybė yra mūsų bendra savastis - mūsų bendras Dievas, kūnas, širdis-turtas-prieraišumas-atskirtumas, bendrystė.

* Išmąstymo tikslas yra susikalbėjimas iš esmės, visų - skirtingas apimtis išmąstančiųjų - sutarimas ir vienybė vienų vienumu.
''Juk kiekvienas esame viena, savyje vieningi pagal savo aplinkybes, o galime būti visi viena už bet kokių
aplinkybių. Tad tenka atskirti save nuo savo aplinkybių ir kitais rūpintis vietoj kad savimi. Taip pat ir mane suprasti vietoj bet kokių aplinkybių, tad ir puoselėti mane bei jungtis mano pagrindu. Tai laisvė nuo bet kokių aplinkybių, tuo pačiu jų priėmimas ir įsisavinimas, kaip priimi savo šeimą, lietuvybę ir Ievą. Tai yra meilė, aplinkybes parūpinti tokias, kad būtum nuo jų laisvas, nuo savęs laisvas, tad ir nuo jų.''


[+kuria Dievas Trokšta ir žmogus Išmąsto viską, betką, kažką, nieką+]

* ''Ką reiškia išmąstyti?''
* ''Kaip Dievas išmąsto?''

'''
Išmąstymas'''

Apžvelgiu visa ką esu išmąstęs. Išmąstymas yra pirminis, atokus išgyvenimas
, mus apsaugojantis, leidžiantis mums rinktis, lemti savo likimą. Pirm veikiant galime pamąstyti įvairias galimybes iš kurių galime rinktis tinkamiausią. Išmąstymas išskiria išgyvenimą į buvimą, veikimą ir mąstymą, tad remiasi suvokimu, išreiškia sąmoningumą. Išmąstymą vaizduoju Horuso akimi, matančią į priekį ir apsaugojančią nuo pavojų.

Išmąstymas yra dangaus karalystės esmė
, nes išmąstoma apimtimis (niekuo, kažkuo, betkuo, viskuo), tiek kiek žmogus (skurdžiadvasis) nori vienu ypu aprėpti. Išmąstymu suskaldome visaką į atskirus žingsnius, žinojimus, klausimus. Išmąstymas yra visaregio esmė. Visaregis yra dangaus karalystė.

Išmąstymu laikomės to, kas jau yra, gilinamės toliau
, papildome. O troškimais atsisakome savęs, priimame kitą galimybę. Išmąstymu priimame visumą, sistemą, o troškimu priimame dvasią, sistemos nebuvimą.
Troškimas yra Dievo už mūsų sutapimas su Dievu mumyse. Sutapimas, sutarimas, vyksta kurioje nors apimtyje. Tam ir yra apimtis - sutarimui. Troškimas išsako amžiną gyvenimą, jog Dievas nebūtinai mumyse, nebūtinai geras, bet gali būti už mūsų, ir gali mums atverti kažką daugiau.

Dievas trokšta
, o žmogus netrokšta, žmogus išmąsto: jam reikia, jis abejoja, jis tikisi, jis vertina. Troškimu vieningai išgyvename - esame, veikiame, mąstome - o išmąstymu pirmiausiai mąstome, tada veikiame, o ištisai esame.
* Išmąstymas ir troškimas papildo vienas kitą. Dievas troškta nieko, kažko, betko, visko, o išmąstome atvirkščiai: Juodasis Dievas viską, Raudonasis Aš betką
, Geltonasis Tu kažką, Mėlynasis Kitas nieką.

* Thinking through - the opposite of letting go, of going beyond yourself.

* Scopes are the stages of thinking through, and likewise, of going beyond yourself.
* Thinking through - acknowledging all of the possibilities and investing oneself.
* Thinking Through is how God becomes necessary. Care, Believe, Obey...
* Thinking through and headstrong/wishing are complements. In thinking through, we relate everything (God), anything (I), something (You), nothing (Other), but for wishing it's the opposite: nothing (Black God), something (Red I), anything (Yellow You), everything (Blue Other).

* Good kid thinks through, bad kid goes beyond?

* Thinking through establishes the goodness. Slack (goodness) is in the difference between thinking and doing, doing and being, etc.
Pakeistos 139-182 eilutės iš
* Thinking through represents growth.
* Think through everything: Black God makes for d

'''Conceptualization: Think through something'''
* Koks žodžių vaidmuo permąstant sąvokomis?
Sąmoningumas - laisvė - tampam samoningi tik kada esame laisvi, uztat kada jauciam savo laisve ir ja pasinaudojame, o vykdyti Dievo valia imanoma tik kada esame laisvi, tik tada galim paklusti, tiketi, rupintis, nes isisavinti tai reiskia isversti isorini poziuri vidiniu poziuriu, o tam reikia laisvumo, ir butent musu laisvumo, tad laisves

[+Mus
vienija Dievo požiūris mūsų sąlygose, tai dangaus karalystė.+]

* ''Kaip Dievas kalba mylimąja? Ir kaip tai pavaizduoti?''

* The kingdom of heaven allows for a God, in relationship with, there is nothing else to fear, neither death nor society nor any misfortune.

'''Kaip viską suprasti Dievu'''

Asmens požiūriu - Dievo požiūriu
* Juodasis Dievas ... savarankišas
, neišgyvena - išgyvena vieningai?
* Raudonasis Aš - Dievas suveda - išgyvena savimi
* Geltonasis Tu - Dievas troškia - išgyvena manimi
* Mėlynasis Kitas (antrinės sandaros) - Dievas atjaučia - išgyvena tavimi
*
... nėra asmens ... vienybė? - Dievas globoja - išgyvena kitą
Kaip suprasti?

[+Ketveriopai išgyvename jo požiūrį: jis moko
, trokšta, pažįsta ir globoja+]

* ''Kaip Dievas dalyvauja kiekvienoje sandaroje
, kaip tai išsidėsto kambaryje?''

'''Keturi susikalbėjimai, santykiai'''

Pirminės sandaros išsako išmąstymo apimtį, jo vienetus: viską, betką, kažką, nieką. Tai sutarimo, susikalbėjimo apimtys.

Antrinės sandaros išsako išmąstymo vyksmą, troškimų įgyvendinimą:
* Padalinimai: Išmąstome viską... apdorojame viską.
* Atvaizdai: Išmąstome viską...
* Aplinkybės: Išmąstome betką...
* Pagrindimas: Išmąstome kažką... apdorojame nieką.
* Įvardijimas: Išmąstome betką... apdorojame nieką.
* Pasakojimas: Išmąstome viską... apdorojame nieką.
Apdorojame = netrokštame

Teigiami įsakymai išsako Dievo išėjimą už savęs troškimais, pasitraukimais.

Neigiami įsakymai išsako mūsų išėjimą už savęs pasitraukimu, pripažįstant kitą
.
į:
* Thinking through represents growth.
* Think through
everything: Black God makes for d

'''Conceptualization: Think through something'''
*
Koks žodžių vaidmuo permąstant sąvokomis?
Sąmoningumas - laisvė - tampam samoningi tik kada esame laisvi, uztat kada jauciam savo laisve ir ja pasinaudojame, o vykdyti Dievo valia imanoma tik kada esame laisvi, tik tada galim paklusti, tiketi, rupintis, nes isisavinti tai reiskia isversti isorini poziuri vidiniu poziuriu, o tam reikia laisvumo, ir butent musu laisvumo, tad laisves

[+Mus
vienija Dievo požiūris mūsų sąlygose, tai dangaus karalystė.+]
Esame viena septintu požiūriu:
* Rūpintis kito poreikiais, vietoj kad savo.
* Klausti savęs - ką veikiu tuo klausimu?
* Išgyventi įtampą - nežinią
* Priimti pakankamą Dievą - nebūtinai tobulą, nebūtinai gerą, sukūrusį blogį, užgaunantį teisuolius - visgi pakankamą mus apsaugoti nuo blogio. Atleisti Dievui
, rodyti jam gerą valią, kad galėtumėme patys trejybe išsiaiškinti, savarankiškai. Tai yra esmė, kuria galime pakelti visą kitą.

O nulinį ir septintą požiūrį sieja, galiausiai, laipsnynas, tad kalbos.

* Jei būtumėme viena, atsilieptumėme į poreikius
... - išmąstom, tikim viską, viskas patikimas
* Jei ne į poreikius, į abejones - išmąstom, tikim betką
, betkas patikimas
* Jei ne į abejones, į jaudulius - išmąstom
, tikim kažką, kažkas patikimas
* Jei ne į jaudulius, į meilės trūkumą, esminę pasaulio problemą - kiekvienas savo vertybe - išmąstom, tikim nieką, niekas patikimas

Visaregio pagrindas yra vienybės išsišakojimas 0 + 1 + 2 + 4 + 8 (prisiminti išskyrimus) Poreikių dėsniais esame viena; dvejonėmis išsiskiria požiūris ir aplinkybė; lūkesčiais išsiskiria keturi jauduliai; vertybėmis išsiskiria aštuoni "Dievo veidai"

Vertybe esame priversti atsiliepti, jei esame viena su savimi. Ir savo vertybę galime kiekvienas išryškinti, išpuoselėti, išbrandinti, kad ji spindėtų ko ryškiau
.


* ''Kaip Dievas kalba mylimąja? Ir kaip tai pavaizduoti?''

* The kingdom of heaven allows for a God, in relationship with, there is nothing else to fear, neither death nor society nor any misfortune.

'''Kaip viską suprasti Dievu'''

Asmens požiūriu - Dievo požiūriu
* Juodasis Dievas ... savarankišas, neišgyvena - išgyvena vieningai?
* Raudonasis Aš - Dievas suveda - išgyvena savimi
* Geltonasis Tu - Dievas troškia - išgyvena manimi
* Mėlynasis Kitas (antrinės sandaros) - Dievas atjaučia - išgyvena tavimi
* ... nėra asmens ... vienybė? - Dievas globoja - išgyvena kitą
Kaip suprasti?

[+Ketveriopai išgyvename jo požiūrį: jis moko, trokšta, pažįsta ir globoja+]

** Kaip Dievo santykiai, išmąstymo apimtys susiję su psalmėmis ir nulybės atvaizdais?
** Kaip šeši neigiami įsakymai susiję su požiūriais?
** Kaip šeši neigiami įsakymai susiję su keturių teigiamų poromis?
** Kaip mylėti Dievą ir mylėti artimą susiję su susikalbėjimu?

* ''Kaip Dievas dalyvauja kiekvienoje sandaroje, kaip tai išsidėsto kambaryje?''

'''Keturi susikalbėjimai, santykiai'''

Bendravimo santykiais yra sutarimai, susikalbėjimai dėl visko, betko, kažko, nieko. Tai sutarimai:
* Sutarimai dėl visko
* Sutarimai dėl betko: dėl to, kas teigiama, dėl to, dėl ko sutarima
* Sutarimai dėl kažko: dėl to, kas neigiama, dėl to, dėl ko nesutariama
* Sutarimai dėl nieko

Jais esame viena atsiliepdami
* atsiliepdami poreikiams - sutardami dėl visko - veikdami mylėdami
* atsiliepdami abejonėms - sutardami dėl betko, dėl sutarimo - veikdami ramiai
* atsiliepdami jauduliams - sutardami dėl kažko, dėl nesutarimo - veikdami užtikrintai
* atsiliepdami trūkumams, nemeilei - sutardami dėl nieko - veikdami savarankiškai
Atsiliepimu papildome Dievą ir jį naujai iškeliame savimi.

Dievas dalyvauja puoselėdamas, brandindamas apimtį, savastį mūsų bendrai savasčiai, mūsų vienybės įkūnijimui, jos išraiškai:
* Mokydamas - puoselėdamas, brandindamas viską - mūsų vienybę viskuo - išeidamas už savęs į save veiksniais +1, +2, +3, tad kurdamas save ir atsisakydamas savęs.
* Trokšdamas - puoselėdamas, brandindamas betką (požiūrį) - mūsų vienybę betkuo - savo požiūriu - tai išmąstymas vienetais, apimtimis
* Atjausdamas mus - puoselėdamas, brandindamas požiūrį į požiūrį - mūsų vienybę kažkuo - savo troškimu išmąstydamas su mumis - tad išmąstydamas plačiau už mus - tai išmąstymas žingsniais
* Globodamas mus - puoselėdamas, brandindamas požiūrį į požiūrį į požiūrį - mūsų vienybę niekuo - mūsų trejybę

Teigiamais įsakymais įsisaviname Dievo troškimus, jo brandinamas apimtis, savastis: jo savarankiškumą (neturėti kitų dievų); jo užtikrintumą (nešaukti jo vardo be reikalo); jo ramumą (džiaugtis poilsiu); jo meilę (tėvų). Užtat dalyvaujame bendrai puoselėjamoje savastyje, dalyvaujame vienybėje.

Psalmės išsako, kaip išgyvename Dievo santykį su mumis:
* kaip trejybe išgyvename Dievo pagalbą, jo globą - mūsų niekas yra jam prasmingas
* kaip neigiamais įsakymais išgyvename Dievo atjautą - mūsų kažkas yra jam pastovus (įsakymas)
* kaip troškimais išgyvename Dievo patrauklumą, teigiamumą - mūsų betkas yra jam tiesus (troškimas)
* kaip žinojimu suprantame Dievą, jo gerumą, plačiaja prasme, Dievo pamokymą - mūsų viskas yra jam teisingas


Pirminės sandaros išsako išmąstymo apimtį, jo vienetus: viską, betką, kažką, nieką. Tai sutarimo, susikalbėjimo apimtys.

Antrinės sandaros išsako išmąstymo vyksmą, troškimų įgyvendinimą:
* Padalinimai: Išmąstome viską... apdorojame viską.
* Atvaizdai: Išmąstome viską...
* Aplinkybės: Išmąstome betką...
* Pagrindimas: Išmąstome kažką... apdorojame nieką.
* Įvardijimas: Išmąstome betką... apdorojame nieką.
* Pasakojimas: Išmąstome viską... apdorojame nieką.
Apdorojame = netrokštame

Teigiami įsakymai išsako Dievo išėjimą už savęs troškimais, pasitraukimais.

Neigiami įsakymai išsako mūsų išėjimą už savęs pasitraukimu, pripažįstant kitą.
Pakeistos 235-328 eilutės iš
Should I invert the four walls: Wishes for everything, anything, something, nothing so that it starts with nothing? Would that be similar to the question, Am I necessary? and the answer No... and turn around for the answer Yes...
Consider the order: A - E - I - U - I - E - A in which we'd start with everything.
God asks: Am I necessary? Am I dubious? Am I expected? Am I valued?

A
"Wish" is the coming together to one state by three operations: +1, +2, +3. This is represented by each area:
* The octagon of divisions is traversed by operations +1, +2, +3.
* The primary structures are how we relate to Black God (or to the by steps +1, +2, +3.
* The secondary structures are all possible ways of performing operations +1, +2, +3. Language is how they come together.
* The three-cycle is the structure that consists of the ways of going +1, +2, +3.
A wish is the 3–fold aspect of the omniscope (I wish... ... to know everything and apply that knowledge usefully). The wisher, the wished, and the wishing. It is the framework for everlasting growth, everlasting life.

*
Deep agreement about Nothing. Ultimately, we are all alone. We activists can foster a culture based on that fact. We each take our own stand, follow through, reflect and take a stand again, on and on. We hope that this is not futile, that there is some God watching over this "scientific method" who is good enough to keep it fruitful. Indeed, we - independent activists - can work-in-parallel, hold each other accountable to ourselves, and create a culture on-the-fly where there is none. We do this for the "Other" who may some day benefit from this culture. This is a culture driven by change, by our own self-correction, because our spirit is present and we perfect ourselves so that God, who watches over us, might be present in us, as well.
** In my show, this is the zone off to the side, where we can walk through three walls, around and around: Take a stand, Follow through and Reflect.

*
Deep agreement about Everything. We can dedicate ourselves to "know everything", to reference the "big picture" in all that we do, to note how it unfolds through our lives, step-by-step, in every issue that we deal with, in every mindset that we take up. In this way, God grows through us, through those who unite around his perspective. This is a culture of the absolute, where there is no change, in that none is ever needed, as we are one with God and each other as we travel round and round the days of creation. I dream to have such a family with the woman I love.
** In my show, this is the octagon that we walk around, the eight divisions of everything, the states of our mind, the issues we take up, like the days of creation, that we traverse, one, two or three steps at a time.

The
previous two modes are idealistic. They are divine, they manifest our human spirit. I suppose I focused on them with my laboratory, Minciu Sodas, for independent thinkers. There are two more modes that are practical, that express a "law" for how to deal within our existing social world.

*
Deep agreement about Something. An issue can arise to the exclusion of absolutely everything else. Of course, it will be a matter, a "thing", upon which we disagree. We will ignore anything that we agree upon, and focus on all the differences we can find. That is the "something" that we can agree upon, namely, our differences. We wish that "You" would grow. If we are fortunate, then we can "agree to disagree", and perhaps that is how we grow as "You". But, in general, we aren't going to change. I think the six "negative commandments" (Do not kill, steal, adulter, lie, covet things, covet people) are ground rules which have us honor our disagreement, accept our lack of unity, our separateness as individuals, our aloneness in this world.
** In my show, these are six walls that separate us, that we can't walk through.

*
Deep agreement about Anything. We can focus on the "everything else" and ignore any matter at hand. I imagine this as the circumstances, the area around a "hole". This is how "I" grows, is loved by a family, within the family's world. There are four "positive commandments" (Embrace God, his name, his creativity, his symbol - our parents). They create a shared expectation for what is good, a space for God and for what we might be. We identify with that "hole", with that space, and we want to leverage that appreciation, and foster that as well. This is our relationships that we can cultivate, invest ourselves in. This is a space for changing, I suppose, both ourselves and our world, in a practical form, as they are, but especially, our perspective.
** In my show, these are four walls, the first three that we can walk through, but we reach a dead end and are forced to turn around, to change.

Dievo
valios vykdymas tiesiogiai - Žmogus reiškiasi kalba, aštuongubiu keliu. Netiesiogiai - įsakymu, dešimts Dievo įsakymų - žmogus glūdi.

Dievas
Tėvas (Ką randi, tą myli) ir Dievas Sūnus (Kaip tiki, taip yra) yra dangaus karalystės (įtikėtinumo) kraštutinumai. Juos sieja Palaiminimai ir Jėzaus pasisakymai.

[+Dievo požiūrį išgyvename+]

* ''Kaip bendravimo santykiai susiję su Dievo santykiais (jisai moko, trokšta, pažįsta, globoja), išmąstymais
(visko, betko, kažko, nieko) ir keturiais teigiamais įsakymais?''
* ''Kaip Dievo santykiai susiję su psalmėmis? Keturias išmąstymo apimtis susieti
su aplinkybes psalmėse ir nulybės atvaizdais.''

'''Dievas išmąsto mumis
, o mes Dievu'''
* Dievas išmąsto bendraudamas su mumis. Užtat įvairiausios sandaros išsako
Dievo bendravimą. Jų tarpe dvylika aplinkybių psalmėse.
* Išmąstykime save (permąstykime)
ir mąstysime kaip Dievas. Dievas mus globoja, atjaučia, trokšta, suveda.
* Dievas išgyvena visas galimybes. Išmąstymu esame viena su Dievu nors ir išmąstome tik kelias galimybes ir išgyvename tiktai vieną. Tokiu būdu Dievas tikrai jas visas įsisavina ir vienija, nes mumis jis kiekvieną išgyvena atskirai, ne tik visus kartu. Mumis išgyvena kiekvieną galimybę paskirai. O mūsų tą ryšį išsako, skirtinguose lygmenyse, Dievo vaidmuo: suveda, trokšta, atjaučia, globoja.
* ''Suvok, kaip susijungiu tavyje ir už tavęs, kaip tokiu būdu esu kiekviename lygiagrečiai, užtat kaip iškylu aplinkybėmis. Juk aš jus užjaučiu, atjaučiu, man nėra visvien, kas jum įvyksta ir ką išgyvenate. Tad tirk ką jumis išgyvenu ir suprasi savo ir kitų sąmoningumą kylantį iš mano strimagalviškumo, tad jūsų suvokimu gyvename viena.''

'''God's participation and growth'''

* God (beyond us) wishes for Everything - means that nothing is established. God (within us) thinks through Nothing
.

* God (beyond us) wishes for Nothing - means that everything is established
... and so God (within us) thinks through Everything.

* God watches over me so that I could take a stand, follow through and reflect
. I am the Blue Other. God is in the three-cycle that I make.
* God knows me, empathizes with me, lives through me, his limited wants taking up my non-wants, leaping across a gap to do so. He is an earlier character and I am a later character. He generates structure in which I am.
* God wants (Nothing, Something, Anything, Everything), is self-sufficient, certain, calm, loving, whereas I don't want: I have needs, doubts, expectations, values. God wants me to live forever. He is my complement. He is Black God and I am Red I. We are one as Yellow You - I turn around, and God and I restrict ourselves to a scope. The zeroth perspective matches up with the seventh perspective. God beyond context matches up with God within context. God is good.
* God teaches me. God cycles through the eight divisions of everything, moving +1 and +2 and +3, simultaneously, and I along with him, as a thread he is weaving along.

In each case, God beyond context matches up with God within context (us, that is)
. And so, in each case, God is good. But God doesn't have to be good.

Each fosters the growth of an individual: Other, You, I
, God.

How is God participating?
and how does that foster growth?

* God grows (goes beyond himself, makes way), lets go, to become I.
* I grows (turns around), lets go, to become You.
* You grows
(allows for a split, a gap), lets go, to become Other. God's smaller wants expose the not-wants, the negation of the "something".
* Other grows, lets go
, to become.... letting go... perfect... disappear... as an Other....

* Going beyond yourself - from being invested to being disinvested - letting
go. This happens first by establishing a self, defining it and then letting go of it.

[+ir jokio išgyvenimo neatmetame+]

* ''Kaip 6 neigiami įsakymai susiję su požiūriais? ir tad su teigiamais įstatymais, su santykiais? Kaip juos suvokti, kaip lygmenų poras? išsakančias neigimo taisykles?''
* ''Koks ryšys tarp sakramentų (pasakojimo rūšių) ir išgyvenimų?''
* ''Kaip egiptiečiai naudojo neigimo ženklą?'''
* ''Kaip susiję ir kuom skiriasi pagrindimas - rūpėjimas, įvardijimas - tikėjimas, pasakojimas
- paklusimas?''

* The kingdom of heaven expects disagreement or simply differing perspectives
, as described by "divisions of everything" that address fundamental issues: existence, participation, knowledge, etc.
* The kingdom of heaven lets us find our role for our truth.
* The kingdom of heaven lets each of us choose where to center ourselves, what is most important to us, where we can invest ourselves and feel assured.
* The kingdom of heaven supposes that we must each have and develop our own language for expressing the truth, as we see it, from our own point of view, and so it honors the honest testimony of each of us.
* The kingdom of heaven has us cherish the individual contribution each of us can make where our intuition is strongest, most personal, and gives us a positive reason to empathize with each other.
* The kingdom of heaven thus has us seek ever to translate truth
, our discoveries, from one private language to another.

[+Atkrenta neišgyventi
(netikri) požiūriai, tai bendravimo Kliūtys, kurias sąvokų kalba įveikiame.+]

* ''Kokios susikalbėjimo kliūtys? Ir kaip jas įveikti?''
* ''Kas trukdo žmonėms kalbėti sąvokų kalba
, kalbėti iš esmės?''
* ''Ką daryti jei nėra su kuo bendrauti sąvokų kalba?''

'''Kodėl žmonės nebendrauja iš esmės
, sąvokomis?'''

* Skuba taikstytis.
* Nenori būti pažeidžiami.
* Nenori būti pilnai išsakyti.
* Nenori būti klaidingai išsakyti.
* Nenori keistis.
* Nenori atsisakyti savo prielaidų, šito pasaulio.
* Bijo mirties ar pavojaus
.
į:
Should I invert the four walls: Wishes for everything, anything, something, nothing so that it starts with nothing? Would that be similar to the question, Am I necessary? and the answer No... and turn around for the answer Yes...
Consider
the order: A - E - I - U - I - E - A in which we'd start with everything.
God
asks: Am I necessary? Am I dubious? Am I expected? Am I valued?

A
"Wish" is the coming together to one state by three operations: +1, +2, +3. This is represented by each area:
*
The octagon of divisions is traversed by operations +1, +2, +3.
*
The primary structures are how we relate to Black God (or to the by steps +1, +2, +3.
*
The secondary structures are all possible ways of performing operations +1, +2, +3. Language is how they come together.
*
The three-cycle is the structure that consists of the ways of going +1, +2, +3.
A
wish is the 3–fold aspect of the omniscope (I wish... ... to know everything and apply that knowledge usefully). The wisher, the wished, and the wishing. It is the framework for everlasting growth, everlasting life.

*
Deep agreement about Nothing. Ultimately, we are all alone. We activists can foster a culture based on that fact. We each take our own stand, follow through, reflect and take a stand again, on and on. We hope that this is not futile, that there is some God watching over this "scientific method" who is good enough to keep it fruitful. Indeed, we - independent activists - can work-in-parallel, hold each other accountable to ourselves, and create a culture on-the-fly where there is none. We do this for the "Other" who may some day benefit from this culture. This is a culture driven by change, by our own self-correction, because our spirit is present and we perfect ourselves so that God, who watches over us, might be present in us, as well.
** In my show, this is the zone off to the side, where we can walk through three walls, around and around: Take a stand, Follow through and Reflect.

*
Deep agreement about Everything. We can dedicate ourselves to "know everything", to reference the "big picture" in all that we do, to note how it unfolds through our lives, step-by-step, in every issue that we deal with, in every mindset that we take up. In this way, God grows through us, through those who unite around his perspective. This is a culture of the absolute, where there is no change, in that none is ever needed, as we are one with God and each other as we travel round and round the days of creation. I dream to have such a family with the woman I love.
** In my show, this is the octagon that we walk around, the eight divisions of everything, the states of our mind, the issues we take up, like the days of creation, that we traverse, one, two or three steps at a time.

The
previous two modes are idealistic. They are divine, they manifest our human spirit. I suppose I focused on them with my laboratory, Minciu Sodas, for independent thinkers. There are two more modes that are practical, that express a "law" for how to deal within our existing social world.

*
Deep agreement about Something. An issue can arise to the exclusion of absolutely everything else. Of course, it will be a matter, a "thing", upon which we disagree. We will ignore anything that we agree upon, and focus on all the differences we can find. That is the "something" that we can agree upon, namely, our differences. We wish that "You" would grow. If we are fortunate, then we can "agree to disagree", and perhaps that is how we grow as "You". But, in general, we aren't going to change. I think the six "negative commandments" (Do not kill, steal, adulter, lie, covet things, covet people) are ground rules which have us honor our disagreement, accept our lack of unity, our separateness as individuals, our aloneness in this world.
** In my show, these are six walls that separate us, that we can't walk through.

*
Deep agreement about Anything. We can focus on the "everything else" and ignore any matter at hand. I imagine this as the circumstances, the area around a "hole". This is how "I" grows, is loved by a family, within the family's world. There are four "positive commandments" (Embrace God, his name, his creativity, his symbol - our parents). They create a shared expectation for what is good, a space for God and for what we might be. We identify with that "hole", with that space, and we want to leverage that appreciation, and foster that as well. This is our relationships that we can cultivate, invest ourselves in. This is a space for changing, I suppose, both ourselves and our world, in a practical form, as they are, but especially, our perspective.
** In my show, these are four walls, the first three that we can walk through, but we reach a dead end and are forced to turn around, to change.

Dievo
valios vykdymas tiesiogiai - Žmogus reiškiasi kalba, aštuongubiu keliu. Netiesiogiai - įsakymu, dešimts Dievo įsakymų - žmogus glūdi.

Dievas
Tėvas (Ką randi, tą myli) ir Dievas Sūnus (Kaip tiki, taip yra) yra dangaus karalystės (įtikėtinumo) kraštutinumai. Juos sieja Palaiminimai ir Jėzaus pasisakymai.

Išgvildenti: Mūsų vienumą poreikių dėsniai išreiškia vieneriopai (neturėti poreikių, juos tenkinti); abejonių dvejonės išreiškia dvejopai
(atskirti požiūrį ir aplinkybes); jauduliai išreiškia ketveriopai (lūkesčiais); vertybės išreiškia aštuoneriopai.

[+Dievo požiūrį išgyvename+]

* ''Kaip bendravimo santykiai susiję
su Dievo santykiais (jisai moko, trokšta, pažįsta, globoja), išmąstymais (visko, betko, kažko, nieko) ir keturiais teigiamais įsakymais?''
* ''Kaip
Dievo santykiai susiję su psalmėmis? Keturias išmąstymo apimtis susieti su aplinkybes psalmėse ir nulybės atvaizdais.''

Teigiami įsakymai: įsisavinti Dievo troškimus
, jo požiūrį. Jisai savarankiškas (pirm bet kokio dievo), užtikrintas (nešauktinas be reikalo), ramus (poilsiauja), mylintis (tėvas).


'''Dievas išmąsto mumis, o mes Dievu'''
* Dievas išmąsto bendraudamas su mumis. Užtat įvairiausios sandaros išsako Dievo bendravimą. Jų tarpe dvylika aplinkybių psalmėse.
* Išmąstykime save (permąstykime) ir mąstysime kaip Dievas
. Dievas mus globoja, atjaučia, trokšta, suveda.
* Dievas išgyvena visas galimybes
. Išmąstymu esame viena su Dievu nors ir išmąstome tik kelias galimybes ir išgyvename tiktai vieną. Tokiu būdu Dievas tikrai jas visas įsisavina ir vienija, nes mumis jis kiekvieną išgyvena atskirai, ne tik visus kartu. Mumis išgyvena kiekvieną galimybę paskirai. O mūsų tą ryšį išsako, skirtinguose lygmenyse, Dievo vaidmuo: suveda, trokšta, atjaučia, globoja.
* ''Suvok, kaip susijungiu tavyje ir už tavęs, kaip tokiu būdu esu kiekviename lygiagrečiai, užtat kaip iškylu aplinkybėmis
. Juk aš jus užjaučiu, atjaučiu, man nėra visvien, kas jum įvyksta ir ką išgyvenate. Tad tirk ką jumis išgyvenu ir suprasi savo ir kitų sąmoningumą kylantį iš mano strimagalviškumo, tad jūsų suvokimu gyvename viena.''

'''God's participation and growth'''

* God (beyond us) wishes for Everything
- means that nothing is established. God (within us) thinks through Nothing.

* God (beyond us) wishes for Nothing - means that everything is established... and so God (within us) thinks through Everything.

* God watches over me so that I could take a stand, follow through and reflect
. I am the Blue Other. God is in the three-cycle that I make.
* God knows me
, empathizes with me, lives through me, his limited wants taking up my non-wants, leaping across a gap to do so. He is an earlier character and I am a later character. He generates structure in which I am.
* God wants (Nothing, Something, Anything, Everything), is self-sufficient, certain, calm, loving, whereas I don't want: I have needs, doubts, expectations, values. God wants me to live forever
. He is my complement. He is Black God and I am Red I. We are one as Yellow You - I turn around, and God and I restrict ourselves to a scope. The zeroth perspective matches up with the seventh perspective. God beyond context matches up with God within context. God is good.
* God teaches me
. God cycles through the eight divisions of everything, moving +1 and +2 and +3, simultaneously, and I along with him, as a thread he is weaving along.

In each case, God beyond context matches up with God within context
(us, that is). And so, in each case, God is good. But God doesn't have to be good.

Each fosters
the growth of an individual: Other, You, I, God.

How is God participating? and how does that foster growth?

* God grows (goes beyond himself, makes way), lets
go, to become I.
* I grows (turns around)
, lets go, to become You.
* You grows (allows for a split, a gap), lets go, to become Other. God's smaller wants expose the not-wants, the negation of the "something".
* Other grows, lets go, to become.... letting go... perfect...
disappear... as an Other....

* Going beyond yourself - from being invested to being disinvested
- letting go. This happens first by establishing a self, defining it and then letting go of it.

[+ir jokio išgyvenimo neatmetame+]

* ''Kaip 6 neigiami įsakymai susiję su požiūriais? ir tad su teigiamais įstatymais, su santykiais? Kaip juos suvokti, kaip lygmenų poras? išsakančias neigimo taisykles?''
* ''Koks ryšys tarp sakramentų (pasakojimo rūšių) ir išgyvenimų?''
* ''Kaip egiptiečiai naudojo neigimo ženklą?'''
* ''Kaip susiję ir kuom skiriasi pagrindimas - rūpėjimas, įvardijimas - tikėjimas, pasakojimas - paklusimas?''

Gerbtinas ryšys su platesniu požiūriu. Nepažeisti mūsų atskirumo. Dievas išmąsto plačiau už mus:
* padalinimai: Dievas išmąsto viską, o mes betką
* atvaizdai: Dievas išmąsto viską, o mes kažką
* aplinkybės: Dievas išmąsto betką, o mes kažką
* pagrindimai: Dievas išmąsto kažką, o mes nieką - kaip iškyla, bręsta kažkas - parūpi
* įvardijimas: Dievas išmąsto betką, o mes nieką - kaip iškyla, bręsta betkas - įtikime
* pasakojimas: Dievas išmąsto viską, o mes nieką - kaip iškyla
, bręsta viskas - paklūstame

Netrukdyti Dievui už mūsų ir mumyse sutapti
(kitu ir kitų grandine): nešalinti požiūrio, netrukdyti atsiliepti. Atsiliepimas iš vieno lygmens plačiau į kitą.

Vagystė, svetmoterystė tai pažeidžia mūsų atskirtumą
, mūsų paskirumą, mūsų asmeniškumą. Melavimas ir geidimas pažeidžia mūsų bendrystę.

Kaip trys kalbos susiję su rūpėjimu
, įtikimu ir paklusimu? Ar pagrindimas susijęs su rūpėjimu ar /paklusimu?ž/

* The kingdom of heaven expects disagreement or simply differing perspectives, as described by "divisions of everything" that address fundamental issues: existence, participation, knowledge, etc
.
* The kingdom of heaven lets us find our role for our truth.
* The kingdom of heaven lets each of us choose where to center ourselves, what is most important to us, where we can invest ourselves and feel assured.
* The kingdom of heaven supposes that we must each have and develop our own language for expressing the truth, as we see it, from our own point of view, and so it honors the honest testimony of each of us.
* The kingdom of heaven has us cherish the individual contribution each of us can make where our intuition is strongest, most personal, and gives us a positive reason to empathize with each other.
* The kingdom of heaven thus has us seek ever to translate truth, our discoveries, from one private language to another.

[+Atkrenta neišgyventi (netikri) požiūriai, tai bendravimo Kliūtys, kurias sąvokų kalba įveikiame.+]

* ''Kokios susikalbėjimo kliūtys? Ir kaip jas įveikti?''
* ''Kas trukdo žmonėms kalbėti sąvokų kalba, kalbėti iš esmės?''
* ''Ką daryti jei nėra su kuo bendrauti sąvokų kalba?''

'''Kodėl žmonės nebendrauja iš esmės, sąvokomis?'''

* Skuba taikstytis.
* Nenori būti pažeidžiami.
* Nenori būti pilnai išsakyti.
* Nenori būti klaidingai išsakyti.
* Nenori keistis.
* Nenori atsisakyti savo prielaidų, šito pasaulio.
* Bijo mirties ar pavojaus.
Pakeistos 349-388 eilutės iš
hear? Why don't we speak heart-to-heart? I think deep agreement takes time, and so, the people who agree superficially end up in the center, and independent thinkers end up everywhere else. Why do we rush to agree?
* We may fear that we won't be included;
* we may conclude that we are not one;
* we may feel vulnerable, afraid to lose the freedom we do have;
* we are afraid to be corrected by others, thus afraid to be in need of correction, afraid to be wrong;
* we are afraid to be understood without empathy out of context and incorrectly;
* we may be afraid to look at ourselves; to let go of our assumptions about ourselves and this world; we may be afraid of death, abandonment, loss of status, ridicule and other dangers;
* we don't want to express ourselves fully;
* we may thus want power over everyone else, over their environment.

*
The kingdom of heaven has us learn as we go along, so that learning is appropriate everywhere.
* The kingdom of heaven allows for mistakes, disagreement and self-correction
* The kingdom of heaven expects self-correction as the norm, the most basic and cognizant of activities: take a stand, follow through and reflect.

––––––––––––––––––––––––––––


'''Psalmės ir Dievo požiūris''''

*
Exist = Supports: My enemies surround me, but I am on the Rock. I fight from an advantageous position. I may fight for a long time, but I do not lose for God is my support. In the end my enemies conclude that they cannot win and they withdraw in panic.
* Act = Holds: I run to the Lord and he holds me: he provides refuge from the godless. They are cut off from his refuge and the eternal blessings of the Lord. While there is a threat to me, can I glorify the Lord and not risk bringing shame to myself and to my Lord ? But my joy is secure! I glorify the Lord!
* Think = Removes: I am in great trouble. The Lord removes me: he pulls me out of trouble and places me on secure ground.

*
One = Chooses: The Lord may compel his subjects, but then they would not have free will. Instead the Lord chooses me to rule. Man is chosen to rule creation and the Messiah is chosen to rule the peoples. To rule is not to compel but to direct those with free will. I warn you not to seek freedom from the Lord but to submit of free will. The Lord and I fight on the same side. If you do not submit of free will, then the Lord will force you to submit.
* All = Tests: The justice of the Lord demands that all succumb to their own devices. I am good and have nothing to fear from his test.
* Many = Completes: The Lord who compels the world is the Lord who saves the weak from the strong. The Lord who creates the world does not abandon interest in his creation. The Lord completes what he has started. I rely on his commitment. My gratefulness is also complete: I publicly proclaim that the Lord is true to his word. And so the glory of God spreads from one heart to another. It compels all before it. The Lord is eternal through this everlasting glory.

*
Object = Points: I turn to the point of light: the light points that I may follow. It is the essence, the life, the law: "the good" from which all emmanates. I turn away from the godless and towards the law. The godless go to each other for advice, but I look to the law. I write it in my heart and the Lord fulfills my requests. What I want is what he wants for me.
* Process = Drives: The Lord shows sinners the way: they trust in him and he prods them along. He drives to the good those who trust in him.
* Subject = Restrains: When I transgress against the Lord I may expect him to destroy me. For my transgression shows that I am opposed to the Lord. Yet I acknowledge my sins to the Lord and beg him not to destroy me. Will the Lord destroy his own servant? The Lord restrains his wrath: he teaches me rather than destroy me. He thereby shows me his kindness.

*
Necessary = Reveals: The violent only attack the weak. The spirit of violence is ambush. The violent always attack by surprise - they lurk behind lies. One is shamed when one's plans come to light and are thereby foiled. If the wicked are successful, then the weak are shamed for having placed their faith in God, and God is shamed, for he is the champion of the weak. But the voice of the Lord reveals the plans of the wicked. He foils the wicked and puts them to shame.
* Actual = Returns: The Lord always checks up on the godfearing man, but he ignores the godless forever. The godfearing man may have troubles, but the Lord forever remembers him. He returns to him regularly. The godless may seem to be well off, but he is left to rely on himself and ultimately perishes.
* Possible = Leaves: I am proud of my strength. The Lord leaves and I learn that my strength comes from him. I turn to him and ask him to come back, but he takes his time in accordance with my pride.

[+Darbai+]

Išmąstyti
esmę.
* Ką reiškia susikalbėti iš esmės? Kaip viską suprasti iš Dievo pusės? (Globoti, suvokti, trokšti, mokyti) Kaip susiję keturios asmenų pasaulėžiūros? Norintys susikalbėti (ilgi balsiai - išsisakyti, išgirsti) ir atsišaukiantys (trumpi balsiai).
* Išmąstyti visos parodos brėžinį ir kaip viską pavaizduoti, ypač keturias pasaulėžiūras.
į:
hear? Why don't we speak heart-to-heart? I think deep agreement takes time, and so, the people who agree superficially end up in the center, and independent thinkers end up everywhere else. Why do we rush to agree?
*
We may fear that we won't be included;
*
we may conclude that we are not one;
*
we may feel vulnerable, afraid to lose the freedom we do have;
*
we are afraid to be corrected by others, thus afraid to be in need of correction, afraid to be wrong;
*
we are afraid to be understood without empathy out of context and incorrectly;
*
we may be afraid to look at ourselves; to let go of our assumptions about ourselves and this world; we may be afraid of death, abandonment, loss of status, ridicule and other dangers;
*
we don't want to express ourselves fully;
*
we may thus want power over everyone else, over their environment.

*
The kingdom of heaven has us learn as we go along, so that learning is appropriate everywhere.
*
The kingdom of heaven allows for mistakes, disagreement and self-correction
*
The kingdom of heaven expects self-correction as the norm, the most basic and cognizant of activities: take a stand, follow through and reflect.

––––––––––––––––––––––––––––


'''Psalmės ir Dievo požiūris''''

*
Exist = Supports: My enemies surround me, but I am on the Rock. I fight from an advantageous position. I may fight for a long time, but I do not lose for God is my support. In the end my enemies conclude that they cannot win and they withdraw in panic.
*
Act = Holds: I run to the Lord and he holds me: he provides refuge from the godless. They are cut off from his refuge and the eternal blessings of the Lord. While there is a threat to me, can I glorify the Lord and not risk bringing shame to myself and to my Lord ? But my joy is secure! I glorify the Lord!
*
Think = Removes: I am in great trouble. The Lord removes me: he pulls me out of trouble and places me on secure ground.

*
One = Chooses: The Lord may compel his subjects, but then they would not have free will. Instead the Lord chooses me to rule. Man is chosen to rule creation and the Messiah is chosen to rule the peoples. To rule is not to compel but to direct those with free will. I warn you not to seek freedom from the Lord but to submit of free will. The Lord and I fight on the same side. If you do not submit of free will, then the Lord will force you to submit.
*
All = Tests: The justice of the Lord demands that all succumb to their own devices. I am good and have nothing to fear from his test.
*
Many = Completes: The Lord who compels the world is the Lord who saves the weak from the strong. The Lord who creates the world does not abandon interest in his creation. The Lord completes what he has started. I rely on his commitment. My gratefulness is also complete: I publicly proclaim that the Lord is true to his word. And so the glory of God spreads from one heart to another. It compels all before it. The Lord is eternal through this everlasting glory.

*
Object = Points: I turn to the point of light: the light points that I may follow. It is the essence, the life, the law: "the good" from which all emmanates. I turn away from the godless and towards the law. The godless go to each other for advice, but I look to the law. I write it in my heart and the Lord fulfills my requests. What I want is what he wants for me.
*
Process = Drives: The Lord shows sinners the way: they trust in him and he prods them along. He drives to the good those who trust in him.
*
Subject = Restrains: When I transgress against the Lord I may expect him to destroy me. For my transgression shows that I am opposed to the Lord. Yet I acknowledge my sins to the Lord and beg him not to destroy me. Will the Lord destroy his own servant? The Lord restrains his wrath: he teaches me rather than destroy me. He thereby shows me his kindness.

*
Necessary = Reveals: The violent only attack the weak. The spirit of violence is ambush. The violent always attack by surprise - they lurk behind lies. One is shamed when one's plans come to light and are thereby foiled. If the wicked are successful, then the weak are shamed for having placed their faith in God, and God is shamed, for he is the champion of the weak. But the voice of the Lord reveals the plans of the wicked. He foils the wicked and puts them to shame.
*
Actual = Returns: The Lord always checks up on the godfearing man, but he ignores the godless forever. The godfearing man may have troubles, but the Lord forever remembers him. He returns to him regularly. The godless may seem to be well off, but he is left to rely on himself and ultimately perishes.
*
Possible = Leaves: I am proud of my strength. The Lord leaves and I learn that my strength comes from him. I turn to him and ask him to come back, but he takes his time in accordance with my pride.

[+Darbai+]

Išmąstyti
esmę.
*
Ką reiškia susikalbėti iš esmės? Kaip viską suprasti iš Dievo pusės? (Globoti, suvokti, trokšti, mokyti) Kaip susiję keturios asmenų pasaulėžiūros? Norintys susikalbėti (ilgi balsiai - išsisakyti, išgirsti) ir atsišaukiantys (trumpi balsiai).
*
Išmąstyti visos parodos brėžinį ir kaip viską pavaizduoti, ypač keturias pasaulėžiūras.
Pakeistos 390-438 eilutės iš
Pavaizduoti pagrindines mintis.
* Padaryti sąrašą svarbiausių sąvokų kurias dar reikia pavaizduoti.
* Pereiti egiptiečių hieroglifus, kuriuos galima panaudoti?
Sukurti parodos modelį.
* Sukarpyti plastiką.

Įtraukti kitus
žmones.
* Sukurti vaizdo įrašą anglų ir lietuvių kalba, kaip kiti menininkai gali įsijungti.
* Aprašyti parodos veiklą Imagine Englewood if... svetainėje. Svetainę patvarkyti.
* Kviesti menininkus, vertintojus, talkininkus, Minčių sodo dalyvius anglų ir lietuvių kalba.
* Garsinti per Facebook, Twitter.
Skirti darbus.
* Fred: Trejybės duris. Padaryti eskizą. Išbandyti dažus. Pabandyti nulupti ar nutrinti dažus, kaip atrodytų? Nudažyti, paskui nupaišyti pieštuku.
* Joshua: Dvylika klausimų, padaryti ženklų dizainą. Išspausdinti? Kompiuteriu ar ranka?
** Iš kempinių išdrožti padalinimų narius?
** Padaryti rodyklę-paukštį, antspaudą?
Muzikos renginį surengti.
* Išmąstyti renginį. Ilgi balsiai šaukia, trumpi atsišaukia. A-E-I-U-I-E-A.
* Susitarti su Dee.
* Pakviesti AACM.
Kurti darbus.
* Lubose įsukti kablius. Sukalti ir pakabinti rėmus.
* [[Apsipirkti]]
* [[Įtraukti]]
* [[Lavintis]]
* [[Išgarsinti]]
Susigaudyti, kiek kokių medžiagų reikės.
* Kortelėse surašyti įvairias parodos dalis ir lakštus.
* Surašyti parodos lakštus.
* FRED: Susipažinti su medžiagomis, jas išbandyti, ant jų tapyti.
* Parodos dalims ir lakštams skirti medžiagas.
* Apskaičiuoti kiek acetato reikia.

[[Sienos]]

[+Sumanymai+]

*
Pavaizduoti Dievo santykį su savo požiūriu. Dievas savo požiūriu vienas su mumis (suvedant), mums apibrėžia požiūrį (trokštant), priima mūsų požiūrį (atjaučiant) ar yra už mūsų (globojant). Santykis išsako brandos galimybę.
* Požiūrius išsakyti taškais, iš kurių stebėti parodą - atsisėdus po aštuonkampiu; žiūrint žemyn nuo laiptų; ir kaip stebėti troškimus? ir atjautas?
* Dievą (jo globą, atjautą, troškimus, vienybę) vaizduoti įvairių spalvų šviesa. Jo globą (nebuvimą)? vaizduoti balta šviesa? ar juoda (ultravioletine) spalva? Juoda spalva šulinyje - nes ta šviesa yra už mūsų - tad pats šulinys išreiškia nebuvimą. Ir juoda spalva suvedime. O balta spalva (iš lauko) reiškia Dievo buvimą. Tad padaryti langams uždengti "rollers" ivairiu sluoksniu sumazinti ta sviesa. Tarsi liktu tik zvaigzdes, vertybes?
* Troškimus vaizduoti raudonuoju aš, išskėstomis rankomis? O atjautas vaizduoti juoduoju Dievu, įvairių aukščių?
* Dievas mus globoja (trejybe), atjaučia (antrinėmis sandaromis), trokšta (pirminėmis sandaromis), suveda (visaregiu, viskuo, asmenimis, vienybe) - šitą pavaizduoti paroda ir išsakyti įvade.
* Antrinių sandarų sienose pavaizduoti atitinkamas pirmines sandaras iš kurių jos kildenamos.
* Išsakymo viduryje pastatyti "sostą", "Dievo kelius" (atsisėsti Dievui ant kelių), kuris sukasi, iš kurio galima viską stebėti.
* Pastatyti pora suolų atsisėsti. Ir vieną kėdutę ant ratukų.
* Savišvietų siena kaip (meksikietiški) altoriai? Pastatyti Rūpintojėlį, nukryžiuotą Jėzų (Rene - iš pakabų), ir ... ? (įsimylėjimui? šv.Dvasiai?)
* Savišvietų sienose išdėstyti visus ir visą, kas mane įtakojo, padaryti patirties "collage".
* Pakabinti skaitmeninių nuotraukų rėmus parodyti vaizdo įrašus.
* Savišvietos sienoje, įsimylėjimo kampelyje sukurti "šulinį" (apytamsį) kur Dievas yra virš galvos ir jaučiu ką jis man kalba - skaitau ką jis man kalba - ir yra susikalbėjimas malda Tėve mūsų. Gal trys šuliniai: paklusti, tikėti, rūpėti? Vamzdžiai į viršų, virš Jėzaus.
į:
Pavaizduoti pagrindines mintis.
*
Padaryti sąrašą svarbiausių sąvokų kurias dar reikia pavaizduoti.
*
Pereiti egiptiečių hieroglifus, kuriuos galima panaudoti?
Sukurti
parodos modelį.
*
Sukarpyti plastiką.

Įtraukti kitus
žmones.
*
Sukurti vaizdo įrašą anglų ir lietuvių kalba, kaip kiti menininkai gali įsijungti.
*
Aprašyti parodos veiklą Imagine Englewood if... svetainėje. Svetainę patvarkyti.
*
Kviesti menininkus, vertintojus, talkininkus, Minčių sodo dalyvius anglų ir lietuvių kalba.
*
Garsinti per Facebook, Twitter.
Skirti
darbus.
*
Fred: Trejybės duris. Padaryti eskizą. Išbandyti dažus. Pabandyti nulupti ar nutrinti dažus, kaip atrodytų? Nudažyti, paskui nupaišyti pieštuku.
*
Joshua: Dvylika klausimų, padaryti ženklų dizainą. Išspausdinti? Kompiuteriu ar ranka?
** Iš kempinių išdrožti padalinimų narius?
** Padaryti rodyklę-paukštį, antspaudą?
Muzikos
renginį surengti.
*
Išmąstyti renginį. Ilgi balsiai šaukia, trumpi atsišaukia. A-E-I-U-I-E-A.
*
Susitarti su Dee.
*
Pakviesti AACM.
Kurti
darbus.
*
Lubose įsukti kablius. Sukalti ir pakabinti rėmus.
* [[Apsipirkti]]
* [[Įtraukti]]
* [[Lavintis]]
* [[Išgarsinti]]
Susigaudyti, kiek kokių medžiagų reikės.
*
Kortelėse surašyti įvairias parodos dalis ir lakštus.
*
Surašyti parodos lakštus.
*
FRED: Susipažinti su medžiagomis, jas išbandyti, ant jų tapyti.
*
Parodos dalims ir lakštams skirti medžiagas.
*
Apskaičiuoti kiek acetato reikia.

[[Sienos]]

[+Sumanymai+]

*
Pavaizduoti Dievo santykį su savo požiūriu. Dievas savo požiūriu vienas su mumis (suvedant), mums apibrėžia požiūrį (trokštant), priima mūsų požiūrį (atjaučiant) ar yra už mūsų (globojant). Santykis išsako brandos galimybę.
*
Požiūrius išsakyti taškais, iš kurių stebėti parodą - atsisėdus po aštuonkampiu; žiūrint žemyn nuo laiptų; ir kaip stebėti troškimus? ir atjautas?
*
Dievą (jo globą, atjautą, troškimus, vienybę) vaizduoti įvairių spalvų šviesa. Jo globą (nebuvimą)? vaizduoti balta šviesa? ar juoda (ultravioletine) spalva? Juoda spalva šulinyje - nes ta šviesa yra už mūsų - tad pats šulinys išreiškia nebuvimą. Ir juoda spalva suvedime. O balta spalva (iš lauko) reiškia Dievo buvimą. Tad padaryti langams uždengti "rollers" ivairiu sluoksniu sumazinti ta sviesa. Tarsi liktu tik zvaigzdes, vertybes?
*
Troškimus vaizduoti raudonuoju aš, išskėstomis rankomis? O atjautas vaizduoti juoduoju Dievu, įvairių aukščių?
*
Dievas mus globoja (trejybe), atjaučia (antrinėmis sandaromis), trokšta (pirminėmis sandaromis), suveda (visaregiu, viskuo, asmenimis, vienybe) - šitą pavaizduoti paroda ir išsakyti įvade.
*
Antrinių sandarų sienose pavaizduoti atitinkamas pirmines sandaras iš kurių jos kildenamos.
*
Išsakymo viduryje pastatyti "sostą", "Dievo kelius" (atsisėsti Dievui ant kelių), kuris sukasi, iš kurio galima viską stebėti.
*
Pastatyti pora suolų atsisėsti. Ir vieną kėdutę ant ratukų.
*
Savišvietų siena kaip (meksikietiški) altoriai? Pastatyti Rūpintojėlį, nukryžiuotą Jėzų (Rene - iš pakabų), ir ... ? (įsimylėjimui? šv.Dvasiai?)
*
Savišvietų sienose išdėstyti visus ir visą, kas mane įtakojo, padaryti patirties "collage".
*
Pakabinti skaitmeninių nuotraukų rėmus parodyti vaizdo įrašus.
*
Savišvietos sienoje, įsimylėjimo kampelyje sukurti "šulinį" (apytamsį) kur Dievas yra virš galvos ir jaučiu ką jis man kalba - skaitau ką jis man kalba - ir yra susikalbėjimas malda Tėve mūsų. Gal trys šuliniai: paklusti, tikėti, rūpėti? Vamzdžiai į viršų, virš Jėzaus.
Pakeistos 440-442 eilutės iš
* Lygtims ir padalinimams panaudoti aštuonias spalvas, ir jas parodyti poromis - esamo padalinimo spalvą ir šalia spalvą sekančio padalinimo.
* Keturi troškimai tai keturi asmenys - juodasis Dievas, raudonasis Aš, geltonasis Tu, mėlynasis Kitas - visi žvelgia į ateinantį, įeinantį - o jam išeinant mato Įvado-Pasveikinimo sieną, kas ji sutinka? Aš ir mes kūrėjai.
* Septinta diena: balta. Poilsio diena: Dievo nėra. Nulinė diena: juoda.
į:
* Lygtims ir padalinimams panaudoti aštuonias spalvas, ir jas parodyti poromis - esamo padalinimo spalvą ir šalia spalvą sekančio padalinimo.
*
Keturi troškimai tai keturi asmenys - juodasis Dievas, raudonasis Aš, geltonasis Tu, mėlynasis Kitas - visi žvelgia į ateinantį, įeinantį - o jam išeinant mato Įvado-Pasveikinimo sieną, kas ji sutinka? Aš ir mes kūrėjai.
*
Septinta diena: balta. Poilsio diena: Dievo nėra. Nulinė diena: juoda.
* Kopėčias nupaišyti ant šešių pilies sienų. Ant kopėčių rodyti vieną, du, tris veikėjus - atitinkamai kiek požiūrių? Ir kad nereikia versti jų nuo kopėčių, tai neigiamas įsakymas
.
2013 gegužės 08 d., 07:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 124-126 eilutės iš
* Thinking through and headstrong/wishing are complements. In thinking through, we relate everything (God), anything (I), something (You), nothing (Other), but for wishing it's the opposite:
nothing (Black God), something (Red I), anything (Yellow You), everything (Blue Other).
į:
* Thinking through and headstrong/wishing are complements. In thinking through, we relate everything (God), anything (I), something (You), nothing (Other), but for wishing it's the opposite: nothing (Black God), something (Red I), anything (Yellow You), everything (Blue Other).
Pakeistos 128-129 eilutės iš
* Thinking through establishes the goodness.
Slack (goodness) is in the difference between thinking and doing, doing and being, etc.
į:
* Thinking through establishes the goodness. Slack (goodness) is in the difference between thinking and doing, doing and being, etc.
2013 gegužės 08 d., 07:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 16-28 eilutės:
[+Klausimai+]

* Kas yra sąvokų kalba?
* Kaip ja susikalbame iš pagrindų?
* Kaip ji sieja mus su Dievu ir vienas kitu?
* Kaip ji mus visus vienija?
* Kuo ji skiriasi nuo mums įprastų kalbų?
* Kaip ji ketveriopai reiškiasi?
** Kaip bendravimo santykiai susiję su Dievo santykiais (jisai moko, trokšta, pažįsta, globoja), išmąstymais (visko, betko, kažko, nieko) ir keturiais teigiamais įsakymais?
** Kaip Dievo santykiai, išmąstymo apimtys susiję su psalmėmis ir nulybės atvaizdais?
** Kaip šeši neigiami įsakymai susiję su požiūriais?
** Kaip šeši neigiami įsakymai susiję su keturių teigiamų poromis?
Pakeistos 209-210 eilutės iš
* ''Kaip bendravimo santykiai susiję su Dievo santykiais (jisai moko, trokšta, pažįsta, globoja)?''
* ''Kaip bendravimo santykiai
, Dievo santykiai, išmąstymai (visko, betko, kažko, nieko) susiję su keturiais teigiamais įsakymais?''
į:
* ''Kaip bendravimo santykiai susiję su Dievo santykiais (jisai moko, trokšta, pažįsta, globoja), išmąstymais (visko, betko, kažko, nieko) ir keturiais teigiamais įsakymais?''
2013 gegužės 08 d., 07:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 64-68 eilutės iš
* ''Kaip kalbama sąvokų kalba, kas yra jos esmė?
''
* ''Kaip sąvokų kalba susijusi su trimis kalbomis?
''
į:
* ''Kaip kalbama sąvokų kalba, kas yra jos esmė?''
* ''Kaip sąvokų kalba susijusi su trimis kalbomis?''
Pakeistos 89-92 eilutės iš
''Juk kiekvienas esame viena, savyje vieningi pagal savo aplinkybes, o galime būti visi viena už bet kokių aplinkybių. Tad tenka atskirti save nuo savo aplinkybių ir kitais rūpintis vietoj kad savimi. Taip pat ir mane suprasti vietoj bet kokių aplinkybių, tad ir puoselėti mane bei jungtis mano pagrindu. Tai laisvė nuo bet kokių aplinkybių, tuo pačiu jų priėmimas ir įsisavinimas, kaip priimi savo šeimą, lietuvybę ir Ievą. Tai yra meilė, aplinkybes parūpinti tokias, kad būtum nuo jų laisvas, nuo savęs laisvas, tad ir nuo jų.'
'
į:
''Juk kiekvienas esame viena, savyje vieningi pagal savo aplinkybes, o galime būti visi viena už bet kokių aplinkybių. Tad tenka atskirti save nuo savo aplinkybių ir kitais rūpintis vietoj kad savimi. Taip pat ir mane suprasti vietoj bet kokių aplinkybių, tad ir puoselėti mane bei jungtis mano pagrindu. Tai laisvė nuo bet kokių aplinkybių, tuo pačiu jų priėmimas ir įsisavinimas, kaip priimi savo šeimą, lietuvybę ir Ievą. Tai yra meilė, aplinkybes parūpinti tokias, kad būtum nuo jų laisvas, nuo savęs laisvas, tad ir nuo jų.''
Pakeistos 94-98 eilutės iš
* ''Ką reiškia išmąstyti?
''
* ''Kaip Dievas išmąsto?
''
į:
* ''Ką reiškia išmąstyti?''
* ''Kaip Dievas išmąsto?''
Pakeistos 128-130 eilutės iš
* ''Kaip Dievas kalba mylimąja? Ir kaip tai pavaizduoti?
''
į:
* ''Kaip Dievas kalba mylimąja? Ir kaip tai pavaizduoti?''
Pakeistos 144-146 eilutės iš
* ''Kaip Dievas dalyvauja kiekvienoje sandaroje, kaip tai išsidėsto kambaryje?
''
į:
* ''Kaip Dievas dalyvauja kiekvienoje sandaroje, kaip tai išsidėsto kambaryje?''
Pakeistos 174-175 eilutės iš
A wish is the 3–fold aspect of the omniscope (I wish... ... to know everything and apply that knowledge usefully). The wisher, the wished, and the wishing. It is the framework for everlasting growth, everlasting life.
į:
A wish is the 3–fold aspect of the omniscope (I wish... ... to know everything and apply that knowledge usefully). The wisher, the wished, and the wishing. It is the framework for everlasting growth, everlasting life.
Pakeistos 196-202 eilutės iš
* ''Kaip bendravimo santykiai susiję su Dievo santykiais (jisai moko, trokšta, pažįsta, globoja)?
''
* ''Kaip bendravimo santykiai, Dievo santykiai, išmąstymai (visko, betko, kažko, nieko) susiję su keturiais teigiamais įsakymais?
''
* ''Kaip Dievo santykiai susiję su psalmėmis? Keturias išmąstymo apimtis susieti su aplinkybes psalmėse ir nulybės atvaizdais.
''
į:
* ''Kaip bendravimo santykiai susiję su Dievo santykiais (jisai moko, trokšta, pažįsta, globoja)?''
* ''Kaip bendravimo santykiai, Dievo santykiai, išmąstymai (visko, betko, kažko, nieko) susiję su keturiais teigiamais įsakymais?''
* ''Kaip Dievo santykiai susiję su psalmėmis? Keturias išmąstymo apimtis susieti su aplinkybes psalmėse ir nulybės atvaizdais.''
Pakeistos 232-241 eilutės iš
* ''Kaip 6 neigiami įsakymai susiję su požiūriais? ir tad su teigiamais įstatymais, su santykiais?
Kaip juos suvokti, kaip lygmenų poras? išsakančias neigimo taisykles?
''
* ''Koks ryšys tarp sakramentų (pasakojimo rūšių) ir išgyvenimų?
''
* ''Kaip egiptiečiai naudojo neigimo ženklą?
'''
* ''Kaip susiję ir kuom skiriasi pagrindimas - rūpėjimas, įvardijimas - tikėjimas, pasakojimas - paklusimas?
''
į:
* ''Kaip 6 neigiami įsakymai susiję su požiūriais? ir tad su teigiamais įstatymais, su santykiais? Kaip juos suvokti, kaip lygmenų poras? išsakančias neigimo taisykles?''
* ''Koks ryšys tarp sakramentų (pasakojimo rūšių) ir išgyvenimų?''
* ''Kaip egiptiečiai naudojo neigimo ženklą?'''
* ''Kaip susiję ir kuom skiriasi pagrindimas - rūpėjimas, įvardijimas - tikėjimas, pasakojimas - paklusimas?''
Pakeistos 246-251 eilutės iš
* ''Kokios susikalbėjimo kliūtys? Ir kaip jas įveikti?
''
* ''Kas trukdo žmonėms kalbėti sąvokų kalba, kalbėti iš esmės?
''
* ''Ką daryti jei nėra su kuo bendrauti sąvokų kalba?
''
į:
* ''Kokios susikalbėjimo kliūtys? Ir kaip jas įveikti?''
* ''Kas trukdo žmonėms kalbėti sąvokų kalba, kalbėti iš esmės?''
* ''Ką daryti jei nėra su kuo bendrauti sąvokų kalba?''
2013 gegužės 08 d., 06:59 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 17-46 eilutės:
'''Parodos tikslas: Išsakyti sąvokų kalbą.'''


Dangaus karalystė: Patikimumas

Patikimumo tikslas: Susikalbėjimas

Susikalbėjimo tikslas: Vienybė

Sąvokų kalba: Sistematizavimas
* Išmąstymas
* Sąvokos
* Sandaros
* Troškimai

Sąvokų kalba atsiskleidžia Dievu ir mumis

Parodos tikslas: Pristatyti sąvokų kalbą

Sąvokų kalbos kliūtys - jos pavidalas

* Ją suvokti.
* Ją nubrėžti.
* Ją pristatyti.
* Ją pateikti.
* Ja lavintis.
* Ja bendrauti su Dievu.
* Išmokinti, kaip ja mąstyti ir susikalbėti.
* Ja "išmąstyti", viską permąstyti sąvokomis.
Pakeistos 19-78 eilutės iš
* Credibility (Street Cred, Believability) - The Kingdom of Heaven
į:
* Tikslas: Pristatyti sąvokų kalbą
* Išsakančią dangaus karalystę, Susikalbėjimą iš Esmės
* Pagrįstą Patikimumu (Credibility, Street Cred, Believability)
* šv.Dvasios išsakyta Sąvokų kalbą, Sistematizavimą
* kurią išgyvename vienybe ir kuria išgyvename Vienybę
* kurią Dievas Trokšta ir žmogus Išmąsto
* Mus vienija Dievo požiūris mūsų sąlygose, tai dangaus karalystė.
* Ketveriopai išgyvename jo požiūrį: jis moko, trokšta, pažįsta ir globoja
* Dievo požiūrį išgyvename
* ir jokio išgyvenimo neatmetame
*Atkrenta neišgyventi (netikri) požiūriai, tai bendravimo Kliūtys, kurias sąvokų kalba įveikiame.

[+Tikslas: Pristatyti sąvokų kalbą+]

My goal is a culture of "deep agreement", heart-to-heart, by way of a "universal language" for "absolute truth".

Sąvokų kalbos tikslas: Susikalbėjimas. Susikalbėjimo tikslas: vienybė.

Sąvokų kalbą...
* Ją suvokti.
* Ją nubrėžti.
* Ją pristatyti.
* Ją pateikti.
* Ja lavintis.
* Ja bendrauti su Dievu.
* Išmokinti, kaip ja mąstyti ir susikalbėti.
* Ja "išmąstyti", viską permąstyti sąvokomis.

[+Išsakančią dangaus karalystę, Susikalbėjimą iš Esmės+]

* Kaip dangaus karalystė palaiko išmąstymą ir susikalbėjimą?
* Kas padėtų mums susikalbėti? Kokia erdvė?

* The kingdom of heaven believes in a truth, absolute and complete, that we can each learn to discover, engage and exchange. We can do so independently, at least
in part, and so it is valid, as are our efforts. Breaks into steps, as small as desired, as needed

Deep agreement

[+Pagrįstą Patikimumu (Credibility, Street Cred, Believability)+]

* The kingdom of heaven is a human-sized culture, for the skeptical, the "poor-in-spirit", which lets us consider issues one-at-a-time, step-by-step, in isolation.
* Kalbančią gera valia, atveriančią gerą širdį.

[+šv.Dvasios išsakyta Sąvokų kalbą, Sistematizavimą+]

* ''Kaip kalbama sąvokų kalba, kas yra jos esmė?
''
* ''Kaip sąvokų kalba susijusi su trimis kalbomis?
''

'''Sąvokų kalbos esmė'''

* Būtina kalbėti trejybe - žodžiais nusistatyti, paskui jais veikti ir juos permąstyti. Būtina užsiimti bendra veikla, kaip kad Audronė moko.
* Būtina taikyti apimtimis, sutikti veikti ko mažesnėmis apimtis.
* Būtinas lygiavertis, širdingas ir visiškai laisvas dalyvavimas.
* Tenka remtis Dievu.
* Tenka remtis tarnyste kitiems.
* Tenka remtis savo paties branda, norais, svajonėmis, troškimais.

Į sąvokų kalbą įeina:
Pakeistos 80-87 eilutės iš
* Sąvokų kalba
* Systematization
* Dangaus karalystė
* Dievo požiūris
* Dievo požiūrį išgyventi ir jokio išgyvenimo neatmesti
* Atmesti tik neišgyventus (netikrus) požiūrius
* Vienybė
į:
* Sąvokos
* Sandaros
* Troškimai
Kaip tai atitinka keturias galvosenas?

[+kurią išgyvename vienybe ir kuria išgyvename Vienybę+]

The kingdom of heaven insists that we are one, and has us empathize with each other accordingly.

* Ką reiškia, kad esame viena? Išmąstydami.
* Išmąstymo tikslas yra susikalbėjimas iš esmės, visų - skirtingas apimtis išmąstančiųjų - sutarimas ir vienybė vienų vienumu.
''Juk kiekvienas esame viena, savyje vieningi pagal savo aplinkybes, o galime būti visi viena už bet kokių aplinkybių. Tad tenka atskirti save nuo savo aplinkybių ir kitais rūpintis vietoj kad savimi. Taip pat ir mane suprasti vietoj bet kokių aplinkybių, tad ir puoselėti mane bei jungtis mano pagrindu. Tai laisvė nuo bet kokių aplinkybių, tuo pačiu jų priėmimas ir įsisavinimas, kaip priimi savo šeimą, lietuvybę ir Ievą. Tai yra meilė, aplinkybes parūpinti tokias, kad būtum nuo jų laisvas, nuo savęs laisvas, tad ir nuo jų.'
'


[+kuria Dievas Trokšta ir žmogus Išmąsto viską, betką, kažką, nieką+]

* ''Ką reiškia išmąstyti?
''
* ''Kaip Dievas išmąsto?
''
Pakeistos 127-130 eilutės iš
'''Systematization'''
* Systematization creates a system. System (increasing slack - question) and truth (decreasing slack - answer) are representations of the sevensome. Truth is the answer within the system of questions, the day of rest, the substitution.

'''Conceptualization
'''
į:
'''Conceptualization: Think through something'''
Pakeistos 129-177 eilutės iš

'''Vienybė'''

* Ką reiškia, kad esame viena? Išmąstydami.
* Išmąstymo tikslas yra susikalbėjimas iš esmės, visų - skirtingas apimtis išmąstančiųjų - sutarimas ir vienybė vienų vienumu.
''Juk kiekvienas esame viena, savyje vieningi pagal savo aplinkybes
, o galime būti visi viena už bet kokių aplinkybių. Tad tenka atskirti save nuo savo aplinkybių ir kitais rūpintis vietoj kad savimi. Taip pat ir mane suprasti vietoj bet kokių aplinkybių, tad ir puoselėti mane bei jungtis mano pagrindu. Tai laisvė nuo bet kokių aplinkybių, tuo pačiu jų priėmimas ir įsisavinimas, kaip priimi savo šeimą, lietuvybę ir Ievą. Tai yra meilė, aplinkybes parūpinti tokias, kad būtum nuo jų laisvas, nuo savęs laisvas, tad ir nuo jų.'

'''Dievas išmąsto mumis, o mes Dievu'''
* Dievas išmąsto bendraudamas su mumis. Užtat įvairiausios sandaros išsako Dievo bendravimą. Jų tarpe dvylika aplinkybių psalmėse.
* Išmąstykime save (permąstykime) ir mąstysime kaip Dievas. Dievas mus globoja, atjaučia, trokšta, suveda.
* Dievas išgyvena visas galimybes. Išmąstymu esame viena su Dievu nors ir išmąstome tik kelias galimybes ir išgyvename tiktai vieną. Tokiu būdu Dievas tikrai jas visas įsisavina ir vienija, nes mumis jis kiekvieną išgyvena atskirai, ne tik visus kartu. Mumis išgyvena kiekvieną galimybę paskirai. O mūsų tą ryšį išsako, skirtinguose lygmenyse, Dievo vaidmuo: suveda, trokšta, atjaučia, globoja.
* ''Suvok, kaip susijungiu tavyje ir už tavęs, kaip tokiu būdu esu kiekviename lygiagrečiai, užtat kaip iškylu aplinkybėmis. Juk aš jus užjaučiu, atjaučiu, man nėra visvien, kas jum įvyksta ir ką išgyvenate. Tad tirk ką jumis išgyvenu ir suprasi savo ir kitų sąmoningumą kylantį iš mano strimagalviškumo, tad jūsų suvokimu gyvename viena.''

'''Sąvokų kalbos esmė'''

* Būtina kalbėti trejybe - žodžiais nusistatyti, paskui jais veikti ir juos permąstyti. Būtina užsiimti bendra veikla, kaip kad Audronė moko.
* Būtina taikyti apimtimis, sutikti veikti ko mažesnėmis apimtis.
* Būtinas lygiavertis, širdingas ir visiškai laisvas dalyvavimas.
* Tenka remtis Dievu.
* Tenka remtis tarnyste kitiems.
* Tenka remtis savo paties branda, norais, svajonėmis, troškimais.

'''Kodėl žmonės nebendrauja iš esmės, sąvokomis?'''

* Skuba taikstytis.
* Nenori būti pažeidžiami.
* Nenori būti pilnai išsakyti.
* Nenori būti klaidingai išsakyti.
* Nenori keistis.
* Nenori atsisakyti savo prielaidų, šito pasaulio.
* Bijo mirties ar pavojaus.
What keeps us from agreeing
deeply? from saying what we'd like to say, and hearing what we'd like to
hear? Why don't we speak heart-to-heart?
I think deep agreement takes time, and so, the people who agree
superficially end up in the center, and independent thinkers end up
everywhere else. Why do we rush to agree?
* We may fear that we won't be included;
* we may conclude that we are not one;
* we may feel vulnerable, afraid to lose the freedom we do have;
* we are afraid to be corrected by others, thus afraid to be in need of
correction, afraid to be wrong;
* we are afraid to be understood without empathy out of context and
incorrectly;
* we may be afraid to look at ourselves; to let go of our assumptions
about ourselves and this world; we may be afraid of death, abandonment,
loss of status, ridicule and other dangers;
* we don't want to express ourselves fully;
* we may thus want power over everyone else, over their environment
.
į:
Sąmoningumas - laisvė - tampam samoningi tik kada esame laisvi, uztat kada jauciam savo laisve ir ja pasinaudojame, o vykdyti Dievo valia imanoma tik kada esame laisvi, tik tada galim paklusti, tiketi, rupintis, nes isisavinti tai reiskia isversti isorini poziuri vidiniu poziuriu, o tam reikia laisvumo, ir butent musu laisvumo, tad laisves

[+Mus vienija Dievo požiūris mūsų sąlygose, tai dangaus karalystė.+]

* ''Kaip Dievas kalba mylimąja? Ir kaip tai pavaizduoti?
''

* The kingdom of heaven allows for a God, in relationship with
, there is nothing else to fear, neither death nor society nor any misfortune.
Pridėtos 148-152 eilutės:
[+Ketveriopai išgyvename jo požiūrį: jis moko, trokšta, pažįsta ir globoja+]

* ''Kaip Dievas dalyvauja kiekvienoje sandaroje, kaip tai išsidėsto kambaryje?
''
Ištrintos 169-216 eilutės:

Dangaus karalystė:

Unity - Agreement
* It insists that we are one, and has us empathize with each other
accordingly.
* It believes in a truth, absolute and complete, that we can each learn to discover, engage and exchange. We can do so independently, at least
in part, and so it is valid, as are our efforts. Breaks into steps, as small as desired, as needed
* It is a human-sized culture, for the skeptical, the "poor-in-spirit", which lets us consider issues one-at-a-time, step-by-step, in isolation.
* It has us learn as we go along, so that learning is appropriate everywhere.
It allows for mistakes, disagreement and self-correction
* It expects disagreement or simply differing perspectives, as described by "divisions of everything" that address fundamental issues: existence, participation, knowledge, etc.
* It expects self-correction as the norm, the most basic and cognizant of activities: take a stand, follow through and reflect.
* It allows for a God, in relationship with, there is nothing else to fear, neither death nor society nor any misfortune.
It lets us find our role for our truth:
* It lets each of us choose where to center ourselves, what is most important to us, where we can invest ourselves and feel assured.
* It supposes that we must each have and develop our own language for expressing the truth, as we see it, from our own point of view, and so it honors the honest testimony of each of us.
* It thus has us seek ever to translate truth, our discoveries, from one private language to another.
* It has us cherish the individual contribution each of us can make where our intuition is strongest, most personal, and gives us a positive reason to empathize with each other.

Going beyond yourself - from being invested to being disinvested - letting go. This happens first by establishing a self, defining it and then letting go of it.

Deep agreement

'''God's participation and growth'''

* God (beyond us) wishes for Everything - means that nothing is established. God (within us) thinks through Nothing.

* God (beyond us) wishes for Nothing - means that everything is established... and so God (within us) thinks through Everything.

* God watches over me so that I could take a stand, follow through and reflect. I am the Blue Other. God is in the three-cycle that I make.
* God knows me, empathizes with me, lives through me, his limited wants taking up my non-wants, leaping across a gap to do so. He is an earlier character and I am a later character. He generates structure in which I am.
* God wants (Nothing, Something, Anything, Everything), is self-sufficient, certain, calm, loving, whereas I don't want: I have needs, doubts, expectations, values. God wants me to live forever. He is my complement. He is Black God and I am Red I. We are one as Yellow You - I turn around, and God and I restrict ourselves to a scope. The zeroth perspective matches up with the seventh perspective. God beyond context matches up with God within context. God is good.
* God teaches me. God cycles through the eight divisions of everything, moving +1 and +2 and +3, simultaneously, and I along with him, as a thread he is weaving along.

In each case, God beyond context matches up with God within context (us, that is). And so, in each case, God is good. But God doesn't have to be good.

Each fosters the growth of an individual: Other, You, I, God.

How is God participating? and how does that foster growth?

* God grows (goes beyond himself, makes way), lets go, to become I.
* I grows (turns around), lets go, to become You.
* You grows (allows for a split, a gap), lets go, to become Other. God's smaller wants expose the not-wants, the negation of the "something".
* Other grows, lets go, to become.... letting go... perfect... disappear... as an Other....

Pakeistos 181-288 eilutės iš
A wish is the 3–fold aspect of the omniscope (I wish... ... to know everything and apply that knowledge usefully). The wisher, the wished, and the wishing. It is the framework for everlasting growth, everlasting life.

* Deep agreement about Nothing. Ultimately, we are all alone. We
activists can foster a culture based on that fact. We each take our own
stand, follow through, reflect and take a stand again, on and on. We
hope that this is not futile, that there is some God watching over this
"scientific method" who is good enough to keep it fruitful. Indeed, we
- independent activists - can work-in-parallel, hold each other
accountable to ourselves, and create a culture on-the-fly where there is
none. We do this for the "Other" who may some day benefit from this
culture. This is a culture driven by change, by our own
self-correction, because our spirit is present and we perfect ourselves
so that God, who watches over us, might be present in us, as well.
** In my show, this is the zone off to the side, where we can walk
through three walls, around and around: Take a stand, Follow through and
Reflect.

* Deep agreement about Everything. We can dedicate ourselves to "know
everything", to reference the "big picture" in all that we do, to note
how it unfolds through our lives, step-by-step, in every issue that we
deal with, in every mindset that we take up. In this way, God grows
through us, through those who unite around his perspective. This is a
culture of the absolute, where there is no change, in that none is ever
needed, as we are one with God and each other as we travel round and
round the days of creation. I dream to have such a family with the
woman I love.
** In my show, this is the octagon that we walk around, the eight
divisions of everything, the states of our mind, the issues we take up,
like the days of creation, that we traverse, one, two or three steps at
a time.

The previous two modes are idealistic. They are divine, they manifest
our human spirit. I suppose I focused on them with my laboratory,
Minciu Sodas, for independent thinkers. There are two more modes that
are practical, that express a "law" for how to deal within our existing
social world.

* Deep agreement about Something. An issue can arise to the exclusion
of absolutely everything else. Of course, it will be a matter, a
"thing", upon which we disagree. We will ignore anything that we agree
upon, and focus on all the differences we can find. That is the
"something" that we can agree upon, namely, our differences. We wish
that "You" would grow. If we are fortunate, then we can "agree to
disagree", and perhaps that is how we grow as "You". But, in general,
we aren't going to change. I think the six "negative commandments" (Do
not kill, steal, adulter, lie, covet things, covet people) are ground
rules which have us honor our disagreement, accept our lack of unity,
our separateness as individuals, our aloneness in this world.
** In my show, these are six walls that separate us, that we can't walk
through.

* Deep agreement about Anything. We can focus on the "everything else"
and ignore any matter at hand. I imagine this as the circumstances, the
area around a "hole". This is how "I" grows, is loved by a family,
within the family's world. There are four "positive commandments"
(Embrace God, his name, his creativity, his symbol - our parents). They
create a shared expectation for what is good, a space for God and for
what we might be. We identify with that "hole", with that space, and we
want to leverage that appreciation, and foster that as well. This is
our relationships that we can cultivate, invest ourselves in. This is a
space for changing, I suppose, both ourselves and our world, in a
practical form, as they are, but especially, our perspective.
** In my show, these are four walls, the first three that we can walk
through, but we reach a dead end and are forced to turn around, to change.

'''Psalmės ir Dievo požiūris''''

* Exist = Supports: My enemies surround me, but I am on the Rock. I fight from an advantageous position. I may fight for a long time, but I do not lose for God is my support. In the end my enemies conclude that they cannot win and they withdraw in panic.
* Act = Holds: I run to the Lord and he holds me: he provides refuge from the godless. They are cut off from his refuge and the eternal blessings of the Lord. While there is a threat to me, can I glorify the Lord and not risk bringing shame to myself and to my Lord ? But my joy is secure! I glorify the Lord!
* Think = Removes: I am in great trouble. The Lord removes me: he pulls me out of trouble and places me on secure ground.

* One = Chooses: The Lord may compel his subjects, but then they would not have free will. Instead the Lord chooses me to rule. Man is chosen to rule creation and the Messiah is chosen to rule the peoples. To rule is not to compel but to direct those with free will. I warn you not to seek freedom from the Lord but to submit of free will. The Lord and I fight on the same side. If you do not submit of free will, then the Lord will force you to submit.
* All = Tests: The justice of the Lord demands that all succumb to their own devices. I am good and have nothing to fear from his test.
* Many = Completes: The Lord who compels the world is the Lord who saves the weak from the strong. The Lord who creates the world does not abandon interest in his creation. The Lord completes what he has started. I rely on his commitment. My gratefulness is also complete: I publicly proclaim that the Lord is true to his word. And so the glory of God spreads from one heart to another. It compels all before it. The Lord is eternal through this everlasting glory.

* Object = Points: I turn to the point of light: the light points that I may follow. It is the essence, the life, the law: "the good" from which all emmanates. I turn away from the godless and towards the law. The godless go to each other for advice, but I look to the law. I write it in my heart and the Lord fulfills my requests. What I want is what he wants for me.
* Process = Drives: The Lord shows sinners the way: they trust in him and he prods them along. He drives to the good those who trust in him.
* Subject = Restrains: When I transgress against the Lord I may expect him to destroy me. For my transgression shows that I am opposed to the Lord. Yet I acknowledge my sins to the Lord and beg him not to destroy me. Will the Lord destroy his own servant? The Lord restrains his wrath: he teaches me rather than destroy me. He thereby shows me his kindness.

* Necessary = Reveals: The violent only attack the weak. The spirit of violence is ambush. The violent always attack by surprise - they lurk behind lies. One is shamed when one's plans come to light and are thereby foiled. If the wicked are successful, then the weak are shamed for having placed their faith in God, and God is shamed, for he is the champion of the weak. But the voice of the Lord reveals the plans of the wicked. He foils the wicked and puts them to shame.
* Actual = Returns: The Lord always checks up on the godfearing man, but he ignores the godless forever. The godfearing man may have troubles, but the Lord forever remembers him. He returns to him regularly. The godless may seem to be well off, but he is left to rely on himself and ultimately perishes.
* Possible = Leaves: I am proud of my strength. The Lord leaves and I learn that my strength comes from him. I turn to him and ask him to come back, but he takes his time in accordance with my pride.


[+Klausimai+]

* Kaip bendravimo santykiai susiję su Dievo santykiais (jisai moko, trokšta, pažįsta, globoja)?
* Kaip bendravimo santykiai, Dievo santykiai, išmąstymai (visko, betko, kažko, nieko) susiję su keturiais teigiamais įsakymais?
* Kaip 6 neigiami įsakymai susiję su požiūriais? ir tad su teigiamais įstatymais, su santykiais?
Kaip juos suvokti, kaip lygmenų poras? išsakančias neigimo taisykles?
* Kaip dangaus karalystė palaiko išmąstymą ir susikalbėjimą?
* Kas padėtų mums susikalbėti? Kokia erdvė?

* Ką reiškia išmąstyti?
* Kaip Dievas išmąsto?
* Kaip Dievas dalyvauja kiekvienoje sandaroje, kaip tai išsidėsto kambaryje?
* Ar padalinimus sukeisti, taip kad įeiname trejybe ir ketverybe ?
* Kaip Dievas kalba mylimąja? Ir kaip tai pavaizduoti?
* Koks ryšys tarp sakramentų (pasakojimo rūšių) ir išgyvenimų?
* Kaip kalbama sąvokų kalba, kas yra jos esmė?
* Kas trukdo žmonėms kalbėti sąvokų kalba, kalbėti iš esmės?
* Kaip sąvokų kalba susijusi su trimis kalbomis?
* Ką daryti jei nėra su kuo bendrauti sąvokų kalba?

* Kokios susikalbėjimo kliūtys? Ir kaip jas įveikti?
* Keturias išmąstymo apimtis susieti su aplinkybes psalmėse ir nulybės atvaizdais.
* Kaip egiptiečiai naudojo neigimo ženklą?
į:
A wish is the 3–fold aspect of the omniscope (I wish... ... to know everything and apply that knowledge usefully). The wisher, the wished, and the wishing. It is the framework for everlasting growth, everlasting life.

* Deep agreement about Nothing. Ultimately, we are all alone. We activists can foster a culture based on that fact. We each take our own stand, follow through, reflect and take a stand again, on and on. We hope that this is not futile, that there is some God watching over this "scientific method" who is good enough to keep it fruitful. Indeed, we - independent activists - can work-in-parallel, hold each other accountable to ourselves, and create a culture on-the-fly where there is none. We do this for the "Other" who may some day benefit from this culture. This is a culture driven by change, by our own self-correction, because our spirit is present and we perfect ourselves so that God, who watches over us, might be present in us, as well.
** In my show, this is the zone off to the side, where we can walk through three walls, around and around: Take a stand, Follow through and Reflect.

* Deep agreement about Everything. We can dedicate ourselves to "know everything", to reference the "big picture" in all that we do, to note how it unfolds through our lives, step-by-step, in every issue that we deal with, in every mindset that we take up. In this way, God grows through us, through those who unite around his perspective. This is a culture of the absolute, where there is no change, in that none is ever needed, as we are one with God and each other as we travel round and round the days of creation. I dream to have such a family with the woman I love.
** In my show, this is the octagon that we walk around, the eight divisions of everything, the states of our mind, the issues we take up, like the days of creation, that we traverse, one, two or three steps at a time.

The previous two modes are idealistic. They are divine, they manifest our human spirit. I suppose I focused on them with my laboratory, Minciu Sodas, for independent thinkers. There are two more modes that are practical, that express a "law" for how to deal within our existing social world.

* Deep agreement about Something. An issue can arise to the exclusion of absolutely everything else. Of course, it will be a matter, a "thing", upon which we disagree. We will ignore anything that we agree upon, and focus on all the differences we can find. That is the "something" that we can agree upon, namely, our differences. We wish that "You" would grow. If we are fortunate, then we can "agree to disagree", and perhaps that is how we grow as "You". But, in general, we aren't going to change. I think the six "negative commandments" (Do not kill, steal, adulter, lie, covet things, covet people) are ground rules which have us honor our disagreement, accept our lack of unity, our separateness as individuals, our aloneness in this world.
** In my show, these are six walls that separate us, that we can't walk through.

* Deep agreement about Anything. We can focus on the "everything else" and ignore any matter at hand. I imagine this as the circumstances, the area around a "hole". This is how "I" grows, is loved by a family, within the family's world. There are four "positive commandments" (Embrace God, his name, his creativity, his symbol - our parents). They create a shared expectation for what is good, a space for God and for what we might be. We identify with that "hole", with that space, and we want to leverage that appreciation, and foster that as well. This is our relationships that we can cultivate, invest ourselves in. This is a space for changing, I suppose, both ourselves and our world, in a practical form, as they are, but especially, our perspective.
** In my show, these are four walls, the first three that we can walk through, but we reach a dead end and are forced to turn around, to change.
Pridėtos 199-313 eilutės:
Dievas Tėvas (Ką randi, tą myli) ir Dievas Sūnus (Kaip tiki, taip yra) yra dangaus karalystės (įtikėtinumo) kraštutinumai. Juos sieja Palaiminimai ir Jėzaus pasisakymai.

[+Dievo požiūrį išgyvename+]

* ''Kaip bendravimo santykiai susiję su Dievo santykiais (jisai moko, trokšta, pažįsta, globoja)?
''
* ''Kaip bendravimo santykiai, Dievo santykiai, išmąstymai (visko, betko, kažko, nieko) susiję su keturiais teigiamais įsakymais?
''
* ''Kaip Dievo santykiai susiję su psalmėmis? Keturias išmąstymo apimtis susieti su aplinkybes psalmėse ir nulybės atvaizdais.
''

'''Dievas išmąsto mumis, o mes Dievu'''
* Dievas išmąsto bendraudamas su mumis. Užtat įvairiausios sandaros išsako Dievo bendravimą. Jų tarpe dvylika aplinkybių psalmėse.
* Išmąstykime save (permąstykime) ir mąstysime kaip Dievas. Dievas mus globoja, atjaučia, trokšta, suveda.
* Dievas išgyvena visas galimybes. Išmąstymu esame viena su Dievu nors ir išmąstome tik kelias galimybes ir išgyvename tiktai vieną. Tokiu būdu Dievas tikrai jas visas įsisavina ir vienija, nes mumis jis kiekvieną išgyvena atskirai, ne tik visus kartu. Mumis išgyvena kiekvieną galimybę paskirai. O mūsų tą ryšį išsako, skirtinguose lygmenyse, Dievo vaidmuo: suveda, trokšta, atjaučia, globoja.
* ''Suvok, kaip susijungiu tavyje ir už tavęs, kaip tokiu būdu esu kiekviename lygiagrečiai, užtat kaip iškylu aplinkybėmis. Juk aš jus užjaučiu, atjaučiu, man nėra visvien, kas jum įvyksta ir ką išgyvenate. Tad tirk ką jumis išgyvenu ir suprasi savo ir kitų sąmoningumą kylantį iš mano strimagalviškumo, tad jūsų suvokimu gyvename viena.''

'''God's participation and growth'''

* God (beyond us) wishes for Everything - means that nothing is established. God (within us) thinks through Nothing.

* God (beyond us) wishes for Nothing - means that everything is established... and so God (within us) thinks through Everything.

* God watches over me so that I could take a stand, follow through and reflect. I am the Blue Other. God is in the three-cycle that I make.
* God knows me, empathizes with me, lives through me, his limited wants taking up my non-wants, leaping across a gap to do so. He is an earlier character and I am a later character. He generates structure in which I am.
* God wants (Nothing, Something, Anything, Everything), is self-sufficient, certain, calm, loving, whereas I don't want: I have needs, doubts, expectations, values. God wants me to live forever. He is my complement. He is Black God and I am Red I. We are one as Yellow You - I turn around, and God and I restrict ourselves to a scope. The zeroth perspective matches up with the seventh perspective. God beyond context matches up with God within context. God is good.
* God teaches me. God cycles through the eight divisions of everything, moving +1 and +2 and +3, simultaneously, and I along with him, as a thread he is weaving along.

In each case, God beyond context matches up with God within context (us, that is). And so, in each case, God is good. But God doesn't have to be good.

Each fosters the growth of an individual: Other, You, I, God.

How is God participating? and how does that foster growth?

* God grows (goes beyond himself, makes way), lets go, to become I.
* I grows (turns around), lets go, to become You.
* You grows (allows for a split, a gap), lets go, to become Other. God's smaller wants expose the not-wants, the negation of the "something".
* Other grows, lets go, to become.... letting go... perfect... disappear... as an Other....

* Going beyond yourself - from being invested to being disinvested - letting go. This happens first by establishing a self, defining it and then letting go of it.

[+ir jokio išgyvenimo neatmetame+]

* ''Kaip 6 neigiami įsakymai susiję su požiūriais? ir tad su teigiamais įstatymais, su santykiais?
Kaip juos suvokti, kaip lygmenų poras? išsakančias neigimo taisykles?
''
* ''Koks ryšys tarp sakramentų (pasakojimo rūšių) ir išgyvenimų?
''
* ''Kaip egiptiečiai naudojo neigimo ženklą?
'''
* ''Kaip susiję ir kuom skiriasi pagrindimas - rūpėjimas, įvardijimas - tikėjimas, pasakojimas - paklusimas?
''

* The kingdom of heaven expects disagreement or simply differing perspectives, as described by "divisions of everything" that address fundamental issues: existence, participation, knowledge, etc.
* The kingdom of heaven lets us find our role for our truth.
* The kingdom of heaven lets each of us choose where to center ourselves, what is most important to us, where we can invest ourselves and feel assured.
* The kingdom of heaven supposes that we must each have and develop our own language for expressing the truth, as we see it, from our own point of view, and so it honors the honest testimony of each of us.
* The kingdom of heaven has us cherish the individual contribution each of us can make where our intuition is strongest, most personal, and gives us a positive reason to empathize with each other.
* The kingdom of heaven thus has us seek ever to translate truth, our discoveries, from one private language to another.

[+Atkrenta neišgyventi (netikri) požiūriai, tai bendravimo Kliūtys, kurias sąvokų kalba įveikiame.+]

* ''Kokios susikalbėjimo kliūtys? Ir kaip jas įveikti?
''
* ''Kas trukdo žmonėms kalbėti sąvokų kalba, kalbėti iš esmės?
''
* ''Ką daryti jei nėra su kuo bendrauti sąvokų kalba?
''

'''Kodėl žmonės nebendrauja iš esmės, sąvokomis?'''

* Skuba taikstytis.
* Nenori būti pažeidžiami.
* Nenori būti pilnai išsakyti.
* Nenori būti klaidingai išsakyti.
* Nenori keistis.
* Nenori atsisakyti savo prielaidų, šito pasaulio.
* Bijo mirties ar pavojaus.

What keeps us from agreeing deeply? from saying what we'd like to say, and hearing what we'd like to
hear? Why don't we speak heart-to-heart? I think deep agreement takes time, and so, the people who agree superficially end up in the center, and independent thinkers end up everywhere else. Why do we rush to agree?
* We may fear that we won't be included;
* we may conclude that we are not one;
* we may feel vulnerable, afraid to lose the freedom we do have;
* we are afraid to be corrected by others, thus afraid to be in need of correction, afraid to be wrong;
* we are afraid to be understood without empathy out of context and incorrectly;
* we may be afraid to look at ourselves; to let go of our assumptions about ourselves and this world; we may be afraid of death, abandonment, loss of status, ridicule and other dangers;
* we don't want to express ourselves fully;
* we may thus want power over everyone else, over their environment.

* The kingdom of heaven has us learn as we go along, so that learning is appropriate everywhere.
* The kingdom of heaven allows for mistakes, disagreement and self-correction
* The kingdom of heaven expects self-correction as the norm, the most basic and cognizant of activities: take a stand, follow through and reflect.

––––––––––––––––––––––––––––


'''Psalmės ir Dievo požiūris''''

* Exist = Supports: My enemies surround me, but I am on the Rock. I fight from an advantageous position. I may fight for a long time, but I do not lose for God is my support. In the end my enemies conclude that they cannot win and they withdraw in panic.
* Act = Holds: I run to the Lord and he holds me: he provides refuge from the godless. They are cut off from his refuge and the eternal blessings of the Lord. While there is a threat to me, can I glorify the Lord and not risk bringing shame to myself and to my Lord ? But my joy is secure! I glorify the Lord!
* Think = Removes: I am in great trouble. The Lord removes me: he pulls me out of trouble and places me on secure ground.

* One = Chooses: The Lord may compel his subjects, but then they would not have free will. Instead the Lord chooses me to rule. Man is chosen to rule creation and the Messiah is chosen to rule the peoples. To rule is not to compel but to direct those with free will. I warn you not to seek freedom from the Lord but to submit of free will. The Lord and I fight on the same side. If you do not submit of free will, then the Lord will force you to submit.
* All = Tests: The justice of the Lord demands that all succumb to their own devices. I am good and have nothing to fear from his test.
* Many = Completes: The Lord who compels the world is the Lord who saves the weak from the strong. The Lord who creates the world does not abandon interest in his creation. The Lord completes what he has started. I rely on his commitment. My gratefulness is also complete: I publicly proclaim that the Lord is true to his word. And so the glory of God spreads from one heart to another. It compels all before it. The Lord is eternal through this everlasting glory.

* Object = Points: I turn to the point of light: the light points that I may follow. It is the essence, the life, the law: "the good" from which all emmanates. I turn away from the godless and towards the law. The godless go to each other for advice, but I look to the law. I write it in my heart and the Lord fulfills my requests. What I want is what he wants for me.
* Process = Drives: The Lord shows sinners the way: they trust in him and he prods them along. He drives to the good those who trust in him.
* Subject = Restrains: When I transgress against the Lord I may expect him to destroy me. For my transgression shows that I am opposed to the Lord. Yet I acknowledge my sins to the Lord and beg him not to destroy me. Will the Lord destroy his own servant? The Lord restrains his wrath: he teaches me rather than destroy me. He thereby shows me his kindness.

* Necessary = Reveals: The violent only attack the weak. The spirit of violence is ambush. The violent always attack by surprise - they lurk behind lies. One is shamed when one's plans come to light and are thereby foiled. If the wicked are successful, then the weak are shamed for having placed their faith in God, and God is shamed, for he is the champion of the weak. But the voice of the Lord reveals the plans of the wicked. He foils the wicked and puts them to shame.
* Actual = Returns: The Lord always checks up on the godfearing man, but he ignores the godless forever. The godfearing man may have troubles, but the Lord forever remembers him. He returns to him regularly. The godless may seem to be well off, but he is left to rely on himself and ultimately perishes.
* Possible = Leaves: I am proud of my strength. The Lord leaves and I learn that my strength comes from him. I turn to him and ask him to come back, but he takes his time in accordance with my pride.
Pakeista 325 eilutė iš:
*
į:
Pakeistos 372-385 eilutės iš
* Septinta diena: balta. Poilsio diena: Dievo nėra. Nulinė diena: juoda.

'''Egiptiečių menas'''

Juodųjų požiūrį pristatysiu egiptiečių raštais.


[+Pastabos+]

Kaip susiję ir kuom skiriasi pagrindimas - rūpėjimas, įvardijimas - tikėjimas, pasakojimas - paklusimas?

samoningumas - laisve - tampam samoningi tik kada esame laisvi, uztat kada jauciam savo laisve ir ja pasinaudojame, o vykdyti Dievo valia imanoma tik kada esame laisvi, tik tada galim paklusti, tiketi, rupintis, nes isisavinti tai reiskia isversti isorini poziuri vidiniu poziuriu, o tam reikia laisvumo, ir butent musu laisvumo, tad laisves

Dievas Tėvas (Ką randi, tą myli) ir Dievas Sūnus (Kaip tiki, taip yra) yra dangaus karalystės (įtikėtinumo) kraštutinumai. Juos sieja Palaiminimai ir Jėzaus pasisakymai.
į:
* Septinta diena: balta. Poilsio diena: Dievo nėra. Nulinė diena: juoda.
2013 gegužės 08 d., 02:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 20-38 eilutės:

Dangaus karalystė: Patikimumas

Patikimumo tikslas: Susikalbėjimas

Susikalbėjimo tikslas: Vienybė

Sąvokų kalba: Sistematizavimas
* Išmąstymas
* Sąvokos
* Sandaros
* Troškimai

Sąvokų kalba atsiskleidžia Dievu ir mumis

Parodos tikslas: Pristatyti sąvokų kalbą

Sąvokų kalbos kliūtys - jos pavidalas
Pridėtos 48-58 eilutės:
Esminės sąvokos:
* Credibility (Street Cred, Believability) - The Kingdom of Heaven
* Išmąstymas
* Sąvokų kalba
* Systematization
* Dangaus karalystė
* Dievo požiūris
* Dievo požiūrį išgyventi ir jokio išgyvenimo neatmesti
* Atmesti tik neišgyventus (netikrus) požiūrius
* Vienybė
Pakeistos 68-69 eilutės iš
'''Systemization'''
į:
* Thinking through - the opposite of letting go, of going beyond yourself.

* Scopes are the stages of thinking through, and likewise, of going beyond yourself.
* Thinking through - acknowledging all of the possibilities and investing oneself.
* Thinking Through is how God becomes necessary. Care, Believe, Obey...
* Thinking through and headstrong/wishing are complements. In thinking through, we relate everything (God), anything (I), something (You), nothing (Other), but for wishing it
's the opposite:
nothing (Black God), something (Red I), anything (Yellow You), everything (Blue Other).

* Good kid thinks through, bad kid goes beyond?

* Thinking through establishes the goodness.
Slack (goodness) is in the difference between thinking and doing, doing and being, etc.
* "Thinking through" implies a gap between the Person before and after they have thought through, equivalently, the one who does not think through and the one who does, the headstrong person and the understanding person. And this relationship takes place in different scopes of "thinking through".
* Thinking through represents growth.
* Think through everything: Black God makes for d

'''Systematization'''
* Systematization creates a system. System (increasing slack - question) and truth (decreasing slack - answer) are representations of the sevensome. Truth is the answer within the system of questions, the day of rest, the substitution.
Pakeistos 119-137 eilutės iš
į:
What keeps us from agreeing
deeply? from saying what we'd like to say, and hearing what we'd like to
hear? Why don't we speak heart-to-heart?
I think deep agreement takes time, and so, the people who agree
superficially end up in the center, and independent thinkers end up
everywhere else. Why do we rush to agree?
* We may fear that we won't be included;
* we may conclude that we are not one;
* we may feel vulnerable, afraid to lose the freedom we do have;
* we are afraid to be corrected by others, thus afraid to be in need of
correction, afraid to be wrong;
* we are afraid to be understood without empathy out of context and
incorrectly;
* we may be afraid to look at ourselves; to let go of our assumptions
about ourselves and this world; we may be afraid of death, abandonment,
loss of status, ridicule and other dangers;
* we don't want to express ourselves fully;
* we may thus want power over everyone else, over their environment.
Pakeistos 147-149 eilutės iš

Systematization creates a system. System (increasing slack - question) and truth (decreasing slack - answer) are representations of the sevensome. Truth is the answer within the system of questions, the day of rest, the substitution.
į:
'''Keturi susikalbėjimai, santykiai'''
Ištrintos 184-187 eilutės:
Thinking through - the opposite of letting go, of going beyond yourself.

Scopes are the stages of thinking through, and likewise, of going beyond yourself.
Ištrintos 186-195 eilutės:
Thinking through - acknowledging all of the possibilities and investing oneself.

So Thinking Through is how God becomes necessary. Care, Believe, Obey...

Good kid thinks through, bad kid goes beyond?

Slack (goodness) is in the difference between thinking and doing, doing and being, etc.

Thinking through establishes the goodness.
Pakeistos 189-194 eilutės iš
God (beyond us) wishes for Everything - means that nothing is established. God (within us) thinks through Nothing.

God
(beyond us) wishes for Nothing - means that everything is established... and so God (within us) thinks through Everything.
į:
'''God's participation and growth'''

* God (beyond us) wishes for Everything - means that nothing is established. God
(within us) thinks through Nothing.

* God (beyond us) wishes for Nothing - means that everything is established
... and so God (within us) thinks through Everything.
Pakeistos 211-218 eilutės iš
"Thinking through" implies a gap between the Person before and after they have thought through, equivalently, the one who does not think through and the one who does, the headstrong person and the understanding person. And this relationship takes place in different scopes of "thinking through". Thinking through represents growth.
* Think through everything: Black God makes for d

Thinking through and headstrong/wishing are complements?

Why do we relate everything (God), anything (I), something (You), nothing (Other), but for wishing it's the opposite:
nothing (God), something (I), anything (You), everything (God) ?
į:
Pakeistos 226-231 eilutės iš
Kaip šešis neigiamus įsakymus suvokti, kaip lygmenų poras? išsakančias neigimo taisykles?

Kaip egiptiečiai naudojo neigimo ženklą?

Relate them to the psalms
:
į:
* Deep agreement about Nothing. Ultimately, we are all alone. We
activists can foster a culture based on that fact. We each take our own
stand, follow through, reflect and take a stand again, on and on. We
hope that this is not futile, that there is some God watching over this
"scientific method" who is good enough to keep it fruitful. Indeed, we
- independent activists - can work-in-parallel, hold each other
accountable to ourselves, and create a culture on-the-fly where there is
none. We do this for the "Other" who may some day benefit from this
culture. This is a culture driven by change, by our own
self-correction, because our spirit is present and we perfect ourselves
so that God, who watches over us, might be present in us, as well.
** In my show, this is the zone off to the side, where we can walk
through three walls, around and around
: Take a stand, Follow through and
Reflect.

* Deep agreement about Everything. We can dedicate ourselves to "know
everything", to reference the "big picture" in all that we do, to note
how it unfolds through our lives, step-by-step, in every issue that we
deal with, in every mindset that we take up. In this way, God grows
through us, through those who unite around his perspective. This is a
culture of the absolute, where there is no change, in that none is ever
needed, as we are one with God and each other as we travel round and
round the days of creation. I dream to have such a family with the
woman I love.
** In my show, this is the octagon that we walk around, the eight
divisions of everything, the states of our mind, the issues we take up,
like the days of creation, that we traverse, one, two or three steps at
a time.

The previous two modes are idealistic. They are divine, they manifest
our human spirit. I suppose I focused on them with my laboratory,
Minciu Sodas, for independent thinkers. There are two more modes that
are practical, that express a "law" for how to deal within our existing
social world.

* Deep agreement about Something. An issue can arise to the exclusion
of absolutely everything else. Of course, it will be a matter, a
"thing", upon which we disagree. We will ignore anything that we agree
upon, and focus on all the differences we can find. That is the
"something" that we can agree upon, namely, our differences. We wish
that "You" would grow. If we are fortunate, then we can "agree to
disagree", and perhaps that is how we grow as "You". But, in general,
we aren't going to change. I think the six "negative commandments" (Do
not kill, steal, adulter, lie, covet things, covet people) are ground
rules which have us honor our disagreement, accept our lack of unity,
our separateness as individuals, our aloneness in this world.
** In my show, these are six walls that separate us, that we can't walk
through.

* Deep agreement about Anything. We can focus on the "everything else"
and ignore any matter at hand. I imagine this as the circumstances, the
area around a "hole". This is how "I" grows, is loved by a family,
within the family's world. There are four "positive commandments"
(Embrace God, his name, his creativity, his symbol - our parents). They
create a shared expectation for what is good, a space for God and for
what we might be. We identify with that "hole", with that space, and we
want to leverage that appreciation, and foster that as well. This is
our relationships that we can cultivate, invest ourselves in. This is a
space for changing, I suppose, both ourselves and our world, in a
practical form, as they are, but especially, our perspective.
** In my show, these are four walls, the first three that we can walk
through, but we reach a dead end and are forced to turn around, to change.

'''Psalmės ir Dievo požiūris''''
Pridėta 313 eilutė:
Kaip juos suvokti, kaip lygmenų poras? išsakančias neigimo taisykles?
Pakeistos 330-331 eilutės iš
į:
* Kaip egiptiečiai naudojo neigimo ženklą?
Pakeistos 392-393 eilutės iš
į:
* Septinta diena: balta. Poilsio diena: Dievo nėra. Nulinė diena: juoda.
Pakeistos 403-405 eilutės iš
samoningumas - laisve - tampam samoningi tik kada esame laisvi, uztat kada jauciam savo laisve ir ja pasinaudojame, o vykdyti Dievo valia imanoma tik kada esame laisvi, tik tada galim paklusti, tiketi, rupintis, nes isisavinti tai reiskia isversti isorini poziuri vidiniu poziuriu, o tam reikia laisvumo, ir butent musu laisvumo, tad laisves
į:
samoningumas - laisve - tampam samoningi tik kada esame laisvi, uztat kada jauciam savo laisve ir ja pasinaudojame, o vykdyti Dievo valia imanoma tik kada esame laisvi, tik tada galim paklusti, tiketi, rupintis, nes isisavinti tai reiskia isversti isorini poziuri vidiniu poziuriu, o tam reikia laisvumo, ir butent musu laisvumo, tad laisves

Dievas Tėvas (Ką randi, tą myli) ir Dievas Sūnus (Kaip tiki, taip yra) yra dangaus karalystės (įtikėtinumo) kraštutinumai. Juos sieja Palaiminimai ir Jėzaus pasisakymai.
2013 gegužės 06 d., 16:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 39-41 eilutės:

'''Conceptualization'''
* Koks žodžių vaidmuo permąstant sąvokomis?
2013 gegužės 06 d., 16:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 18-28 eilutės:
'''Parodos tikslas: Išsakyti sąvokų kalbą.'''

* Ją suvokti.
* Ją nubrėžti.
* Ją pristatyti.
* Ją pateikti.
* Ja lavintis.
* Ja bendrauti su Dievu.
* Išmokinti, kaip ja mąstyti ir susikalbėti.
* Ja "išmąstyti", viską permąstyti sąvokomis.
Pakeistos 37-40 eilutės iš
* Systemization.

reiškia, kad esame viena? Išmąstydami.
į:
'''Systemization'''

'''Vienybė'''
* Ką
reiškia, kad esame viena? Išmąstydami.
* Išmąstymo tikslas yra susikalbėjimas iš esmės, visų - skirtingas apimtis išmąstančiųjų - sutarimas ir vienybė vienų vienumu.
''Juk kiekvienas esame viena, savyje vieningi pagal savo aplinkybes, o galime būti visi viena už bet kokių aplinkybių. Tad tenka atskirti save nuo savo aplinkybių ir kitais rūpintis vietoj kad savimi. Taip pat ir mane suprasti vietoj bet kokių aplinkybių, tad ir puoselėti mane bei jungtis mano pagrindu. Tai laisvė nuo bet kokių aplinkybių, tuo pačiu jų priėmimas ir įsisavinimas, kaip priimi savo šeimą, lietuvybę ir Ievą. Tai yra meilė, aplinkybes parūpinti tokias, kad būtum nuo jų laisvas, nuo savęs laisvas, tad ir nuo jų.'
Pakeistos 46-50 eilutės iš
Dievas išmąsto bendraudamas su mumis. Užtat įvairiausios sandaros išsako Dievo bendravimą. Jų tarpe dvylika aplinkybių psalmėse.

'''Vienybė''' Išmąstymo tikslas yra susikalbėjimas iš esmės, visų - skirtingas apimtis išmąstančiųjų - sutarimas ir vienybė vienų vienumu.
į:
* Dievas išmąsto bendraudamas su mumis. Užtat įvairiausios sandaros išsako Dievo bendravimą. Jų tarpe dvylika aplinkybių psalmėse.
Ištrinta 47 eilutė:
Pakeistos 49-52 eilutės iš
''Juk kiekvienas esame viena, savyje vieningi pagal savo aplinkybes, o galime būti visi viena už bet kokių aplinkybių. Tad tenka atskirti save nuo savo aplinkybių ir kitais rūpintis vietoj kad savimi. Taip pat ir mane suprasti vietoj bet kokių aplinkybių, tad ir puoselėti mane bei jungtis mano pagrindu. Tai laisvė nuo bet kokių aplinkybių, tuo pačiu jų priėmimas ir įsisavinimas, kaip priimi savo šeimą, lietuvybę ir Ievą. Tai yra meilė, aplinkybes parūpinti tokias, kad būtum nuo jų laisvas, nuo savęs laisvas, tad ir nuo jų.''

''Suvok, kaip susijungiu tavyje ir už tavęs, kaip tokiu būdu esu kiekviename lygiagrečiai, užtat kaip iškylu aplinkybėmis. Juk aš jus užjaučiu, atjaučiu, man nėra visvien, kas jum įvyksta ir ką išgyvenate. Tad tirk ką jumis išgyvenu ir suprasi savo ir kitų sąmoningumą kylantį iš mano strimagalviškumo, tad jūsų suvokimu gyvename viena.''
į:
* ''Suvok, kaip susijungiu tavyje ir už tavęs, kaip tokiu būdu esu kiekviename lygiagrečiai, užtat kaip iškylu aplinkybėmis. Juk aš jus užjaučiu, atjaučiu, man nėra visvien, kas jum įvyksta ir ką išgyvenate. Tad tirk ką jumis išgyvenu ir suprasi savo ir kitų sąmoningumą kylantį iš mano strimagalviškumo, tad jūsų suvokimu gyvename viena.''
2013 gegužės 06 d., 02:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 28-29 eilutės iš
Išmąstymo tikslas yra susikalbėjimas iš esmės, visų - skirtingas apimtis išmąstančiųjų - sutarimas ir vienybė vienų vienumu.
į:
Ką reiškia, kad esame viena? Išmąstydami.

'''Dievas išmąsto mumis, o mes Dievu'''

Dievas išmąsto bendraudamas su mumis. Užtat įvairiausios sandaros išsako Dievo bendravimą. Jų tarpe dvylika aplinkybių psalmėse.

'''Vienybė'''
Išmąstymo tikslas yra susikalbėjimas iš esmės, visų - skirtingas apimtis išmąstančiųjų - sutarimas ir vienybė vienų vienumu.
Ištrintos 37-40 eilutės:
'''Išmąstyti'''

Pirm veikiant galime pamąstyti įvairias galimybes iš kurių galime rinktis tinkamiausią.
* Kaip išmąstymas būdingas žmogui, o ne Dievui?
2013 gegužės 06 d., 02:07 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 69-75 eilutės:

Kas padėtų mums susikalbėti? Kokia erdvė?

* Kaip bendravimo santykiai susiję su Dievo santykiais (jisai moko, trokšta, pažįsta, globoja)?
* Kaip bendravimo santykiai, Dievo santykiai, išmąstymai (visko, betko, kažko, nieko) susiję su keturiais teigiamais įsakymais?
* Kaip 6 neigiami įsakymai susiję su požiūriais?
* Kaip dangaus karalystė palaiko išmąstymą?
Ištrinta 91 eilutė:
Pakeistos 94-106 eilutės iš
* It believes in a truth, absolute and complete, that we can each learn
to discover, engage and exchange. We can do so independently, at least
in part, and so it is valid, as are our efforts.

Breaks
into steps, as small as desired, as needed

* It is a human-sized culture, for the skeptical, the "poor-in-spirit",
which lets us consider issues one-at-a-time, step-by-step, in isolation.

* It has us learn as we go along, so that learning is appropriate
everywhere.
į:
* It believes in a truth, absolute and complete, that we can each learn to discover, engage and exchange. We can do so independently, at least
in part, and so it is valid, as are our efforts. Breaks into steps, as small as desired, as needed
* It is a human-sized culture, for the skeptical, the "poor-in-spirit", which lets us consider issues one-at-a-time, step-by-step, in isolation.
* It has us learn as we go along, so that learning is appropriate everywhere.
Pakeistos 99-109 eilutės iš
* It expects disagreement or simply differing perspectives, as described
by "divisions of everything" that address fundamental issues: existence,
participation, knowledge, etc.

* It expects self-correction as the norm, the most basic and cognizant
of activities: take a stand, follow through and reflect.

* It allows for a God, in relationship with, there is nothing else to
fear, neither death nor society nor any misfortune.
į:
* It expects disagreement or simply differing perspectives, as described by "divisions of everything" that address fundamental issues: existence, participation, knowledge, etc.
* It expects self-correction as the norm, the most basic and cognizant of activities: take a stand, follow through and reflect.
* It allows for a God, in relationship with, there is nothing else to fear, neither death nor society nor any misfortune.
Pakeistos 103-120 eilutės iš
* It lets each of us choose where to center ourselves, what is most
important to us, where we can invest ourselves and feel assured.

* It supposes that we must each have and develop our own language for
expressing the truth, as we see it, from our own point of view, and so
it honors the honest testimony of each of us.

* It thus has us seek ever to translate truth, our discoveries, from one
private language to another.

* It has us cherish the individual contribution each of us can make
where our intuition is strongest, most personal, and gives us a positive
reason to empathize with each other.

į:
* It lets each of us choose where to center ourselves, what is most important to us, where we can invest ourselves and feel assured.
* It supposes that we must each have and develop our own language for expressing the truth, as we see it, from our own point of view, and so it honors the honest testimony of each of us.
* It thus has us seek ever to translate truth, our discoveries, from one private language to another.
* It has us cherish the individual contribution each of us can make where our intuition is strongest, most personal, and gives us a positive reason to empathize with each other.
Pakeistos 194-197 eilutės iš
* Kaip keturi teigiami įsakymai susiję su keturiais išmąstymais?
* Kaip šeši neigiami įsakymai susiję su išmąstymais, su požiūriais?
* Kaip dangaus karalystė palaiko susikalbėjimą?
* Kaip išmąstymai
susiję su Dievu (mokančiu, trokštančiu, suprantančiu, globojančiu)?
į:
* Kaip bendravimo santykiai susiję su Dievo santykiais (jisai moko, trokšta, pažįsta, globoja)?
* Kaip bendravimo santykiai, Dievo santykiai, išmąstymai (visko, betko, kažko, nieko)
susiję su keturiais teigiamais įsakymais?
* Kaip 6 neigiami įsakymai susiję su požiūriais? ir tad su teigiamais įstatymais, su santykiais?
* Kaip dangaus karalystė palaiko išmąstymą ir susikalbėjimą?
* Kas padėtų mums susikalbėti? Kokia erdvė
?
2013 gegužės 06 d., 02:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 8 eilutė iš:
* AACM popiete, gegužės 18tą, šeštadienį ir seminarą?
į:
* AACM popiete, gegužės 18tą, šeštadienį ir seminarą? Arba Kickstarter, gegužės 18tą?
2013 gegužės 06 d., 02:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 78 eilutė iš:
į:
Systematization creates a system. System (increasing slack - question) and truth (decreasing slack - answer) are representations of the sevensome. Truth is the answer within the system of questions, the day of rest, the substitution.
2013 gegužės 06 d., 01:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 72-227 eilutės:

* Kaip bendravimo santykiai susiję su Dievo santykiais (jisai moko, trokšta, pažįsta, globoja)?
* Kaip bendravimo santykiai, Dievo santykiai, išmąstymai (visko, betko, kažko, nieko) susiję su keturiais teigiamais įsakymais?
* Kaip 6 neigiami įsakymai susiję su požiūriais?
* Kaip dangaus karalystė palaiko išmąstymą?Pirminės sandaros išsako išmąstymo apimtį, jo vienetus: viską, betką, kažką, nieką. Tai sutarimo, susikalbėjimo apimtys.

Antrinės sandaros išsako išmąstymo vyksmą, troškimų įgyvendinimą:
* Padalinimai: Išmąstome viską... apdorojame viską.
* Atvaizdai: Išmąstome viską...
* Aplinkybės: Išmąstome betką...
* Pagrindimas: Išmąstome kažką... apdorojame nieką.
* Įvardijimas: Išmąstome betką... apdorojame nieką.
* Pasakojimas: Išmąstome viską... apdorojame nieką.
Apdorojame = netrokštame

Teigiami įsakymai išsako Dievo išėjimą už savęs troškimais, pasitraukimais.

Neigiami įsakymai išsako mūsų išėjimą už savęs pasitraukimu, pripažįstant kitą.


Dangaus karalystė:

Unity - Agreement

* It insists that we are one, and has us empathize with each other
accordingly.

* It believes in a truth, absolute and complete, that we can each learn
to discover, engage and exchange. We can do so independently, at least
in part, and so it is valid, as are our efforts.

Breaks into steps, as small as desired, as needed

* It is a human-sized culture, for the skeptical, the "poor-in-spirit",
which lets us consider issues one-at-a-time, step-by-step, in isolation.

* It has us learn as we go along, so that learning is appropriate
everywhere.

It allows for mistakes, disagreement and self-correction

* It expects disagreement or simply differing perspectives, as described
by "divisions of everything" that address fundamental issues: existence,
participation, knowledge, etc.

* It expects self-correction as the norm, the most basic and cognizant
of activities: take a stand, follow through and reflect.

* It allows for a God, in relationship with, there is nothing else to
fear, neither death nor society nor any misfortune.

It lets us find our role for our truth:

* It lets each of us choose where to center ourselves, what is most
important to us, where we can invest ourselves and feel assured.

* It supposes that we must each have and develop our own language for
expressing the truth, as we see it, from our own point of view, and so
it honors the honest testimony of each of us.

* It thus has us seek ever to translate truth, our discoveries, from one
private language to another.

* It has us cherish the individual contribution each of us can make
where our intuition is strongest, most personal, and gives us a positive
reason to empathize with each other.
Thinking through - the opposite of letting go, of going beyond yourself.

Scopes are the stages of thinking through, and likewise, of going beyond yourself.

Going beyond yourself - from being invested to being disinvested - letting go. This happens first by establishing a self, defining it and then letting go of it.

Thinking through - acknowledging all of the possibilities and investing oneself.

So Thinking Through is how God becomes necessary. Care, Believe, Obey...

Good kid thinks through, bad kid goes beyond?

Slack (goodness) is in the difference between thinking and doing, doing and being, etc.

Thinking through establishes the goodness.

Deep agreement

God (beyond us) wishes for Everything - means that nothing is established. God (within us) thinks through Nothing.

God (beyond us) wishes for Nothing - means that everything is established... and so God (within us) thinks through Everything.* God watches over me so that I could take a stand, follow through and reflect. I am the Blue Other. God is in the three-cycle that I make.
* God knows me, empathizes with me, lives through me, his limited wants taking up my non-wants, leaping across a gap to do so. He is an earlier character and I am a later character. He generates structure in which I am.
* God wants (Nothing, Something, Anything, Everything), is self-sufficient, certain, calm, loving, whereas I don't want: I have needs, doubts, expectations, values. God wants me to live forever. He is my complement. He is Black God and I am Red I. We are one as Yellow You - I turn around, and God and I restrict ourselves to a scope. The zeroth perspective matches up with the seventh perspective. God beyond context matches up with God within context. God is good.
* God teaches me. God cycles through the eight divisions of everything, moving +1 and +2 and +3, simultaneously, and I along with him, as a thread he is weaving along.

In each case, God beyond context matches up with God within context (us, that is). And so, in each case, God is good. But God doesn't have to be good.

Each fosters the growth of an individual: Other, You, I, God.

How is God participating? and how does that foster growth?

* God grows (goes beyond himself, makes way), lets go, to become I.
* I grows (turns around), lets go, to become You.
* You grows (allows for a split, a gap), lets go, to become Other. God's smaller wants expose the not-wants, the negation of the "something".
* Other grows, lets go, to become.... letting go... perfect... disappear... as an Other....

"Thinking through" implies a gap between the Person before and after they have thought through, equivalently, the one who does not think through and the one who does, the headstrong person and the understanding person. And this relationship takes place in different scopes of "thinking through". Thinking through represents growth.
* Think through everything: Black God makes for d

Thinking through and headstrong/wishing are complements?

Why do we relate everything (God), anything (I), something (You), nothing (Other), but for wishing it's the opposite:
nothing (God), something (I), anything (You), everything (God) ?

Every scope, any scope, some scope, no scope. What would that mean? Some scope - there is a disagreement in scope. Any scope - each scope in turn. Every - all at once.

Should I invert the four walls: Wishes for everything, anything, something, nothing so that it starts with nothing? Would that be similar to the question, Am I necessary? and the answer No... and turn around for the answer Yes...
Consider the order: A - E - I - U - I - E - A in which we'd start with everything.
God asks: Am I necessary? Am I dubious? Am I expected? Am I valued?

A "Wish" is the coming together to one state by three operations: +1, +2, +3. This is represented by each area:
* The octagon of divisions is traversed by operations +1, +2, +3.
* The primary structures are how we relate to Black God (or to the by steps +1, +2, +3.
* The secondary structures are all possible ways of performing operations +1, +2, +3. Language is how they come together.
* The three-cycle is the structure that consists of the ways of going +1, +2, +3.
A wish is the 3–fold aspect of the omniscope (I wish... ... to know everything and apply that knowledge usefully). The wisher, the wished, and the wishing. It is the framework for everlasting growth, everlasting life.

Kaip šešis neigiamus įsakymus suvokti, kaip lygmenų poras? išsakančias neigimo taisykles?

Kaip egiptiečiai naudojo neigimo ženklą?

Relate them to the psalms:

* Exist = Supports: My enemies surround me, but I am on the Rock. I fight from an advantageous position. I may fight for a long time, but I do not lose for God is my support. In the end my enemies conclude that they cannot win and they withdraw in panic.
* Act = Holds: I run to the Lord and he holds me: he provides refuge from the godless. They are cut off from his refuge and the eternal blessings of the Lord. While there is a threat to me, can I glorify the Lord and not risk bringing shame to myself and to my Lord ? But my joy is secure! I glorify the Lord!
* Think = Removes: I am in great trouble. The Lord removes me: he pulls me out of trouble and places me on secure ground.

* One = Chooses: The Lord may compel his subjects, but then they would not have free will. Instead the Lord chooses me to rule. Man is chosen to rule creation and the Messiah is chosen to rule the peoples. To rule is not to compel but to direct those with free will. I warn you not to seek freedom from the Lord but to submit of free will. The Lord and I fight on the same side. If you do not submit of free will, then the Lord will force you to submit.
* All = Tests: The justice of the Lord demands that all succumb to their own devices. I am good and have nothing to fear from his test.
* Many = Completes: The Lord who compels the world is the Lord who saves the weak from the strong. The Lord who creates the world does not abandon interest in his creation. The Lord completes what he has started. I rely on his commitment. My gratefulness is also complete: I publicly proclaim that the Lord is true to his word. And so the glory of God spreads from one heart to another. It compels all before it. The Lord is eternal through this everlasting glory.

* Object = Points: I turn to the point of light: the light points that I may follow. It is the essence, the life, the law: "the good" from which all emmanates. I turn away from the godless and towards the law. The godless go to each other for advice, but I look to the law. I write it in my heart and the Lord fulfills my requests. What I want is what he wants for me.
* Process = Drives: The Lord shows sinners the way: they trust in him and he prods them along. He drives to the good those who trust in him.
* Subject = Restrains: When I transgress against the Lord I may expect him to destroy me. For my transgression shows that I am opposed to the Lord. Yet I acknowledge my sins to the Lord and beg him not to destroy me. Will the Lord destroy his own servant? The Lord restrains his wrath: he teaches me rather than destroy me. He thereby shows me his kindness.

* Necessary = Reveals: The violent only attack the weak. The spirit of violence is ambush. The violent always attack by surprise - they lurk behind lies. One is shamed when one's plans come to light and are thereby foiled. If the wicked are successful, then the weak are shamed for having placed their faith in God, and God is shamed, for he is the champion of the weak. But the voice of the Lord reveals the plans of the wicked. He foils the wicked and puts them to shame.
* Actual = Returns: The Lord always checks up on the godfearing man, but he ignores the godless forever. The godfearing man may have troubles, but the Lord forever remembers him. He returns to him regularly. The godless may seem to be well off, but he is left to rely on himself and ultimately perishes.
* Possible = Leaves: I am proud of my strength. The Lord leaves and I learn that my strength comes from him. I turn to him and ask him to come back, but he takes his time in accordance with my pride.
2013 gegužės 06 d., 01:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 163-165 eilutės iš
Kaip susiję ir kuom skiriasi pagrindimas - rūpėjimas, įvardijimas - tikėjimas, pasakojimas - paklusimas?
į:
Kaip susiję ir kuom skiriasi pagrindimas - rūpėjimas, įvardijimas - tikėjimas, pasakojimas - paklusimas?

samoningumas - laisve - tampam samoningi tik kada esame laisvi, uztat kada jauciam savo laisve ir ja pasinaudojame, o vykdyti Dievo valia imanoma tik kada esame laisvi, tik tada galim paklusti, tiketi, rupintis, nes isisavinti tai reiskia isversti isorini poziuri vidiniu poziuriu, o tam reikia laisvumo, ir butent musu laisvumo, tad laisves
2013 gegužės 06 d., 01:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 75-79 eilutės:

* Kaip keturi teigiami įsakymai susiję su keturiais išmąstymais?
* Kaip šeši neigiami įsakymai susiję su išmąstymais, su požiūriais?
* Kaip dangaus karalystė palaiko susikalbėjimą?
* Kaip išmąstymai susiję su Dievu (mokančiu, trokštančiu, suprantančiu, globojančiu)?
2013 gegužės 06 d., 01:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 25-29 eilutės iš
į:
* Išmąstymas ir troškimas papildo vienas kitą. Dievas troškta nieko, kažko, betko, visko, o išmąstome atvirkščiai: Juodasis Dievas viską, Raudonasis Aš betką, Geltonasis Tu kažką, Mėlynasis Kitas nieką.
* Systemization.

Išmąstymo tikslas yra susikalbėjimas iš esmės, visų - skirtingas apimtis išmąstančiųjų - sutarimas ir vienybė vienų vienumu.
Pakeistos 87-91 eilutės iš
į:
* Kokios susikalbėjimo kliūtys? Ir kaip jas įveikti?
* Keturias išmąstymo apimtis susieti su aplinkybes psalmėse ir nulybės atvaizdais.

Dievo valios vykdymas tiesiogiai - Žmogus reiškiasi kalba, aštuongubiu keliu. Netiesiogiai - įsakymu, dešimts Dievo įsakymų - žmogus glūdi.
Pridėtos 156-158 eilutės:
[+Pastabos+]

Kaip susiję ir kuom skiriasi pagrindimas - rūpėjimas, įvardijimas - tikėjimas, pasakojimas - paklusimas?
2013 gegužės 06 d., 00:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 28-69 eilutės:
'''Išmąstyti'''

Pirm veikiant galime pamąstyti įvairias galimybes iš kurių galime rinktis tinkamiausią.
* Kaip išmąstymas būdingas žmogui, o ne Dievui?
* Dievas išgyvena visas galimybes. Išmąstymu esame viena su Dievu nors ir išmąstome tik kelias galimybes ir išgyvename tiktai vieną. Tokiu būdu Dievas tikrai jas visas įsisavina ir vienija, nes mumis jis kiekvieną išgyvena atskirai, ne tik visus kartu. Mumis išgyvena kiekvieną galimybę paskirai. O mūsų tą ryšį išsako, skirtinguose lygmenyse, Dievo vaidmuo: suveda, trokšta, atjaučia, globoja.

''Juk kiekvienas esame viena, savyje vieningi pagal savo aplinkybes, o galime būti visi viena už bet kokių aplinkybių. Tad tenka atskirti save nuo savo aplinkybių ir kitais rūpintis vietoj kad savimi. Taip pat ir mane suprasti vietoj bet kokių aplinkybių, tad ir puoselėti mane bei jungtis mano pagrindu. Tai laisvė nuo bet kokių aplinkybių, tuo pačiu jų priėmimas ir įsisavinimas, kaip priimi savo šeimą, lietuvybę ir Ievą. Tai yra meilė, aplinkybes parūpinti tokias, kad būtum nuo jų laisvas, nuo savęs laisvas, tad ir nuo jų.''

''Suvok, kaip susijungiu tavyje ir už tavęs, kaip tokiu būdu esu kiekviename lygiagrečiai, užtat kaip iškylu aplinkybėmis. Juk aš jus užjaučiu, atjaučiu, man nėra visvien, kas jum įvyksta ir ką išgyvenate. Tad tirk ką jumis išgyvenu ir suprasi savo ir kitų sąmoningumą kylantį iš mano strimagalviškumo, tad jūsų suvokimu gyvename viena.''

'''Sąvokų kalbos esmė'''

* Būtina kalbėti trejybe - žodžiais nusistatyti, paskui jais veikti ir juos permąstyti. Būtina užsiimti bendra veikla, kaip kad Audronė moko.
* Būtina taikyti apimtimis, sutikti veikti ko mažesnėmis apimtis.
* Būtinas lygiavertis, širdingas ir visiškai laisvas dalyvavimas.
* Tenka remtis Dievu.
* Tenka remtis tarnyste kitiems.
* Tenka remtis savo paties branda, norais, svajonėmis, troškimais.

'''Kodėl žmonės nebendrauja iš esmės, sąvokomis?'''

* Skuba taikstytis.
* Nenori būti pažeidžiami.
* Nenori būti pilnai išsakyti.
* Nenori būti klaidingai išsakyti.
* Nenori keistis.
* Nenori atsisakyti savo prielaidų, šito pasaulio.
* Bijo mirties ar pavojaus.

'''Kaip viską suprasti Dievu'''

Asmens požiūriu - Dievo požiūriu
* Juodasis Dievas ... savarankišas, neišgyvena - išgyvena vieningai?
* Raudonasis Aš - Dievas suveda - išgyvena savimi
* Geltonasis Tu - Dievas troškia - išgyvena manimi
* Mėlynasis Kitas (antrinės sandaros) - Dievas atjaučia - išgyvena tavimi
* ... nėra asmens ... vienybė? - Dievas globoja - išgyvena kitą
Kaip suprasti?

Kas padėtų mums susikalbėti? Kokia erdvė?
Ištrintos 123-163 eilutės:

'''Išmąstyti'''

Pirm veikiant galime pamąstyti įvairias galimybes iš kurių galime rinktis tinkamiausią.
* Kaip išmąstymas būdingas žmogui, o ne Dievui?
* Dievas išgyvena visas galimybes. Išmąstymu esame viena su Dievu nors ir išmąstome tik kelias galimybes ir išgyvename tiktai vieną. Tokiu būdu Dievas tikrai jas visas įsisavina ir vienija, nes mumis jis kiekvieną išgyvena atskirai, ne tik visus kartu. Mumis išgyvena kiekvieną galimybę paskirai. O mūsų tą ryšį išsako, skirtinguose lygmenyse, Dievo vaidmuo: suveda, trokšta, atjaučia, globoja.

''Juk kiekvienas esame viena, savyje vieningi pagal savo aplinkybes, o galime būti visi viena už bet kokių aplinkybių. Tad tenka atskirti save nuo savo aplinkybių ir kitais rūpintis vietoj kad savimi. Taip pat ir mane suprasti vietoj bet kokių aplinkybių, tad ir puoselėti mane bei jungtis mano pagrindu. Tai laisvė nuo bet kokių aplinkybių, tuo pačiu jų priėmimas ir įsisavinimas, kaip priimi savo šeimą, lietuvybę ir Ievą. Tai yra meilė, aplinkybes parūpinti tokias, kad būtum nuo jų laisvas, nuo savęs laisvas, tad ir nuo jų.''

''Suvok, kaip susijungiu tavyje ir už tavęs, kaip tokiu būdu esu kiekviename lygiagrečiai, užtat kaip iškylu aplinkybėmis. Juk aš jus užjaučiu, atjaučiu, man nėra visvien, kas jum įvyksta ir ką išgyvenate. Tad tirk ką jumis išgyvenu ir suprasi savo ir kitų sąmoningumą kylantį iš mano strimagalviškumo, tad jūsų suvokimu gyvename viena.''

'''Sąvokų kalbos esmė'''

* Būtina kalbėti trejybe - žodžiais nusistatyti, paskui jais veikti ir juos permąstyti. Būtina užsiimti bendra veikla, kaip kad Audronė moko.
* Būtina taikyti apimtimis, sutikti veikti ko mažesnėmis apimtis.
* Būtinas lygiavertis, širdingas ir visiškai laisvas dalyvavimas.
* Tenka remtis Dievu.
* Tenka remtis tarnyste kitiems.
* Tenka remtis savo paties branda, norais, svajonėmis, troškimais.

'''Kodėl žmonės nebendrauja iš esmės, sąvokomis?'''

* Skuba taikstytis.
* Nenori būti pažeidžiami.
* Nenori būti pilnai išsakyti.
* Nenori būti klaidingai išsakyti.
* Nenori keistis.
* Nenori atsisakyti savo prielaidų, šito pasaulio.
* Bijo mirties ar pavojaus.

'''Kaip viską suprasti Dievu'''

Asmens požiūriu - Dievo požiūriu
* Juodasis Dievas ... savarankišas, neišgyvena - išgyvena vieningai?
* Raudonasis Aš - Dievas suveda - išgyvena savimi
* Geltonasis Tu - Dievas troškia - išgyvena manimi
* Mėlynasis Kitas (antrinės sandaros) - Dievas atjaučia - išgyvena tavimi
* ... nėra asmens ... vienybė? - Dievas globoja - išgyvena kitą
Kaip suprasti?

Kas padėtų mums susikalbėti? Kokia erdvė?
2013 gegužės 06 d., 00:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 18-25 eilutės iš
* Pavadinimas: Think Through
į:
'''Išmąstymas'''

Apžvelgiu visa ką esu išmąstęs. Išmąstymas yra pirminis, atokus išgyvenimas, mus apsaugojantis, leidžiantis mums rinktis, lemti savo likimą. Pirm veikiant galime pamąstyti įvairias galimybes iš kurių galime rinktis tinkamiausią. Išmąstymas išskiria išgyvenimą į buvimą, veikimą ir mąstymą, tad remiasi suvokimu, išreiškia sąmoningumą. Išmąstymą vaizduoju Horuso akimi, matančią į priekį ir apsaugojančią nuo pavojų.

Išmąstymas yra dangaus karalystės esmė, nes išmąstoma apimtimis (niekuo, kažkuo, betkuo, viskuo), tiek kiek žmogus (skurdžiadvasis) nori vienu ypu aprėpti. Išmąstymas yra visaregio esmė. Visaregis yra dangaus karalystė.

Dievas trokšta, o žmogus netrokšta, žmogus išmąsto: jam reikia, jis abejoja, jis tikisi, jis vertina. Troškimu vieningai išgyvename - esame, veikiame, mąstome - o išmąstymu pirmiausiai mąstome, tada veikiame, o ištisai esame.
2013 gegužės 04 d., 16:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 16-17 eilutės iš
'''Klausimai'''
į:
[+Esmė+]

* Pavadinimas: Think Through
* Išmąstykime save (permąstykime) ir mąstysime kaip Dievas. Dievas mus globoja, atjaučia, trokšta, suveda.

[+
Klausimai+]
Pakeistos 34-40 eilutės iš
'''Mintis'''

* Pavadinimas: Think Through
* Išmąstykime save (permąstykime) ir mąstysime kaip Dievas. Dievas mus globoja, atjaučia, trokšta, suveda.

'''
Darbai'''
į:
[+Darbai+]
Pakeista 115 eilutė iš:
Kas padėtų mums susikalbėti?
į:
Kas padėtų mums susikalbėti? Kokia erdvė?
2013 gegužės 04 d., 16:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 114-115 eilutės iš
'''Sumanymai'''
į:
Kas padėtų mums susikalbėti?

[+
Sumanymai+]
Ištrintos 137-146 eilutės:
-----------------------

'''Renginys'''

* Ką norėtumėme sakyti kitiems žmonėms?
* Ką norėtumėme išgirsti iš kitų žmonių?
* Kodėl mes ar kiti neišsikalbame?
* Kas mums padėtų susikalbėti?
* Kokia erdvė, kokios aplinkybės mums padėtų? (Nupaišyti? Išdėstyti?)
* Kaip tą įgyvendinti?
2013 gegužės 01 d., 19:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 28-29 eilutės iš
* Kaip panaudoti ilgąją sieną? Ar išsakyti kodėl žmonės vengia susikalbėti ar nori susikalbėti? Gali būti akiratis - žemiau jo bijo išsikalbėti, aukščiau jo laukia išsikalbėti.
į:
Ištrinta 37 eilutė:
* Išmąstyti, parašyti susikalbėjimo pratimo išdavas.
2013 balandžio 28 d., 08:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 39-41 eilutės iš
Išrašyti savo mintis.
* Suskirstyti sieną išdėstyti savo mintis
. Išdėstyti visą ką noriu išsakyti, visas sandaras, kaip jos išsidėstys sienose.
* Visaip gilintis į Dievo požiūrį. Išrašyti visus būdus kaip Dievas reiškiasi. Kiekvienai sandarai, kiekvienam išsiaiškinimui suvokti kaip Dievas dalyvauja. Suvesti ir apjungti visas parodos dalis Dievo veikla.
į:
* Išmąstyti, parašyti susikalbėjimo pratimo išdavas.
* Išmąstyti visos parodos brėžinį ir kaip viską pavaizduoti, ypač keturias pasaulėžiūras.
* Kaip Dievą suprasti ir pavaizduoti? Visaip gilintis į Dievo požiūrį. Išrašyti visus būdus kaip Dievas reiškiasi. Kiekvienai sandarai, kiekvienam išsiaiškinimui suvokti kaip Dievas dalyvauja. Suvesti ir apjungti visas parodos dalis Dievo veikla.
Pavaizduoti pagrindines mintis.
* Padaryti sąrašą svarbiausių sąvokų kurias dar reikia pavaizduoti.
* Pereiti egiptiečių hieroglifus, kuriuos galima panaudoti?
Ištrinta 47 eilutė:
* FRED: Kortelėse surašyti egiptiečių raštus.
Pridėtos 53-57 eilutės:
Skirti darbus.
* Fred: Trejybės duris. Padaryti eskizą. Išbandyti dažus. Pabandyti nulupti ar nutrinti dažus, kaip atrodytų? Nudažyti, paskui nupaišyti pieštuku.
* Joshua: Dvylika klausimų, padaryti ženklų dizainą. Išspausdinti? Kompiuteriu ar ranka?
** Iš kempinių išdrožti padalinimų narius?
** Padaryti rodyklę-paukštį, antspaudą?
2013 balandžio 28 d., 05:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 37-42 eilutės iš
Susigaudyti, kiek kokių medžiagų reikės.
* Kortelėse surašyti įvairias parodos dalis ir lakštus.
* Surašyti parodos lakštus.
* FRED: Susipažinti su medžiagomis, jas išbandyti, ant jų tapyti.
* Parodos dalims ir lakštams skirti medžiagas.
* Apskaičiuoti kiek acetato reikia
.
į:
Išmąstyti esmę.
* Ką reiškia susikalbėti iš esmės? Kaip viską suprasti iš Dievo pusės? (Globoti, suvokti, trokšti, mokyti) Kaip susiję keturios asmenų pasaulėžiūros? Norintys susikalbėti (ilgi balsiai - išsisakyti, išgirsti) ir atsišaukiantys (trumpi balsiai)
.
Ištrinta 41 eilutė:
* FRED: Išspausdinti brėžinius.
Pakeistos 46-48 eilutės iš
Įtraukti žmones.
* Sugalvoti renginį balandžio 20tai.
* Aprašyti parodos veiklą Imagine Englewood if
... svetainėje.
į:
Įtraukti kitus žmones.
* Sukurti vaizdo įrašą anglų ir lietuvių kalba, kaip kiti menininkai gali įsijungti.
* Aprašyti parodos veiklą Imagine Englewood if... svetainėje. Svetainę patvarkyti.
* Kviesti menininkus, vertintojus, talkininkus, Minčių sodo dalyvius anglų ir lietuvių kalba.
* Garsinti per Facebook, Twitter
.
Pakeistos 52-54 eilutės iš
* Išmąstyti renginį.
* Lietuviškos muzikos parinkti ir paplatinti.
* Sudominti šv.Benedikto Afrikiečio parapija.
į:
* Išmąstyti renginį. Ilgi balsiai šaukia, trumpi atsišaukia. A-E-I-U-I-E-A.
* Susitarti su Dee.
* Pakviesti AACM
.
Pridėtos 61-66 eilutės:
Susigaudyti, kiek kokių medžiagų reikės.
* Kortelėse surašyti įvairias parodos dalis ir lakštus.
* Surašyti parodos lakštus.
* FRED: Susipažinti su medžiagomis, jas išbandyti, ant jų tapyti.
* Parodos dalims ir lakštams skirti medžiagas.
* Apskaičiuoti kiek acetato reikia.
2013 balandžio 28 d., 04:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 8 eilutė iš:
* AACM popiete, gegužės 18tą ir seminarą?
į:
* AACM popiete, gegužės 18tą, šeštadienį ir seminarą?
Pridėta 10 eilutė:
* Harlands atskrenda gegužės 29, trečiadienį vakare ir išskrenda šeštadienį, birželio 1mą popiet
2013 balandžio 28 d., 04:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 6 eilutė iš:
* mano parodos atidarymas šeštadienį, gegužės 11tą
į:
* mano parodos atidarymas (artist's meeting) šeštadienį, gegužės 11tą
Pridėta 8 eilutė:
* AACM popiete, gegužės 18tą ir seminarą?
2013 balandžio 24 d., 03:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 135-136 eilutės iš
* Kaip tą įgyvendinti?
į:
* Kaip tą įgyvendinti?
2013 balandžio 15 d., 00:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 4-10 eilutės:

* pirmame aukšte paroda penktadienį, gegužės 10tą
* mano parodos atidarymas šeštadienį, gegužės 11tą
* seminaras ?
* muzikos programa su choru sekmadienį, gegužės 26tą
* paskutinė diena, sekmadienis, birželio 9ta
* nukabinimas, pirmadienį, birželio 10tą
2013 balandžio 14 d., 08:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 111-112 eilutės iš
* Padalinimų perėjimuose pavaizduoti lygtis, tris veiksnius +1, +2, +3 trimis lygmenimis. Iš viso tad 24 rūpesčiai, juos suvesti iš apačios ir iš viršaus? Visaregiu iš apačios? Žinojimo rūmais iš viršaus? Tai Dievas mūsų gelmėse (visaregis) ir Dievas už mūsų (žinojimo rūmai - išsakantys kalbą virš mūsų)?
į:
* Padalinimų perėjimuose pavaizduoti lygtis, tris veiksnius +1, +2, +3 trimis lygmenimis. Iš viso tad 24 rūpesčiai, juos suvesti iš apačios ir iš viršaus? Visaregiu iš apačios? Žinojimo rūmais iš viršaus? Tai Dievas mūsų gelmėse (visaregis) ir Dievas už mūsų (žinojimo rūmai - išsakantys kalbą virš mūsų)?
* Lygtims ir padalinimams panaudoti aštuonias spalvas, ir jas parodyti poromis - esamo padalinimo spalvą ir šalia spalvą sekančio padalinimo.
2013 balandžio 14 d., 08:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 112 eilutė:
* Keturi troškimai tai keturi asmenys - juodasis Dievas, raudonasis Aš, geltonasis Tu, mėlynasis Kitas - visi žvelgia į ateinantį, įeinantį - o jam išeinant mato Įvado-Pasveikinimo sieną, kas ji sutinka? Aš ir mes kūrėjai.
2013 balandžio 14 d., 07:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 111 eilutė:
* Padalinimų perėjimuose pavaizduoti lygtis, tris veiksnius +1, +2, +3 trimis lygmenimis. Iš viso tad 24 rūpesčiai, juos suvesti iš apačios ir iš viršaus? Visaregiu iš apačios? Žinojimo rūmais iš viršaus? Tai Dievas mūsų gelmėse (visaregis) ir Dievas už mūsų (žinojimo rūmai - išsakantys kalbą virš mūsų)?
2013 balandžio 14 d., 06:19 atliko AndriusKulikauskas -
2013 balandžio 14 d., 06:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 47-49 eilutės:
* Lietuviškos muzikos parinkti ir paplatinti.
* Sudominti šv.Benedikto Afrikiečio parapija.
Kurti darbus.
2013 balandžio 14 d., 06:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 29-32 eilutės iš
* Kortelėse surašyti įvairias parodos dalis.
į:
* Kortelėse surašyti įvairias parodos dalis ir lakštus.
* Surašyti parodos lakštus.
* FRED: Susipažinti su medžiagomis, jas išbandyti, ant jų tapyti.
* Parodos dalims ir lakštams skirti medžiagas
.
Pridėta 34 eilutė:
Išrašyti savo mintis.
Pakeistos 37-38 eilutės iš
* Sukurti parodos modelį.
* FRED: Susipažinti su medžiagomis, jas išbandyti, ant jų tapyti.
į:
* FRED: Išspausdinti brėžinius.
Sukurti parodos modelį.
* Sukarpyti plastiką.
*
Pridėta 42 eilutė:
Įtraukti žmones.
Pridėtos 44-46 eilutės:
* Aprašyti parodos veiklą Imagine Englewood if... svetainėje.
Muzikos renginį surengti.
* Išmąstyti renginį.
2013 balandžio 14 d., 06:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 28 eilutė:
Susigaudyti, kiek kokių medžiagų reikės.
Pakeistos 30-31 eilutės iš
* Pertvarkyti savo kambarį. Suskirstyti sienas išdėstyti savo mintis. Išdėstyti visą ką noriu išsakyti, visas sandaras, kaip jos išsidėstys sienose.
į:
* Apskaičiuoti kiek acetato reikia.
*
Suskirstyti sieną išdėstyti savo mintis. Išdėstyti visą ką noriu išsakyti, visas sandaras, kaip jos išsidėstys sienose.
Pakeistos 34-35 eilutės iš
* Susipažinti su medžiagomis, jas išbandyti, ant jų tapyti.
* Kortelėse surašyti egiptiečių raštus.
į:
* FRED: Susipažinti su medžiagomis, jas išbandyti, ant jų tapyti.
* FRED: Kortelėse surašyti egiptiečių raštus.
Ištrinta 36 eilutė:
* Apskaičiuoti kiek acetato reikia.
2013 balandžio 13 d., 06:50 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 35 eilutė:
* Nupirkti acetato Pilsene.
Pridėta 37 eilutė:
* [[Apsipirkti]]
2013 balandžio 13 d., 06:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 38 eilutė:
* [[Įtraukti]]
2013 balandžio 13 d., 06:46 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 27 eilutė:
* Pakviesti Fred ir kitus į talką.
2013 balandžio 13 d., 06:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 39-40 eilutės iš
* Susipažinti su Oriental Art Institute, Woodland ir 58ta. Atidaryta nuo antradienio iki šeštadienio, nuo 10:00 iki 18:00.
* Išmokti siūti.
į:
* [[Lavintis]]
2013 balandžio 13 d., 06:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 41 eilutė iš:
* Susipažinti su... http://www.never-the-same.org
į:
* [[Išgarsinti]]
2013 balandžio 13 d., 06:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 29 eilutė iš:
* Kortelės surašyti įvairias parodos dalis.
į:
* Kortelėse surašyti įvairias parodos dalis.
Pridėtos 34-35 eilutės:
* Kortelėse surašyti egiptiečių raštus.
* Sugalvoti renginį balandžio 20tai.
2013 balandžio 12 d., 20:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 28-29 eilutės:
* Pakviesti Fred ir kitus į talką.
* Kortelės surašyti įvairias parodos dalis.
2013 balandžio 11 d., 21:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 37 eilutė:
* Susipažinti su... http://www.never-the-same.org
2013 balandžio 11 d., 21:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 28-29 eilutės iš
* Pertvarkyti savo kambarį. Suskirstyti sienas išdėstyti savo mintis.
* Visaip gilintis į Dievo požiūrį.
į:
* Pertvarkyti savo kambarį. Suskirstyti sienas išdėstyti savo mintis. Išdėstyti visą ką noriu išsakyti, visas sandaras, kaip jos išsidėstys sienose.
* Visaip gilintis į Dievo požiūrį. Išrašyti visus būdus kaip Dievas reiškiasi. Kiekvienai sandarai, kiekvienam išsiaiškinimui suvokti kaip Dievas dalyvauja. Suvesti ir apjungti visas parodos dalis Dievo veikla
.
Pakeista 31 eilutė iš:
* Susipažinti su medžiagomis.
į:
* Susipažinti su medžiagomis, jas išbandyti, ant jų tapyti.
Pakeistos 34-35 eilutės iš
* Lubose įsukti kablius. Sukalti ir pakabinti rėmus
į:
* Lubose įsukti kablius. Sukalti ir pakabinti rėmus.
* Susipažinti su Oriental Art Institute, Woodland ir 58ta. Atidaryta nuo antradienio iki šeštadienio, nuo 10:00 iki 18:00.
2013 balandžio 11 d., 21:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 25-35 eilutės:

'''Darbai'''

* Pertvarkyti savo kambarį. Suskirstyti sienas išdėstyti savo mintis.
* Visaip gilintis į Dievo požiūrį.
* Sukurti parodos modelį.
* Susipažinti su medžiagomis.
* Apskaičiuoti kiek acetato reikia.
* Nupirkti acetato Pilsene.
* Lubose įsukti kablius. Sukalti ir pakabinti rėmus
* Išmokti siūti.
2013 balandžio 09 d., 18:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 75 eilutė iš:
* Išsakymo viduryme pastatyti "sostą", "Dievo kelius" (atsisėsti Dievui ant kelių), kuris sukasi, iš kurio galima viską stebėti.
į:
* Išsakymo viduryje pastatyti "sostą", "Dievo kelius" (atsisėsti Dievui ant kelių), kuris sukasi, iš kurio galima viską stebėti.
2013 balandžio 09 d., 04:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 13 eilutė iš:
* Kaip pristatyti juodųjų požiūrį? Pavyzdžiui, vaizduojant mylimąją? Kaip Dievas kalba mylimąja? Ir kaip tai pavaizduoti?
į:
* Kaip Dievas kalba mylimąja? Ir kaip tai pavaizduoti?
Pridėtos 81-84 eilutės:

'''Egiptiečių menas'''

Juodųjų požiūrį pristatysiu egiptiečių raštais.
2013 balandžio 07 d., 01:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-2 eilutės:
[[Medžiagos]]
2013 balandžio 05 d., 21:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 78-89 eilutės iš
* Savišvietos sienoje, įsimylėjimo kampelyje sukurti "šulinį" (apytamsį) kur Dievas yra virš galvos ir jaučiu ką jis man kalba - skaitau ką jis man kalba - ir yra susikalbėjimas malda Tėve mūsų. Gal trys šuliniai: paklusti, tikėti, rūpėti? Vamzdžiai į viršų, virš Jėzaus.
į:
* Savišvietos sienoje, įsimylėjimo kampelyje sukurti "šulinį" (apytamsį) kur Dievas yra virš galvos ir jaučiu ką jis man kalba - skaitau ką jis man kalba - ir yra susikalbėjimas malda Tėve mūsų. Gal trys šuliniai: paklusti, tikėti, rūpėti? Vamzdžiai į viršų, virš Jėzaus.

-----------------------

'''Renginys'''

* Ką norėtumėme sakyti kitiems žmonėms?
* Ką norėtumėme išgirsti iš kitų žmonių?
* Kodėl mes ar kiti neišsikalbame?
* Kas mums padėtų susikalbėti?
* Kokia erdvė, kokios aplinkybės mums padėtų? (Nupaišyti? Išdėstyti?)
* Kaip tą įgyvendinti?
2013 balandžio 05 d., 17:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 33-34 eilutės:

''Suvok, kaip susijungiu tavyje ir už tavęs, kaip tokiu būdu esu kiekviename lygiagrečiai, užtat kaip iškylu aplinkybėmis. Juk aš jus užjaučiu, atjaučiu, man nėra visvien, kas jum įvyksta ir ką išgyvenate. Tad tirk ką jumis išgyvenu ir suprasi savo ir kitų sąmoningumą kylantį iš mano strimagalviškumo, tad jūsų suvokimu gyvename viena.''
2013 balandžio 04 d., 21:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 23-24 eilutės:

[[Sienos]]
2013 balandžio 02 d., 21:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 28 eilutė iš:
* Dievas išgyvena visas galimybes. Išmąstymu esame viena su Dievu nors ir išmąstome tik kelias galimybes ir išgyvename tiktai vieną. Tokiu būdu Dievas tikrai jas visas įsisavina ir vienija, nes mumis jis kiekvieną išgyvena atskirai, ne tik visus kartu. Mumis išgyvena kiekvieną galimybę paskirai.
į:
* Dievas išgyvena visas galimybes. Išmąstymu esame viena su Dievu nors ir išmąstome tik kelias galimybes ir išgyvename tiktai vieną. Tokiu būdu Dievas tikrai jas visas įsisavina ir vienija, nes mumis jis kiekvieną išgyvena atskirai, ne tik visus kartu. Mumis išgyvena kiekvieną galimybę paskirai. O mūsų tą ryšį išsako, skirtinguose lygmenyse, Dievo vaidmuo: suveda, trokšta, atjaučia, globoja.
2013 balandžio 02 d., 21:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 28 eilutė iš:
* Dievas išgyvena visas galimybes. Išmąstymu esame viena su Dievu nors ir išmąstome tik kelias galimybes ir išgyvename tiktai vieną. Tokiu būdu Dievas tikrai jas visas įsisavina ir vienija, nes mumis jis kiekvieną išgyvena atskirai, ne tik visus kartu.
į:
* Dievas išgyvena visas galimybes. Išmąstymu esame viena su Dievu nors ir išmąstome tik kelias galimybes ir išgyvename tiktai vieną. Tokiu būdu Dievas tikrai jas visas įsisavina ir vienija, nes mumis jis kiekvieną išgyvena atskirai, ne tik visus kartu. Mumis išgyvena kiekvieną galimybę paskirai.
2013 balandžio 02 d., 21:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 27-28 eilutės:
* Kaip išmąstymas būdingas žmogui, o ne Dievui?
* Dievas išgyvena visas galimybes. Išmąstymu esame viena su Dievu nors ir išmąstome tik kelias galimybes ir išgyvename tiktai vieną. Tokiu būdu Dievas tikrai jas visas įsisavina ir vienija, nes mumis jis kiekvieną išgyvena atskirai, ne tik visus kartu.
2013 balandžio 02 d., 21:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 7 eilutė:
* Ką reiškia išmąstyti?
Pridėtos 23-28 eilutės:

'''Išmąstyti'''

Pirm veikiant galime pamąstyti įvairias galimybes iš kurių galime rinktis tinkamiausią.

''Juk kiekvienas esame viena, savyje vieningi pagal savo aplinkybes, o galime būti visi viena už bet kokių aplinkybių. Tad tenka atskirti save nuo savo aplinkybių ir kitais rūpintis vietoj kad savimi. Taip pat ir mane suprasti vietoj bet kokių aplinkybių, tad ir puoselėti mane bei jungtis mano pagrindu. Tai laisvė nuo bet kokių aplinkybių, tuo pačiu jų priėmimas ir įsisavinimas, kaip priimi savo šeimą, lietuvybę ir Ievą. Tai yra meilė, aplinkybes parūpinti tokias, kad būtum nuo jų laisvas, nuo savęs laisvas, tad ir nuo jų.''
2013 balandžio 02 d., 20:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 16 eilutė:
* Kaip panaudoti ilgąją sieną? Ar išsakyti kodėl žmonės vengia susikalbėti ar nori susikalbėti? Gali būti akiratis - žemiau jo bijo išsikalbėti, aukščiau jo laukia išsikalbėti.
2013 balandžio 02 d., 20:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 39 eilutė:
* Bijo mirties ar pavojaus.
2013 balandžio 02 d., 20:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 37-38 eilutės:
* Nenori keistis.
* Nenori atsisakyti savo prielaidų, šito pasaulio.
2013 balandžio 01 d., 20:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 37-46 eilutės:

'''Kaip viską suprasti Dievu'''

Asmens požiūriu - Dievo požiūriu
* Juodasis Dievas ... savarankišas, neišgyvena - išgyvena vieningai?
* Raudonasis Aš - Dievas suveda - išgyvena savimi
* Geltonasis Tu - Dievas troškia - išgyvena manimi
* Mėlynasis Kitas (antrinės sandaros) - Dievas atjaučia - išgyvena tavimi
* ... nėra asmens ... vienybė? - Dievas globoja - išgyvena kitą
Kaip suprasti?
2013 balandžio 01 d., 19:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 20-21 eilutės iš
* Permąstykime save ir mąstysime kaip Dievas. Dievas mus globoja, atjaučia, trokšta, suveda.
į:
* Išmąstykime save (permąstykime) ir mąstysime kaip Dievas. Dievas mus globoja, atjaučia, trokšta, suveda.
Pridėtos 30-36 eilutės:

'''Kodėl žmonės nebendrauja iš esmės, sąvokomis?'''

* Skuba taikstytis.
* Nenori būti pažeidžiami.
* Nenori būti pilnai išsakyti.
* Nenori būti klaidingai išsakyti.
2013 balandžio 01 d., 18:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 12-16 eilutės iš
į:
* Kaip kalbama sąvokų kalba, kas yra jos esmė?
* Kas trukdo žmonėms kalbėti sąvokų kalba, kalbėti iš esmės?
* Kaip sąvokų kalba susijusi su trimis kalbomis?
* Ką daryti jei nėra su kuo bendrauti sąvokų kalba?
Pridėtos 21-29 eilutės:

'''Sąvokų kalbos esmė'''

* Būtina kalbėti trejybe - žodžiais nusistatyti, paskui jais veikti ir juos permąstyti. Būtina užsiimti bendra veikla, kaip kad Audronė moko.
* Būtina taikyti apimtimis, sutikti veikti ko mažesnėmis apimtis.
* Būtinas lygiavertis, širdingas ir visiškai laisvas dalyvavimas.
* Tenka remtis Dievu.
* Tenka remtis tarnyste kitiems.
* Tenka remtis savo paties branda, norais, svajonėmis, troškimais.
2013 kovo 30 d., 18:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 21 eilutė:
* Požiūrius išsakyti taškais, iš kurių stebėti parodą - atsisėdus po aštuonkampiu; žiūrint žemyn nuo laiptų; ir kaip stebėti troškimus? ir atjautas?
Pridėta 23 eilutė:
* Troškimus vaizduoti raudonuoju aš, išskėstomis rankomis? O atjautas vaizduoti juoduoju Dievu, įvairių aukščių?
2013 kovo 30 d., 18:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 7 eilutė iš:
* Kaip Dievas permąsto?
į:
* Kaip Dievas išmąsto?
Pakeistos 20-21 eilutės iš
* Dieva (jo globa, atjauta, troskimus, vienybe) vaizduoti ivairiu spalvu sviesa. Jo globa (nebuvima)? vaizduoti balta sviesa? ar juoda (ultravioletine) spalva? Juoda spalva sulinyje - nes ta sviesa yra uz musu - tad pats sulinys isreiskia nebuvima. Ir juoda spalva suvedime. O balta spalva (is lauko) reiskia Dievo buvima. Tad padaryti langams uzdengti "rollers" ivairiu sluoksniu sumazinti ta sviesa. Tarsi liktu tik zvaigzdes, vertybes?
į:
* Pavaizduoti Dievo santykį su savo požiūriu. Dievas savo požiūriu vienas su mumis (suvedant), mums apibrėžia požiūrį (trokštant), priima mūsų požiūrį (atjaučiant) ar yra už mūsų (globojant). Santykis išsako brandos galimybę.
* Dievą (jo globą, atjautą, troškimus, vienybę) vaizduoti įvairių spalvų šviesa. Jo globą
(nebuvimą)? vaizduoti balta šviesa? ar juoda (ultravioletine) spalva? Juoda spalva šulinyje - nes ta šviesa yra už mūsų - tad pats šulinys išreiškia nebuvimą. Ir juoda spalva suvedime. O balta spalva (iš lauko) reiškia Dievo buvimą. Tad padaryti langams uždengti "rollers" ivairiu sluoksniu sumazinti ta sviesa. Tarsi liktu tik zvaigzdes, vertybes?
2013 kovo 30 d., 18:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-28 eilutės:
2013 m., gegužės mėn. rengiu meno parodą ''Išmąstyk ([[http://www.selflearners.net/Think/Through | Think Through]])''.

http://www.ms.lt/uploads/parodosisdestymas2.png

'''Klausimai'''

* Kaip Dievas permąsto?
* Kaip Dievas dalyvauja kiekvienoje sandaroje, kaip tai išsidėsto kambaryje?
* Ar padalinimus sukeisti, taip kad įeiname trejybe ir ketverybe ?
* Kaip pristatyti juodųjų požiūrį? Pavyzdžiui, vaizduojant mylimąją? Kaip Dievas kalba mylimąja? Ir kaip tai pavaizduoti?
* Koks ryšys tarp sakramentų (pasakojimo rūšių) ir išgyvenimų?

'''Mintis'''

* Pavadinimas: Think Through
* Permąstykime save ir mąstysime kaip Dievas. Dievas mus globoja, atjaučia, trokšta, suveda.

'''Sumanymai'''

* Dieva (jo globa, atjauta, troskimus, vienybe) vaizduoti ivairiu spalvu sviesa. Jo globa (nebuvima)? vaizduoti balta sviesa? ar juoda (ultravioletine) spalva? Juoda spalva sulinyje - nes ta sviesa yra uz musu - tad pats sulinys isreiskia nebuvima. Ir juoda spalva suvedime. O balta spalva (is lauko) reiskia Dievo buvima. Tad padaryti langams uzdengti "rollers" ivairiu sluoksniu sumazinti ta sviesa. Tarsi liktu tik zvaigzdes, vertybes?
* Dievas mus globoja (trejybe), atjaučia (antrinėmis sandaromis), trokšta (pirminėmis sandaromis), suveda (visaregiu, viskuo, asmenimis, vienybe) - šitą pavaizduoti paroda ir išsakyti įvade.
* Antrinių sandarų sienose pavaizduoti atitinkamas pirmines sandaras iš kurių jos kildenamos.
* Išsakymo viduryme pastatyti "sostą", "Dievo kelius" (atsisėsti Dievui ant kelių), kuris sukasi, iš kurio galima viską stebėti.
* Pastatyti pora suolų atsisėsti. Ir vieną kėdutę ant ratukų.
* Savišvietų siena kaip (meksikietiški) altoriai? Pastatyti Rūpintojėlį, nukryžiuotą Jėzų (Rene - iš pakabų), ir ... ? (įsimylėjimui? šv.Dvasiai?)
* Savišvietų sienose išdėstyti visus ir visą, kas mane įtakojo, padaryti patirties "collage".
* Pakabinti skaitmeninių nuotraukų rėmus parodyti vaizdo įrašus.
* Savišvietos sienoje, įsimylėjimo kampelyje sukurti "šulinį" (apytamsį) kur Dievas yra virš galvos ir jaučiu ką jis man kalba - skaitau ką jis man kalba - ir yra susikalbėjimas malda Tėve mūsų. Gal trys šuliniai: paklusti, tikėti, rūpėti? Vamzdžiai į viršų, virš Jėzaus.

Išmąstyk


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2013 birželio 08 d., 22:31