Išmąstyk

Užrašai

Knyga?

Psalmės

Pakeitimai

Santrauka? FFFFFF

Pavaizdavimai? E6E6FF

Asmeniškai? BA9696

Klausimai FFFFC0

Išsiaiškinimai D8F1D8

Duomenys? FFE6E6

Užrašai EEEEEE

Nuojauta? AAAAAA

Kitų mintys? ECD9EC

Dievas man? FFECC0

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Išgyvenimai

Išgyvenimų rūšys susijusios su kryptimis į gėrį, tad su Jėzaus jausmais, ir su teigiamai bei neigiamai pristatytą trejybę. Neigiamybinės išgyvenimų rūšys pristatytinos Jėzaus jausmais:

 • ko nėra - nepermąstyta - baimė, gera savybė
 • kas neįmanoma - nevykdyta - nuostaba, gera dovana
 • kas nepageidautina - nenusistatyta - liūdesys, geras Dievas

Asmenys

Dievo ir Jėzaus santykis iškilo. Jėzus kaip Raudonasis Aš? Geltonasis Tu? O šventoji Dvasia, tai Raudonasis Aš?

Menai

Žmonės šiaip nesidomi mano filosofija. Kokių penkių minučių jos pilnai užtenka. Bet kada ją pristatau menais, tada mielai klausosi visą pusvalandį ar valandą.

Artistic process Conversing with: subconscious Making my statue "Troskimai (Wishes)" and my video summary "I Wish to Know" spurred the breakthroughs by which I pulled together my philosophy, namely that the evolving structures show that God is Not necessary (rather than is). My painting of the muses of the days of creation showed me how their smiles grew ever more serious. Focusing on the differences between me and God reminded me of my childhood experiences.607 CB-0

Compare perspectives Conversing with: dialogue I compared my answers to the 12 questions with what I imagine God answers to be. I realized that I live in circumstances but God does not; and that I myself wish for God to be, but God need not wish to be. My perspective sometimes differs from my parents' and other people's.593 21-0

Palaikymas, meilė, branda

 • Kaip vienas kitą palaikome ar smukdome? padedame įveikti aklavietes?
 • Kaip palaikymas ar smukdymas susiję su meile? Meilė tai Dievo buvimas kai jo nebėr.
 • Kaip žmonės bręsta? Kaip brendo Minčių sodo? veikloje? Apmąstyti pavyzdžius. Aptarti su dalyviais.
 • Kodėl (susivokiant) pradedama nuo didžiausio suvokimo (susivokimo) ir toliau mažėja suvokimas?
 • Kaip ugdytis? Kaip ugdyti?
 • Mąstau, kaip Aš esu vienas su Dievu ir Kitu ir juos sieju, tarsi kintamasis tolydžiai pereinantis iš vieno į kitą. Kaip palaikau bendrystę?
 • Kaip žmogų suvokiam, kaip tiesos šaltinį?
 • Kaip pavaizduoti meilę? Dievo sandaros atvaizdų vieningumą; Mylėk Dievą, artimą, priešą; šv.Petro raktuose į dangų;...
 • Kaip suprasti laisvę įvairiose sąlygose? Kaip ją tapyti?

Išgyvenimai

 • Rinkti išgyvenimus. Išmokti juos atkurti, suvaidinti, perteikti, iššaukti. Išsakyti kalbomis.
 • Tirti, kaip prasmė atsiranda išgyvenimuose? Kuriuose ir kaip ji atsiranda per vieną išgyvenimą? per kelis? ar gal niekad? Ko reikia, kad ji atsirastų? Koks veikėjų vaidmuo?
 • Kaip tai susiję su įvardijimu? Su pasikartojančia veikla? Su deriniais?

Kito Dievas

 • Ar Kito Dievas yra suvokiantis, protaujantis, mums prilygstantis, kaip ir mes? Kito Dievas yra Amžinas Gyvenimas.
 • Ką tai reiškia, kad aš visada tikėsiu Dievą, kaip siūliausi vaikystėje?
 • Kaip meilė, vertybės, klausimai ir kiti 12 klausimų (Dievo požiūrio išvada "vienumu") susiję su Kitu ir antrinėmis sandaromis, juose išreiškia Dievą? Tai bene ženklais išreiškiamas Dievas, užtat įsitraukiantis į kalbą Dievo žodžiu. Tai bene Dievo žodis.

Dievas Tėvas ir Sūnus

 • Consider the essentials of a Christian point of view, how do they enter here?
 • How does the HolyTrinity become relevant? (Perhaps as God's will, good will, wisdom.) And where can that relevance be found in the Koran?
 • Relate the different levels of understanding to the relationships between TheBeginning and TheEnd. Consider the role of JesusChrist (as a bridge between the beginning and the end) and how humans grow to be loving. Consider the structures involved at each stage and link to them.
 • Kuo skiriasi Dievas, Jėzus, aš ir kiti?
 • Kaip Kristus įvairiai suvokė Dievą ir meilę?
 • Kaip pavaizduoti Dievą ir jo santykį su mumis?

Dievas nebūtinai geras

 • Kaip mes įsisąmonijame, jog Dievas nebūtinai geras?
 • Kaip suvokti upės peršokimą, suvokimą, kad Dievas nebūtinai geras?
 • Kaip suvokti upės peršokimą? Kaip tą bendrai suprasti abejose sienose? Ką tai reiškia išsiaiškinant? Kaip tai susiję su santykiu su Dievu, suvokimu, kad mes ne tėvas, o vaikas?
 • Kaip suvokimas (jog Dievas nebūtinai geras) mums suteikia laisvės, išsprendžia aklavietes, kaip tampame viena? Kaip vienas kitą palaikome ar smukdome? -Gyventi kitu, ne vien savimi. Gyventi šešėliu.
 • Kaip pereiname tą upę? - Dievas nebūtinai geras - o tai galima vienu šuoliu (Dievo teismu) arba su kitų pagalba (susikibus) arba skurdžiadvasiškumu (šokant per akmenis kur seklu).

Asmenys

Išsakyti ir derinti du pasakojimus, raudonojo Aš ir geltonojo Tu.

 • Raudonasis Aš išverčia Dievo žvilgsnį, mato visumą, tad viskas yra gera, mato gerumo eigą, supranta gerą vaiką.
 • Geltonasis Tu išverčia Aš žvilgsnį, jį sutinka plotmėje, tad mato jo ribotumą, jame glūdintį blogį, nepakankamumą, papildinį, supranta blogą vaiką.
 • Kodėl Aš susijęs su tikėjimu, o Tu su rūpėjimu? Aš įsivaizduoja Kitą kaip kūdikį, kuriam sudaromos sąlygos, bendrystė, kad galėtų tikėti skurdžiadvasiškai. O Tu įsivaizduoja Kitą kaip griaučius, kuriem turi kažkas rūpėti, kad atsiverstų?
 • Ką kiekvienam asmeniui reiškia Dievas? ir kaip jų supratimai juos suvienija?
 • "Tavo" sienoje - Dievas nebūtinas užtat būtinas. Dievo troškimai tad išauga iš nieko (savarankiškas) į viską (mylintis). O "Mano" sienoje - Dievas būtinas užtat nebūtinas. Dvi sienos vienas kitą papildo. Kaip?

Dievas

Kaip Dievas suprantamas ir Asmuo išjudinamas? Štai įvairiai išgyvenami ryšiai tarp Dievo ir galimo Dievo, tad įvairiai išgyvenama Dievo branda.

 • Kito Dievas: Amžinas Gyvenimas (paklusimui Dievas) tad gyvenam atsakymu
 • Tavo Dievas: Gyvenimas (tikėjimui Dievas) tad gyvenam rūpėjimu
 • Mano Dievas: Gerumas (rūpėjimui Dievas) tad gyvenam tikėjimu
 • Dievo Dievas: Dievas (atsakymui Dievas - nešališka, nuoširdi tiesa) tad gyvenam paklusimu

Būtinumas

 • Kuriai sienai priklauso Dievas, Mes, Vienumas, Yra-Užtat-Nebūtinas ir kuriai priklauso Dievas Mumis, Bendravimas, Kitas, Nėra-Užtat-Būtinas? Kaip jos bendrauja?
 • Prieštaravimas manyje, kurį turiu išrišti: kurioje aš upės pusėje? (ar ženklais esame abejose?) ar dangaus karalystė yra vieno didelio šuolio? ar daug mažyčių?
 • Kaip susieti dvi sienas, atskiriant, jų išgyvenimą iš vidaus, iš asmens, ir kaip atrodo iš šalies? Panašu, kad apsiverčia, išgyvename priešingai, kaip atrodo iš šalies, o tai ir sieja dvi sienas. Kaip tai siejasi su tuo, kaip išgyvename, suvokiame Dievą? Bene Dievo požiūris išreiškiamas Dievu ir amžinu gyvenimu, o mūsų požiūris į tas pačias sandaras išreiškiamas gerumu ir gyvenimu.

Aklavietės

 • Kas yra aklavietės? (pavojingos mintys, branda pristabdantys klystkeliais - susiję su Dievo būtinumu, taip pat su dvylika klausimų)
 • Kaip išsisukame iš aklaviečių? - Pristatyti brandą pristabdančias aklavietes - klystkelius - ir kaip jas išvengti. Rinktis žiūrėti pro asmens akis, vietoj kad į asmenį.
 • Ar antrinės sandaros išsako aklavietes? Kaip aklavietės įveikiamos: padalinimais požiūriai derinami; atvaizdais požiūrių atsisakoma; aplinkybėmis požiūriai priimami; kalbomis požiūriai išgyvenami, atjaučiami, apibendrinami.
 • Kaip suvokimas (jog Dievas nebūtinai geras) mums suteikia laisvės, išsprendžia aklavietes, kaip tampame viena? Kaip vienas kitą palaikome ar smukdome?
 • Kaip atsiranda aklavietės? Neįveikiami klausimai? Ir kaip jos įveikiamos? išsiaiškinimais? - Aklavietės susijusios su pilka riba, su upe, su primetimu, kad Dievas būtinai geras. Aklavietę įvaldome įtvirtindami ribą, ją priimdami kaip aplinką, kurioje įmanoma veikla, gyvybingumas
 • Aklavietės, suvokimai: Dievas būtinas: Dievo valios vykdymas (Niekas)
 • Kaip aklavietės susiję su dešimt Dievo įsakymų?

Vaizdavimas

Suderinti, susieti keturis sluoksnius, klodus:

 • Lūpos, giesmės, upė: Dievas: Kodėl? Žinoti viską: Atsakymai (Sandaros). Dievas būtinas ar nebūtinas? Kaip jam kiekvieną pasiekti? Sandaros.
 • Pėdos, batai: Aš: Kaip? Žinoti betką: Išsiaiškinimai. Žinojimo rūmai. (Tikėjimas)
 • Peteliškės, akmenys upėje: Tu: Koks? Žinoti kažką: Klausimai. (Rūpėjimas)
 • Rankos, dirvožemis, sėklos: Kitas: Ar? Žinoti nieką: Aklavietės. "Mintys", tarp jų, pavojingos mintys. Tai "meilės" ir kitų vertybių sieną, jos mūsų sėklos mumyse, tačiau jos paskiros, kaip žvaigždės danguje. Dievo valios vykdymas. (Paklusimas)
 • Suvokti kaip Jėzus ir Dievas mąstė tikėjimą ir rūpėjimą ir jų sąsąją, taip pat ir paklusimą.

Suderinti, susieti keturis sluoksnius, klodus:

 • Lūpos, giesmės, upė: Dievas: Kodėl? Žinoti viską: Atsakymai (Sandaros). Dievas būtinas ar nebūtinas? Kaip jam kiekvieną pasiekti? Sandaros.
 • Pėdos, batai: Aš: Kaip? Žinoti betką: Išsiaiškinimai. Žinojimo rūmai. (Tikėjimas)
 • Peteliškės, akmenys upėje: Tu: Koks? Žinoti kažką: Klausimai. (Rūpėjimas)
 • Rankos, dirvožemis, sėklos: Kitas: Ar? Žinoti nieką: Aklavietės. "Mintys", tarp jų, pavojingos mintys. Tai "meilės" ir kitų vertybių sieną, jos mūsų sėklos mumyse, tačiau jos paskiros, kaip žvaigždės danguje. Dievo valios vykdymas. (Paklusimas)
 • Kaip pavaizduoti antrines sandaras amžino gyvenimo pusėje?

Išsakymas


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2013 vasario 19 d., 10:03