Išmąstyk

Užrašai

Knyga?

Psalmės

Pakeitimai

Santrauka? FFFFFF

Pavaizdavimai? E6E6FF

Asmeniškai? BA9696

Klausimai FFFFC0

Išsiaiškinimai D8F1D8

Duomenys? FFE6E6

Užrašai EEEEEE

Nuojauta? AAAAAA

Kitų mintys? ECD9EC

Dievas man? FFECC0

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Amžinas gyvenimas

Tikslai, ko siekiame:

  • Suprasti kiekvieno nuojautą.
  • Įkūnyti tiesą, padaryti ją visaip apčiuopiamą, prieeinamą.
  • Bendrauti su Dievu.
  • Atgaivinti bet kurį asmenį. Nutiesti tiltą į pomirtinį gyvenimą.
  • Įprasminti gerumą, nuskriaustuosius, jų pagrindu telktis.
  • Suvokti visako prasmę, gyventi prasmingai.
  • Amžinai augti, bręsti, lavintis, gyvenant kitais.
  • Įsimylėti iš pagrindų - visus mylėti tos meilės pagrindu.

Žmonės, žodžiai, savybės.

Pertvarkymai.

Išgyvenimai.

Amžinas gyvenimas, tai gyvenimas ne savimi, o kitais, nes būtent tokiu būdu augame, plečiamės, išeiname už savęs.

Sąvokos


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2013 kovo 19 d., 17:36