神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Žr. Viena, Bendrystė

Gera širdis. Širdies tiesa.

Širdis yra pertekliaus dvasia mumyse, didėjantis laisvėjimas, malonė, tad Dievas mumyse, kurį atrandame savyje, kuris iškyla mumyse. Dievas reiškiasi mūsų širdingumu, kad esame neabejingi vienas kitam ir atsiliepiame.

Dievas yra strimagalvis, tad gyvena širdingai. Jis myli visus, bet mėgo ypač Dovydą, kuris gyveno širdingai.

Dievas moko mus gyventi širdingai. Jis mus moko gyventi jo valia, ne mūsų valia. Jisai kviečia mus puoselėti dorybes ir gyventi jomis, suveikti jomis, tai mūsų širdingumas. Širdingumas, tai įprotis. Užtat juo renkamės amžiną gyvenimą.

Jėzus Kristus yra širdingas, užtat išmintingas.

Įkvėpėja iššaukia mumyse širdingumą, ja gyvename Dievo sūnumi.

Dievas sutampa su savo raiška, o jo raiška yra širdingumas. Jo raiška, tai veidrodis mūsų gelmėse, septintame požiūryje, aštuongubame kelyje, pakankamas Dievas. Užtat jisai yra tiesos dvasia, nes jisai sutampa su savo raiška.

Kaip susikalbame iš širdies?

Mintys

Dievas bene kalba iš širdies tiesa, o mes kiekvienas, savo tiesa arba melu. Kaip tiki, taip yra, bet ką reiškia primesti savo tiesą? ir vėlgi, ką reiškia primesti melą?

Širdis bene yra kas mumyse myli ar nemyli, tai yra vienumų vienumas. Širdis yra kas mumyse glūdi už sistemos, mūsų dvasia. Kaip tai susiję su širdies tiesa, su geros valios pratimais ir su paskiro išsiaiškinimo vidine sandara?

Gera širdis išeina už savęs bet kokios aplinkybėse. Tad gera širdis vienija visas aplinkybes.

Niklas Luhmann. HM 585.L84 Bendravimas (communication) yra visiškai uždara, tad neturi tikslo, yra betikslis. Susikalbėjimas auga sąvokomis taip ir ne. Bendravimas (susikalbėjimas) yra trilypis:

  • apie (about) įvykį
  • (by) įvardijimu
  • (for) pagrindimu

Perception, požiūris (neginčijamas) vs. communication, bendravimas. Niekas neperteikta bendravimu, bet nuoroda yra bendrai sukurta. Andrius: Susikalbėjimas vyksta platesniame lauke. Tai bendrai kuriamas supaprastinimas. Matematika bene yra susikalbėjimo bendriausia galimybė, tarsi laikas ir erdvė, atėmus visus daiktus, kur niekas neapibrėžta, neapribota, nesuvaržyta. Matematika yra susikalbėjimo ribos... math is the limits of communication. O kaip tada su poezija? su logika?

Skaitiniai

Širdingumas


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2015 vasario 24 d., 14:01