调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti


Žr. Gvildenu, Taikymas, Raida, Viena bendryste, Šviesuolių tauta, Maldos mokslas, Dievo tyrimai

Kaip visko žinojimą gražiai taikyti?


Puoselėti šviesuolių bendrystę

Išmąstyti, aprašyti, kaip puoselėti šviesuolių bendrystę.

 • Rašyti pamokas šviesuoliams, kaip pažinti save, melsti Dievą, gvildenti klausimus, susikalbėti, puoselėti bendrystę.
  • Apžvelgti dvylikos klausimų svarbą.
  • Palyginti su lapeliais kuriais ankščiau aprašiau šviesuolių bendrystės tvarkymą.
 • Klausimu atsisakome savo pasauliu. Be klausimo, tenka susipažinti su žmogaus ištisu pasauliu. Bet ar tas žmogus auga?
 • Kokių yra bendrysčių? Ko iš jų galima mokytis?

Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti?


Visko žinojimą galima gražiai taikyti būtent nežinojimu, klausimų pagrįsta bendryste.

Tikslas yra perkurti (Dievu pagrįsti) ne tik save, bet visą santvarką.

Andrius Kulikauskas: Noriu išjudinti šviesuolių veiklą - klausimų gvildenimą, sąvokų kalbą, mokslą ir bendrystę. Šiuo metu bandau išbaigti savo mintis ir jas surašyti straipsniais. Tuo tarpu po truputį apsiriboju veikla su tais, kuriems tai tikrai įdomu.

Nusimato bendradarbiavimai:

 • Silvijaus Pokšto paskatintas, Alytaus pataisos namuose 2018 m. rudenį rengsiu dirbtuves.
 • Su Juliumi Vaitkevičiumi pabandysiu versti kinų išminčiaus Zhuangzi mintis išsakyti mano sandaromis.
 • Gleb Turin siūlo mano mintis pristatyti rusų kalba.

Ateityje:

Ankščiau:

 • Evaldą Balčiūną pamokiau savo filosofijos.
 • Nandžinge, Kinijoje, rengiau pabendravimą.
 • 2016-2017 rengiau devynias dirbtuves.

Tikslai

Svarbu pamokyti šviesuolius:

 • gvildenti klausimus
 • mąstyti ir susikalbėti sąvokomis
 • rūpintis kitais
 • pažinti save
 • melstis.

Pamokos

 • dvylika klausimų šviesuolių brandai ir bendrystei
 • sandarų abėcėlė ir gyvenimo lygtis
 • išsiaiškinimo būdai - gyvenimiškų duomenų rinkimas ir sandarų įžvelgimas.

Dalyviai

Andrius Kulikauskas Gyventi tiesa.

 • Kaip žmonės elgiasi? ir kaip turėtų elgtis?
 • Kaip iš Dievo požiūrio išplaukia visos proto sandaros?
 • Evaldas Balčiūnas. Baimė, kad nepajėgsiu kažką išspręsti. Ar pakaks man stiprybės priimti gyvenimo iššūkius, kaip tikintieji sako, vykdyti Dievo valią?
 • Silvijus Pokštas. Šeima. Kaip man padėti savo šeimai?
 • Markus Petz. Meaningful inclusion in both directions. How can I get noncommercial funding to do my PhD research? How can an individual deal with collective tyrannies and still keep a voice? (Have a dog in the ring.) Practical experiments using social media and also conversations with people and Internet based research, search engines.
 • Julius Vaitkevičius. Beribystė.
 • Nigel Stonham. Follow your passion. How to get 426,000 jobseekers in Austria to contribute in their community according to their passion?
 • Jeff - Chien Feng. What is my deepest value?
 • Dovid Katz. Fighting for what I strongly believe is true and leaving a record of my arguments. What difference can I make in my life to the survival or nonsurvival of a culture including one of its languages?
  • Looking for origins. Where does Yiddish come from?
  • Where do things come from? The orgin of Semitic roots and words etc.
  • Is there a place for small languages?
  • Can I leave anything useful for others? or of interest to someone?
  • Can they offer something to humanity beyond just a corpus that can be translated?
  • Taking up causes like Yiddish or the accused Holocaust survivors, taking difficult positions that others aren't taking up fruitfully, that gap role
  • Changing the course of debates by adding new perspectives.
  • Hebrew and ... were always there in Yiddish.
  • What is the culture I want and how can it be jumpstarted?
 • Kinijoje, Hongkonge. Gregory Moss

Bendri tyrimai

Bendrystė tai retas žodis, bet graži sąvoka, kuri man atstoja svetimybę kultūra. Jį naudoja vienuoliai. Jis graziai siejasi su veiksmazodziu bendrauti.

Trokštu išryškinti ir įtvirtinti šviesuolių bendrystę, Jėzaus Kristaus skelbiamą dangaus karalystę. Ją suvokiu, kaip nusiteikimą čia ir dabar amžinai ugdytis, bręsti, gyventi.

Kas yra bendrystė?

 • Bendros mokymosi sąlygos, aplinkybės, rėmai.
 • Ryšys tarp pasąmonės (langas į Dievą, kas išmokta, vertybės, atsakymai) ir sąžinės (ko mokomės, klausimai, dvejonės).
 • Kas lieka, išėmus paskirus žmones
 • Atskiria kūrybą ir meilę.
 • Atskiria buvimą, veikimą, mąstymą.
 • Rėmai mūsų nuostatom, remtis atskiriant buvimą, veikimą, mąstymą.
 • Sąvokos palaikančios skirtingas įsitraukimo sąlygas: paklusimą, tikėjimą, rūpėjimą.
 • Masinė meilė.
 • Bendrystė yra aplinka palaikanti valios vykdymą. Bendrystė yra darybos, kūrybos galimybė, tai sandūros galimybė, užtat išreiškiama kategorijų teorijos, išsakoma bendrybėmis.

Kokia šviesuolių bendrystė?

 • Jėzaus skelbiama dangaus karalystė.
 • Amžino mokymosi sąlygos.
 • Skurdžiadvasių bendrystė: kaip tiki, taip bus. Amžina branda čia ir dabar.
 • Amžinas gyvenimas, branda čia ir dabar.
 • Kaip tiki, taip ir bus.
 • Skurdžiadvasių palaima.
 • Hierarchija (pavaldinystė), tad tikėjimas (ir bendrumas, vienumas) galimas plačiau ir siauriau.
 • Dangaus karalystė - tai skaistykla (kaimas), tarp pragaro (miesto, pasaulio) ir dangaus (gamtos, prigimties, širdies). (Lyginu su Vilijos Bortkevičienės sąvokomis: miestas, kaimas, gamta-priigimtis.) Tai prigimtis sąlygose, ribose. Tai "kaip tiki, taip ir bus", pagal mūsų vaizduotės ribotumą. O gamtoje, ką randi, tą myli.
 • Dievo bendrystė palaiko Dievo valios vykdymą, tad palaiko paklusimą, tikėjimą ir rūpėjimą.
 • Bendrystėje išsiskiria Dievas, aš, tu ir kitas. Juk skirtingo dalyvavimo tikimės iš jų.
 • Žinojimo rūmuose du skirtingi sparnai palaiko tikėjimą ir rūpėjimą. Abu sparnai kartu palaiko paklusimą.
 • Žmonių bendrystė išsiskiria ne elgesio (emulative learning), o valios atkartojimu (imitative learning).

Kam yra bendrystė?

 • Dievo meilę išplečiame paklusdami, tikėdami, rūpindamiesi, tad 4 lygmenys
 • Sąlygas išgyventi vis platesniu požiūriu, tad suvokimu apversti dvejybę.

Kaip palaikyti skurdžiadvasių bendrystę?

 • Ima rūpėti, tikėti (reikšti), paklusti (įvykti).
 • Vieningumas, solidarumas.
 • Neigiamas požiūris (6 tarpai) yra platesnis požiūris.
 • Poreikius ir kitus 24 visaregio rūpesčius išplėsti amžinybe, kad kad Jėzaus pasakymais, "Esu..."
 • Ją įsisavinti, išsakyti ir įtvirtinti.
 • Gyventi kitu, ne vien savimi. Gyventi šešėliu.

Kaip bręsti?

 • Manau, svarbu gyventi taip ir mokytis to, kad patys ko labiau atsivertumėme.

Kaip ugdyti?

 • Palaikyti kitų vertybes, gvildenimus, juos sieti su išsiaiškinimais
 • Priimti kitų sąlygas

Bendrystės pagrindas šv.Trejybe, Dievo sąmoningumas.

 • Savamokslių ratelis - savamokslių pagrindas - kiekvieno kertinė vertybė, kurią mokydamasis plėtoja, pažindamas save? Ir pamokyti bendros sandarų kalbos.
 • Klausimas atveria klausimo tėkmę - prasmę, kuri mus veda - Dao (Julius Vaitkevičius).

Noriu nuodugniai suvokti Jėzaus Kristaus požiūrį ir kaip jisai suprato dangaus karalystę, jos gaires. Kas giminingai veikia ir mąsto?

Dievo Sūnaus Jėzaus Kristaus skelbiamą dangaus karalystę įsivaizduoju kaip šviesuolių bendrystę.

Bendrystė susijusi su visuomeninėmis taisyklėmis, elgesio gairėmis. O jos yra tarpe, tai mūsų lūkesčiai. Taip pat mūsų įsitikinimai. Jie išreiškia tarpą, tai tarpo išraiška. Aleksandro deriniai, tai pavyzdys. Išsiaiškinimai, tai irgi pavyzdys. Aleksandro deriniai yra išsiaiškinimai.

Įstrižainės išskiria šviesuolių pasaulį (tikėjimas, bendrystė) ir tamsuolių pasaulį (teisė, rinka).

Bendrystė, tai taisyklių visuma, tai laisvės varžymas. (Zenonas)

Bendravimas tai bendra santvarkos kūryba, tiek dviejų žmonių, tiek ištisos visuomenės.

Savišvieta, Sąlygos

Savarankiškas mąstymas

 • Savarankiškas mąstymas remiasi vienatve. Užtat kinams tai nebūdinga, nes jie kratosi vienatvės.
 • Nuo mažens įpratau būti vienas

Šviesuolių bendrystėje mokomės - ko Dievas mus moko - dorovės, kas mums bendra, mūsų bendrumo pagrindas.

Berods, sandarą suvokiame bendriau per kitą, užtat tenka savo ypatumus išreikšti sandaros papildymu, tuo pačiu išreiškiame ir Dievo ypatumus.

Manyčiau, išsiaiškinimais tarpsta, bręsta sandaros, kuriomis vis labiau išauga bendrumo prielaidos, užtat mes patys ir kiti, kol visiškai atsiskleidžiame ir sutampame.

Bendrumas kyla prileidus pašnekovą. Šviesuolių bendrystė tad yra bendrumo karalystė?, įvairiausios apimtys bendrumui.

Mane domina sąžinė kaip pavyzdys to, ką mes bendrai kuriame, dorovinę terpę, lūkesčius. Teisingumą.

Gyvybės raida - tai bendrystės požiūris - be dangaus karalystės požiūrio, nebūtų jokios gyvybės, nebūtų jos raidos.

Šviesuolių bendrystė palaikoma meile. Meile esame viena. Esame viena priimdami Dievo požiūrį.

Bendrystė reiškiasi Dievu, aš (visaregiu), tu (pirminėm sandarom) ir kitu (antrinėm sandarom). Sandaras noriu naujai suprasti požiūriais, nuostatomis, įsakymais.

 • Visaregiu bene atsiplėšiame nuo savo aplinkybių, nuo savo požiūrio.
 • Pirminėmis sandaromis bene galime priimti kito požiūrį ar neturėti nė jokio požiūrio.

Ieškant doro darbo, pragyvenimo šaltinio, svarbu lavinti savo ir kitų valią.


Kovojame su pasauliu mylėdami širdingai.

Šviesuolių bendrystė juodųjų Čikagoje ir Lietuvos kaime

Žydai

Žydų tauta yra šviesuolių tautos pirmtakas ir pavyzdys.

 • Rabinas Krinsky: "Mes esame žydai ir turim rasti išeitį." (Apie šviesuolių būklę ir jų santykį su Dievu.)

Alytus - Ulonų 8a

 • Kazimieras Pečiukaitis - seminarija
 • Stasys - protėvių tikėjimas

Čikagoje

Jean says that the crisis in our neighborhood is that we haven't learned to work together. She also focuses on the youth because they still have hope to grow and remake our neighborhood. We all would like to include the not included.

Save suvokti, kaip Dievo priemone visų gerovei

I was born in 1964. I grew up in Orange County, California. I enjoyed it as a utopia. I believed that we lived in the greatest part of the greatest state of the greatest country at the greatest time in the history of the universe. If there was anything wrong in America, certainly somebody was at work fixing it.

I'm Lithuanian. We used to visit our grandparents in Chicago's neighborhood Marquette Park, which at the time was the "capital" of Lithuanians in the free world. It was strange to see the race line along Western Ave, where 100% of the people on one side were black, and 100 % on the other side were white.

All my life I appreciated that my talents weren't for my sake, but for everybody's. I went to the University of Chicago, and later I lived with my grandmother in Marquette Park when the neighborhood became primarily Black American, and I have also stayed in Englewood with my friend David Ellison-Bey of the Moorish Cultural Workshop. I've worked for Ivy League Tutoring, a black owned business, and I pray at St.Benedict the African East. I know and say that I am Black American, a member of Black America, by choice, and I am accepted.

My culture is to be drawn to where I could be most useful. I have enormous talents and so I'm drawn to where there's tremendous need.

Vienumo įtampa tarp visų tapatumo ir skirtingo sąmoningumo

I believe in my heart that we're all the same. I believe that there is a culture of unity which is basic to all of us. Yet I have learned that almost all people live in a different culture, a "normal" culture, a pernicious culture, that keeps us distant, separate, segregated. I think that those who want the culture of unity will know to come together for it in Englewood, which is so distraught and so convenient, and other such places. I am rewarded to discover Jean, Wanda, Christine, David, Sherri and others.

This culture is very much what Jesus declares as the kingdom of heaven. Central is this oneness, that we are there for each other.

Amžinas gyvenimas čia ir dabar

The kingdom of heaven is "eternal life" experienced in this life. Generally, this life is too much for us, we try to tune it out and shut it down. For example, choosing to abuse drugs is choosing to be stunted, to not grow, not listen and learn from our moods. But God loves us more than we love ourselves, wants us to learn forever, grow forever, live forever, here and now. We can choose to live that life here and now, as we do in the meaningful moments in our lives, which last forever. All of our moments could be such, and if we choose, will be such, will become meaningful.

Prasmės tiltas

"What you believe is what happens." This says that God's impulsiveness - what he thinks is what he does is what is - fits within the confines of what we ourselves believe. The kingdom of heaven is the occupation of this earthly life by a heavenly life. It is a bridge of meaning that links all that will ever be with what is here and now. It links tangibly each of us through our intuition, our accumulated perspective.

Dvylika klausimų

Imagine a culture where every truth is available, tangible, at hand. Every question can and will be answered. People seek and live the truth. And every challenge can be made human-sized. Questions such as:

 • What is your deepest value in life, which includes all of your other values?
 • What is a question that you don't know the answer to, but wish to answer?
 • What do you wish to achieve?

We can organize around each other, around our answers, and thus all be leaders, as relevant.

Klausytis Dievo

I'm used to engaging God, listening to God, collaborating with God, especially with regard to my life, what to do with it all. I'm struck that so are Jean and Wanda. They do what they do in part because they feel that's what God wants them to do. I believe that is essential for leadership in this culture. It's crucial to have a channel to the highest perspective, to get outside of our own self-centeredness, and imagine how we can be interpreted as people-in-general doing what any good person (or Jesus) would do in the situation that we find ourselves. We have the opportunity to encourage in each other that listening to God. And thus to welcome in each of us the utmost dedication.

I suppose this link with God, this greater self-integrity is essential for leaders who want to live and move outside of the current norm and yet make a new norm tangible through our behavior.

Skurdžiadvasiai

Jesus speaks of the kingdom of heaven as for the "poor-in-spirit", which I take to mean the "skeptical". The rich-in-spirit are the martyrs, the ones who say "I believe!" unconditionally. That is not earthly! We want to see things right, block by block, soul by soul, step by step, moment by moment.

Persekiojami dėl teisybės

Jesus also speaks of the kingdom of heaven as for "those who are persecuted for the sake of righteousness". We know how this system has slapped us around for being good, honest, true, compassionate, righteous. We know it is wrong. It's supposed to be wrong. That is how we know each other. We are "for real".

Susitelkimas ten kur nykiausia

We know that we are at the right end of the rope. My friend David speaks of a racial caste system which I think of as a moral caste system. I'm doubtful if there is much honest work in America which pays more than the average wage. Industry by industry - education, food, finance, military, police, health care, technology, social work, government - it's hard to find a well paying job which you can keep without lying or looking the other way when it hurts others and our world. But those who have a job, say, a telemarketer, so often looks down on those who don't: At least I work a job. And the unemployed: At least I don't use drugs. And those who do: At least I don't sell them. And those who do: At least I don't sell my body. And it goes on and on. At the end of the rope it's about race and sex because it's got to become crude and visible. But who cares about the end of the rope?

Jean told me how men come out of jail and go back to Englewood. Some of them shake down stores for protection money. We have so few stores as it is. Recently, one of these racketeers got shot. When the police came, they got asked, why don't you help this man? And the police replied, we'll wait for him to die. He's no good. We're all better off without him. And that's the way we're dealt with at the end of the rope.

I told Jean, Wanda and Christine, we can choose, what partners we seek. If we want to foster a culture, we can think it through, and seek friends and partners accordingly. If we rely on government or corporations or non-profits, then we may avoid recognizing the real problems and addressing them. We live in a city where all 50 aldermen belong to the same party machine, where the National Democratic Party has not thought of banning the local party, but depends on it, and that is why that racketeer is left to die. We live in a state where I think 68 of 118 representatives ran unopposed, and is it four out of five governors have been jailed for corruption. We live in an American dream that is a threefold lie:

 • instead of fostering our own culture, we're indoctrinated to live this dream
 • we suffer prejudice - whether for being black or for being good - in achieving this dream
 • when we finally achieve this dream, we're ridiculed for realizing that it was just a mirage, there was no point to it, as if we didn't know.

Menai

We can foster our own culture. We can pursue our questions and discover our truths. We can share our dreams and work together. In particular, through the arts, we can express challenging ideas that people don't want to hear - such as "God doesn't have to be good, life doesn't have to be fair; how does that good kid deal with that? how does the bad kid?" - and art changes the rules, art holds us together, we are able to talk, as is happening with my art http://www.selflearners.net

Savarankiškumas

We found each other because we know where to go, namely Englewood. We have each other and can invest in each other. We have a fantastic base. But how do we sustain that in this world?

Instead of asking for money, we can ask for work. What is work that each of us wishes to do?

If we are strong as individuals, then we can support our own base. I for now have a part-time job that pays well, and I could contribute money for a space, but especially if I could have a place to live, a place to do my art work.

Could each of us have our own incomes, our own businesses? Isn't that what we want for ourselves and each other?

For example, Wanda publishes newspapers, blogs, podcasts. Why shouldn't that yield viable income with reports from Englewood to the world? Especially if God told Wanda to be working such work?

Christine prepares youth for college. Isn't there enormous potential for related income. Or, for example, there are businesses whose workers don't know any math, and would benefit if we taught them even the basics, how to do a 10% discount.

This all helps us think of our center as a place where temporary part-time staffers develop their own businesses as they work for our center until they can help support it.

I admit that I've gone bankrupt in failing to make my online laboratory work, as well as related centers. I realized that the relevant culture was too weak. Yet I'm encouraged that Jean and Wanda very much embrace me and my perspective.

Numatyti žingsniai

In summary, I'm grateful that Jean has invited me to help Wanda and our center develop income for operating expenses. At our next meeting I hope we might further:

 • Imagine the culture we seek.
 • Consider what our culture might mean for God and others, including them and their concerns.
 • Consider the activities each of us personally want to do.
 • Imagine what friends or partners we might attract to our center.
 • Consider what kind of business opportunities relate to our desired activities.
 • Plan who to engage accordingly.

Palyginti: Ką randi, tą myli.

Brolybė

Goguen: As for achieving world peace, democracy, etc., Buddhists believe in working on yourself first, right speech, right livelihood, etc., which seems to require some effort, mainly meditation, to avoid becoming rigid and preachy and doing more harm than good. My personal opinion is that technology to interconnect 10^5 people would most likely be exploited by those with power, just as are radio, newspapers, TV, ..., and increasingly, the internet. We need to develop inner peace, individually and collectively, rather than just technology.

Leibniz, Discourse on the Natural Theology of the Chinese (1716). Leibniz and China: Religion, Hermeneutics and Enlightenment.

ŠviesuoliųBendrystė


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 kovo 02 d., 10:00