调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Šviesuolių bendrystė, Alytus - Ulonų 8a, Tikslai

Šviesuolių veikla

独立思想家的活动

Noriu išjudinti šviesuolių veiklą: klausimų gvildenimą, sąvokų kalbą, šviesuolių mokslą ir bendrystę.

Dabartinė veikla

 • Rašau savo minčių apžvalgą, Žinokime viską.
 • Išbaigiu savo mintis.
 • Ieškau sąsajų su matematika.
 • Palaikau ryšį su tais, kuriuos domintų šviesuolių veikla.
 • Mokausi, kaip iššaukti stebuklą, kad Lietuvos valstybė atsisakytų sumanymo išniekinti Vilniaus žydų kapines ten pastatytus Vilniaus sporto rūmus paverčiant kongresų rūmais.

Veikla ateičiai

Pristatysiu savo mintis.

Skatinsiu tų minčių taikymą.

 • Rašysiu vadovėlį Šviesuoliams.
 • Rašysiu žiniaraštį, Laiškai šviesuoliams.
 • Rengsiu dirbtuves bendrom jėgom gvildenti savo klausimus.
 • Kursiu svetainę anglų kalba, SelfLearners.net, kurioje:
  • apžvelgsiu savo filosofiją, kaip ja remtis tiriant įvairiausius klausimus.
  • pristatysiu tyrimams naudingas sandaras ir išsiaiškinimo būdus.
  • kaupsiu sandarų pavyzdžius, kaip jos iškyla klasikinių filosofų ir dabartinių šviesuolių mąstysenose. Kaupti išsiaiškinimo būdus, jų taikymo pavyzdžius.
  • kaupsiu duomenis, pavyzdžiui, šviesuolių vertybes ir klausimus.
  • gal rinksiu žymių filosofų klausimus, bandysiu suvokti jų kertines ir šalutine vertybes, jų išsiaiškinimo būdus.
 • Savo mintis išsakysiu menais, vaizdo įrašais, įvairiausiomis priemonėmis.

Tolimoje ateityje

Galėčiau savo namelyje išpuoselėti kūrybos židinį, rengti stovyklas ir t.t.

Ankstyvesnė veikla

 • 2018-2019 metais, Silvijaus Pokšto pakviestas, rengiau dirbtuves Alytaus pataisos namuose.
 • Gleb Turin siūlė mano mintis pristatyti rusų kalba.
 • Pabendravau su Juliumi Vaitkevičiumi, galvojau su jo bendradarbiaujant versti kinų išminčiaus Zhuangzi mintis, jas išsakyti savo sandaromis.
 • Evaldą Balčiūną pamokiau savo filosofijos.
 • Nandžinge, Kinijoje, rengiau pabendravimą.
 • 2016-2017 rengiau devynias dirbtuves.
 • Čikagoje, Pilsen ir Englewood kvartaluose, bandžiau palaikyti savišvietą, tam kurti drobes ir žaidimus.
 • Rengiau meno parodas, kaip antai God's Mind.

ŠviesuoliųVeikla


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2020 gegužės 21 d., 14:33