神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti


Šviesuoliams, Draugijos, Šviesuoliai, Šviesuolių bendrystė, Šviesuolių paieškos, Alytus - Ulonų 8a

Kaip man palaikyti kitų brandą?

Kokia veikla puoselėti šviesuolių bendrystę?


独立思想家的活动


 • Nagrinėti šventųjų gyvenimus, kaip jie įtakojo ir brandino kitus.

Noriu išjudinti šviesuolių veiklą: klausimų gvildenimą, sąvokų kalbą, šviesuolių mokslą ir bendrystę.

Pagrindinė veikla: Susipažinimas ir Vadovėlis šviesuoliams

Po truputį telksiu visus norinčius palaikyti šviesuolių bendrystę. Kaip bendrą veiklą siūlysiu:

 • Rengti renginius susipažinti, pasimokyti kaip gyvename šviesiai, kaip kalbėti apie šviesuolio gyvenimą. Skatinti kiekvieną surengti renginį savaip padedantį žmonėms laisvai ir pilnai atsiskleisti.
 • Mokytis veiklų ir užsiėmimų.
 • Bendromis jėgomis rašyti Vadovėlį šviesuoliams, kuri paaiškintų kas yra šviesuolių bendrystė ir išsakytų įvairiausias veiklos galimybes. Knyga būtų panaši į Lordo Badeno-Powellio "Skautybę berniukams" ir taip pat knygą "Alkoholikai anonimai".
 • Susipažinti su mano filosofija ir kitomis pasaulėžiūromis kurios padėtų susikalbėti.

Dabartinė veikla

 • Rašau savo minčių apžvalgą, Įvadas į viską.
 • Išbaigiu savo mintis.
 • Ieškau sąsajų su matematika.
 • Palaikau ryšį su tais, kuriuos domintų šviesuolių veikla.
 • Puoselėju draugijas:
  • Laisvės
  • Grynojo proto
  • Susikalbėjimo
  • Draugystės

Galimi užsiėmimai

Šviesuolių veikla

 • Bendromis jėgomis parašyti Vadovėlį šviesuoliams. Panašiai kaip Baden Powell'io "Skautybė berniukams".
 • Sugalvoti įvairiausią veiklą.
 • Pavyzdžiui, pasipasakoti apie šviesuolio gyvenimą.
 • Mokytojai kurie įkvėpė.
 • Mokėjimas antros kalbos, priklausymas mažumai.
 • Prasmingos knygos.
 • Vaikų augimas ir auginimas tai brandos pavyzdys su kuriuo visi susiduriame.
 • Įvairiausiai melstis įvairių dalykų.

Veikla ateičiai

Pristatysiu savo mintis.

Skatinsiu tų minčių taikymą.

 • Rašysiu vadovėlį Šviesuoliams.
 • Rašysiu žiniaraštį, Laiškai šviesuoliams.
 • Rengsiu dirbtuves bendrom jėgom gvildenti savo klausimus.
 • Kursiu svetainę anglų kalba, SelfLearners.net, kurioje:
  • apžvelgsiu savo filosofiją, kaip ja remtis tiriant įvairiausius klausimus.
  • pristatysiu tyrimams naudingas sandaras ir išsiaiškinimo būdus.
  • kaupsiu sandarų pavyzdžius, kaip jos iškyla klasikinių filosofų ir dabartinių šviesuolių mąstysenose. Kaupti išsiaiškinimo būdus, jų taikymo pavyzdžius.
  • kaupsiu duomenis, pavyzdžiui, šviesuolių vertybes ir klausimus.
  • gal rinksiu žymių filosofų klausimus, bandysiu suvokti jų kertines ir šalutine vertybes, jų išsiaiškinimo būdus.
 • Savo mintis išsakysiu menais, vaizdo įrašais, įvairiausiomis priemonėmis.

Tolimoje ateityje

Galėčiau savo namelyje išpuoselėti kūrybos židinį, rengti stovyklas ir t.t.

Ankstyvesnė veikla

 • 2018-2019 metais, Silvijaus Pokšto pakviestas, rengiau dirbtuves Alytaus pataisos namuose.
 • Gleb Turin siūlė mano mintis pristatyti rusų kalba.
 • Pabendravau su Juliumi Vaitkevičiumi, galvojau su jo bendradarbiaujant versti kinų išminčiaus Zhuangzi mintis, jas išsakyti savo sandaromis.
 • Evaldą Balčiūną pamokiau savo filosofijos.
 • Nandžinge, Kinijoje, rengiau pabendravimą.
 • 2016-2017 rengiau devynias dirbtuves.
 • Čikagoje, Pilsen ir Englewood kvartaluose, bandžiau palaikyti savišvietą, tam kurti drobes ir žaidimus.
 • Rengiau meno parodas, kaip antai God's Mind.

Užrašai

Raktai įtraukti jaunimą:

 • Kelionės
 • Šlovinimas
 • Malda, pasidalinimas
 • Kūrybinė veikla

Self Learners Network

 • Tikslas yra sukurti tiltą tarp šviesuolių ir santvarkos. Tai reikštų tiltą tarp amžino gyvenimo ir gyvenimo.
 • Malda su Thomas: Atsiverti Dievui, paprašyti širdies tiesos, tikėti kad kiti ją turi, kad yra geranoriški.
 • Raimundas - priežastis bendrauti - cituoja Levi: domėjimasis yra tiltas tarp altruizmo ir egoizmo, kuriuo gali judėti ir į vieną pusę ir į kitą.
 • Andrius - smalsumas gali būti tobulumas (nes domiesi viskuo, besąlygiškai), taip pat susijęs su amžinu gyvenimu. Aišku, smalsumas nebūtinai tinka, sužlugdė Adomą ir Ievą.
 • Sutarėme: nebandyti dėl veiklos per griežtai apsispręsti, neuždrausti galimybių

Šviesuolių veiklai - temos

Gero draugo bruožai

 • Mane, kaip žmogų, veikia į gerą
 • Galima atsipalaiduoti jo akivaizdoje, nenukentėsiu nuo jo elgesio ar minčių
 • Galiu ir noriu jam atsiverti, galiu ir noriu jį išklausyti
 • Vienas kitą prisimename, kalbiname, kviečiame
 • Man yra mielas, mane gerai nuteikia
 • Man ir mano pomėgiams skiria laiko
 • Jaučiu jo palaikymą man ir mano užmojams
 • Jį gerbiu kaip gerą žmogų
 • Jaučiu jo pagarbą, galiu pasisemti, manęs dvasiškai nežlugdo
 • Noriu jį palaikyti
 • Rūpinasi draugyste, ją palaiko, puoselėja, išplečia.

Šviesuolių ratelis

 • Šviesuolių ratelis - ten kur yra dvasia - kokia tatai dvasia - bendras nusiteikimas? Kokie pavyzdžiai mūsų gyvenimuose ir mūsų dvasinėse bendruomenėse? Kaip galėtumėme pakviesti dvasią į mūsų tarpą?
 • Vladimir Levy. The Art of Being Yourself.

Pokalbis su Raimundu

 • kur dvasia: LIKS mokymosi sekcija, klasės dvasia, studentų grupė, šeimos dvasia, dvasinė aplinka
 • sukuriamas pasaulis
 • Tomasello
 • bendri reikalai grindžia grupę, suteikia jai atitinkamą dvasią
 • reikalo (naudos, interesų) aiškumas įpareigoja laikytis bendrų taisyklių
 • tačiau dvasia išsilaisvina, plazdena, yra nežemiškoji dvasia, kada yra bendrų reikalų daugiaprasmybė, taip kad kiekvienas dalyvis tampa savarankiškai reikšmingu ir vertingu
 • reikalas yra esmė

ŠviesuoliųVeikla


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 rugsėjo 08 d., 20:31