调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Žr. Knyga

Rašau vadovėlį Šviesuoliams.

Metmenys

Įvadas

  • Tikslas - puoselėti šviesuolių bendrystę.
  • Ką reiškia gyventi šviesuoliu? Amžinai mokytis, bręsti, gyventi. Gyventi klausimais, ne atsakymais.
  • Koks šviesuolių kelias? Kaip bręsti šviesuoliu?
  • Kokia šviesuolių bendrystė, kokia jos veikla?

Klausimai

  • Pirmasis klausimas: Kas aš esu? Kertinė vertybė.
  • Kokių būna klausimų?
  • Kaip susigalvoti klausimą?

Šviesuolių veikla: tyrimai

  • Kaip palaikyti vienas kito tyrimą.

Išsiaiškinimo būdai.

  • Pavyzdžiai, kaip aš ir kiti esame gvildenę klausimus.

Šviesuoliams


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 liepos 12 d., 12:08