神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti


Knyga, Handbook, Šviesuolių veikla, Šviesuolių atmintinė

Kokiomis mintimis ir kokia veikla telkti šviesuolius bendrystei?


Rašau vadovėlį Šviesuoliams. Jo tikslas yra pamokyti savarankiškai mąstančius žmones, kokia veikla įsijungti į šviesuolių bendrystę.

Vadovėlio pagrindas galėtų būti Šviesuolių atmintinė ir Laiškai šviesuoliams.

Turinys

Įvadas

 • Vadovėlio tikslas yra pamokyti šviesuolių veiklos, o tuo pačiu įkvėpti būti šviesuoliu - savarankiškai mąstyti ir amžinai ugdyti save - ir savo veikla plėtoti šviesuolių bendrystę.
 • Glaustai prisistatyti save kaip mokytoją, kaip pažįstu šviesuolių gyvenimą, koks pats esu šviesuolis, kaip esu daug metų palaikęs ir telkęs šviesuolius, kokie mano trūkumai, dėl kurių būtų galima suabejoti manimi.
 • Kas yra šviesuolis, savarankiškai mąstantis žmogus? Apžvelgti šviesuolių brandos kelią.
 • Ką reiškia gyventi šviesuoliu, kokiomis vertybėmis? Amžinai mokytis, bręsti, gyventi. Gyventi klausimais, ne atsakymais.
 • Kokia galėtų būti šviesuolių bendrystė, tauta, visuomenė, kokia jos veikla? Nes jos kol kas nėra.

Tikslai

 • Amžinai bręsti
 • Mąstyti savarankiškai

Svarbu pamokyti šviesuolius:

 • gvildenti klausimus
 • mąstyti ir susikalbėti sąvokomis
 • rūpintis kitais
 • pažinti save
 • ugdytis
 • melstis.

Skyriai

 • Šviesuolio tikslas - susirasti sau tikslą
  • Šviesuolio pasirinkimas - ką reiškia būti šviesuoliu
  • Šviesuolio kelias - kaip šviesuolis bręsta
   • Dvylika klausimų
  • Šviesuolių liudijimai - koks yra šviesuolio gyvenimas
 • Šviesuolio saviugda
  • Šviesios veiklos - kaip šviesuolis užsiima
  • Šviesuolio pratimai - kaip šviesuolis ugdo save
 • Šviesuolių mokslas
  • Šviesuolio išsiaiškinimo būdai - kaip šviesuoliai mąsto
  • Šviesuolių kalba - ką šviesuoliai žino
 • Šviesuolių gairės
  • kokių dėsnių laikytis bendravime
  • santykiai su Dievu
  • santykiai su draugais, šeima ir visais

Straipsniai

Šviesios veiklos

 • Dienoraštis
 • Gyvūnų, augalų rinkimas, nuotraukų darymas
 • Malda
 • Kaligrafija
 • Šachmatai
 • Poezija

Šviesuolio pratimai

Pratimai puoselėti savarankišką mąstymą.

 • Klausytis savo mąstymo - tai vidinė cenzūra.
 • Stebėdamas mokytoją, tarsi inspektorius, ir tuo pačiu mąstydamas, ką jisai kalba, įpratau mąstyti dviem srautais.
 • Įvardinti savo vertybes, rūšiuoti ir sieti jas, atpažinti savo kertinę vertybę.
 • Rinkti kitų kertines vertybes ir gvildenamus klausimus.
 • Ieškoti prasmingų pokalbių su kitais.
 • Atsirinkti, kuria kalba mąstyti, kuriais žodžiais mąstyti (nesikeikti, nenaudoti svetimybių, tarptautinių žodžių)
 • Atsirinkti savo mintis - mąstyti teigiamai.
 • Rodyti kitiems gerą valią.
 • Apmąstyti savo gyvenimo prasmę, tikslą, užmojį.
 • Išsirinkti, ką vertingo skaityti.
 • Paprieštarauti sau.
 • Ištisai daryti mažus tyrimus.
 • Kitą suvokti kaip Dievą ar Jėzų.
 • Sustatyti prasmingą sandorą su Dievu.
 • Klausytis Dievo.
 • Išsikalbėti su Dievu.
 • Išsipasakoti draugui.
 • Išklausyti kitą žmogų.
 • Įsiklausyti į geranorišką kritiką.
 • Susigalvoti savo klausimą.
 • Kai tik turi laisvo laiko, pavyzdžiui, laukiant eilėje are bevairuojant, prisiminti savo klausimą ir jį palukštenti.
 • Žiūrėti į lubas.
 • Įsiklausyti į savo nuotaiką, bandyti suprasti, kas ją sužadino, ar jinai tiesiog atsitiktinė.
 • Susitaikyti su kitais.
 • Iš ryto apmąstyti dieną.
 • Įsibrėžti mintyse prasmingą maldą, vis ją sukalbėti.

Savęs ugdymas

 • Dvylika klausimų.
 • Pirmasis klausimas: Kas aš esu? Kertinė vertybė.
 • Gyvenimo tikslas, užmojis.
 • Savišvieta.
 • Geros valios pratimai. Širdies ir pasaulio tiesos.
 • Bendradarbiavimas su Dievu, jo pasiklausymas.
 • Valios ugdymas.
 • Pasąmonės ugdymas.
 • Prasmingas, širdingas, įvairiapusis bendravimas.
 • Patirties praplėtimas.

Bendrystės puoselėjimas

 • Išklausyti kitus, nuoširdžiai pasisakyti - mąstymas dviem požiūriais
 • Atsisakymas beprasmiškų ginčų - jų nagrinėjimas
 • Pašnekovo išeities taško atradimas.
 • Pasąmonė ir sąmonė, jų santykis.
 • Vienas kito palaikymas
 • Malda
 • Taikdarystė
 • Pilietiškumas
 • Moksliškumas
 • Reikalingos vertybės (pavyzdžiui, iš Minčių sodo)
 • Švietimas - esmės iškėlimas

Šviesuolių išsiaiškinimo būdai

Klausimų susigalvojimas

 • Klausimo susigalvojimas - nuotaikų permąstymas, jų kilmės ieškojimas.
 • Klausimų pavyzdžiai - vertybiniai klausimai.
 • Užrašų knyga. Paišymas. (Robert Horn)
 • Minčių tvarkymas. Pertvarkymai, nesusivedimai.
 • Žaidimas. Meninis tyrimas (Natalie d'Arbeloff), mąstymas rankomis (apskritimų lankstymas - Bradford Hansen-Smith).
 • Tyrimas grožiu - matematikoje.

Atsakymų paieškos

 • Šalutinis klausimas, asmeninės patirties rinkimas, rūšiavimas, dėliojimas.
 • Sandarų abėcėlė, sandarų įžvelgimas.
 • Atsakymo pavyzdys. Abejonės ir dvejonės. Bendravimas su smurtingaisiais.
 • Atsakymų besąlygiškumas. Išeities taškas (viskas) ir sandaros (visko padalinimai), sandarų abėcėlė.
 • Patirties praplėtimas. Improvizaciniai tyrimai - Gamestorming.
 • Atsakymo pavyzdys. Kas yra gyva? Deriniai, derinių kalba (Alexander).
 • Jauduliai, nuotaikos.
 • Priešingybių rūšys.
 • Išsiaiškinimo būdai, pavyzdžiui, matematikoje.
 • Gyvenimo lygtis.
 • Toulmino retorika.

Mintys knygai

 • Susapnavau: kad rašau knygą būdų, kaip atsispirti visuomenei? gyventi bendru žinojimu, klausimais, be patirties.
 • Vadovėlį šviesuoliams rašyti su tikslu suprasti ir tirti meilės mokslą.

Kitų knygos

Laiškai šviesuoliams - įvadinis laiškas

 • Tikslas yra gražiai taikyti išmintį (visko žinojimą) puoselėjant šviesuolių bendrystę.
 • Veikla yra tirti Dievo klausimą, Kaip mums labiau vienas kitą mylėti?
 • Lygmenys - keturi būdai prieiti prie tos pačios bendrystės
  • išbaigti savo filosofiją
  • pristatyti matematika ir susijusiais mokslais
  • bendradarbiauti su šviesuoliais norinčiais asmeninės patirties pagrindu - pasipasakojimais, išsiaiškinimo būdais, atsakymais į dvylika klausimų
  • mokytis iš visų norinčių prisidėti įsivaizduojant šią bendrystę kuria pranokstame vaizduotę

Šviesuoliams


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 liepos 26 d., 22:50