调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Žr. Knyga, Handbook, Vadovėlis

Rašau vadovėlį Šviesuoliams. Jo tikslas yra pamokyti savarankiškai mąstančius žmones, kokia veikla įsijungti į šviesuolių bendrystę.

Metmenys

Įvadas

 • Vadovėlio tikslas yra pamokyti šviesuolių veiklos, o tuo pačiu įkvėpti būti šviesuoliu - savarankiškai mąstyti ir amžinai ugdyti save - ir savo veikla plėtoti šviesuolių bendrystę.
 • Glaustai prisistatyti save kaip mokytoją, kaip pažįstu šviesuolių gyvenimą, koks pats esu šviesuolis, kaip esu daug metų palaikęs ir telkęs šviesuolius, kokie mano trūkumai, dėl kurių būtų galima suabejoti manimi.
 • Kas yra šviesuolis, savarankiškai mąstantis žmogus? Apžvelgti šviesuolių brandos kelią.
 • Ką reiškia gyventi šviesuoliu, kokiomis vertybėmis? Amžinai mokytis, bręsti, gyventi. Gyventi klausimais, ne atsakymais.
 • Kokia galėtų būti šviesuolių bendrystė, tauta, visuomenė, kokia jos veikla? Nes jos kol kas nėra.

Pratimai puoselėti savarankišką mąstymą

 • Klausytis savo mąstymo - tai vidinė cenzūra.
 • Stebėdamas mokytoją, tarsi inspektorius, ir tuo pačiu mąstydamas, ką jisai kalba, įpratau mąstyti dviem srautais.
 • Įvardinti savo vertybes, rūšiuoti ir sieti jas, atpažinti savo kertinę vertybę.
 • Rinkti kitų kertines vertybes ir gvildenamus klausimus.
 • Ieškoti prasmingų pokalbių su kitais.
 • Atsirinkti, kuria kalba mąstyti, kuriais žodžiais mąstyti (nesikeikti, nenaudoti svetimybių, tarptautinių žodžių)
 • Atsirinkti savo mintis - mąstyti teigiamai.
 • Rodyti kitiems gerą valią.
 • Apmąstyti savo gyvenimo prasmę, tikslą, užmojį.
 • Išsirinkti, ką vertingo skaityti.
 • Paprieštarauti sau.
 • Ištisai daryti mažus tyrimus.
 • Kitą suvokti kaip Dievą ar Jėzų.
 • Sustatyti prasmingą sandorą su Dievu.
 • Klausytis Dievo.
 • Išsikalbėti su Dievu.
 • Išsipasakoti draugui.
 • Išklausyti kitą žmogų.
 • Įsiklausyti į geranorišką kritiką.
 • Susigalvoti savo klausimą.
 • Kai tik turi laisvo laiko, pavyzdžiui, laukiant eilėje are bevairuojant, prisiminti savo klausimą ir jį palukštenti.
 • Žiūrėti į lubas.
 • Įsiklausyti į savo nuotaiką, bandyti suprasti, kas ją sužadino, ar jinai tiesiog atsitiktinė.
 • Susitaikyti su kitais.
 • Iš ryto apmąstyti dieną.
 • Įsibrėžti mintyse prasmingą maldą, vis ją sukalbėti.

Užsiėmimai

Veiklos - tyrimo būdai

Savęs ugdymas

 • Dvylika klausimų.
 • Pirmasis klausimas: Kas aš esu? Kertinė vertybė.
 • Gyvenimo tikslas, užmojis.
 • Savišvieta.
 • Geros valios pratimai. Širdies ir pasaulio tiesos.
 • Bendradarbiavimas su Dievu, jo pasiklausymas.
 • Valios ugdymas.
 • Pasąmonės ugdymas.
 • Prasmingas, širdingas, įvairiapusis bendravimas.
 • Patirties praplėtimas.

Klausimų susigalvojimas

 • Klausimo susigalvojimas - nuotaikų permąstymas, jų kilmės ieškojimas.
 • Klausimų pavyzdžiai - vertybiniai klausimai.
 • Užrašų knyga. Paišymas. (Robert Horn)
 • Minčių tvarkymas. Pertvarkymai, nesusivedimai.
 • Žaidimas. Meninis tyrimas (Natalie d'Arbeloff), mąstymas rankomis (apskritimų lankstymas - Bradford Hansen-Smith).
 • Tyrimas grožiu - matematikoje.

Atsakymų paieškos

 • Šalutinis klausimas, asmeninės patirties rinkimas, rūšiavimas, dėliojimas.
 • Atsakymo pavyzdys. Abejonės ir dvejonės. Bendravimas su smurtingaisiais.
 • Atsakymų besąlygiškumas. Išeities taškas (viskas) ir sandaros (visko padalinimai), sandarų abėcėlė.
 • Patirties praplėtimas. Improvizaciniai tyrimai - Gamestorming.
 • Atsakymo pavyzdys. Kas yra gyva? Deriniai, derinių kalba (Alexander).
 • Jauduliai, nuotaikos.
 • Priešingybių rūšys.
 • Išsiaiškinimo būdai, pavyzdžiui, matematikoje.
 • Toulmino retorika.

Bendrystės puoselėjimas

 • Išklausyti kitus, nuoširdžiai pasisakyti - mąstymas dviem požiūriais
 • Atsisakymas beprasmiškų ginčų - jų nagrinėjimas
 • Pašnekovo išeities taško atradimas.
 • Pasąmonė ir sąmonė, jų santykis.
 • Vienas kito palaikymas
 • Malda
 • Taikdarystė
 • Pilietiškumas
 • Moksliškumas
 • Reikalingos vertybės (pavyzdžiui, iš Minčių sodo)
 • Švietimas - esmės iškėlimas
 • Susapnavau: kad rašau knygą būdų, kaip atsispirti visuomenei? gyventi bendru žinojimu, klausimais, be patirties.

Kitų knygos

Šviesuoliams


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 gruodžio 12 d., 22:36