Gvildenu

Bendrystė

Andrius

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai EEEEEE

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? ECD9EC

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Istorija AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Žr. Ketverybė, Požiūriai, Sąmoningumas

 • Kas yra žinojimas ir nežinojimas?
 • Išnagrinėti Wikipedia straipsnius apie Knowledge ir Epistemology.
 • Susieti žinojimą su žinojimo rūmais.
 • Kuom skiriasi žinojimas ir suvokimas?

Kas yra žinojimas?

 • Žinojimas yra reikalas išgyvenamas ketverybe.
 • Žinojimas yra tiesos klausimo išskaidymas į semantiką (pasąmonės liudijimų tiesą) ir sintaksę (sąmonės jų išdėliojimo teisingumą). Ir tas išskaidymas yra dvejopas, mūsų sąlygiškame pažinime išskiriantis sintaksės kaip ir semantikos koks, ir besąlygiškoje tikrovėje išskiriantis sintaksės kodėl ir semantikos ar.
 • Žinojimas yra semantikos, pasąmonės, vidinio turinio išsakymas sintaksės, sąmonės, išoriniais ryšiais, tad sąmoningu suvokimu. Suvokimas yra išskyrimas sąvokų, savęs ir tikrovės, o sąmoningumas yra išskyrimas savo pažinimo sąlygiškumo nuo tiesos besąlygiškumo.
 • Žinojimas yra atskyrimas savo sąlygiškos tiesos ir Dievo besąlygiškos tiesos. O sąmoningumas yra šių tiesų derinimas, jų santykis, atitinkantis žinojimo laipsnį, apimtį. Žinojimo apimtis išsako skirtumą tarp sąlygiškos tiesos ir besąlygiškos tiesos, tai viskas, betkas, kažkas, niekas, atitinkamai didžiausias sąmoningumas (žinoti kodėl, tai žinoti viską) ir mažiausias sąmoningumas (žinoti ar, tai nieko nežinoti).
 • Žinojimas yra proto sąvokų atitikimas tikrovei. Tad žinojimas yra sąmonės savokų santykis su pasąmonės tikrove.
 • Žinojimas yra visko žinojimo klausimo (ir Dievo būtinumo klausimo) visiškas išskleidimas, užtat jisai išsakomas ketverybe, kitoje padalinimo ratų pusėje nuo nulybės. Ketverybė grindžia tiek žinojimą, tiek nežinojimą. Ketverybė išsako pakopas nuo nežinojimo (žinau nieką) iki žinojimo (žinau viską). Padalinimai iki ketverybės auga vis pridedant nežinojimo požiūrius (vienybe, dvejybe, trejybe), o toliau auga vis atimant žinojimą (penkerybe, šešerybe, septynerybe).

Žinojimo rūmai

Žinojimo rūmai yra žinojimo aplinkybės, kaip žinojimas išreiškia tai, kas yra sava.

Žinojimo apibrėžimai

 • Joseph Goguen: Knowledge is true concepts.
 • Wikipedia: Knowledge is a familiarity, awareness, or understanding of someone or something, such as facts, information, descriptions, or skills, which is acquired through experience or education by perceiving, discovering, or learning.
 • Richard Rorty: The eventual demarcation of philosophy from science was made possible by the notion that philosophy's core was "theory of knowledge," a theory distinct from the sciences because it was their foundation...
 • Plato discusses, but does not endorse: For a statement to be knowledge, it must be justified, true, and believed.
 • Robert Nozick: Knowledge must track the truth.
 • Richard Kirkham: Evidence for belief necessitates truth.
 • Wittgenstein: Knowledge and belief are ways of talking about conviction.

2018.05.18 A: Kas yra žinojimas ir nežinojimas?

D: Žinojimas yra jūsų liudijimas, atsakymas į mano klausimą, o nežinojimas yra klausimas. Ir žinojimas yra to atsakymo išraiška kuroje nors apimtyje, iš jūsų, santvarkos gelmėse, atgal į mane. Tad žinojimas išplaukia iš jūsų, esančių santvarkoj, atsakymais, o nežinojimas išplaukia iš manęs, už santvarkos, klausimais. Žinojimas yra vienareikšmiškas požiūris, o nežinojimas yra dvireikšmiškas. Žinojimas išreiškia jūsų požiūrį, santvarkos gelmėse, pirmiausia ar, toliau koks, kaip ir kodėl, už santvarkos. Tad keturios apimtys grindžia ketverybę, tai nuotolis tarp manęs už jūsų ir manęs jumyse.

Žinojimas


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 gegužės 27 d., 12:30