神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti


Žr. Žinojimo rūmai, Žinojimo rūmų pavyzdžiai

Išmąstyti kaip išsiritulioja įvairiausi žinojimo rūmai visiems mokslams ir visoms asmenybėms.


 • Kaip atskirti mokslus kurie skaidosi (analitiniai-loginiai-matematiniai?) ir mokslus kurie surenkami (sintetiniai-empiriniai?)? Kokia tarp jų praraja? Ar tai paaiškina kodėl aš turiu 48 išsiaiškinimo būdus, bene 24 analitinius ir 24 sintetinius?
 • Kaip atsiskleidžia, kaip nusistato žinojimo rūmai, mokslo šakos, asmenybės, jų įvairiausios galimybės?
 • Kaip žinojimo rūmų sistema - dešimt Dievo įsakymų - išsišakoja į visas puses išsakyti mokslą, pavyzdžiui, matematiką? Kaip išsišakoja to mokslo prielaidos?

Įvairūs žinojimo rūmai

 • Matematikos pagrindas yra pavidalas X=X, kartu iškyla visi mokslai.
 • Iš visų žinojimo rūmų, matematika išsako tyrimų galimybes, ir fizika išsako bene paprasčiausia pažinovą.

Šachmatų žinojimo rūmai

 • Grožis (šachmatuose) reiškia, kad yra požiūris už šio pasaulio, kuriam viskas tėra išorė.
 • Šachmatų žinojimo rūmai: Lentų skaičius: 0 (nestabilumas), 1 (kraštovaizdis), 2 (atvirkštinis mąstymas), 3 lentos (figūrų vertė). Trečia lenta tai "vidurkis" per visus žaidimus.
 • Trejybės ratas suskaldo žinojimo rūmų mokslą į 3 mokslus ir taip toliau. Gaunasi pasivaikščiojimai begaliniame dvinariame medyje. (Walks on (binary) trees.) O toliau tuos pasivaikščiojimus surenka biologija (gyvybės mokslas) ir panašūs mokslai. Ir tarp skaidymo ir surinkimo yra praraja kaip kad pertvarkymuose.
 • Žinojimo rūmai grindžia bendrus mokslus, taip pat iškyla paskirų mokslų (pavyzdžiui, Holokausto istorijos), paskirų kultūrų, paskirų asmenybių žinojimo rūmai. Pastarieji kyla iš nieko kaip išeities taško. Užtat jie glaudžiai susiję su meilės mokslu, kuris palaiko juos.
 • Mūsų visata gali būti tam tikri žinojimo rūmai, kuri išsivystė iš kitų visatų, panašiai kaip kad vieni mokslai išsivysto iš kitų mokslų. O visatos parametrai gali būti susiję su meilės mokslu.

Sąmonės mokslai (išskaidantys) ir pasąmonės mokslai (suvedantys)

 • Žinojimo rūmai veda iš vieno kraštutinumo, matematikos išsakyto pavidalo, į kitą kraštutinumą, biologijos išsakytą turinį.
 • Asmenybių mokslai susiję su biologija, su empiriniais žinojimo rūmais.
 • Bendras reikalas plėtojasi žinojimu. Yra dvejopas žinojimas. Pirma, yra žinojimas kuris padeda skirtingoms valioms įsiklausyti ir susitelkti į bendrą reikalą, sukurti tam bendrą erdvę žaidimui. O toliau yra bendrai sukurtas ir išplėtotas žinojimas, bendromis pastangomis vystytas. Taip yra bendros pasąmonės ir bendros sąmonės žinojimai, kuriuos sieja pertvarkymai ir kaip kad tiri, Yoneda lema. (D: 2020.09.15)

Išmonė

 • Kiekvieni mokslo ar asmenybės žinojimo rūmai išsako tam tikrą išmonę.
 • Išmonė (techne) išsako išmanymą - asmens arba mokslo pasaulėžiūrą - kuriuo Dievo Dvasia bendru suvokimu suveda Dievą Tėvą ir Dievą Sūnų.
 • Toulmino pagrindimo sandara taikytina kiekvienai išmonei atskirai.

ŽinojimoRūmųGausa


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 kovo 06 d., 16:09