调查

网站

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti


Žinojimo rūmai, Išsiaiškinimai, Dievas Sūnus

Kaip susiję skirtingi žinojimo rūmai?


Išsiaiškinimų duomenų bazė

Žinojimo rūmų pavyzdžiai


  • Kokią Dievo Tėvo valią išsako jo išsiaiškinimai Tanake?
  • Kokią Dievo Sūnaus valią išsako jo išsiaiškinimai Evangelijose?
  • Kokie išsiaiškinimo būdai išsako Dievo Dvasios valią?
  • Ar mano 48 išsiaiškinimo būdai išsako dvi asmenybes, du mokslus, sąmonės mokslo ir pasąmonės asmenybės?

Matematikos žinojimo rūmai:

Tirti

  • Šachmatus
  • Meną
  • Istoriją
  • Biologija (suvokti, kaip apibrėžti gyvybę)ŽinojimoRūmųPavyzdžiai


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 gruodžio 12 d., 22:50