调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Apsakymai, Manifestai

2018 m. pavasarį dėstysiu žodinę kūrybą. Tai bus ištęstiniai studentai. Greičiausiai susitiksime tik kartą į mėnesį. Galėsime dirbti per Moodle.

Tikslas yra:

 • Pristatyti istoriją, kurią bus prasminga daug kartų ir visaip perpasakoti.
 • Atjausti žmogų.

Žengsime dviem keliais:

 • Rašysime ištisai.
 • Ieškosime to, kas mums asmeniškai prasminga.

Užduosiu

 • Moodle vesti kūrybinį dienoraštį.
 • Iškart parašyti apie istorijas, kurios asmeniškai buvo prasmingiausios.
 • Susipažinti su klasikų apysakomis.
 • Papasakoti, ką panašaus pritaikysite.
 • Parašyti apysakos juodraštį.
 • Pritaikyti laikotarpiui - mokytis žanrų.
 • Parašyti apysaką.
 • 5 atpažįsta ir išsako savo požiūrį
 • 6 įsijaučia į savo, kaip veikėjo, požiūrį ir savo kūriniu jį paveikia
 • 7 atpažįsta ir išsako kito veikėjo požiūrį
 • 8 įsijaučia į kito veikėjo požiūrį ir savo kūriniu jį paveikia
 • 9 atpažįsta ir išsako skaitytojo požiūrį
 • 10 įsijaučia į skaitytojo požiūrį ir savo kūriniu jį paveikia

Dvylika kūrinių

 • atsakyti klausimyną apie save
 • aprašyti keletą savo išgyvenimų viena tema
 • tiesogiai aprašyti prasmingą įvykį
 • užsirašyti savo mintis, remtis Lietuvos ir pasaulio literatūrų apsakymų pavyzdžiais, kaip galėtum patobulinti savo kūrinį
 • parašyti savo veikėjo nekrologą
 • parašyti pranešimą spaudai apie kurį nors apsakymo įvykį
 • perrašyti savo apsakymą gyvai, betarpiškai ir netiesiogiai atskleidžiant įvairiausius požiūrius
 • parašyti kūrybos judėjimo manifestą besiremiantį Lietuvos ir pasaulio literatūrų apsakymų pavyzdžiais
 • sukurti klausimyną savo skaitytojui apie savo apsakymo poveikį
 • užrašyti kurio nors skaitytojo atsakymus
 • išgryninti ir ištobulinti savo apsakymą, sutrumpinant jį
 • parašyti savo apsakymo recenziją besiremiantį Lietuvos ir pasaulio literatūrų pavyzdžiais

Kūrinių vertinimas

 • 0 namų darbas neįteiktas
 • 2 namų darbas įteiktas bet neatliktas
 • 4 namų darbas dalinai atliktas
 • 6 namų darbas tiesiog atliktas
 • 8 kūrėjas pasistengė ir atsiskleiďė
 • 10 kūrinys įkvėpiantis savo polėkiu
 • 12 jeigu labai reikia pagirti

Neleidžiama vėluoti

Apsakymų vertinimas

Mano klausimynas

Rašyti apie žmogų - veidą, rankas, jausmus, likimą, prasmę.

Tomas has them read a novel from a list, give an oral report about it, write a short story based on one of two historical topics, and write a press release. The short story is 12,000 to 15,000 characters, which is 3 to 4 full pages, given 4,000 characters in a page.

Asmeninė kūryba

Prisiminimais pavaizduoti

 • kaip Dievą patyriau ir išmąsčiau.
 • savo asmeniškus dėsnius.
 • mane jaudinusias širdies ir pasaulio tiesas.
 • savo ir kitų vertybes.
 • kaip taikiau išsiaiškinimo būdus.

Esmė

Apsakymas turi jaudinti - išsakyti pasaulio ir širdies tiesas - kitaip nebus įdomu.

Mįslės sprendimas

Atpažinti save ir savo, kaip kūrėjo, temą. Kas man patinka? Prasmingi išgyvenimai. Įvykiai, kurie pakeitė tavo pažinimą. Kas paveikė. Neatsakyti klausimai. Nusistatymas. Įkvėpti save.

Suvokti savo pasąmonę ir sąmonę.

Pamokos

Pirma pamoka

 • Parašyti eilėraštį
 • Pažinti save - savo vertybę, klausimus, mįsles,
 • Liaudies pasaka
 • Apsakymas - Kliudžiau

Knygos apie apsakymų rašymą

Įžymūs apsakymai

https://beckchris.wordpress.com/literature-lists/best-short-stories-of-all-time/

https://beckchris.wordpress.com/literature-lists/best-short-stories-of-all-time/best-short-stories-of-all-time-chronological/

Bobbie Ann Manson’s “Shiloh,” or the struggle with self-esteem and weight in Andre Dubus’s “The Fat Girl,”

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Parallel_Lives

Nusipirkti

Lietuvių apsakymai

https://www.theguardian.com/books/2017/dec/06/top-10-novels-about-god

Tomo paskaitos

 • 1.Kūrybinio rašymo dirbtuvių nauda.
 • 2.Rašytojo gyvenimo būdas.
 • 3.Skaitymas.
 • 4.Rašymo kritika.
 • 5.Rašytojų bendruomenė.
 • 6.Pasakojimas, apsakymas.
 • 7.Apsakymo veikėjas.
 • 8.Veiksmo vieta ir laikas.
 • 9.Pasakojimo būdas, perspektyva, aiškumas.
 • 10.Rašytojo savitas balsas ir stilius.
 • 11.Vaizdavimas ir ženklai.
 • 12.Dialogas.
 • 13.Tema.
 • 14.Šiuolaikinės literatūros žymiausi atstovai.
 • 15. Pranešimas spaudai.

Studentams patinka: Mantvydas Leknickas, Alex Monaco

Klausimai manifestui:

 • Kokiu tikslu rašote?
 • Kada esate patenkinti savo darbu?
 • Kokio skaitytojo norite?
 • Kokį poveikio siekiate?
 • Kokiomis priemonėmis norėtumėte veikti ar įtaikoti skaitytoją?
 • Kaip jus veikia kiti rašytojai ir kaip norėtumėte bendrauti?
 • Koks jūsų santykis su savo laikmečiu?

ŽodinėKūryba


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 kovo 25 d., 12:49