神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Andrius Kulikauskas, Sveiki! Šiais puslapiais gvildenu man rūpimus klausimus. Kviečiu įsijungti savo pamąstymais čia arba laiškais susirašinėjime Veikti plačiau. Jei man rašysite ms@ms.lt, galiu atsiliepti viešai. Pavasarį, vasarą gyvenu Čikagoje, mano telefonas (773) 306-3807. Rudenį, žiemą gyvensiu Lietuvoje.

Prisistatau rodele. Rodau savo parodą Dievo protas ir taip pat savišvietos drobes, kurias kuriu.

Man rūpi:

 • suvesti, išbaigti, išsakyti ir taikyti savo išmintį, ką esu išmąstęs
  • Dievas Mąstau, kaip Dievas viską įsivaizduoja, išgyvena? Koks jo požiūris ir kaip jį priimame? Jo pagrindu tinklalapiais aprašau viską.
  • Gvildenu Renku klausimus, kuriuos gvildenu.
  • Pamąstymai? Nusirašau paskiras mintis.
 • judinti, diegti šviesuolių bendrystę, amžinai mokytis, bręsti, gyventi jau čia ir dabar
  • Bendrystė Kaip suprasti amžino gyvenimo bendrystę? Kaip Kristus ją suprato?
  • Šviesuoliai Noriu suvokti, kaip pristatyti ir pagrįsti kitų mąstymą?
  • Išsiaiškinimai Kaip suprasti išsiaiškinimo būdus? Kaip jie suveikia, kaip grindžia bendrystę, kalbas, žinojimo rūmus?
  • Žinojimo rūmai Tiriu, kaip Dievas, Jėzus, aš ir kiti įvairiai išgyvename žinojimo rūmus.
  • Viena Tiriu, kaip mes esame viena? kaip mums širdingai bendrauti? kaip puoselėti amžino gyvenimo bendrystę?
  • Pritraukti norinčius įsijungti, vienas kitą susirasti, telktis, būtent Englewood.
  • Telktis su savamoksliais, kūrėjais, šviesuoliais Lietuvoje, ypač kaime.
 • visais menais kurti žaidimus ir švietimo priemones palaikančias tokią bendrystę.
  • Išgyvenimai Kaupti, rūšiuoti, nagrinėti, vaizduoti, suvaidinti prasmingus išgyvenimus.
  • Drobės Kurti su jaunimu savišvietos priemones, šviesius žaidimus.
   • Drobes aprėpti paroda, vaidyba Juneteenth? šventei.
   • Išmokti su kitais bendrauti kūryba, sumanymais, žaidimais, vaidyba.
  • Matematika? Kaip matematikos pagrindus pristatyti svarbiausiais dėsniais, pavyzdžiais ir žaidimais?
  • Švietimas Ko verta mokytis?
  • Pragyvenimas Koks yra doras darbas? Susirasti iš ko pragyventi:
   • Aukų iš gatvės menų, vaidybos, savišvietos.
   • Rėmėjų savišvietos drobėms, žaidimams, priemonių.
   • Savišvietos ratelio.
   • "Dievo proto" plėtrai tikėjimų susikalbėjimui.
   • Išsiaiškinimų žinynui.
 • lavintis
  • Bendrauti artimiau su Dievu, įsitraukti su juo į bendrą kūrybą.
  • Ugdyti savo valią, nešvaistyti laiko, gyventi tikslingai.
  • Pasiklausyti prasmingų įrašų.
  • Mokytis vaidybos.
  • Mokytis ispanų, kiniečių kalbų.
  • Mokytis matematikos: kategorijų teorijos, diferencialinės skaičiuotės, fizikos, statistikos.
  • Mokytis gitaros, klavišių
  • Mokytis tautinių šokių ir estradinių šokių.
  • Kurti giesmes

Esu sumanęs?

 • Išmąstyti sandaras; Pristatyti skulptūromis
 • Aprašyti? asmenimis; Išleisti elektroninę knygutę; Išleisti lėlių namelį?; Išreikšti giesmėmis; Permąstyti su įvairių pasaulėžiūrų žmonėmis
 • Apžvelgti išgyvenimus; Pristatyti drobe, vaidyba
 • Kurti savišvietos drobes Englewood ir Čikagoje; taip pat lietuviams
 • Išvystyti susijusius pragyvenimo šaltinius

Kviečiu: Kaip gyvename? Ką mąstome? Kaip mums prasmingai bendrauti?

Žr. 201205Pradžiai

201205Pradžiai


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 gegužės 07 d., 15:03