神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Žr. Dievo Veidas, Išgyvenimai, Vykdau?, Pakabinimas

Nuotolis tarp sijų: 17.5 pėdos Sijų aukštis: 22.875 pėdos. Aštunokampio plotis: 24.14 pėdos.

Darbai

 • surašyti visa ką noriu aprėpti Dievo Veidu
 • brėžiniu išdėstyti ką noriu aprėpti ir kaip Dievas susijęs
 • kaip noriu, kad Dievo veidas įtakotų žmones? kokią veiklą palaikytų?
 • gospel giesmes ištirti, išgyvenimus priskirti ir rūšiuoti
 • sukurti anketą "Prasmingų išgyvenimų" vakarams
 • sukurti anketą rinkti išgyvenimus
 • susisiekti su Darryl, Amy, Linda
 • padaryti filmuką lietuvių ir anglų kalbomis
 • Pasiūlyti Chicago Reader svetainei rinkti Išgyvenimus.
 • parašyti Home Depot, paprašyti paramos
 • paprašyti Amy atliekamų medžiagų (boneyard)
 • parašyti laišką Andy (?) pranešti, ką veikiam

Turinys

Žr. Amžinas gyvenimas

Noriu pavaizduoti amžiną gyvenimą, čia ir dabar, tad dangaus karalystę, ir būtent išgyvenimais.

 • Padalinimus - išgyvenimo vienetas
 • Atvaizdus - išgyvenimo rūšis
 • Aplinkybes - savasties rūšis
 • Pagrindimą - sąsajų apribojimas
 • Įvardijimą - savasties apribojimas
 • Pasakojimą - išgyvenimo apribojimas
 • Pertvarkymus
 • Ženklų rūšis ir savybes
 • Dievo įsakymus, teigiamus ir neigiamus

Meninės mintys

Suvokti cilindrą kaip garvežį-kosminį-laivą, tūnojantį angare, apspistą keleivių, jį stumiančių, juo skriejančiu. Įvairių luomų, kaukių, besimainančių.

Suvokti kaip smegenis, garvežio garai kaip pūkai. Neuronai tai žmonės, jų veidai, jų aksonai tai galūnės, rankos, kojos.

Savastys gali reikštis įvairiuose lygmenyse, aukščiuose, plotmėse, nuo žemiškos iki dangiškos.

Prikabinti popierines, drobines juostas, streamers, kurios plevėsuotų, kaip ugnis gale, ar vėjas priešakyje.

Amžiną gyvenimą (iš vidaus) vaizduoti sandarų šeimomis, o jas išversti išorėje, iš jų išgauti kalbas, jomis pristatyti išorę.

Naudoti permatomą drobę, marlę, garvežio priekiui. Dievas žiūri į padalinimus, atvaizdus, aplinkybes, tai gali būti dideli ratai, įvairiai skaidomi. Šviesa gali šviesti pro jas lauk.

Blogo vaiko pusėje gali būti atleidimas, atsipalaidavimas, atsisakymas savęs, išjungimas stabdžių. Gero vaiko pusėje gali būti "įsijungimas", įsikibimas, vairavimas.

Juodąjį Dievą kabinti žemyn, kad visas matytųsi iš žemiau. Tad ropojantį kūdikį nustumti į dešinę, po apačią berniuko, kalbinančio Dievą. Ir mėlynasis berniukas dalyvaus Dievo veide, gal kartu su geltonuoju tavimi? su griaučiais? su raudonuoju aš?

Ar sukursiu ir pakabinsiu statulą iš Manęs ir Tavęs ir Kito, kaip ketinau?

Debesys - smegenys - žvaigždynai - žvejų tinklai - vamzdynai

Žalia, gelsvai žalia, purpurinė, tai akies kūgelių jautriausios spalvos.

Garvežio priekio apskritulį įsivaizduoti kaip akį, taip pat apsuptą dantų, kaip nėgės nasrai.

Kristaus žodžiai: "Gather the fragments so that nothing is wasted"

Ar Dievo (pasąmonės) veidas yra mūsų ūpai?

Veikla

SHoP seminaras: How do you make meaning? (Kaip kuriame prasmė? įprasminama?) and art for expressing "leaps".

Organizuoti seminarus puoselėjant Dievo veidą

 • Šeštadienį, rugpjūčio 25 d., Pullman - pradėti kurti rėmus
 • Penktadienį, rugpjūčio 31 d., 6:00 prieš Seekers susirkinkimą 7:00-9:00
 • Southside Hub of Production?
 • St.Benedict the African
 • Southside Community Art Center, Bronzeville Historical Society
 • pakviesti Intuit vadovą

Muziejai:

 • Art Institute nemokomai, 10:30–5:00, pirmą ir antrą mėnesio trečiadienį,rugsėjo mėn. 5 d., 12 d.
 • Museum of Contemporary Art nemokomai antradieniais.
 • Loyola University Museum of Art nemokomai antradieniais.
 • Meksikiečių meno muzieją, pasikviesti Danguolę.

Mokytis

Menininkai

Siūti

Reikėtų išmokti drobes sudurti, gal siūti. Pasiklausti Textile Discount Outlet.

Skulptūra

Susipažinti su mūsų laikų įžymiaisiais menininkais.

Architektūra, erdvė

 • psichologas William Reisch, organonas

Kaligrafijos

Prasmės

Let go and let God

Scenografija, žr. Pakabinimas

 • Kokie scenografijos tikslai ir sprendimai?

Spalvos

Vaidyba

http://en.wikipedia.org/wiki/Winifred_Ward ir Creative dramatics

"Creative Dramatics: An Art for Children", Geraldine Brain Siks


Bibliotekoj

 • ieškoti knygų apie rūkymo metimą
 • skulptūra
 • kaligrafija
 • siuvimas
 • prasmė
 • scenografija - scenų kūrimu, jų pakabinimu
 • vaidyba

Sudominti Dievo veidu

Palaikyti ryšį

 • senor Pina galerija? trečiadienį, rugsėjo 1mą?
 • Benton House, Ben, 3052 S. Gratten - parašyti aprašą, siūlyti renginį
 • Brilliantly Mad, Artistation, Emerald Palace, kreiptis patarimo
 • Southside Community Art Center
 • Beverly Arts Center - padėkoti už šeštadienį

susisiekti...

Susisiekiau

 • Laura Schaeffer
 • Lou Kauffman

Nesidomi:

 • Universalist Unitarian; Gray center, U of C profesorius, pakviesti į seminarą; Yollocalli

20120818DievoVeidas


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2012 rugpjūčio 18 d., 18:40