Iš Gvildenu svetainės

Mintys: 20120818DievoVeidas

Žr. Dievo Veidas, Išgyvenimai, Vykdau?, Pakabinimas

Nuotolis tarp sijų: 17.5 pėdos Sijų aukštis: 22.875 pėdos. Aštunokampio plotis: 24.14 pėdos.

Darbai

Turinys

Žr. Amžinas gyvenimas

Noriu pavaizduoti amžiną gyvenimą, čia ir dabar, tad dangaus karalystę, ir būtent išgyvenimais.

Meninės mintys

Suvokti cilindrą kaip garvežį-kosminį-laivą, tūnojantį angare, apspistą keleivių, jį stumiančių, juo skriejančiu. Įvairių luomų, kaukių, besimainančių.

Suvokti kaip smegenis, garvežio garai kaip pūkai. Neuronai tai žmonės, jų veidai, jų aksonai tai galūnės, rankos, kojos.

Savastys gali reikštis įvairiuose lygmenyse, aukščiuose, plotmėse, nuo žemiškos iki dangiškos.

Prikabinti popierines, drobines juostas, streamers, kurios plevėsuotų, kaip ugnis gale, ar vėjas priešakyje.

Amžiną gyvenimą (iš vidaus) vaizduoti sandarų šeimomis, o jas išversti išorėje, iš jų išgauti kalbas, jomis pristatyti išorę.

Naudoti permatomą drobę, marlę, garvežio priekiui. Dievas žiūri į padalinimus, atvaizdus, aplinkybes, tai gali būti dideli ratai, įvairiai skaidomi. Šviesa gali šviesti pro jas lauk.

Blogo vaiko pusėje gali būti atleidimas, atsipalaidavimas, atsisakymas savęs, išjungimas stabdžių. Gero vaiko pusėje gali būti "įsijungimas", įsikibimas, vairavimas.

Juodąjį Dievą kabinti žemyn, kad visas matytųsi iš žemiau. Tad ropojantį kūdikį nustumti į dešinę, po apačią berniuko, kalbinančio Dievą. Ir mėlynasis berniukas dalyvaus Dievo veide, gal kartu su geltonuoju tavimi? su griaučiais? su raudonuoju aš?

Ar sukursiu ir pakabinsiu statulą iš Manęs ir Tavęs ir Kito, kaip ketinau?

Debesys - smegenys - žvaigždynai - žvejų tinklai - vamzdynai

Žalia, gelsvai žalia, purpurinė, tai akies kūgelių jautriausios spalvos.

Garvežio priekio apskritulį įsivaizduoti kaip akį, taip pat apsuptą dantų, kaip nėgės nasrai.

Kristaus žodžiai: "Gather the fragments so that nothing is wasted"

Ar Dievo (pasąmonės) veidas yra mūsų ūpai?

Veikla

SHoP seminaras: How do you make meaning? (Kaip kuriame prasmė? įprasminama?) and art for expressing "leaps".

Organizuoti seminarus puoselėjant Dievo veidą

Muziejai:

Mokytis

Menininkai

Siūti

Reikėtų išmokti drobes sudurti, gal siūti. Pasiklausti Textile Discount Outlet.

Skulptūra

Susipažinti su mūsų laikų įžymiaisiais menininkais.

Architektūra, erdvė

Kaligrafijos

Prasmės

Let go and let God

Scenografija, žr. Pakabinimas

Spalvos

Vaidyba

http://en.wikipedia.org/wiki/Winifred_Ward ir Creative dramatics

"Creative Dramatics: An Art for Children", Geraldine Brain Siks


Bibliotekoj


Sudominti Dievo veidu

Palaikyti ryšį

susisiekti...

Susisiekiau

Nesidomi:

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/20120818DievoVeidas
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2012 rugpjūčio 18 d., 18:40