神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Žr. Išgyvenimai, Pasipasakojimai
Esamybė - atsitikimas, išgyvenimas įtakojo mano nusistatymą - bendravimas su esamu Dievu

 • Dievo paklausiau, kodėl jai turiu jausmų? ir man atsiliepė, kad aš ją vesiu. *** Dievui pasisakius, elgiausi ne pagal savo įsitikinimus, o iš savo tyrumo.
 • Supratau, kad galiu nebeturėti jausmų broliui, neprisirišti.
 • Pamačiau, kad tėvai man padeda tik pinigais, kad žmonių pagalbą tenka priimti tik tokią, kokią duoda.
 • Geros valios pratimai supratau, kad mąstau klaidingai
 • Rachel Baca mane spardė ir prašiau Dievo nebeturėti reikalų su mergaitėm, tada persigalvojau.
 • Supratau, kad neišgelbėsiu David'o namų.
 • Mokytojai pasakiau, kad turiu "girl problems".
 • Vaikystėje supratau, kad Rima nenori, kad domėčiausi jos gyvenimu. Vėliau supratau, kad Rima nenori bendrauti artimai.
 • Su David Ellison-Bey ir kitais supratau, kad draugystė nebūtinai bus simetriška.
 • Atsisakiau p.Valentinai padėti laiškus dėti į vokus. Paskui pagalvojau, kad reikėjo jai padėti.
 • Supratau, dirbdamas John, kad darbas draugui gali išplėsti draugystę, nebūtinai pakenkti
 • Sovietų okupuotoj Lietuvoj penkiolikos metų pastebėjau, jog vieni sergi už Lietuvos laisvę, o kiti visiškai nemąsto ir nežino tokių dalykų
 • Mačiau, kaip disidentai neįžvelgia skirtumo tarp savęs ir saugumiečių, kad blogis įžvelgiamas kai esi iš kitos terpės
 • Supratau, rengiant geros valios pratimo būrelį, kad visų labui pats turiu imtis vadovauti.
 • Nesėkmingai siekiau Julijos, nesėkmingai bandžiau slopinti savo jaumus.
 • Patyriau, kaip šv.Dvasia plazda kiniečių krikščionių šventojo Rašto aptarime.
 • Susivedė
 • Sprendimo laisvė: Susitapatinau su man siūloma laisve, su galimybe puoselėti savo turtą, veiklą, tuo pačiu save, kaip pageidaujamą prekę.
 • Laisvė apčiuopti: Suvokiau, jog įvairiausios aplinkybės, man nepažįstamos, yra visgi savos, atitinka ar net įkūnija man žinomus, artimus, prasmingus reiškinius.
 • Laisvė nuo įsitikinimų: Suabejojau savo įsitikinimais, požiūriais, juos atpažinau, kaip tokius, kai pamačiau jog kertasi su gyvenimu, arba su mano ir kito žmogaus nemažiau pagrįstu požiūriu, jei tik jis nuoširdus, su mano atjauta jiems, mūsų bendrumu. O patikslinus ar netgi patvirtinus savo požiūrį, prisiimu dar labiau.
 • Laisvė atsiriboti, nesižaloti, nesidraskyti.: Supratau jausmų beprasmybę, suvokiau savo aplinkybes, galėjimą atsisakyti savo jausmų, prisirišimo, bendrumo, įsijautimo, atsiriboti nuo praeities, naujai išgirsti save ir gyventi savimi.

Galimybė - skatino apsisprendimą, drąsą - bendravimas su galimu Dievu

 • Supratau vaikystėje, Dievą kaip galimybę galiu arba priimti arba atmesti, ir kas man paliks daugiau galimybių?
 • Pagalvodavau, galėjau gi gimti Kambodijoje arba Afrikoje arba kitame laikmetyje, pavyzdžiui, be akinių, tad priklausau nuo Dievo malonės.
 • Sugalvojau Lietuvoje steigti įmonę, pragyventi iš paslaugų, savanoriškai perkamų ir parduodamų.
 • Vaikystėje apsisprendžiau visaip stengtis ne tik kalbėti, bet mąstyti lietuviškai.
 • Dievo prašiau, kaip atpildą už užmojį, man suteikti žmoną, šauniausią, geriausią, gražiausią merginą
 • Supratau, kad galiu padėti kenijiečiams, ir padėjau.
 • Chore giedodamas, prisimenu, apsisprendžiau imtis žingsnių ką nors pasiekti su savo mąstymu
 • Nusprendžiau filosofiją pradėti taikyti. Ir grįžti į Lietuvą.
 • Vaikystėje nusprendžiau nekonkuruotis su broliu menuose, jam užleisti.
 • Vaikystėje supratau, kad mano protas be galo miklus, imlus.
 • Kai mane gauja užpuolė, atsiliepiau, "myliu tave", buvau bebaimis, atsiliepiau vikriai, teisingai, sveikų įgūdžių.
 • suvokiau, jog trumparegystė man padeda susikaupti maldai
 • Kinijoje apsisprendžiau gyventi Lietuvoje, kur būtų lengviau įsimylėti lietuvaitę ir puoselėti lietuvių kalbą
 • Norėjau mokytis Čikagoje, gyventi savarankiškai, mąstyti pačiam ir nesiramstyti tėvais, jų išmintimi.
 • Stovykloje priėmiau savarankiškumo svarbą.
 • Kūriau dainas išreikšti tai, kas kirtosi su įprasta kultūra.
 • Palaikiau Rimą ir jo šeimą, kad neiširtų. *** Įsitikinimas -> Pasisakymas
 • Palaikiau Iloną. *** Suvokimas -> Palaikymas
 • Buvau neabejingas Samwel ir kitiems. *** Suvokimas -> Palaikymas
 • Senelių, giminių likimai, karai, vertė mąstyti, ką pasiekti man esant laisvėje? *** Suvokimas -> Atsidavimas
 • Supratau gerbti žydų kančią, juos ginti, mylėti.
 • Joe išsipasakojo, kad jisai homoseksualas.
 • N. išsipasakojo, kad geria.
 • mokiausi iš Mamos, kaip gerbti tikrovę, kitų galimybes
 • Sugalvojau pragyventi iš eilinio darbo dirbant pusę etato.
 • Po sapno sugalvojau pragyventi iš "Public Domain". (Creative Domain)
 • Vengiau neskaisčių, nedorų įrašų, vaizdų, žodžių, pažinčių.
 • Rinkdavausi knygas skaityti vietoj, kad televiziją žiūrėti. Ir būtent lietuviškas knygas.
 • Šachmatais tikėjausi lavinti protą.
 • Pėsčias perėjau juodųjų kvartalą. *** Suvokimas -> Įsitraukimas
 • Audrey pakvietė giedoti chore
 • Hughes išmokiau save programavimo
 • Loretai pasiūliau kurti roko dainas lietuviškai ir jos paskatintas sutikau dainuoti roko dainas.
 • Ėjau į Atžalyną nes Algis Razminas mane kvietė.
 • Susigalvojau susipažinti su juodųjų parapija.
 • Keliavau į Kiniją, rengiau geros valios pratimus
 • Seattle sugalvojau būti su blogais vaikais, kad žinočiau, koks jų gyvenimas. *** Nepritarimas - Įsitraukimas
 • Universitete apsisprendžiau puoselėti draugystes, supratau, jog kiti nebendraus artimai su nepažįstamais.
 • Seattle sugalvojau būti su blogais vaikais, kad žinočiau, koks jų gyvenimas. *** Nepritarimas -> Bendrumas
 • Laisvė susigaudyti, ištirti, išmokti, pajusti, susipažinti: Supratau, yra ištisas pasaulis, kuriuo galiu domėtis, kurį kažkas supranta, iš kurio galiu tikėdamas priimti ir savaip, laisvai įsisavinti, išmokti, ir kaip kūrėjas, mąstytojas išgyventi ir tvarkyti, juo rūpintis.
 • Laisvė tvarkyti protą: Atsisakiau man brukamos aplinkos, savo valia puoselėjau savo aplinką, savo protą, užtat įtakojau save, savo įpročius.
 • Rinkausi savo aplinką, veiklą, kad ji mane gražiai veiktų
 • Atjaučiau, buvau jautrus: Neabejingumo, vienumo, bendrumo laisvė: Suvokiau neteisybę, skausmą, ar tiesiog atskirtumą, kurį mačiau, bet nuo kurio buvau atskirtas, ir savo valia atsiliepiau, įsitraukiau, priėmiau mūsų bendrumą, savo akimis, savo dvasia, savo dėsniais bandžiau išgyventi, pirmiausiai, kad pažinčiau ir, kur galima, padėčiau.
 • Laisvė nuo globos - laisvė pasirūpinti savimi: Nebesiejau savęs su globėjais, jų globa, su savo paklusnumu, su savo likimu, o su savo teisybe, savo sprendimais, savo sugebėjimais, savo tikslais
 • Užmojo, svajonės, troškimo, įgyvendinimo, ryžto laisvė: Atpažinau gyvenimo kryžkelę, galimybę spręsti, savo troškimu iš vidaus apsisprendžiau ko noriu, ką renkuos sau

Siekiamybė - patenkinantis pavyzdys, pamokymas įkvėpė mane daugiau reikalauti iš savęs

 • Kinijoje, po pokalbio su Tong Zhu, apsisprendžiau pragyventi iš prasmingo darbo.
 • Lacie Diaz mane pamokė, kad man nedera keiktis.
 • Kristaus pavyzdį iš Evangelijos priėmiau, kaip gerbtiną ir sektiną
 • Kangning Liou pavyzdys ir geros valios pratimų ratelio įsipareigojimai mane paragino bandyti išgirsti iš Dievo.
 • Apsisprendžiau, graikų pavyzdžiu, ugdytis visapusiškai, lavinti ir kūną, tad dalyvauti sporto komandoje.
 • Sumelavau Tėtei apie namų darbus šeštadieninėje, taip pat kasdieninėje
 • Priėmiau skautų dvasią, pamokymus, nusivyliau, jog jų nesilaikoma.
 • Regina įkvėpė gyventi skaisčiai.
 • Šokių pamokoje išmokau rankas laikyti aukštai.
 • Iš žurnalo išmokau nešioti rožinius, geltonus kaklaraiščius, kaip galingesnius, bebaimius.
 • Vaikystėje žiūrėdamas pirmąją Sesame Street laidą supratau, kad reikia stengtis atitaisyti skriaudą prieš juoduosius ir kitus silpnus žmones.
 • Norėjau neatsilikti nuo kitų, lankyti šokius, bet norėjau būti tyras meilėje.
 • Mačiau, kad David Mikesell skatina mokytis calculus vasarą, koledže, tai ir man parūpėjo.
 • Pastebėjau: Gimnazijoje supratau, jog istorijoje mano amžiaus žmonės jau kažką pasiekdavo. Laikas jau pradėti savo mąstyti.
 • Skaitydavau knygas ir svajodavau, ką galiu gyvenime pasiekti, kuo būti.
 • Gimnazijoje mano bendraamžiai buvo gašlūs, tai ir man susirūpėjo grožėtis merginomis, puoselėti dėmesį, manau pirm laiko
 • Lietuvoj pastebėjau, kai kuris jaunimas daug vėliau pradeda domėtis lytiniais klausimais, kaip Kalifornijoj, ir man taip atrodė geriau
 • Johnny Gonzalez manęs paklausė, "When are you going to start to fight your own battles?"
 • mokiausi iš Tėtės, kaip rodyti gerą valią; kaip mąstyti filosofiškai
 • Mama mokė palaikyti žmonišką tikėjimą, nereikalauti didvyriškų šuolių, suvokti žmonišką būklę
 • Mama įkalbino baigti doktorantūrą, būti žmogumi, kurs baigia ką pradeda.
 • Mušiau broliuką, išmokau jį ignoruoti
 • Edward Damal paskatindavo prisižiūrėti, rūpintis savo sveikata.
 • Mokytojas paklausė, Kaip žinau, ar nesu robotas?
 • Bob paklausė, Kaip mes žinom ar aš neapsuksiu mums galvų?
 • Norėjau gyventi pas Senelę, nes iš visų žmonių gerbiau ją, galvojau ji mane veiks teigiamai.
 • Mačiau, kaip disidentai nesmerkia kagebistų, nesuvokia blogio savo kultūroje.
 • Jei tikiu Kristų turiu priimti jo pamokymą nusikirsti ranką, ir tuomet jį supratau, ir jo mąstymo dieviškumą
 • mokiausi džiazo muzikos iš John, roko muzikos iš Rolling Stones knygos
 • Joe Sochor (ir Aleksas Baipsys ir kiti) mane sudomino roko muzika
 • Joe Sochor sudomino kinu
 • Joe Sochor sudomino maistu
 • John Harland sudomino iškylavimu
 • John Harland supažindino su džiazo muzika
 • Mama supažindino su moksline fantazija
 • Tėtė išmokino šachmatais žaisti
 • Tėtė pamokydavo matematikos, skaičiavimo
 • Franz Nahrada įkvėptas ieškojau, kur gyventi Lietuvos kaime. *** Rėmiausi į jo išmąstymus, kad išspręsčiau kaip gyventi savas, tyras, įprasminti savo paveldą.
 • Pas Sodeikas mokiausi šokti.
 • Laisvė paklusti, pasiduoti įtakai: Supratau, kad man artimas, mylimas, pavyzdingas žmogus gali mane veikti, įtakoti. Ją brangina tai, kas manyje gražu, ir manyje tą grožį iššauks, išpuoselės, man besiglaudžiant.
 • Laisvė aprėpti: Priėmiau siekiamybę, susitapatinau su ja, savo valia ugdžiau save įvairiapusiškai, kaip būdo, dorybių, gebėjimų galimybę.
 • Įkvėpimo, pavyzdžio laisvė: Iš pavyzdžio supratau, ką kiti yra nuveikę, pasiekę, kaip elgiasi, užtat kaip ir pats galiu užsimoti, įgyvendinti, kuo galiu tapti.
 • Tyrumo, nuoširdumo, širdingumo laisvė, būti savimi, gyventi iš vidaus, pasisakyti: Supratau, jog mano aplinkybės, bendrystė, pastangos taikstytis yra svetimos mano dvasiai. Esu tyras, išskirtinas ir mano elgesys ir vertinimai privalo iš to išplaukti.
 • Laisvė nesivaržyti, nesusikaustyti: Supratau, kad galiu nesilaikyti sau ar kitiems įprasto elgesio, net ir nesusigaudymas savyje, galiu elgtis, reikštis savitai, išskirtinai, raiškiai.
 • Dalyvavimo laisvė: Norėjau neatsiriboti nuo aplinkos, nuo jos iššūkių, bet ją išgyventi savaip, ištikimas sau, savo vertybėms ir dovanoms, kad jos būtų sėkmingos, vaisingos, vertintinos.

Nesamybė - neatsitikimas, sėkmės troškimas skatino atsidavimą - bendravimas su nesamu Dievu

 • Dieve, suteik man laisvę mąstyti ir visada tave tikėsiu. *** Dievo prašiau, kad mano įsitikinimai būtų svarbesni, kaip mano mintys
 • Johnny Gonzalez, Dean Andrews mane apgynė nuo mušeikų. Kai grėsdavo su manimibgcolor=#cccccc kūniškai susidoroti, būdavau labai geras, tyras, kad Dievas mane kaip nors apsaugotų.
 • Išsikapsčiau iš liūdesio kai Regina išskrido ir ištekėjo.
 • Dievo prašiau leisti man nors laikinai nusigręžti nuo filosofijos, atsiduoti "Minčių sodui", tą verslo logiką pritaikysiu ir jo užmojams.
 • Vaikystėje rašiau ilgus rašinius išbandydamas savo jėgas.
 • Norėjau sau parodyti, kad galiu sėkmingai dalyvauti politikoje, tad vidurinėje mokykloje siekiau prezidentūros.
 • Stodamas į universitetą supratau, kad visko neperskaitysiu, neaprėpsiu, tad siekiant viską žinoti, reikia atsiremti į Dievą, ieškoti ten kur įmanoma rasti, bet kur žmonės neieško.
 • Mama sukritikavo mano pasaką apie Bumbą, Zizę ir Rarą, kaip per ištęstą ir tada nustojau rašyti.
 • Nusprendžiau nepuoselėti įvairių meno šakų, susitelkti į esminius mokslus, ir menus puoselėti tik tada kai turėsiu ką pasakyti.
 • Nusprendžiau nebežaisti šachmatais kadangi nepakako laiko tobulėti ir nenorėjau likti tame pačiame lygyje.
 • Vaikystėje stengiausi ko geriau viską atlikti, išryškinti, jog esu kitame lygyje, galiu pats mokytis ir stengiausi duota laisve naudotis prasmingai, kad galėčiau jos turėti ko daugiau.
 • Pasakydavau, kad laikau draugu - arba nebelaikau.
 • Likau Atžalyne kol manęs neiškrapštė.
 • neįsisavinau liaudies dainų ar šokių; tautinių šokių
 • Kūdikystėje, tiek mylėjau mamą, kad mane perkėlė į kitą kambarį miegoti.
 • Dievui priekaištavau, kad jeigu įsimylėsiu, tai tik labiau kaip mylėjau Reginą. *** Dievui priekaištavau, jog elgsiuosi ne pagal pasaulio galimybes, o iš savo tyrumo.
 • Rūpėjo išauklėti šachmatų komandą, nesitenkinti savo laimėjimais. Norėjau sieti savo likimą su kitų. Noręjau bendrų jausmų, bendros dvasios, bendro rūpes Įsitraukimas
 • Audrey pakvietė giedoti chore
 • Hughes išmokiau save programavimo
 • Loretai pasiūliau kurti roko dainas lietuviškai ir jos paskatintas sutikau dainuoti roko dainas.
 • Ėjau į Atžalyną nes Algis Razminas mane kvietė.
 • Susigalvojau susipažinti su juodųjų parapija.
 • Keliavau į Kiniją, rengiau geros valios pratimus
 • Seattle sugalvojau būti su blogais vaikais, kad žinočiau, koks jų gyvenimas. *** Nepritarimas - Įsitraukimas
 • Universitete apsisprendžiau puoselėti draugystes, supratau, jog kiti nebendraus artimai su nepažįstamais.
 • Seattle sugalvojau būti su blogais vaikais, kad žinočiau, koks jų gyvenimas. *** Nepritarimas -čio.
 • Laisvė prisirišti, susitapatinti ar ne: Suvokiau, vertinau savo aplinką, paveldą ir troškau prie jos prisirišti, su ja susitapatinti, ją palaikyti ir į ją įaugti, priimti jos vertybes, jas įkūnyti.
 • Aiškumo laisvė: Atsisakiau neaiškumo, dviprasmiškumo santykiuose. Patvirtindavau draugystės prasmę, puoselėdavau savo jausmus, atsiduodavau žmogui.
 • Laisvės laisvė: Jų vertinimus praėjau taip išskirtinai, kad būčiau nepriklausoma būtybė, protas, savatikslis ir savavalis, savais rūpesčiais.
 • Pasitikrinimo laisvė: Suvokiau galimybę išbandyti savo jėgas, parodyti sau, ką galiu, savo sumanymą ir įsivaizdavimą įkūnyti tikrovėje, kartu ir išpuoselėdamas save, kaip kūrėją.
 • Laisvė tikėtis pagalbos. Atsidavimo laisvė: Supratau, negalėdamas susitvarkyti su aplinkybėmis ar negandais, jog galiu atsiduoti kažkam daugiau, kas manimi gali labiau rūpintis, kaip pats įstengiu, ir kad galiu su ta jėga bendrauti, įsijungti, ją iškviesti, įtraukti būtent savo gerumu, tyrumu, nuoširdumu, atsidavimu.

Negalimybė - nepripažinimas skatino susitelkimą

 • Nusprendžiau per daug dėmesio nekreipti į pažymius. kitų vertinimai -> savo tikslus
 • Mane pasikvietė slaugė dėl to, kad mokausi per daug. kitų vertinimai -> savo tikslu
 • Apsisprendžiau negerti, pirmiausiai tausoti smegenis, o taip pat, baliuje, nesiramstyti alkoholiu, išmokti bendrauti, paskui po Reginos, tik neprasidėti. *** mano ketinimai, dovanos: kitų įpročiai -> puoselėti savo gebėjimus bendrauti
 • Seneliai susirūpino, kad aš ne pilno proto, dėl to, kad lietuvių spaudoje palaikiau juoduosius.
 • Universitete tvirtino, kad nieko negali žinoti, tad man rūpėjo atrasti ką nors tokio, įsitikinti, jog tai įmanoma. kitų įsitikinimai -> savo tikslus
 • Pamačiau, kad tėvai nepalaiko mano filosofijos.
 • Pamačiau, kad manęs nepalaiko turtingieji ir kitais nusivyliau - Franz, Samwel...
 • Jaunystėje, stovyklose bandžiau draugauti su populiariais jaunuoliais, nesigavo.
 • Laurai nepadarė įspūdžio mano vaikystės darbai, tad juos išmečiau ir jų nebemąsčiau.
 • Mama papasakojo, koks mano intelekto koeficientas
 • Laisvė nuo praeities, kančios: Savo menkystę supratau, savo nuo to nepriklausomą ateitį įsivaizdavau.
 • Laisvė nuo pasaulio vertinimo, vertybių, reikalavimų: Atsisakiau kitų vertinimų, kaip turėčiau elgtis, tad ir jų bendro pritarimo, ir susitapatinau su savo nepriklausomais tikslais, savo dovanomis, savo atsidavimu jas puoselėjant ir taikant.

Nesiekiamybė - nepasitenkinimas, beprasmybė skatino valią, supratimą

 • Suvokiau, nekentėti be reikalo, tad ruoštis bankrotui.
 • Susirūpinau, kai mano svoris siekė 225 svarus.
 • Susirūpinau, kai mano svoris siekė 194 svarus, pradėjau skaičiuoti kalorijas.
 • Kartais kai kurie vyrai man pasirodydavo gražūs, bet aš kratydavausi tokių minčių, atmesdavau, nesigilindavau. Praeidavo.
 • supratau, kad esu trumparegis ir man reikia akinių
 • Universitete pajutau, kad mano protas prisipildė, ir daugiau nesutalpinsiu, ko nors neištrynus.
 • Įpratau glamonėti save. Mintyse su tuo kovodavausi, bet sau pasiduodavau. Ėjau išpažinties. Draugui pasipasakojui. Tėvams parašiau laišką.
 • Nenorėjau būti priklausomas nuo to kas praėjo, tad nepuoselėjau jausmų, nostalgijos praeičiai.
 • Jimmy Little sudraudė nesigirti, neužgauti atsilikusios mergaitės
 • Nusileidau savo geismams, bet tai buvo tuščia.
 • Kai buvau roko žvaigždė, per daug vertinau save.
 • Šachmatuose pritrūkdavo ryžto laimėti prieš geresnius žaidėjus.
 • prašiau, kad vandensvydžio treneris mane išimtų iš žaidimo, nes buvau per daug pavargęs
 • Laisvė teisingai save vertinti ar pasitaisyti: Savo silpnumą, silpnybę pripažinau, savo laisvę atpažinau, savo valia tikslinau savo požiūrį.
 • Doros laisvė, reikalauti iš savęs: Savo sąstingį supratau, suvokiau savo iššūkį savo elgesiui. Pasisakymas puoselėti savo gebėjimus bendrauti
 • Seneliai susirūpino, kad aš ne pilno proto, dėl to, kad lietuvių spaudoje palaikiau juoduosius.
 • Universitete tvirtino, kad nieko negali žinoti, tad man rūpėjo atrasti ką nors tokio, įsitikinti, jog tai įmanoma. kitų įsitikinimai - savo tikslu
 • Apsisprendžiau negerti, pirmiausiai tausoti smegenis, o taip pat, baliuje, nesiramstyti alkoholiu, išmokti bendrauti, paskui po Reginos, tik neprasidėti. *** mano ketinimai, dovanos: kitų įpročiai -

2012IšgyvenimųPavyzdžiai


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 rugsėjo 12 d., 16:26