神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Žr. Nuotaikų aplinkybės Eilėraščių nuotaikos

Paskaita

Nuotaikų geometrijos

Papasakosiu, kaip mokslu galime kūrybingai gvildenti net ir pačius giliausius klausimus. Aprėpsiu jausmus, poeziją, matematiką ir dorovę.

Paklausiu dalyvių:

 • Kokia jų kertinė vertybė, visas kitas aprėpianti?
 • Kuriam klausimui norėtų rasti atsakymą?

Papasakosiu, kaip šiuo metu tiriu savo klausimus apie elgesį ir dorovę. Kaip mes, žmonės, elgiamės? Ir kaip turėtumėme elgtis?

Kaip tirti dorovę, kokie klausimai susiję...

 • nuotaikos
 • kaip kas ima rūpėti
 • svaigalai - asmuo ir draugai
 • elgesio teorija
 • smegenų mokslas
 • šventasis Raštas - dešimt Dievo įsakymų - taip pat įsivaizduoti Dievo požiūrį
 • geometrija

Esminė išvada: nežinojimo kelias, nuklydimai ir sugrįžimai

Susiesiu su nuotaikomis. Juk mūsų nuotaikos padeda mums susigaudyti, ar mūsų nuostatos teisingos, o gal ne? Taigi, mane domina, kaip išsakyti, atkurti, rūšiuoti įvairiausias mūsų nuotaikas. Panašiai, įvardinti, kaip kad spalvas, spalvų teorija.

Pabandykime sukurti eilėraštį... Pamokysiu, kaip sukurti savo eilėraštį. Tai paprašysiu visų prisiminti kokią nors ypatingą nuotaiką. Paprašysiu vieno kito studento pasidalinti savo nuotaikas, jas apibūdinti. Kartu sukursim įsimintiną eilėraštį.

Įsiklausydami į savo nuotaikas, jas naršydami ir šukuodami, tampame jautresniais, bręstame. O svaigalais, rūkalais kratomės nuotaikų ir liekame nebrandylomis.

Riba tarp savęs ir pasaulio...

Pradėkime nuo sandų, nuo jaudulių. Doroviniai atspalviai. Teigiami jausmai: žavesys, artimumas, meilė.

Kokiais duomenimis tirti nuotaikas? Tyriau Kinijos Tang dinastijos poetų eilėraščius. Juk kiekvieno eilėraščio tikslas yra sutverti tam tikrą nuotaiką.

Panagrinėkime vieną nuotaiką. Ta proga pamokysiu kinų kalba skaityti eilėraštį.

Nuotaikos, pasirodo, priklauso nuo mūsų lūkesčių ir ypač nuo ribos, kurią brėžiame tarp savęs ir pasaulio.

Tą ribą įsivaizduojame keturiomis skirtingomis geometrijomis, ir ją keičiame šešiais tų geometrijų patikslinimais.

Kursime savo eilėraščius, taip pat palyginsiu su kiniečių eilėraščiais.

Palyginsiu ir su dešimt Dievo įsakymų.

Eilėraščių sąvokos

maze of mountains - cover sun snow topped mountain: over floating, drifting clouds, white storks empty mountain with: path, shiny green moss, house with thatch door, pilgrim with hat, temple, tombs valley with town woods, grasses, rock a voice sunlight temple among bamboos: evening bell lute: seven strings mountain pines: cold wind, pine cone, pine tree moon, moonlight branches with red berries armful of berries old country - home orchard plum tree with blossoms silken window little boat little boat in snowy river: old man, bamboo cloak, fishing, moor plains trees along horizon river: moon's reflection birds singing blossoms broken bed ground near bed pearly blinds raised brow, tears on cheek Three Kingdoms - Kingdom of Wu Eight-sided fortress oceans changing river Heron tower: flights of stairs window of snow, harp kitchen: bridal soup room: girdle, spider, grind imperial palace: peonies, ladies-in-waiting bottle of wine, stove, cup, snow path to village, crossing river orioles in the trees Liaoxi camp Big Dipper: sword barbarians Chanyu horses, cattle river boundary fishing pool jade-white staircase: dew silk soles closed casement crystal pane? golden arrow: hawk's feathers, white plumed arrow embroidered silk flag with a tail like a swallow a thousand tents. wildgeese horses bows, swords barbarian tent golden armour drums hills and plains tide

Paroda

Sukūriau permatomą pasaulį atitinkantį Tang dinastijos kinų poetų eilių poveikį mūsų nuotaikoms. Išrašau, kas įeis į šį pasaulį.Ieškoti Dievo - nulybės atvaizdų.

Patikslinimai išsako požiūrių permainas.

Riba susijusi su požiūriais - su skirtumu tarp įsijautimu ir atsitokėjimu.

Atspindimas - tai ženklus pasikeitimas, ribos patvirtinimas. Perkėlimas - tai tolydus pasikeitimas, ribos ištirpimas.

Asmens požiūris - tiesė, asmenų santykis - kampas, apimtas pasaulis - plotas.

Atspindimas - tai asmens ryšys su asmenimi. Pakreipimas - tai asmens ryšys su santykiu. Pasukimas - tai santykio ryšys su santykiu. Pritraukimas - tai mano ryšys su pasauliu, su aplinka. Priplojimas - tai santykio ryšys su pasauliu. Perkėlimas - tai pasauliečio ryšys su pasauliu.

 • Viena riba: atspindimas
 • Dvi ribos: pakreipimas, pasukimas
 • Trys ribos: pritraukimas-atitraukimas (įsijautimas-atsitokėjimas), priplojimas, perkėlimas

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=233 Li Bai

 Naktį mintys - Li Bai
 Lova priešais šviesus mėnuo švyti
 Rodos lyg tai grindis kloja šerkšnas
 Pakeliu galvą stebiu šviesus mėnuo
 Nuleidžiu galvą mąstau gimtus namus

Išvada: atspindimas permeta per ribą.

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=234 Li Bai A Bitter Love

How beautiful she looks, opening the pearly casement, And how quiet she leans, and how troubled her brow is! You may see the tears now, bright on her cheek, But not the man she so bitterly loves.

 Nuoskauda - Li Bai
 Gražuolė susuka raudonas užuolaidas
 Giliai kenčia rauko šilkverpio antakius
 Nors matyt ašaros teka vilgo
 Nežinia širdis neapkenčia kurio tokio?

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=241 Li Duan On Hearing Her Play the Harp

Her hands of white jade by a window of snow Are glimmering on a golden-fretted harp – And to draw the quick eye of Chou Yu, She touches a wrong note now and then.

 Klausytis kanklių (guzheng) - Li Duan
 Skamba kanklės paauksuotais tilteliais
 Baltos rankos nefrito kambaryj priešais mus
 Trokštanti užkerėto Mei Zhou Lang dėmesio
 Kartkartėmis suklysta braukdama stygą

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=236 Wang Zhihuan At Heron Lodge

Mountains cover the white sun, And oceans drain the golden river; But you widen your view three hundred miles By going up one flight of stairs.

 Lipant į gandro bokštą - Wang Zhihuan
 Šviesa dienos užu kalno leidžias
 Gelsva upė į jūrą įteka
 Kas trokšta priblokšti tukstančiu mylių akį
 Dar pakilkit vieną aukštą bokšto
 • Riba: tolima - riba siekia įmanomas ribas - jos labai tolimos
 • Lūkesčiai: trokštame matyt dar toliau
 • Baimė - neįmanoma nes viskas viduje - tačiau galim išeiti už savęs - jeigu tai įsivaizduosime tada gali būti kažkas daugiau - tuo pačiu naujai atsiveria baimės galimybė - kurios tačiau trokštame - baimės galimybė, tai ženklas jog galime išeiti už savęs - baimė tai reiškia jog šito neleisim sau įsivaizduoti - tačiau galim kaip tik įsivaizduoti - ir atsiveria galimybė ribas įveikti ir naujai išplėsti - ir susijusi įtampa to belaukiant

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=260 Li Yi A Song of the Southern River

Since I married the merchant of Qutang He has failed each day to keep his word.... Had I thought how regular the tide is, I might rather have chosen a river-boy.

 Jiangnan (Ilgosios upės pietinio krašto) daina - Li Yi
 Ištekėjau už Qutang'o pirklio
 Rytas po ryto nesilaiko sugulimo
 Būčiau pagalvojusi potvynis dėsningas
 Tekėjusi už, dūkusi su potvynio sūnum 

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=250 Li Pin Crossing the Han River

Away from home, I was longing for news Winter after winter, spring after spring. Now, nearing my village, meeting people, I dare not ask a single question.

 Persikeliant per Han upę - Li Pin

 Kalnai už jų žinių laiškų jokių
 Slenka žiema po jos pavasaris
 Grįžtant namo jau vis labiau bijau
 Nebe drįstu kalbint iš kur žmogus 
 • Riba: kalnai
 • Laukia: žinių.
 • Traukia namai - artuma - laikinai, sąlygiškai tolimi.
 • Riba dingsta.
 • Įtampa auga.
 • Baimė, nes vengia sulaukti blogų naujienų, tad laukimo pabaigimo.
 • Vis labiau vengia, tad vis labiau bijo.

Išvada: perkėlimas perveda per ribą.


http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=224 Wang Wei Deer-park Hermitage

There seems to be no one on the empty mountain.... And yet I think I hear a voice, Where sunlight, entering a grove, Shines back to me from the green moss.

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=225 Wang Wei In a Retreat Among Bamboos

Leaning alone in the close bamboos, I am playing my lute and humming a song Too softly for anyone to hear – Except my comrade, the bright moon.

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=226 Wang Wei A Parting

Friend, I have watched you down the mountain Till now in the dark I close my thatch door.... Grasses return again green in the spring, But O my Prince of Friends, do you?

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=227 Wang Wei One-hearted

When those red berries come in springtime, Flushing on your southland branches, Take home an armful, for my sake, As a symbol of our love.

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=228 Wang Wei Lines

You who have come from my old country, Tell me what has happened there ! – Was the plum, when you passed my silken window, Opening its first cold blossom?

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=229 Pei Di A Farewell to Cui

Though you think to return to this maze of mountains, Oh, let them brim your heart with wonder!.... Remember the fisherman from Wuling Who had only a day in the Peach-Blossom Country.

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=230 Zu Yong On Seeing the Snow-peak of Zhongnan

See how Zhongnan Mountain soars With its white top over floating clouds – And a warm sky opening at the snow-line While the town in the valley grows colder and colder.

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=231 Meng Haoran A Night-mooring on the Jiande River

While my little boat moves on its mooring of mist, And daylight wanes, old memories begin.... How wide the world was, how close the trees to heaven, And how clear in the water the nearness of the moon!

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=232 Meng Haoran A Spring Morning

I awake light-hearted this morning of spring, Everywhere round me the singing of birds – But now I remember the night, the storm, And I wonder how many blossoms were broken.

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=233 Li Bai In the Quiet Night

So bright a gleam on the foot of my bed – Could there have been a frost already? Lifting myself to look, I found that it was moonlight. Sinking back again, I thought suddenly of home.

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=234 Li Bai A Bitter Love

How beautiful she looks, opening the pearly casement, And how quiet she leans, and how troubled her brow is! You may see the tears now, bright on her cheek, But not the man she so bitterly loves.

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=235 Du Fu The Eight-sided Fortress

The Three Kingdoms, divided, have been bound by his greatness. The Eight-Sided Fortress is founded on his fame; Beside the changing river, it stands stony as his grief That he never conquered the Kingdom of Wu.

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=236 Wang Zhihuan At Heron Lodge

Mountains cover the white sun, And oceans drain the golden river; But you widen your view three hundred miles By going up one flight of stairs.

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=237 Liu Changqing On Parting with the Buddhist Pilgrim Ling Che

From the temple, deep in its tender bamboos, Comes the low sound of an evening bell, While the hat of a pilgrim carries the sunset Farther and farther down the green mountain.

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=238 Liu Changqing On Hearing a Lute-player

Your seven strings are like the voice Of a cold wind in the pines, Singing old beloved songs Which no one cares for any more.

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=239 Liu Changqing Farewell to a Buddhist Monk

Can drifting clouds and white storks Be tenants in this world of ours? – Or you still live on Wuzhou Mountain, Now that people are coming here?

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=240 Wei Yingwu An Autumn Night Message to Qiu

As I walk in the cool of the autumn night, Thinking of you, singing my poem, I hear a mountain pine-cone fall.... You also seem to be awake.

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=241 Li Duan On Hearing Her Play the Harp

Her hands of white jade by a window of snow Are glimmering on a golden-fretted harp – And to draw the quick eye of Chou Yu, She touches a wrong note now and then.

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=242 Wang Jian A Bride

On the third day, taking my place to cook, Washing my hands to make the bridal soup, I decide that not my mother-in-law But my husband's young sister shall have the fiat taste.

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=243 Quan Deyu The Jade Dressing-table

Last night my girdle came undone, And this morning a luck-beetle flew over my bed. So here are my paints and here are my powders – And a welcome for my yoke again.

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=244 Liu Zongyuan River-snow

A hundred mountains and no bird, A thousand paths without a footprint; A little boat, a bamboo cloak, An old man fishing in the cold river-snow.

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=245 Yuan Zhen The Summer Palace

In the faded old imperial palace, Peonies are red, but no one comes to see them.... The ladies-in-waiting have grown white-haired Debating the pomps of Emperor Xuanzong.

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=246 Bai Juyi A Suggestion to my Friend Liu

There's a gleam of green in an old bottle, There's a stir of red in the quiet stove, There's a feeling of snow in the dusk outside – What about a cup of wine inside?

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=247 Zhang Hu She Sings an Old Song

A lady of the palace these twenty years, She has lived here a thousand miles from her home- Yet ask her for this song and, with the first few words of it, See how she tries to hold back her tears.

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=248 Li Shangyin The Leyou Tombs

With twilight shadows in my heart I have driven up among the Leyou Tombs To see the sun, for all his glory, Buried by the coming night.

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=249 Jia Dao A Note Left for an Absent Ecluse

When I questioned your pupil, under a pine-tree, "My teacher," he answered, " went for herbs, But toward which corner of the mountain, How can I tell, through all these clouds ?"

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=250 Li Pin Crossing the Han River

Away from home, I was longing for news Winter after winter, spring after spring. Now, nearing my village, meeting people, I dare not ask a single question.

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=251 Jin Changzu A Spring Sigh

Drive the orioles away, All their music from the trees.... When she dreamed that she went to Liaoxi Camp To join him there, they wakened her

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=252 Xibiren General Ge Shu

This constellation, with its seven high stars, Is Ge Shu lifting his sword in the night: And no more barbarians, nor their horses, nor cattle, Dare ford the river boundary.

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=253 Cui Hao A Song of Changgan I

"Tell me, where do you live? – Near here, by the fishing-pool? Let's hold our boats together, let's see If we belong in the same town."

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=254 Cui Hao A Song of Changgan II

"Yes, I live here, by the river; I have sailed on it many and many a time. Both of us born in Changgan, you and I! Why haven't we always known each other?"

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=255 Li Bai A Sigh from a Staircase of Jade

Her jade-white staircase is cold with dew; Her silk soles are wet, she lingered there so long.... Behind her closed casement, why is she still waiting, Watching through its crystal pane the glow of the autumn moon?

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=256 Lu Lun Border-songs I

His golden arrow is tipped with hawk's feathers, His embroidered silk flag has a tail like a swallow. One man, arising, gives a new order To the answering shout of a thousand tents.

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=257 Lu Lun Border-songs II

The woods are black and a wind assails the grasses, Yet the general tries night archery – And next morning he finds his white-plumed arrow Pointed deep in the hard rock.

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=258 Lu Lun Border-songs III

High in the faint moonlight, wildgeese are soaring. Tartar chieftains are fleeing through the dark – And we chase them, with horses lightly burdened And a burden of snow on our bows and our swords.

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=259 Lu Lun Border-songs IV

Let feasting begin in the wild camp! Let bugles cry our victory! Let us drink, let us dance in our golden armour! Let us thunder on rivers and hills with our drums!

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=260 Li Yi A Song of the Southern River

Since I married the merchant of Qutang He has failed each day to keep his word.... Had I thought how regular the tide is, I might rather have chosen a river-boy.

201611Paroda


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 lapkričio 05 d., 20:41