调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Sekmadienį

 • 11:00 Kryžiaus keliai
 • 12:00 šv.Mišios
 • 1:00 Graudūs verksmai

Klausimai Audronei ir mums visiems

 • Rinkti tikėjimo pavyzdžius.
 • Rinkti pavyzdžius mūsų santykių su Dievu.
 • Ieškoti ryšio tarp tikėjimo pavyzdžių ir pavyzdžių mūsų santykių su Dievu.
 • Kaip įsivaizduojame ypatingai didelį tikėjimą?
 • Kas skatina tikėjimą?

Mintys

 • Kaip Audronė ir mes kiti patys norėtumėme augti tikėjimu?
 • Nagrinėti tikėjimą (apskritai) ir kas jį skatina.
 • Pavyzdžiui, tikėjimą skatina jo pasiteisinimas.
 • Maldos remiasi tikėjimu. Maldų išklausymas - dėkingumas Dievui apskritai - skatina tikėjimą. Dievo šlovinimas yra išankstinis dėkingumas.
 • Padėti melstis ir tas maldas išklausyti.
 • Dangaus karalystės dėsnis - ko mažesniais žingsneliais tikėti, kad būtų ko daugiau tokių išbandymų, būtų ko moksliškiau. Pavyzdžiui: mesti rūkyti, susitaikyti su sesute ir t.t.
 • Ko daugiau bendardarbiauti su Dievu.

20170311LabiauTikėtųDievą


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 kovo 08 d., 22:45