Iš Gvildenu svetainės

Mintys: 2018Siekiai

Žr. Darbai, 2015 siekiai, 2016 siekiai, 2017 siekiai

Ko siekiu 2018 metais?

Mylėti Dievą

Savo filosofiją išbaigti.

Pristatyti.

Diegti.

Lavintis

Tvarkytis ir ugdyti valią

Mylėti kitus

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/2018Siekiai
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 sausio 16 d., 00:28