Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Lavintis


Užsiimti, Linksmai, Dienotvarkė, Matematika, Siekiai, Ugdytis, Mintinai, Knygos, Pasiklausyti, 20201006 Lavintis

Ko norėčiau mokytis?


https://www.npr.org/2021/04/06/984561899/the-npr-student-podcast-challenge-announcing-our-college-winners

教育

Mokytis

Pasiklausyti

Kurti

Judėti

Draugauti


Mokytis

Pasižiūrėti

Filmą - Mubi

Kūrinėlį

Mokytis tarimo, rašmenų, žodyno, gramatikos

Mokytis paukščių giesmių.

Pasiskaityti

Pasidairyti, kas naujo

Tikslieji mokslai

Apysakos

Menai

Pasinaršyti

Pasiklausyti

Skaitinių

Kitomis kalbomis

Muzikos - Spotify

Susikurti savo muzikos teoriją

Gilintis

Rinkti išsiaiškinimo būdus, nustatyti žinojimo rūmus, palyginti su matematikos žinojimo rūmais, įžvelgti ryšius su matematikos sandaromis, spręsti žymiausius klausimus. Mokslai

  • Matematika ir susijusios sritys (logika...)
  • Fizika
  • Biologija ir susiję mokslai (chemija, smegenų mokslas...)
  • Kalbotyra

Pabendrauti

Pabendrauti

Žaisti

Žaisti šachmatais

Matematikos uždaviniai

Išmokti mintinai

Plėsti kinų kalbos žodyną

Skaičiuoti įvairiomis kalbomis.

Maldą "Tėve mūsų"

Kurti

Mokytis muzikos

Paišyti

Praturtinti kasdienybę

Judėti

Virti

Puoselėti ir pažinti aplinką

Iškylavimas

Puoselėti savo kiemą

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Lavintis
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 rugsėjo 01 d., 15:58