我的调查

调查

神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Pranešimas

Santrauka pranešimo, kurį pasiūliau 2019 m. spalio mėn. 26 d. vyksiančiai konferencijai Rytai-Vakarai: Civilizacinio mąstymo, politikos ir vaizduotės aktualėjimas

Dievo žodžio skaitymas ir rašymas

Biblijos laikų šiuolaikiškumas ir mūsų laikų biblijiškumas

Šventraščių skaitymas ir rašymas yra vienas iš civilizacijų pagrindinių bruožų. Trumpai peržvelgsiu, kuria prasme žydai ir krikščionys Bibliją supranta kaip Dievo žodį. Toliau, pasidalinsiu samprotavimais, kuriais esu įvairiai priėjęs prie krikščionių Naujojo Testamento ir žydų Tanako. Pagrįsiu savo išvadas, kuria prasme Biblija išreiškia Dievo žodį, ir kokiu būdu mes savo laikais panašiai galėtumėme rašyti Dievo žodį.

Iš vienos pusės, teko pripažinti, jog man, kaip žmogui, kai kurie pasisakymai atrodo akivaizdžiai dieviškos kilmės. Juk kaip aš, žmogus, galėčiau kitam įsakyti, "Mylėk priešą"?

Iš kitos pusės, tenka pastebėti, kad neužmirštami Pradžios knygos pasakojimai apie Adomą ir Ievą, Nojaus arką, Abraomą ir Izaoką, Dešimt Dievo įsakymų ir t.t. vis dėl to nėra legendos, o tėra potremtinės žydų bendruomenės sukurta literatūra. Juk Evangelija ir šv.Pauliaus laiškai remiasi šiais pasakojimais, tuo tarpu psalmės, kronikos bei pranašų knygos jų visai nemini.

Apžvelgęs įvairias tokias įžvalgas, prieisiu prie Kunigų knygos, kurioje smulkiai aprašomos neįtikėtinos apeigos, kaip puošniausiais rūbais apsirengę kunigai skerdžia aukas. Šioje knygoje visgi yra nuostabus 19-asis skyrius, kokie kunigai privalo būti tyrai dori. Visa knyga susiveda į dievišką priesaką, "Mylėk artimą, kaip save patį." Man tai pavyzdys, kad nuoširdaus žmogaus širdingi prisigalvojimai gali prasiveržti iš žmoniško mąstymo ir pakilti į dievišką mąstymą.

Siūlau taip naujom akim peržiūrėti Bibliją, kur joje žmogiškas ir kur dieviškas mąstymas. Galėtumėme panašiai mokytis iš savo istorijos, iš Holokausto ir kitų Lietuvos sukrėtimų. Turime milijonus dokumentų, atskleidžiančių įvairiausią elgesį, nušviečiantį visas dorumo ir nedorumo plonybes. Širdingai tirdami šiuos elgesio pavyzdžius galėtumėme rašyti šventraščius, išmokti išgauti Dievo žodį.

20191015DievoŽodžioSkaitymasIrRašymas


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 spalio 18 d., 13:32