神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Žr. Siekiai, Darbai, Dienotvarkė, 2015 siekiai, 2016 siekiai, 2017 siekiai, 2018 siekiai, 2019 siekiai

目标

Ko siekiu 2020 metais?

Artimiau bendrauti su Dievu

 • Dažniau mąstyti ir puoselėti Dievo požiūrį.
 • Vis naujai pabūti su Dievu, draugauti su Dievu.
 • Vis skirti laiko Dievui, ypač sekmadieniais.

Ugdyti valią

 • Atsiduoti savo filosofijai.
  • Susitelkti į pačius svarbiausius klausimus.
  • Toliau laiką skirti tvarkyti užrašus.
  • Puoselėti susijusius mokslus.
 • Išvystyti savyje valią teisingai gyventi, valgyti, miegoti, poilsiauti.
  • Ankščiau eiti gulti.
  • Rūpintis savo svoriu, stovėsena.
  • Mankštintis.
 • Išvystyti savyje teisingą santykį su savo pasąmone.
  • Rasti kaip prasmingai atsipalaiduoti.
  • Lavinti pasąmonę, sportuoti, iškylauti.
  • Domėtis Lietuvos gamta ir jos augmenija.
  • Džiaugtis Dievu. Šlovinti Dievą.
   • Šlovinti Dievą muzika.
 • Išmokti taikdarystę puoselėti ramiai, jautriai, po valiai, užtikrintai, neskubant, nesiblaškant, daug nesitrukdant.
  • Savyje puoselėti šventą erdvę Dievui gyventi manimi.
  • Atsiremti į Dievą.
  • Gyventi Dievu.
   • Sąmoningai įkūnyti už manęs esantį Dievą, gyventi jo požiūriu, vykdyti jo valią.
   • Pasąmonėje išpuoselėti Dievą manyje, jo gerumą, gerą valią, gerą širdį.
 • Nusiteikti puoselėti šviesuolių bendrystę.
 • Tvarkyti
  • Rūpintis santykiais su kitais.
  • Namelį sutvarkyti.
   • Baigti būtiniausius darbus.
   • Vis po truputį įrengti patogumus.
   • Pritaikyti mokymuisi ir kūrybai, kartu dėsningai gražinti aplinką.
  • Vystyti kiemą.
   • Sukurti įvairiausius augalų telkinius.

Savo filosofiją išbaigti ir pradėti pristatyti.

 • Apžvalga Suvokti ir apžvelgti, kaip visos apytakos išplaukia iš Dievo požiūrio.
  • Surašyti savo apžvalgą ir jos pagrindu, ją vis išplečiant, apžvelgti ir sau aprašyti visą savo išmintį, visas sąvokas ir sandaras.
  • Išmąstyti, kaip ją visa suskirstyti į mokslinius straipsnius, kuriuos rašysiu.
 • Dievo šokis Tobulai išryškinti Dievo šokį, jo sąvokas, sandaras ir raiškas.
  • Pristatyti straipsniu, kaip Dievo šokis iškyla iš mano išgyvenimų, kaip jį galima modeliuoti matematika, kaip jisai susijęs su teologų, filosofų ir logikų samprotavimais.
 • Išgyvenimo apytaka Sustatyti išgyvenimo apytaką, ja nusakyti dorovę, sudėlioti visas sandaras, išsakyti padalinimų ratu ką išgyvename, atjautomis ir ypač trimis kalbomis išsakyti, kaip mūsų išgyvenimai plėtojasi, visa tai pagrįsti savo išgyvenimais. Išmąstyti, kaip išgyvenimo apytaka išreiškia susikalbėjimą su savimi, ir kaip žinojimo rūmai tai įvairiausiai išplečia.
  • Suprasti, kokius duomenis išgauti iš savo išgyvenimų, išmokti savo išgyvenimus gražiai aprašyti ir paveikslais pavaizduoti, ir aprašyti įvairiausių savo išgyvenimų, kokių tik reikia įvairių.
  • Rinkti išgyvenimus iš pažįstamų, juos sudominti išgyvenimų aprašymu.
  • Išmokti rinkti išgyvenimus iš literatūros ir istorijos.
  • Svetainėje selflearners.net kaupti ir pristatyti duomenis, kurių pagrindu rašysiu straipsnius.
  • Sandaras ir išgyvenimus pristatyti menais, apsakymais, eilėraščiais, piešiniais, komiksais, vaidyba, filmukais, muzika.
 • Žinojimo rūmai Išmąstyti visų žinojimo rūmų pagrindus, kaip jie išplaukia iš išgyvenimo apytakos, kuo ypatingi Jėzaus, mano, matematikos ir fizikos žinojimo rūmai.
  • Išsiaiškinti, kaip matematikos žinojimo rūmai susiję su matematikos mokslo šakų, teiginių, uždavinių ir sąvokų vystymu. Apžvelgti visą matematiką. Ją pristatyti SelfLearners.net
  • Lavintis Kurti sau mokymosi priemonių mokytis matematikos ir kitų mokslo šakų. Žinias pristatyti menais.
   • Mokytis įvairiausių mokslų: Matematikos ir logikos, fizikos, kalbotyros, smegenų mokslų, literatūros, muzikos, chemijos, biologijos, botanikos.
   • Tirti Tėvo ir Sūnaus išsiaiškinimo būdus.
   • Nusakyti žymiausių mąstytojų žinojimo rūmus, susipažinti su jų svarbiausiais rašiniais.
   • Susipažinti su žymiausių rašytojų kūriniais, apysakomis, eilėraščiais, įvairiomis kalbomis.
   • Mokytis ispanų, kinų, jidiš, hebrajų, rusų, vokiečių ir kitų kalbų.
    • Įvairiomis kalbomis skaityti ir tirti Šventąjį raštą.
   • Savo filosofijos sąvokas išsakyti įvairiomis kalbomis.
   • Įvairių dalykų mokytis įvairiomis kalbomis.
   • Tyrimais mokytis rašmenų, prielinksnių, jausmus išreiškiančių žodžių, sintaksės reiškinių, eilėraščių, apsakymų.
  • Rasti su kuo mokytis ir kurti kartu. Dalyvauti mokymosi ir kūrybos rateliuose.
  • Savo namus ir kiemą išpuošti mokymosi priemonėmis.
  • Kurti, rašyti ir vaidinti.
   • Mokytis muzikos.
   • Lavinti žaismingumą.
  • Išsiaiškinti, kaip ir kodėl matematikoje pasireiškia mano išmąstytos sandaros. Savo atradimus matematikoje pristatyti moksliniais straipsniais.
  • Rinkti žinojimo rūmų pavyzdžius, tiek mokslų, tiek asmenybių. Juos pristatyti moksliniais straipsniais.
  • Išsiaiškinimo būdus pristatyti svetainėje SelfLearners.Net
  • Suvokti, kaip visi žinojimo rūmai susiję, kaip jie visi savaip išplečia žinovo sąvoką, kokiu pagrindu žinojimo rūmai išsiplėtoja.
 • Meilės mokslas
  • Tirti tai, kas Dievui įdomu. Kaip mums vienas kitą labiau mylėti?
  • Išmąstyti, kaip meilės mokslas išsivysto iš žinojimo rūmų.
  • Rinkti pavyzdžius, kaip suveikia arba nesuveikia taikdarystė, auklėjimas, kaip pasireiškia amžinas gyvenimas čia ir dabar, ir kaip jis palaikomas.
  • Parašyti Vadovėlį šviesuoliams, kokiais įvairiausiais pratimais galima ugdyti savarankišką mąstymą.
  • Mokytis taikdarystės, susikalbėjimo, prasmingo bendravimo, saviugdos.
   • Ieškoti žmonių, kuriems tai rūpi, plačiausia prasme, ir su jais bendrauti ir bendradarbiauti.
  • Įvairiai išsakyti savo filosofiją, ypač savo klausimais, dalintis ja su kitais ir ieškoti, kas ja domisi.
  • Domėtis kitų išgyvenimais, kartu su jais tirti savo ir kitų išgyvenimus.
  • Bendrauti su kitais Dievo pagrindu.
   • Melstis su kitais. Puoselėti maldą dviese trise ir su kitais bendrauti su Dievu.
   • Vis patarnauti kitiems.
   • Padėti Mamai ir Tėtei.

Kaip ugdyti save

Būdas kaip ugdyti save:

 • Sustatyti, kas yra svarbiausia ir sunkiausia.
 • Maitinti pasąmonę.
 • Duoti pasąmonei laiko atsipūsti, apdoroti, suvirškinti.

Iš ko pragyventi

Matematika-filosofija

 • Išmąstyti turinį
  • Sieti savo filosofiją ir matematiką
  • Filosofijos uždavinius ir sąvokas pristatyti matematika
  • Matematikos sąvokas savaip pristatyti
  • Kurti susijusias priemones
  • Puoselėti susijusius menus
 • Susipažinti su galimybėmis pragyventi
  • Susipažinti su tai kas jau daroma
  • Susipažinti su esamomis bendruomenėmis
  • Susipažinti su jaučiančiais poreikį
  • Rasti kas manimi domėtųsi

Taikdarystė-lietuvių-žydų santykiai

 • Dirbti Silvijai
 • Palaikyti susikalbėjimą

2020Siekiai


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2020 gruodžio 26 d., 16:51