神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti


Gyvenimo lygtis, Amžinas gyvenimas, Suvokimo lygmenys, Išėjimas už savęs, Ir keturi

Kaip amžino gyvenimo raiškos grindžia visko prasmę?

Kokia Dievo valios reikšmė?


 • Ar Dievo valia yra dieviškasis žinojimas ar nežinojimas?
 • Ar Dievo valia rodyti ko mažiau geros valios?
 • Ar rodyti ko mažiau geros valios yra skurdžiadvasių dėsnis, tikėti ko mažiau?
 • Kaip amžino gyvenimo pjūvis sudėlioja Dievo ir žmogau požiūrių grandinę?

Amžino gyvenimo stulpelis

Svarbiausia ką reikėtų pasakyti yra amžino gyvenimo stulpelis gyvenimo lygtyje.

Amžino gyvenimo pjūvis, stulpelis

 • Išvadinis stulpelis
 • Rėmai visko žinojimui
 • Dievo pažinimai
 • Suvokimai
 • sieja ne-Dievą ir apimtį
 • kaip susirandame nuostatą ir jos laikomės
 • kaip Dievo galimybė yra Dievas nes renkasi Dievą vietoj savęs
 • pagrindas išėjimo už savęs nes skiria tai, iš kur kilome, ir tai, kurlink einame
 • parūpina židinį yra būklę kuriomis asmuo palaikomas. Dievas savo valia mus telkia Kitu. Aš gera valia mus telkiu Tavimi. Toksai sutelkimas į židinį mus pastato apimtyje, kurioje yra atgarsio kilpa ir aplinkybėmis, kuriomis gali būti atsakymas pagrįstas platesniu požiūriu.
 • atveria erdvę sekančio asmens laisvei
 • kas priimta nes yra už prielaidų apimties
 • yra buvimas vienų viena už žinojimo, tad yra galimybė būti ne viena, yra vienų vienumo vieningumas už santvarkos, vieningumas buvimo viena (apimtyje ir už jos) kuris vyksta už apitmies, pirm neigimo ir atveriantis apimtį neigimui, Kitam. Užtat asmuo gali išeiti už savęs, būdamas viena už apimties (amžinu gyvenimu, išmintimi, gera valia, Dievo valia), už santarkos, sąmoningume, išeinant į Dievą, tad pasirenkant Dievą, sutampant nuostata. Skiria žinojimą ir apibrėžimą.
 amžinas gyvenimasišmintisgera valiaDievo valia
pagarbai laisveiKito pagarba Dievo laisveiTavo pagarba Mano laisveiMano pagarba Tavo laisveiDievo pagarba Kito laisvei
vaidmenysnesuvoktojo Dievo trejybėsuvoktos Dvasios kampassusivokiančio Sūnaus kampassuvokiančio Tėvo kampas
suvokimo lygmenyssuvokimassavęs suvokimasbendras suvokimassusikalbėjimas
sąmoningumo lygmenysviskasvisko žinojimasvisko nežinojimasvisko įsisąmonijimas
Dievo pažinimaspažinti Dievąžinoti viskąžinoti troškimuspažinti meilę
Dievo-žmogaus nežinojimas-žinojimasDievo laisvė - Dievo nežinojimas niekožmogiškasis visko žinojimasžmogiškasis nežinojimas nieko - gražus taikymas visko žinojimoDievo žinojimas visko
netroškimų pranokimaskūno poreikiai, tenkinimai, "Aš esu"abejonės, dvejonėslūkesčiai, jauduliai, gėrio kryptysaštuongubas kelias - paklusimas, tikėjimas, rūpėjimas - trys kalbos
ką Dievas priima, gyvena išeities taškasnuostatapožiūris
sandara įkūnija, tad grindžia trejybės ratąDievas (pasireiškiantis trimis vaidmenimis)Sūnaus sandara įkūnija DvasiąTėvo sandara įkūnija SūnųDvasios sandara įkūnija Tėvą
sandarostrejybės ratas4x2 aštuonerybė1+3+3+1 = 1+1+1 Dievo trejybė(4 1) (4 2) dešimt Dievo įsakymų
šuoliai iš vienos savasties į kitą savastį per trečią savastį, papildinįtarpu, tarp žmoniųtarp žmogaus ir Dievo, troškimo ir išgyvenimo lygmenų
sandaros paskiras išgyvenimas, laipsnynasišgyvenimų rūšys, gėrio kryptys, Kristaus pamokymaidangaus karalystė žemėje, dešimt Dievo įsakymų, ženklų savybės, dvejonės, gvildenimai, nesusivedimai, pertvarkymai, kalbos, įsisavinimas, visuma

Pastabos

 • Pagarba laisvei, tai meilės palaikymas. Meilė, tai laisvės palaikymas.

Mes gyvename Dievu, kuris gyvena mumis

 • Vykdydami Dievo valią - paklusdami (jo įsakymui mylėti), tikėdami, rūpindamiesi - įtraukiame Dievą į šviesuolių bendrystę, į tarpinius lygmenis - jisai gyvena mumis - visko nežinojimu (gera valia) ir visko žinojimu (išmintimi). Jisai mūsų gerą valią gyvena gera širdimi. Įtraukdami Dievą gyvename amžiną gyvenimą - visko įsisąmonijimą, Dievo ir gerumo atskyrimą.
 • Gera valia išeiname už savo vaizduotės, išmintimi laikomės už jos, įsitvirtiname už jos. O tuomet galime gyventi ne savo valia, ne savo gyvenimu, o Dievo valia ir Dievo amžinu gyvenimu. Tai ir yra mūsų tikslas. Ne pabėgti nuo gyvenimo, o išsilaisvinti iš jo, išplėsti savo supratimą ir gyventi plačiau, Dievo požiūriu.

Trys vidiniai požiūriai (paklusimas, tikėjimas, rūpėjimas) sieja keturis lygmenis

 • Svarbiausia gyvenimui, ką reikėtų išsakyti, tai kaip vykdyti Dievo valią pasirinkimais - paklusimu, tikėjimu, rūpėjimu - išėjimu už savęs iš savęs.
 • Paklusimas veda iš Dievo valios į amžiną gyvenimą, tikėjimas iš geros valios į amžiną gyvenimą, rūpėjimas iš išminties į amžiną gyvenimą. Jeigu neturi išminties, nė geros valios, belieka paklusti.

Amžinas gyvenimas ir Dievo valia

 • Dievo valia yra, kad viskas būtų atskleista, išreikšta, žinoma, tad Dievas išeina už savęs, bet taip, kad visa tai būtų mumis gyvenimiškai patvirtinta. O tam paskui reikalinga, kad galėtumėme nusitaikyti į Dievą glūdintį už visko, išlikusį už šio pasinėrimo, užtat tai yra amžinas gyvenimas, tai yra Dievo laisvė, kad jis gali išeiti už savęs ir gali neišeiti. Tad viskas išplaukia iš Dievo laisvės. Amžinas gyvenimas yra Dievo laisvė, o Dievo valia yra jo pasirinkimas viską išreikšti: tėra tai kas reiškiasi.
 • Dievo valia (paklusnumas, tikėjimas, rūpėjimas - visko įsisąmonijimas) suderina visko žinojimą (išmintį) ir visko nežinojimą (gerą valią - priimti Dievo valią) gražus taikymas. Amžinas gyvenimas - įsisąmonintas viskas.
 • Gera valia ir išmintis yra tarpiniai vaidmenys.

Užrašai

AmžinoGyvenimoPjūvis


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 balandžio 12 d., 13:25