神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Siekiai

Iš ankstyvesnių siekių

 • Rasti dalykų, kurių norėčiau mokytis.
 • Selflearners.net pradėti sąsiuvinyje kaupti ir tirti savo išsiaiškinimo būdus.
 • Puoselėti su mano filosofija susijusius mokslus: matematiką, biologiją, šachmatus.
 • Išvystyti savyje teisingą santykį su savo pasąmone.
 • Rasti kaip prasmingai atsipalaiduoti.
 • Puoselėti galimybes su pažįstamais
 • Šviesuolių bendrystė
 • Mylėtojų amžinos brandos pagrindu puoselėti šviesuolių bendrystę.
 • Įsisąmoninti meilės mokslą.
 • Atpažinti šviesuolių bendrystės apraiškas ir palaikyti jos veiklas.
 • Prasmingiau ir įvairiau bendrauti su pažįstamais.
 • Susisiekti su pažįstamais iš ankščiau.
 • Rasti kas domisi bendra veikla, tai palaikyti.
 • Susipažinti su daugiau žmonių, ypač su nustumtaisiais.
 • Domėtis kitų išgyvenimais, kartu su jais tirti savo ir kitų išgyvenimus.
 • Atpažinti šviesuolių bendrystę, įsijungti į ją, dalyvauti joje ir ją puoselėti.
 • Tikslieji mokslai
 • Thomas, John, Wenbo, Rimvydas
 • Įsisąmoninti žinojimo rūmus.
 • Žinojimu atverti praėjimą tarp Dievo ir pasaulio.
 • Atskleisti kaip visko žinojimas naujai pristato gyvenimą ir pasaulį.
 • Žinojimo rūmai Išmąstyti visų žinojimo rūmų pagrindus, kaip jie išplaukia iš išgyvenimo apytakos.
 • Rinkti žinojimo rūmų pavyzdžius, tiek mokslų, tiek asmenybių. Juos pristatyti moksliniais straipsniais.
 • Suvokti, kaip visi žinojimo rūmai susiję, kaip jie visi savaip išplečia žinovo sąvoką, kokiu pagrindu žinojimo rūmai išsiplėtoja.
 • Suprasti, kaip išsiplėtoja mokslų žinojimo rūmai, kaip tai susiję su matematikos išsiplėtojimu.
 • Suprasti skirtumą ir ryšį tarp mokslų ir asmenybių žinojimo rūmų.
 • Susipažinti su asmenybių žinojimo rūmais.
 • Nusakyti žymiausių mąstytojų žinojimo rūmus, susipažinti su jų svarbiausiais rašiniais.
 • Rašyti paraiškas paramai.
 • Dirbti su paskirais šviesuoliais.
 • Rengti seminarus įvairių mokslų šviesuoliams.
 • Bendradarbiauti su norinčiais ištirti savo asmeninius žinojimo rūmus ir savo tiriamų mokslų žinojimo rūmus ir jų pagrindu sumaniau gvildenti savo klausimus.
 • Tirti įvairius tikėjimus ir įvairias pasaulėžiūras išreiškiančius žinojimo rūmus.
 • Rašyti mokslinius straipsnius apie įvairiausius žinojimo rūmus, pradedant matematika.
 • Asmeniškai tirti matematikos, šachmatų, tikslųjų mokslų, biologijos ir kitų sričių žinojimo rūmus.
 • Įvairiai išsakyti savo filosofiją kitiems, ypač savo klausimais.
 • Parašyti Vadovėlį šviesuoliams, kokiais įvairiausiais pratimais galima ugdyti savarankišką mąstymą, pažinti savo vertybę ir savo žinojimo rūmus, gvildenti savo klausimus.
 • Dalintis savo filosofija su kitais ir ieškoti, kas ja domisi.
 • Išvystyti žinojimo rūmų svetainę SelfLearners.net kaupti ir pristatyti išsiaiškinimo būdus ir aprašyti asmenybių bei mokslų žinojimo rūmus.
 • Savo atradimus matematikoje pristatyti moksliniais straipsniais.
 • Bendra sąvokų kalba sieti Dievą, žmones ir pasaulį.
 • Išgyvenimo apytaka Sustatyti išgyvenimo apytaką, ja nusakyti dorovę, sudėlioti visas sandaras, išsakyti padalinimų ratu ką išgyvename, atjautomis ir ypač trimis kalbomis išsakyti, kaip mūsų išgyvenimai plėtojasi, visa tai pagrįsti savo išgyvenimais. Išmąstyti, kaip išgyvenimo apytaka išreiškia susikalbėjimą su savimi, ir kaip žinojimo rūmai tai įvairiausiai išplečia.
 • Suprasti, kokius duomenis išgauti iš savo išgyvenimų, išmokti savo išgyvenimus gražiai aprašyti ir paveikslais pavaizduoti, ir aprašyti įvairiausių savo išgyvenimų, kokių tik reikia įvairių.
 • Rinkti išgyvenimus iš pažįstamų, juos sudominti išgyvenimų aprašymu.
 • Išmokti rinkti išgyvenimus iš literatūros ir istorijos.
 • Atsiduoti savo filosofijai.
 • Susitelkti į Dievo požiūrį.
 • Susitelkti į pačius svarbiausius klausimus.
 • Suvestinė Suvokti ir apžvelgti, kaip visos apytakos išplaukia iš Dievo požiūrio.
 • Tyrimų sąsiuviniu Gvildenu naujai sudėlioti visus savo tyrimus, klausimus, atradimus, užrašus.
 • Savo filosofiją išbaigti. Užbaigti, surašyti, pristatyti savo filosofiją.
 • Savo filosofiją surašyti sau.
 • Surašyti savo filosofiją savo bendraminčiams, visas sąvokas ir sandaras, taip kad pats geriau suprasčiau, kaip ją tobulinti.
 • Sandaras ir išgyvenimus pristatyti menais, apsakymais, eilėraščiais, piešiniais, komiksais, vaidyba, filmukais, muzika, taip kad kiti pajustų, jog tai gyva, ir suprastų, kad tikra.
 • Baigti išmąstyti visko žinojimo esmę.
 • Nesiblaškyti, visomis jėgomis atsiremti į Dievą už šios santvarkos.
 • Įsisąmoninti Dievo šokį.
 • Atsisakyti visų pašalinių dalykų, Dievo jėga atsiduoti išbaigti visko žinojimą.
 • Išgryninti savo supratimą Dievo.
 • Artimiau pažinti Dievą.
 • Įsisąmoninti Dievo požiūrį.
 • Dažniau mąstyti ir puoselėti Dievo požiūrį.
 • Kaip labiau branginti žmones?
 • Lavinti muzikos įgūdžius.
 • Juslėmis atpažinti ir branginti šventumą.
 • Ieškoti žmonių, kuriems rūpi taikdarystė, plačiausia prasme, ir su jais bendrauti ir bendradarbiauti.
 • Rinkti pavyzdžius, kaip suveikia arba nesuveikia taikdarystė, auklėjimas, kaip pasireiškia amžinas gyvenimas čia ir dabar, ir kaip jis palaikomas.
 • Auklėti savo širdį.
 • Taikdaryste užsiimti Dievo požiūriu, tad saikingai, ramiai, kantriai, su meile, jautriai, po valiai, užtikrintai, neskubant, nesiblaškant.
 • Tinkamai ir vaisingai išpuoselėti santykius su Dievu, su savimi, savo aplinka, artimaisiais, pažįstamais ir visuomene.

Ateičiai

 • Įvesti vandens šildymą.
 • Sutvarkyti dušą.
 • Įvesti elektra šildomas grindis.

AnkstyvesniSiekiai


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 vasario 24 d., 22:42