调查

网站

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga?

redaguoti

Pavadinimas
Atmetimas to, kas nereikalinga
Pavyzdziai
Kuris įstatymas svarbiausias? Mylėk Dievą, mylėk artimą. Kas neabejotina? Dekartas: Mąstau, vadinas esu. Kas yra laikas ir erdvė? Kantas: visus daiktus atėmus, lieka erdvė ir laikas.
Idomu
Kas lieka.
Itempia
Atmeta daugybę dėsnių, vertybių.
Atleidzia
Įtvirtina atsparos tašką, visa kitą aprėpiantį, su viskuo susijusį, viską įprasminantį.
Sandara
Viskas.
Bendryste
Save suvokiam, kaip viską liečiantį dalyvį, ar tai mylintį ar mąstantį ar prileidžiantį.
Savyste
Viską suvedame į išeities tašką.
Dievyste
Dievas yra tai iš ko išplaukia viskas.
Pasekme
Ar aš sutampu su viskuo?
Pasnekovas
gelmės.

Kuris įstatymas svarbiausias? Mylėk Dievą, mylėk artimą. Kas neabejotina? Dekartas: Mąstau, vadinas esu. Kas yra laikas ir erdvė? Kantas: visus daiktus atėmus, lieka erdvė ir laikas.

Atmetimas


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2010 gruodžio 06 d., 20:08