调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Žr. Įsakymai, Neigiamybė

Holokaustą Lietuvoje tirdamas sprendžiu šį klausimą. Svarbu iškelti:

  • biografiją - koks buvo žmogus, ką veikė.
  • dokumentus - koks jo požiūris, kokie jo sumanymai, patvirtinti raštu ar prisiminti.
  • ryšiai - su kuo bendravo, kokie buvo bendražygiai, jų terpė.
  • įvykius - kas įvyko, kaip baigėsi, klostėsi.
  • aplinkybes - kaip kiti elgėsi, kaip jisai galėjo elgtis, kaip rinkosi, išsidėstė.
  • nauda - kas kam buvo naudinga.
  • pasirengimas - kas kam ruošėsi.

Atsakomybė


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2014 lapkričio 10 d., 21:28