调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti


Suvestinė, Knyga, Meilės mokslas

Savo mintis aprėpti ir išmąstyti knyga.


 • Sukurti nuorodas į naujus puslapius šiame puslapyje išvardintiems meilės mokslo klausimams.
 • Apžvelgti meilės mokslą ir išdėstyti savo supratimą.
 • Apžvelgti keturias apytakas ir suvokti meilės mokslo vietą tarp jų.
 • Tvarkyti ir plėtoti su meilės mokslu susijusius puslapius.
 • Sudaryti filosofinių klausimų metmenis (tyrimų sąsiuvinį) su nuorodomis į puslapius paskiriems tyrimams.

Atsakymai ir klausimai

Savo mintis apžvelgiu knygute. Papasakoti truputį kaip aš prie tų minčių priėjau.

Atsakymai 答案

Užmojis

 • Užsimojimas viską žinoti
 • Apsišvietimas
 • Valios ugdymas

Sandaros

 • Viskas
 • Padalinimai, atvaizdai, aplinkybės
 • Padalinimų ratas
 • Poreikių tenkinimai
 • Dvejonės abejonėms
 • Lūkesčiai ir jauduliai
 • Aštuongubas kelias - malda "Tėve mūsų"

Kalbos

 • Pasakojimo kalba
 • Geros valios pratimai

Sudėtinės sandaros

 • Gyvenimo lygtis
 • 6+4 pirminės ir antrinės sandaros
 • Ženklų savybės
 • Pertvarkymai

Bendrystė

 • Vertybės ir klausimai
 • Šviesuolių branda - dvylika klausimų
 • Taikdarystė
 • Minčių sodas

Apytakos

 • Dievo šokis
 • Išgyvenimo apytaka
 • Žinojimo rūmai
 • Gyvybės dėsniai

Klausimai 问题

Išmąstyti pradus

Išmąstyti Dievo šokį

Išmąstyti išgyvenimo apytaką

Išmąstyti žinojimo rūmus

Išmąstyti meilės mokslą

 • Išmąstyti kaip trejybės ratas suveda tris valias.
 • Išmąstyti kas yra gyvybė.
 • Išmąsyti kaip palaikyti gyvybę ir sąmoningumą.
 • Išmąstyti kaip aprėpti ir paaiškinti kertinių vertybių ir tirtinų klausimų įvairovę.
 • Išmąstyti kaip bendrauti su Dievu, kaip jam melstis, kaip jį įtraukti į šį gyvenimą, kaip dalyvauti jo gyvenime.
 • Išmąstyti kaip su Dievu ir kitais puoselėti šviesuolių bendrystę, amžinai bręsti, gyventi amžiną gyvenimą.

Išmąstyti apytakų santykius

 • Išmąstyti kaip viena apytaka kyla iš kitos.
 • Išmąstyti santykį tarp šešių pertvarkymų ir šešių pokalbių.

AtsakymaiIrKlausimai


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2020 lapkričio 25 d., 18:29