神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti


Šviesuolių bendrystė, Pokalbiai, Veiksmai

Kuria prasme bendrystė yra teigiama ar neigiama?


文化


 • Kokia bendrystės prasmė?
 • Kuria prasme esame visiškai saviti? Kuria prasme esame vieningi, tas pat žmogus, tas pats Dievas, tiktai skirtingose aplinkybėse?
 • Kokių yra bendrysčių? Ko iš jų galima mokytis?

Visuomenės tyrimas

 • Kaip tirti visuomenę, santykį tarp asmens ir bendruomenės, sąmonės ir pasąmonės (kalbos, atminties, aplinkos), smegenų pusrutulius, greitą ir lėtą mąstymą, informacijos integravimo teoriją?
 • Ką galima sužinoti tiriant rūkorius ir nerūkorius?
 • Kas yra žmogaus tauta?
 • Ar joje dalyvauja sąmoningai ar nesąmoningai?

Kas yra bendrystė?

Bendrystė tai retas žodis, bet graži sąvoka, kuri man atstoja svetimybę kultūra. Jį naudoja vienuoliai. Jis graziai siejasi su veiksmazodziu bendrauti.

Bendrystė - Sąmoningumo fragmentas - sąmoninga meilė

Valią įgyvendinanti aplinka, terpė

 • Bendrystė yra aplinka palaikanti valios vykdymą.
 • Rėmai mūsų nuostatom, remtis atskiriant buvimą, veikimą, mąstymą.
 • Atskiria buvimą, veikimą, mąstymą.
 • Atskiria kūrybą ir meilę.
 • Bendrystė yra darybos, kūrybos, sandūros galimybė, užtat išreiškiama kategorijų teorijos, išsakoma bendrybėmis.
 • Ryšys tarp pasąmonės (langas į Dievą, kas išmokta, vertybės, atsakymai) ir sąžinės (ko mokomės, klausimai, dvejonės).
 • Sąvokos palaikančios skirtingas įsitraukimo sąlygas: paklusimą, tikėjimą, rūpėjimą.
 • Žmonių bendrystė išsiskiria ne elgesio (emulative learning), o valios atkartojimu (imitative learning).

Gairės elgesiui

 • Bendrystė susijusi su visuomeninėmis taisyklėmis, elgesio gairėmis. O jos yra tarpe, tai mūsų lūkesčiai. Taip pat mūsų įsitikinimai. Jie išreiškia tarpą, tai tarpo išraiška. Aleksandro deriniai, tai pavyzdys. Išsiaiškinimai, tai irgi pavyzdys. Aleksandro deriniai yra išsiaiškinimai.
 • Populiari muzika puoselėja stiliaus (braižo) galimybes, užtat telkia subkultūras.

Bendros sąlygos

 • Bendros mokymosi sąlygos, aplinkybės, rėmai.
 • Kas lieka, išėmus paskirus žmones.
 • Masinė meilė.

Bendras pokalbis

 • Mes skirtingi, tačiau pats pokalbis bendras, bendrystė bendra.
 • Bendravime, su kuo norime suskambėti, su tuo norime bendrauti.

Bendrystės tikslas

 • Bendrystė išplečia valios galimybes.
 • Bendravimas tai bendra santvarkos kūryba, tiek dviejų žmonių, tiek ištisos visuomenės.

Kultūrų pavyzdžiai

Santykis tarp žmonių yra panašus į santykį tarp lokalaus kvanto ir globalaus kvanto. Kartu panašus į tiesos apčiuopiamumą, tai yra, į santykį tarp tyrėjo klausimo ir tiesos atsakymo.

 • Užtat žmonės jaučia prievolę atsakyti klausimus.
 • Užtat rūpėjimas, kaip pasakojimo įtampos balsas, išreiškia norą išlaikyti bendravimo galimybę, laidą, tad rūpestį iš vidaus.

 • Bendrystė, tai taisyklių visuma, tai laisvės varžymas. (Zenonas)

Sociologija apie normas (mano supratimu). Berods iš vikipedijos. Lėtas ir greitas mąstymas.


Bendrystė


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 vasario 24 d., 22:53