Book (English)

Knyga

Dievo šokis

Kaip gyventi

Išsiaiškinimai

Malda

Andrius

Užrašai

Mokykla

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai EEEEEE

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? ECD9EC

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Istorija AAAAAA


Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Žr. Linksmai, Lavintis, Namelis, 2016 siekiai, Bendraminčiai, Bendrystė, Menai, Pragyvenimas, Mokesčiai

Svarbiausia

 • Kartu su Dievu tirti elgesį ir dorovę.
 • Palaikyti klausimų gvildentojus, rengti dirbtuves ir skaitinius.
 • Užbaigti fenomenologijos straipsnį: parašyti savo pranešimo pagrindu.

Eilės tvarka

 • Meno tikslų straipsniui
  • Ieškoti kaip pilnatvė susijusi su gyvumo kryptimis (gal tai gėrio kryptys)
  • Ieškoti vertybių klausimų ir kaip juos plėtojame meile.
  • Surasti, kokius tinkinimo būdus radau betirdamas meno taisykles.
 • Toliau
  • Apžvelgti filosofinius klausimus susijusius su pagrindimu, įvardijimu, aplinkybėmis ir t.t., savo pranešimams.
  • Ištirti kaip antrinės sandaros iškyla iš lygmenų porų
 • Pirmadienį
  • Parašyti paraišką entropijos konferencijai
  • Susieti su Brauno judėjimu?
 • Baigti straipsnį apie jausmus
 • Peržiūrėti darbą Šūhongui
 • Minčių sodo pranešimui
  • Paklausti Estijos dalyvių, kokios jų vertybės, kokie klausimai?
  • Savo dviems pranešimams apie Minčių sodą, toliau plėtoti Minčių sodo nuostatų brėžinį, kaip pagrindimo pavyzdį ir šviesuolių bendrystės pagrindą, jos gairių kalbos (12 klausimų).

Kalendorius

Filosofijai

 • Brėžiniu apžvelgti elgesio ir dorovės sąvokas ir klausimus, taipogi tris kalbas ir kitas sandaras, ką žinau ir ko nežinau.
 • Brėžiniu apžvelgti, ką Dievas man kalba ir ko jo toliau klausti.

Kai tik galėsiu - nameliui

 • Jaunučiui Jusui nusiųsti savo kambario brėžinius - ir pačiam apskaičiuoti.
 • Pasirašyti elektros sutartį.
 • Išsirinkti plyteles miegamajam.
 • Užsakyti elektrinius kilimėlius.
 • Susipažinti su ventiliatoriais. Užsakyti.
 • Susipažinti su išmaniais namais, paskambinti Egosmart, užsukti į Topocentrą.
 • Nupirkti kitą Franke maišytuvą vonios plautuvei.
 • Išdėlioti, kaip atrodytų įvairių dydžių plytelės, kurias pirkčiau. Apskaičiuoti, kiek kokių reikia.
 • Išsirinkti sienoms baltas plyteles ir nupirkti.
 • Nubrėžti Eimantui maketą klozeto atlošui.
 • Veikla su Jinan Kodapully
  • Aptarti Jiezno renginius su Anušauskais
  • Paskambinti Jiezno globos namų direktorei.
 • Prie progos
  • Sugalvoti minčių piligriminiam žygiui. Išspausdinti dainas, giesmes.
  • Parašyti Tomui apie pamoką.
  • JAV mokesčius sumokėti
  • Paskelbti plačiau apklausą apie Vilniaus sporto rūmų likimą ir pradėti mąstyti, ką parašysiu. Rinkti iš žmonių atsakymus į savo apklausą ir rasti su kuo galėčiau pakalbėti, kaip jie grindžia savo nuostatas, kokios galimybės jas keisti.

Apžvelgti galimybes dalyvauti konferencijose ir sulaukti paramos.

Iki rudenio

 • Išspręsti, kaip žmonės elgiasi ir kaip turėtų elgtis?
 • Tris kalbas ir visas sandaras išsakyti.
 • Užsitikrinti pajamų pragyvenimui.
 • Parengti vadovėlį gvildentojams anglų kalba, savo mokiniams VGTU, dirbtuvių dalyviams bei svetur gyvenantiems.
 • Pradėti užsienyje skaityti pranešimus.
 • Pradėti rašyti straipsnius į tarptautinius leidinius.
 • Surengti kas mėnesį dirbtuves. Rasti draugų, bendražygių.
 • Sutvarkyti namelį, kad joje galėčiau vystyti veiklą.

2017 metais

 • Išaiškinti, kaip žmogaus elgesį įtakoja kiti žmonės, ir tai pritaikyti svaigalų naudojimui ir nenaudojimui.
 • Puoselėti maldą dviese trise ir tirti maldos mokslą.
 • Surašyti savo minčių apžvalgą lietuvių kalba.
 • Rasti bendraminčių anglų kalba.
 • Ištirti išsiaiškinimo būdus apskritai, o ypač matematikoje, fizikoje, susieti su matematika ir fizika.

Gvildenimai

Su Dievu išryškinti Dievo šokį

 • Išryškinti Dievo raiškas ir papildyti asmeniniais pavyzdžiais.
 • Papildyti Dievo šokio straipsnį brėžiniais.
 • Apžvelgti ką Dievas kalba antruoju ir trečiuoju Izaiju ir kitur Tanake.

Su Dievu ištirti elgesį ir dorovę

 • Rinkti ir apžvelgti savo klausimus Dievui.
 • Sutvarkyti puslapius apie gyvybę, gyvenimą, elgesį, dorovę ir savastį.
 • Išrašyti Dievo požiūrį, ką turėčiau gvildenti, jo požiūrį į dorovę.
 • Išmąstyti, kaip iš Dievo šokio kyla gyvybė, gyvenimas, elgesys, dorovė ir jam svarbios sąvokos, kaip meilė ir laisvė.
 • Naujai apžvelgti savo minčių visumą.
  • Apžvelgti ir sutvarkyti savo gvildenimus.
  • Naujai apžvelgti, susieti, apibrėžti esmines sąvokas, sandaras, klausimus.
   • Ieškoti ryšio tarp vertybių ir klausimų.
   • Išmąstyti šešerybę (Platono valstybę), lūkesčius, pagrindimo kalbą, visas tris kalbas.
   • Išmąstyti dešimt Dievo įsakymų.
   • Išmąstyti pertvarkymus.
   • Susieti klausimų gvildenimą su žinojimo rūmų taikymu.
 • Rinkti, rūšiuoti ir nagrinėti pavyzdžius iš savo gyvenimo, savo rūpesčius, savo dorovinį mąstymą.
  • Rinkti ir nagrinėti pavyzdžius iš Holokausto Lietuvoje veikėjų.

Darbas Šūhongui

 • Apžvelgti ką jam esu ištyręs ryšium su svaigalų patrauklumu.
 • Tirti Brauno judėjimą kaip galimą matematinį modelį.
 • Ištirti apklausos duomenimis, atrasti svarbiausius kintamuosius, atsekti jų dėsningumus.
  • Nagrinėti skaitlingumo ir atsidavimo santykį įvairiausioms grupėms.
  • Nagrinėti įvairių tolydžių gradientų ir išsišakojančių pogrupių sąveiką.
  • Apibrėžti bendrą rūkorių gradientą ir populiaciją suskirstyti pagal normalumą, kraštutiniškumą ir neįprastumą.
 • Tirti, iš kur kyla mados?
 • Apžvelgti dorovės mąstytojus ir susijusius mokslus, įžvelgti ir išryškinti dorovines santvarkas, koks ryšys dorovėje tarp asmens ir visuomenės. Susipažinti su:
  • Bourdieu.
  • Pavilioniu.
  • Toulminu.
 • Susipažinti su smegenų mokslu ir savaip išdėstyti, kaip smegenys reiškia elgesį.
 • Nagrinėti ir taikyti entropijos sąvoką bei informacijos geometriją.

Maldų mokslas

 • Peržiūrėti, ką ankščiau rašiau ir surinkau apie maldas.
 • Rasti su kuo melstis, kaupti patirtį.

Rašyti mąstytojams, rasti bendradarbių

Galimi renginiai

Išsiųsti paraiškas

Balandis

Gegužė

Birželis

 • birželio 1 d. - Andrej Ščelkun gynimas
 • birželio pradžioje - Klaipėdoje dirbtuvės?
 • Dirbtuvės su Tomu Kačerausku - birželio 8 d., 13:00-17:00.
 • Jiezne surengti dirbtuves su Jinan birželio 10 d., 13:00-17:00. Jisai bus pas mane birželio 9-12 d.
 • 2017 birželio mėn. 18-22, Varšuvoje, Lenkijoje. 2nd World Congress on Logic and Religion. Išsiunčiau paraišką.
 • Sekmadienį, birželio mėn. 25 d., Matulionio beatifikacija Vilniuje

Liepa

Rugpjūtis

Rugsėjis

Spalis

 • Mokslu grįsto švietimo link, 2017 m. spalio 19-20 d.
 • 2017 m. gruodžio mėn. 1 d., Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuvos diplomatija ir diplomatai XV–XXI a.(III), rengia prof. dr. S. Grigaravičiūtė sandra.grigaraviciute AT leu.lt
 • Sekti: http://philevents.org

Nuolatos

 • Vis artimiau, vis naujai pabūti su Dievu. Mokytis iš jo.
  • Šlovinti Dievą.
  • Kaupti patirtį. Su kitais melstis dviese, trise, domėtis, kaip kas pažįsta Dievą.
 • Ugdyti valią.
  • Ankščiau eiti gulti.
  • Susitvarkyti svorį. Valgyti mažai ir sveikai. Sportuoti.
 • Lavintis
  • Mokytis lietuvių kalbos.
  • Mokytis kinų ir ispanų kalbų.
 • Pasidžiaugti gamta.
 • Tvarkyti namelį.
 • Gyventi šviesuolių karaliumi, rūpintis kitais.
 • Padėti Mamai ir Tėtei.

Apsitvarkyti

 • Nusipirkti kelionės bilietus
  • Iš Maribor į Vilnių
   • Iš Ljubljanos į Vilnių http://www.skrydziai.lt 2017.07.08 Išvykimas LOT Polish Air 13:40LJU Liubliana 3h 40min 1 Persėdimas:35min Varšuva 18:20 VNO 221 EUR
   • http://www.checkmybus.com Autobusu iš Maribor į Slovėnija: 8:00 atsiranda 9:45
  • Iš Vienos į Vilnių - Ukrainian Airlines
  • Iš Zagreb į Vilnių - http://www.skrydžiai 12:00 5h 20min 1 Persėdimas:2h 30min Varšuva 18:20VNO 199 EUR http://www.checkmybus.com o autobusas $16 per 2 valandas iš Maribor į Zagreb
 • Mokesčius
  • JAV deklaruoti mokesčius.
  • Veiklas patikslinti REG 812. Panaikinti "apsaugos ir tyrimo", įtraukti "mokslinio tyrimo".
  • Susigražinti ar pritaikyti PSD.
  • Deklaruoti dovaną.
  • Su tėvais pasikalbėti dėl deklaracijos.
 • Finansus
  • Sutvarkyti PayPal sąskaitas.
  • Nusiųsti Sid pinigų per PayPal.
 • Prietaisus
  • Sutvarkyti telefono raidyną.
  • Surašyti ir pakeisti slaptažodžius, patikslinti adresus.
  • Sutvarkyti kompiuterio bylas ir jas išsaugoti.
 • Nupirkti
  • virtuvei lentą pjaustymui 38x26

Mišios sekmadieniais: Jieznas 10:00, 12:00 Butrimonys 9:00, 12:00. Punia 13:00.

Darbai


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 balandžio 28 d., 17:36
Tweet