调查

摘要

神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

任务

Kasdien

 • Tvarkyti suvestinę ir susijusius puslapius.
 • Rengti medžiagą apie prijungtinius funktorius, Yonedos lemą ir Grothendiecko šešias operacijas.
 • Tirti fizikos žinojimo rūmus ir ieškoti sąsajų su kvantine mechanika.

Artimiausiu metu

Kaime

 • Sutvarkyti PayPal.
 • Pakabinti lentynas.
 • Vasario 28 d., sekmadienį, 21:00, kategorijų teorija
 • Peržiūrėti Ilonos Strumickienės atsiųstą tekstą.
 • Išsirinkti augalų pavasariui.
 • Sutvarkyti JAV ir Lietuvos mokesčius.
 • Pragręžti plokštę ir uždėti apsaugą virš dviračio.
 • Nusipirkti batus.
 • Kovo 4 d., ketvirtadienį, 19:00, su šachmatininkais
 • Kovo 4 d., ketvirtadienį, 22:00, Jono parodos pristatymas.
 • Kovo 8 d., pirmadienį, 21:00, su John
 • Išsiųsti Antanui Žilinskui daugiau bylų.

Mieste

 • Nusipirkti diržą, darbinių pirštinių, ekologiško indams ploviklio.

Žiemą

 • Šaldytuve termometrą įstatyti.
 • Nudažyti rėmus rožėms.
 • Sutvirtinti atramą skaitymui.
 • Sutvarkyti verandą, pašalinti širšes.
 • Parašyti Seimo energetikos komisijai apie elektrą.
 • Įsukti lentas tvarto lauko sienoje 186 m lentą, 36 cm. lentą (iki viršutinio kampo), skersinį 1 m. ?
 • Parašyti Energetikos komisijai dėl elektros.
 • Pasirūpinti savo kūną atiduoti medicinai ir mokslui. Paklausti, kaip su urnom. Gauti Vyto Remeškevičiaus parašą.

Pavasarį

 • Pasiteirauti http://www.asusshop.lt dėl kompiuterio Zenbook Flip 15 UX564EH ar Q538EI ar UX564 ar UX564FD.
 • Balandžio mėn. pradžioje papildyti Pildyk.
 • Nusipirkti vijoklinių rožių pas Žemaitį ir nuvežti vazonus.
 • Nuvežti dviratį patvarkyti, gauti naujų žiedų ir grandinę. Nusipirkti žibintuvėlį, įrankį grandinę matuoti.
 • Iškasti duobę durpėms.
 • Supilti naują kupstą.
 • Sutvarkyti latako stulpą.
 • Supilti žvyro kupstą.

Vasarą

 • Liepos mėn. sumokėti privalomąjį sveikatos draudimą.

Su Eimantu

 • Pagrindiniame kambaryje
  • prie kamino metalą pakarpyti
  • kaminą apdažyti
  • betoną sutvarkyti apie kaminą
 • Palėpėje
  • Baigti rūpintis kaminu.
 • Verandos laiptai
  • Verandos laiptus ir slenkstį betonuoti

Petras

 • Petro paprašyti patvarkyti radiatorių vamzdį iš kurio laša.

Vasario mėn.

Ugdyti savyje Dievo požiūrį.

 • Gvildenti Dievo klausimą, Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti?
  • Mąstyti kaip palaikyti Dievo tyrimą, nebūtinai atsakant į jo klausimą.
   • Rinkti Dievo ir Jėzaus išsiaiškinimo būdus ir išmąstyti jų žinojimo rūmus.
   • Sieti jų išsiaiškinimo būdus su jų asmeniškais išgyvenimais.
   • Mąstyti jų vertybes ir klausimus.
   • Palaikyti jų klausimų tyrimą.
   • Ieškoti ryšio su savo išsiaiškinimo būdais bei išgyvenimais ir su savo vertybe bei klausimais.
   • Ieškoti ryšių tarp išgyvenimų ir išsiaiškinimų.
  • Suprasti kaip išgyvenimai mane brandino.
   • Apmąstyti savo išgyvenimus, kaip kiekvienas iš jų mane brandino.
    • Suprasti kaip branda susijusi su dorove.
    • Suprasti kaip branda susijusi su Dievo rūpesčiais.
   • Apžvelgti meilės mokslo visumą, ką ir kaip meilė brandina, kas meilė palaiko amžiną brandą.
   • Išmąstyti kaip atitinkamai brandinti save.
   • Sustatyti puslapį tyrimų kuriais įvairiai brandinu save.
 • Ugdyti savo valią.
  • Įprasti gyventi taisyklingai, laikytis dienotvarkės.
   • Baigti darbus 21:00, eiti gulti 23:00. Sverti 80.9 kg ar mažiau.
  • Puoselėti pasąmonę.
   • Sudaryti sąrašą ko mokytis.
   • Sudaryti sąrašą veiklų prasmingai atsipalaiduoti.
   • Sudaryti sąrašą muzikos su kuria norėčiau susipažinti.
  • Tvirtinti kūną.
   • Slidinėti ir kartu naujai susipažinti su apylinkėm.
    • Pasimokyti naujų mankštų.
  • Ugdyti neabejingumą.
   • Tvarkyti savo namelį, kad tvarkingai susidėčiau visus savo daiktus.
   • Užsakyti augalus, kuriuos pavasarį sodinsiu.
   • Palaikyti ryšį su nustumtaisiais ir nuskriaustaisiais.

Išvystyti savo filosofijos tyrimų sąsiuvinį.

 • Sutvarkyti klausimus.
  • Puslapyje Gvildenu atrinkti pagrindinius klausimus, išdėstyti brėžiniu, perkelti šalutinius klausimus.
  • Svetainės www.ms.lt kairiniame krašte esančiame turinyje įrašyti puslapius su pačiais svarbiausiais klausimais.
  • Kituose puslapiuose sutvarkyti klausimus, svarbiausius klausimus išdėstyti brėžiniais.
 • Puslapyje Suvestinė apžvelgti pagrindines mintis apie svarbiausias sandaras ir sąvokas.
  • Atskirti sandaras ir sąvokas išreiškiančias visko žinojimą (mūsų požiūrį į Dievo požiūrį) ir žinojimo gražų taikymą (Dievo požiūrį į mūsų požiūrį).
  • Išmąstyti sandaras ir sąvokas įprasminančius kampus ir vaidmenis.
  • Suvokti kiekvienos apytakos reikšmę ir prasmę.
  • Suprasti kaip visko žinojimas pasireiškia apytakų išvertimas.
  • Suprasti kaip žinojimo taikymas pasireiškia pasirinkimais ir suvokimo lygmenimis.
  • Suprasti kaip padalinimų rato aštuongubas periodiškumas susijęs su Dievo ir žmogaus požiūrių sudūrimu ir jų dvigubu periodiškumu.

Pradėti vystyti svetainę Math4Wisdom.com

 • Išmąstyti ir pristatyti prijungtinius funktorius, Yonedos lemą ir Grothendiecko šešias operacijas.
 • Apžvelgti, nurodyti ir brėžiniais pavaizduoti įvairias sąsajas tarp matematikos ir mano filosofijos kurias ketinu ištirti ir pristatyti.
 • Apžvelgti sąvokas su kuriomis reikėtų susipažinti norint išmanyti Bott periodiškumus (2-gubą ir 8-gubą ir jų ryšį).

Puoselėti šviesuolių bendrystę

 • Pasirengti pabendravimams su Wenbo.
 • Bendrauti su Johannes ir kitais iš Wenbo grupės.
 • Mokytis kvantinės mechanikos su John. Ieškoti sąsajų su fizikos žinojimo rūmais.
 • Tomui papasakoti apie gražaus taikymo būdus (Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį) ir sąsajas su visko žinojimu (žmogaus požiūriu į Dievo požiūrį). Ieškoti sąlyčio su jo gyvenimu. Pamąstyti kaip vaisingai melstis.
 • Rimvydui parengti pristatymą apie prijungtinius funktorius, šešias operacijas, taip pat Bott periodiškumą.
 • Palaikyti ryšį su Markus, su Mindey, ieškoti galimybių bendradarbiauti.
 • Vertinti galimybes su kitais dalintis išgyvenimais, išsiaiškinimo būdais, taip pat melstis.
 • Skirti laiko pabendrauti su nuskriaustaisiais ir nustumtaisiais.

Siekiai 2021 m.

 • Įsisąmoninti Dievo šokį: Nesiblaškyti, visomis jėgomis atsiremti į Dievą už šios santvarkos.
 • Įsisąmoninti išgyvenimo apytaką: Baigti išmąstyti visko žinojimo esmę.
 • Įsisąmoninti žinojimo rūmus: Bendra sąvokų kalba sieti Dievą, žmones ir pasaulį.
 • Įsisąmoninti meilės mokslą: Mylėtojų amžinos brandos pagrindu puoselėti šviesuolių bendrystę.

Darbai


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 vasario 26 d., 18:56