Gvildenu

Bendrystė

Andrius

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai EEEEEE

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? ECD9EC

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Istorija AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Žr. Linksmai, Lavintis, Siekiai, Straipsniai, Straipsneliai, Namelis, Bendraminčiai, Bendrystė, Menai, Pragyvenimas, Mokesčiai

Svarbiausia 2018 metais

Tirti

 • Baigti viską išmąstyti.
 • Kartu su Dievu tirti.

Surašyti

Diegti

 • Rengti dirbtuves ir burti dalyvius.
 • Išmąstyti žodinės kūrybos kursą, rašyti savo apysakas, parengti medžiagą studentams ir parašyti knygutę.
 • Parinkti skaitinius, parengti svetainę ir parašyti knygutes rudenio kursams.

Šiuo metu Mokslui

 • Paprašyti savo studentų sutikimo naudoti jų klausimus ir vertybes. Pakviesti į gvildentojų ratelį.
 • Pasirinkti apsakymų rinkinių lietuvių kalba. Užsisakyti iš bibliotekos. Paieškoti knygynuose.
 • Parašyti pranešimą apie Išminčių ugdymą.
 • Įtraukti studentus į Moodle grupę žodinei kūrybai.
 • Parinkti skaitinius filosofijos studentams ir nusiųsti Tomui.
 • Parengti reikalavimus ir kitą medžiagą žodinės kūrybos studentams.
 • Rašyti paraiškas filosofijos kongresui.
 • Parengti reikalavimus ir kitą medžiagą filosofijos studentams.
 • Parašyti vadovėlį filosofijos studentams ir gvildentojams.

Buičiai

 • Nusipirkti užuolaidų.
 • Išsirinkti skalbimo mašiną.
 • Deklaruoti JAV mokesčius.

Rūpintis nameliu

 • Pasirūpinti dėl elektros.
 • Išbetonuoti apie pečių.
 • Išsirinkti duris verandai, pataisyti slenkstį ir įstatyti duris.
 • Įsigyti skalbimo mašiną.

2018

Straipsnius įteikti

 • Martynui Radzevičiui apie Gamestorming iki vasario 11 d.
 • „Genocidas ir rezistencija“ žurnalui iki kovo 1 d.
 • Daimon Revista Internacional de Filosofía apie požiūrius iki gegužės 30 d.

Galimi renginiai

Tvarkytis

 • Mokesčius
  • Deklaruoti dovaną.
  • Su tėvais pasikalbėti dėl deklaracijos.
 • Išsiaiškinti su mokesčių inspekcija dėl REG 812 veiklų ir pajamų (žurnalisto, meno kūrėjo, tyrėjo).
 • VGTU
 • Įkelti straipsnius
 • Finansus
  • Nusiųsti Sid pinigų per PayPal.
 • Prietaisus
  • Sutvarkyti telefono raidyną.
  • Surašyti ir pakeisti slaptažodžius, patikslinti adresus.
  • Sutvarkyti kompiuterio bylas ir jas išsaugoti.
 • Sveikata
  • Dantis valyti Butrimonyse: vasario 28tą, trečiadienį, 12:40
 • Nupirkti
  • gerą šluotą kambariui
  • virtuvei lentą pjaustymui 38x26

VGTU

 • Sutarėme su Tomu, kad ištaisysiu (bent) 30 puslapių. Ištaisiau Jovilei programos aprašą (2.5 valandas). Tomą pavadavau tris kartus (po 2 akademines valandas). Pasiūlymai dėl Visuality kvietimo (1 valanda)
 • VGTU studijų kalendorius
 • Žodinė kūryba SNR-II K3, pirmadienį, sausio 29 d., 16:20-19:45, šeštadieniais, vasario 24 d., kovo 24 d., gegužės 5 d., 14:30-17:55.
 • Filosofijos pratybas vesiu anglų kalba grupei IIfu-17, antradieniais, 10:20-11:55, pradedant vasario 12 d.

VGTU paminėtas

Darbai


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 sausio 19 d., 19:21