调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Žr. Gyventi Dievu, Linksmai, Lavintis, Siekiai, Straipsniai, Straipsneliai, Namelis, Bendraminčiai, Bendrystė, Menai, Pragyvenimas, Mokesčiai, Eičiūnai, Minčių sodas, Dviračiu, Sveikata

1:05 Scott Aaronson

任务

Svarbiausia 2020 metais

Būti tobulu žmogumi

 • Artimiau bendrauti su Dievu. Dažniau ir įvairiau gilintis į jo požiūrį ir tirti jo klausimus.
 • Sustyguoti savo valią, kad būčiau tobula priemonė tirti Dievą ir viską, kad būčiau tiltas tarp Dievo ir žmonių.
 • Sutvarkyti savo gyvenimą, kad teisingai valgyčiau ir sverčiau, būčiau tvirtas ir sveikas, ankščiau eičiau gulti, teisingai ir prasmingai atsipalaiduočiau.

Suvokti viską

 • Suprasti kaip keturios apytakos išsivysto iš bendro pagrindo.
 • Matematika išreikšti keturis žinojimo lygmenis.
 • Suprasti meilės mokslą, kas yra gyvybė, kaip meilė puoselėja gyvybę, sąmoningėjimą, sąmoningumą, amžiną brandą, amžiną gyvenimą.
 • Savo atsakymus ir klausimus apžvelgti knygute.

Bendradarbiauti su kitais

 • Rasti kaip su kitais atsiremti į Dievą, puoselėti šviesuolių bendrystę, tirti įvairiausius klausimus.
 • Išvystyti svetainę Math wisdom kaip priemonę pragyventi ir telkti bendraminčius.

Dienotvarkė, Lavintis, Linksmai

Lapkričio mėn.

 • Meilės moksle ieškoti supratimo kaip amžinai bręsti.
  • Apžvelgti meilės mokslo visumą, ką ir kaip meilė brandina.
  • Išmąstyti kaip atitinkamai brandinti save.
  • Sustatyti puslapį tyrimų kuriais įvairiai brandinu save.
  • Ieškoti su kuo melstis, telkti šviesuolius, tirti klausimus.
 • Suprasti visumą ir keturias apytakas
  • Palyginti įvairiausias trejybes ir jomis išmąstyti keturių apytakų bendrus pagrindus.
  • Suvokti ką asmenų apytakos turi bendro ir kaip jos išsiskiria kaip būtent Dievo, visko, troškimų ir meilės mokslai.
 • Išmąstyti ketverybės vaidmenį matematikoje.
  • Suprasti skirtumą tarp isomorfizmo, ekvivalentumo ir prijungimo.
  • Ištirti ekvivalentumų ir prijungimų taksonomiją.
  • Ištirti Yoneda lemą iš pagrindų ir išsiaiškinti jos ryšį su ketverybe.
  • Ieškoti ryšių su Yates indekso teorema, automatų hierarchija, tipų teorija, vienareikšmiškumo aksioma ir kitais reiškiniais matematikoje.
  • Nusirašyti savo kalbą apie kintamuosius.
  • Suprasti kaip ir kodėl ketverybė reiškiasi žinojimo rūmuose, būtent algebroje, analizėje, geometrijoje-logikoje ir kintamųjų rūšyse.
  • Savaip suprasti informacijos teoriją ir susijusias sąvokas kaip antai entropiją, tikimybę, statistiką, nedeterminizmą, ir susieti su matematikos žinojimo rūmais.
  • Perrašyti savo pranešimą apie išsiaiškinimo būdus matematikoje.
 • Suprasti meilės mokslą.
  • Išsakyti žinojimo rūmus biologijai ir susijusiems mokslams: chemijai, mikrobiologijai, genetikai, medicinai, ekologijai, evoliucijai.
  • Atsižvelgus į žinojimo rūmus, apibrėžti gyvybę, gyvenimą, meilę, Dievą, maldą, entropiją, žinojimą, informaciją ir kitas sąvokas.
  • Apžvelgti ir sudėlioti visas savo mintis apie meilės mokslą, šviesuolių bendrystę, meilę, gyvenimą ir gyvybę, Aleksandro teoriją.
  • Suprasti kaip meilė palaiko gyvybę, sąmoningėjimą, sąmoningumą, kaip visa tai iškyla gyvybės dėsniais, visumos išvertimais.
  • Iš pagrindų suprasti entropiją ir susieti su meilės mokslu.
  • Permąstyti, kaip malda suveikia.
  • Suprasti meilės mokslą kaip Kito apytaką, tiriančią klausimą, ir susidedančią iš Dievo trejybės, aštuonerybės, dešimt Dievo įsakymų ir žmogaus trejybės rato.
 • Rašyti apžvalgą Įvadas į viską.
  • Aprašyti didžiuosius atsakymus.
  • Aprašyti didžiuosius klausimus.
  • Aprašyti ir nubrėžti visas sandaras.

Artimiausiu metu

Kaime

 • Trečiadienį išsikviesti Eimantą.
 • Penktadienį, gruodžio 4 d., 5:00 Onos vaidinimas.
 • Pragręžti plokštę ir uždėti apsaugą virš dviračio.
 • Pašalinti širšes iš verandos.
 • Tėtei: šachmatų žinojimo rūmus, Mamai: biologijos žinojimo rūmus
 • Susižinoti dėl elektros ir susitvarkyti.

Kieme

 • Nuimti derlių: žoleles.
 • Sutvarkyti piramidę, kupstą.
 • Išdėlioti lapus, šieną, šiaudus. Išlyginti takus per paparčius ir kitur.
 • Išrauti dilgėles.
 • Iškasti duobę durpėms.
 • Supilti naują kupstą.
 • Pastatyti rėmus rožėms.
 • Sutvarkyti latako stulpą.
 • Įsukti lentas tvarto lauko sienoje 186 m lentą, 36 cm. lentą (iki viršutinio kampo), skersinį 1 m. ?
 • Supilti žvyro kupstą.

Viduje

 • Pakabinti lentynas.
 • Šaldytuve termometrą įstatyti.
 • Sutvirtinti atramą skaitymui.

Vėliau

 • Išsirinkti augalų pavasariui.
 • Gruodžio mėnesį pasiteirauti http://www.asusshop.lt ar jau gavo kompiuterį Zenbook Flip 15 UX564 ar UX564FD.
 • Gruodžio mėn. 31 d., naujai sustabdyti "Minčių sodo" veiklą.
 • Maždaug sausio 15 d. papildyti Pildyk sąskaitą.
 • Pavasarį: Nusipirkti vijoklinių rožių pas Žemaitį ir nuvežti vazonus.
 • Pavasarį: Nuvežti dviratį patvarkyti, gauti naujų žiedų ir grandinę. Nusipirkti žibintuvėlį, įrankį grandinę matuoti.

Kai turėsiu laiko

 • Parašyti Energetikos komisijai dėl elektros.
 • Pasirūpinti savo kūną atiduoti medicinai ir mokslui. Paklausti, kaip su urnom. Gauti Vyto Remeškevičiaus parašą.
 • Kreiptis į notarę Nijolę Liubamirskienę surašyti testamentą.
 • Užsakyti Klimaičio bylą.
 • Parašyti apie Giedrių Šarkaną ir Giedrių Grabauską.

Petras

 • Petro paprašyti patvarkyti radiatorių vamzdį iš kurio laša.

Su Eimantu

 • Svarbiausia
  • pečių sutvarkyti
 • Pagrindiniame kambaryje
  • prie kamino metalą pakarpyti
  • kaminą apdažyti
  • betoną sutvarkyti apie kaminą
 • Palėpėje
  • Baigti rūpintis kaminu.
 • Verandos laiptai
  • Verandos laiptus ir slenkstį betonuoti
 • Miegamasis
  • Duris įstatyti į miegamąjį
  • Lenteles apdėti palei lubas
  • Išlyginti sieną kur bus lentynos
  • Padaryti gražias lentynas
  • Ant sienų dėti kamštį, jūrinę plokštę

Tvarkytis

 • Mokesčius
  • Sutvarkyti dokumentus pasirūpinti mirtimi, mano kūną atiduoti mokslui.
  • Deklaruoti dovaną.
  • Su tėvais pasikalbėti dėl deklaracijos.
 • Kompiuteris
  • Perkelti Holokausto bylas iš savo svetainės į Silvios svetainę.

Darbai


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2020 lapkričio 30 d., 23:09