Knyga

Dievo šokis

Dorovės tyrimas

Išsiaiškinimai

Malda

Andrius

Užrašai

Mokykla

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai EEEEEE

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? ECD9EC

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Istorija AAAAAA


Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Žr. Linksmai, Lavintis, Straipsniai, Straipsneliai, Namelis, 2016 siekiai, Bendraminčiai, Bendrystė, Menai, Pragyvenimas, Mokesčiai

Svarbiausia

Eilės tvarka

Iš kaimo atsivežti knygų (filosofijos pamokai, kaip gvildenti savo klausimą).

Lietuvoje iki rugsėjo 30 d

 • Parašyti straipsnį Krems, iki rugsėjo 25 d.
 • Perskaityti Platono Respubliką ir paruošti pamokas.
 • Sudaryti etikos skaitinių rinkinį ir paruošti etikos pamokas.
 • Studentams aprašyti praėjusias pamokas.
 • Tirti sandaras, sąmoningumą, smegenis, laiką, erdvę bei kalbą ir parašyti pranešimą Vilniui.
 • Parašyti straipsnį apie Dievo šokį.
 • Tirti sąmoningumą bei smegenis ir parašyti pranešimą Bragai.
 • Parašyti laišką Estijos premjerui apie LNP nusikalstamumą.
 • Išsiaiškinti su mokesčių inspekcija dėl REG 812 veiklų ir pajamų (žurnalisto, meno kūrėjo, tyrėjo).
 • Pasiūlyti idėją Lietuvai: dalintis vertybėmis ir klausimais – savo šviesa.
 • Aptarti Šūhongo straipsnį.

Lietuvoje iki metų galo

 • Parašyti vadovėlį gvildentojams lietuvių kalba.
 • Sukurti meno parodą "Dievo sapnas".

Braga kelionei

Krems kelionei

 • Susirasti pas ką nakvoti Vienoje trečiadienį ir šeštadienį.
 • Registruotis AirBaltic pradedant penkias dienas prieš skrydį.

Mokytis

 • Laiko ir erdvės sampratų, ypač kalbose.
 • Apžvelgti visą matematiką, kas kitų padaryta.
 • Pasistūmėti geometrijoje, taikyti pranešimui, kurį skaityčiau Kinijoje.
 • Kinų kalbos
  • rašmenų, kaip pirminiai susiję, ir kaip žodžiai iš jų susidaro.
  • prielinksnių, taip pat kitų pagrindų, bei kitų kalbų.
  • kaip kalbama apie jausmus.
  • Tang dinastijos eilėraščių.

Rūpintis nameliu

 • Parašyti pilietis.delfi.lt dėl elektros.
 • Išbetonuoti apie pečių.
 • Išsivalyti kaminą.
 • Išsirinkti duris verandai, pataisyti slenkstį ir įstatyti duris.
 • Įsigyti skalbimo mašiną.

Rasti naujų draugų su kuriais galėčiau melstis, kitiems padėti arba mokytis:

 • Smegenų mokslų
 • Kinų kalbos
 • Ispanų kalbos
 • Kalbos pagrindų
 • Matematikos ir logikos

Rugsėjis

Spalis

Gruodis

 • 2017 m. gruodžio mėn. 1 d., Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuvos diplomatija ir diplomatai XV–XXI a.(III), rengia prof. dr. S. Grigaravičiūtė sandra.grigaraviciute AT leu.lt "Lietuvos žydai nusikalto, tad lietuviai keršijo." Dviejų mitų ištakos K.Škirpos sumanymuose.

2018

Galimi renginiai

2017 metais

 • Surašyti savo svarbiausias mintis.
  • Apžvelgti ir surašyti viską ką žinau apie Dievą ir Dievo šokį. Parašyti straipsnį.
  • Aprašyti ką žinau apie dorovę ir kaip žmogus išgyvena sandaras.
  • Užsienyje skaityti pranešimus.
  • Rašyti straipsnius: apie Dievo šokį, jausmus, Alexander, matematiką, Holokaustą, metafiziką...
 • Apžvelgti
 • Sukurti svetainę kaupti duomenis filosofijai.
  • Kaupti ir aprašyti klausimus, vertybes, išsiaiškinimo būdus, sandaras - tiek savo, tiek praeities mąstytojų, tiek dabartinių šviesuolių.
  • Sudaryti etikos skaitinių rinkinį savo studentams. Susieti su mąstytojų vertybėmis.
 • Mokytis, kaip bendradarbiauti su kitais.
  • Surengti kas mėnesį dirbtuves. Rasti draugų, bendražygių.
  • VGTU su Eugenijumi Palioku rasti besidominčių mokslininkų.
  • Užmegzti ryšį su bendraminčiais kurie domėtųsi mano mintimis.
  • Išvystyti galimybes vasarą praleisti Rytuose.
  • Ieškoti bendraminčių nustumtųjų šalyse: Baltarusijoje, Ukrainoje, Palestinoje, Afrikoje.
  • Lietuvoje, PEL ar kitur aprašyti savo dirbtuves.
  • Rasti su kuo bendrauti fizikos, matematikos, logikos, neuromokslų, kalbotyros ir kitais klausimais.
 • Parengti vadovėlį gvildentojams.
  • Lietuvių kalba parengti savo mokiniams VDA bei dirbtuvių dalyviams.
  • Anglų kalba parengti savo filosofijos studentams ir susieti su Platono Valstybe.
  • Vadovėlį papildyti vaizdiniu mąstymu, komiksais.
  • Surengti savo komiksų parodą.
 • Užsitikrinti pajamų pragyvenimui.
  • Susisiekti su Godehard Bruentrup, pateikti paraišką postdoktorantūrai Miunchene.
  • Siūlyti rektoriui ir rėmėjams puoselėti savo Židinį ir svetainę, jų pagrindu burti šviesuolius ir rengti dirbtuves, kaip gvildenti savo klausimą, ir surašyti savo filosofiją. Pasitarti su Dario Martinelli.
  • Rašyti straipsnius ir tapti docentu, paskui profesoriumi.
  • Rasti, kas man Lietuvoje ar užsienyje mokėtų už straipsnius.
 • Sutvarkyti namelį.
  • Aptvarkyti, kad jis būtų sveikas.
  • Įsivesti būtiniausius patogumus.
  • Išpuoselėti botanikos sodą.
  • Parengti svečiams.
  • Pritaikyti kūrybai.

Nuolatos

 • Vis artimiau, vis naujai pabūti su Dievu. Mokytis iš jo.
  • Vis naujai ieškoti ryšio su Dievu. Tirti Tanaką Jėzaus akimis.
  • Puoselėti maldą dviese trise ir su kitais bendrauti su Dievu. Tirti maldos mokslą.
  • Ieškoti, kaip galėčiau tarnauti kitiems.
 • Ugdyti valią.
  • Ankščiau eiti gulti.
  • Susitvarkyti svorį. Valgyti mažai ir sveikai. Sportuoti.
 • Plėsti akiratį. Lavintis. Mokytis kalbų. Atsiskleisti kūryba.
 • Pasidžiaugti gamta.
 • Padėti Mamai ir Tėtei.

Tvarkytis

 • VGTU priedui, jei reikėtų:
  • Užsienio leidykloje išleisti vadovėlį anglų kalba. 1,5 x aut.lanką (autorinis lankas yra 40,000 spaudos ženklų, 24 mašinraščio puslapių - 12 mano puslapių). Kreiptis į Dov Gabbay leidyklą.
  • Personalinė dailės paroda 2,0
  • Dalyvavimas tarptautinėje parodoje 2,0
  • Mokslo monografija 1,0 x aut.lankas (gali skirti daugiau jeigu užsienyje išleidžiama)
 • Mokesčius
  • Deklaruoti dovaną.
  • Su tėvais pasikalbėti dėl deklaracijos.
 • Finansus
  • Sutvarkyti PayPal sąskaitas.
  • Nusiųsti Sid pinigų per PayPal.
 • Prietaisus
  • Sutvarkyti telefono raidyną.
  • Surašyti ir pakeisti slaptažodžius, patikslinti adresus.
  • Sutvarkyti kompiuterio bylas ir jas išsaugoti.
 • Nupirkti
  • gerą šluotą kambariui
  • virtuvei lentą pjaustymui 38x26

VGTU

 • Sutarėme su Tomu, kad ištaisysiu (bent) 30 puslapių.
 • VGTU studijų kalendorius 58 studentai paskaitoms ir 72 pratyboms. Filosofiją dėstau SRA-I 01, pirmadieniais, 8:30-10:05. Fifu-17 7 vietiniai, 4 užsieniečiai; VVfu-17 6 vietiniai, 41 užsieniečiai; tik pratyboms: TIfu-17 5 studentai, TIfuc-17 9 užsieniečiai.
 • 45 studentai: Etiką dėstau SRK-II 603, pirmadieniais, 12:10-13:45. IIfu-16 10 vietiniai, 25 pagal mainų programą, 10 užsieniečiai.
 • 67 studentai: Etiką dėstau SRK-II 302, antradieniais, 16:20-17:55. EIfu-17 6 vietiniai, 9 užsieniečiai; EKfu-17 3 vietiniai, EKfuc-17 21 užsieniečiai; MRfu-16 4 vietiniai, 22 užsieniečiai.
 • Tomas Kačerauskas mane pavaduos etikos pamokai 10.10. reikia priminti.

Darbai


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 rugsėjo 26 d., 19:41
Tweet