Book (English)

Knyga

Dievo šokis

Kaip gyventi

Išsiaiškinimai

Malda

Andrius

Užrašai

Mokykla

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai EEEEEE

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? ECD9EC

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Istorija AAAAAA


Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Žr. Linksmai, Lavintis, Namelis, 2016 siekiai, Bendraminčiai, Bendrystė, Menai, Pragyvenimas, Mokesčiai

Svarbiausia

 • Kartu su Dievu tirti elgesį ir dorovę.
 • Palaikyti klausimų gvildentojus, rengti dirbtuves ir skaitinius.
 • Užbaigti fenomenologijos straipsnį: parašyti savo pranešimo pagrindu.

Eilės tvarka

 • Kviesti šiauliečius susitikti
 • Parašyti Šūhongui - nusiųsti jam sąskaitą faktūrą.
 • Nusipirkti bilietą į Vokietiją.
 • Susirasti dalyvių Klaipėdos dirbtuvėms
 • Susitarti su Tomu dėl dirbtuvių.
 • Parašyti Justui Nugarui apie šviesuolių tinklą.
 • Parašyti straipsnį apie vertybes.
  • Sužinoti dėl autorinių teisių.
 • Parašyti paraiškas.
 • Vertinti Andrejaus darbą.

Kalendorius

 • 22, pirmadienį - Rygoje
 • 23, antradienį - Šiauliuose
 • 24, trečiadienį
 • 25, ketvirtadienį - Vilniuje renginys su Lietuvos žaliųjų ir valstiečių partija
 • 26, penktadienį - pirkti ir sodinti augalus - botanikos sodo mugėje, Žemaičio gėlyne, Alytuje, Šarkelė
 • 27, šeštadienį - grįžti į kaimą
 • 28, sekmadienį - važiuoti į Jiezną, paskui į Kauną ir Klaipėdą, ten nakvoti
 • 29, pirmadienį - važiuoti 10:50 autobusu iš Klaipėdos į Liepąją, nakvoti Pape parke
 • 30, antradienį - dviračiu sustoti Palangoje, nakvoti Klaipėdoje
 • 31, trečiadienį - įteikti straipsnį "Filosofija.Sociologija." žurnalui apie vertybes

Birželis

 • 1, ketvirtadienį - Andrejaus Ščelkun gynimas
 • 2, penktadienį - kūrybos renginys Klaipėdoje
 • 3, šeštadienį - dirbtuvės Klaipėdoje - išvažiuoti 18:20, nakvoti Kaune
 • 4, sekmadienį, išvažiuoti iš Kauno 10:05. 12:00 - Simo pirmoji komunija
 • 5, pirmadienį
 • 6, antradienį
 • 7, trečiadienį
 • 8, ketvirtadienį, 13:00-17:00 - dirbtuvės su Tomu Kačerausku

Filosofijai

 • Naujai aprėpti ir permąstyti elgesio ir dorovės tyrimą.
  • Brėžiniu apžvelgti elgesio ir dorovės sąvokas ir klausimus, taipogi tris kalbas ir kitas sandaras, ką žinau ir ko nežinau.
  • Brėžiniu apžvelgti, ką Dievas man kalba ir ko jo toliau klausti.
  • Sutvarkyti atitinkamus puslapius.

Grįžus iš Estijos - nameliui

 • Nusipirkti daugiau augalų Vilniuje, mugėje, taip pat rožių ir vynuogių, taip pat Alytuje, taip pat rasti miške.
 • Lapą darbų sudaryti.
 • Jaunučiui Jusui nusiųsti savo kambario brėžinius - ir pačiam apskaičiuoti.
 • Išsiaiškinti dėl elektros įstatymo.
 • Užsakyti elektrinius kilimėlius.
 • Išsirinkti plyteles miegamajam.
 • Susipažinti su ventiliatoriais. Užsakyti.
 • Susipažinti su išmaniais namais, paskambinti Egosmart, užsukti į Topocentrą.
 • Nupirkti kitą Franke maišytuvą vonios plautuvei.
 • Išdėlioti, kaip atrodytų įvairių dydžių plytelės, kurias pirkčiau. Apskaičiuoti, kiek kokių reikia.
 • Išsirinkti sienoms baltas plyteles ir nupirkti.
 • Nubrėžti Eimantui maketą klozeto atlošui.

Prie progos

 • Recenzuoti Andrejaus straipsnį.
 • JAV mokesčius sumokėti
 • Apskaičiuoti, kiek turiu pinigų, kiek išleidžiu ir kiek reikėtų uždirbti
 • Paskelbti plačiau apklausą apie Vilniaus sporto rūmų likimą ir pradėti mąstyti, ką parašysiu. Rinkti iš žmonių atsakymus į savo apklausą ir rasti su kuo galėčiau pakalbėti, kaip jie grindžia savo nuostatas, kokios galimybės jas keisti.

Apžvelgti galimybes dalyvauti konferencijose ir sulaukti paramos.

Iki rudenio

 • Bendradarbiauti su Dievu
  • Išspręsti, kaip žmonės elgiasi ir kaip turėtų elgtis?
  • Tris kalbas ir visas sandaras išsakyti.
  • Apžvelgti visą, ką Dievas mane moko, ir pamąstyti, ko galėčiau jo klausti.
 • Sukurti svetainę kaupti duomenis filosofijai.
  • Kaupti klausimus, vertybes, išsiaiškinimo būdus, sandaras - tiek klasikinių filosofų, tiek dabartinių.
 • Pradėti rašyti straipsnius į tarptautinius leidinius ir skatinti bendradarbiavimą.
  • Parašyti apie jausmus; apie vertybes; apie žydų kapinių likimo svarstymą.
  • Parašyti apie Holokaustą Lietuvoje - šaltinius ir atsakomybės tyrimą.
  • Surašyti savo metafiziką - padalinimus, atvaizdus, aplinkybes.
  • Surašyti matematikos sprendimo būdus, taip pat, ką būtų galima bendrom jėgom tirti matematikoje.
 • Užmegzti ryšį su mąstytojais kurie domėtųsi mano mintimi.
  • Rašyti paraiškas užsienyje skaityti pranešimus.
  • Susipažinti su ECAP dalyviais, ypač su metafizikais ir matematikos filosfais, bandyti su jais užmegzti ryšį prieš konferenciją.
 • Surengti kas mėnesį dirbtuves. Rasti draugų, bendražygių.
  • Parengti vadovėlį gvildentojams anglų kalba, savo mokiniams VGTU, dirbtuvių dalyviams bei svetur gyvenantiems.
 • Užsitikrinti pajamų pragyvenimui.
  • Siūlyti rektoriui ir rėmėjams puoselėti savo svetainę, jos pagrindu burti šviesuolius ir rengti dirbtuves, kaip gvildenti savo klausimą, ir surašyti savo filosofiją.
  • Rašyti straipsnius Partially Examined Life ir Lietuvoje.
  • Susisiekti su Technika ir kitais dėl straipsnių taisymo.
 • Sutvarkyti namelį, kad jame galėčiau vystyti veiklą.

2017 metais

 • Išaiškinti, kaip žmogaus elgesį įtakoja kiti žmonės, ir tai pritaikyti svaigalų naudojimui ir nenaudojimui.
 • Puoselėti maldą dviese trise ir tirti maldos mokslą.
 • Surašyti savo minčių apžvalgą lietuvių kalba.
 • Rasti bendraminčių anglų kalba.
 • Ištirti išsiaiškinimo būdus apskritai, o ypač matematikoje, fizikoje, susieti su matematika ir fizika.

Gvildenimai

Su Dievu išryškinti Dievo šokį

 • Išryškinti Dievo raiškas ir papildyti asmeniniais pavyzdžiais.
 • Papildyti Dievo šokio straipsnį brėžiniais.
 • Apžvelgti ką Dievas kalba antruoju ir trečiuoju Izaiju ir kitur Tanake.

Su Dievu ištirti elgesį ir dorovę

 • Rinkti ir apžvelgti savo klausimus Dievui.
 • Sutvarkyti puslapius apie gyvybę, gyvenimą, elgesį, dorovę ir savastį.
 • Išrašyti Dievo požiūrį, ką turėčiau gvildenti, jo požiūrį į dorovę.
 • Išmąstyti, kaip iš Dievo šokio kyla gyvybė, gyvenimas, elgesys, dorovė ir jam svarbios sąvokos, kaip meilė ir laisvė.
 • Naujai apžvelgti savo minčių visumą.
  • Apžvelgti ir sutvarkyti savo gvildenimus.
  • Naujai apžvelgti, susieti, apibrėžti esmines sąvokas, sandaras, klausimus.
   • Ieškoti ryšio tarp vertybių ir klausimų.
   • Išmąstyti šešerybę (Platono valstybę), lūkesčius, pagrindimo kalbą, visas tris kalbas.
   • Išmąstyti dešimt Dievo įsakymų.
   • Išmąstyti pertvarkymus.
   • Susieti klausimų gvildenimą su žinojimo rūmų taikymu.
 • Rinkti, rūšiuoti ir nagrinėti pavyzdžius iš savo gyvenimo, savo rūpesčius, savo dorovinį mąstymą.
  • Rinkti ir nagrinėti pavyzdžius iš Holokausto Lietuvoje veikėjų.

Darbas Šūhongui

 • Apžvelgti ką jam esu ištyręs ryšium su svaigalų patrauklumu.
 • Tirti Brauno judėjimą kaip galimą matematinį modelį.
 • Ištirti apklausos duomenimis, atrasti svarbiausius kintamuosius, atsekti jų dėsningumus.
  • Nagrinėti skaitlingumo ir atsidavimo santykį įvairiausioms grupėms.
  • Nagrinėti įvairių tolydžių gradientų ir išsišakojančių pogrupių sąveiką.
  • Apibrėžti bendrą rūkorių gradientą ir populiaciją suskirstyti pagal normalumą, kraštutiniškumą ir neįprastumą.
 • Tirti, iš kur kyla mados?
 • Apžvelgti dorovės mąstytojus ir susijusius mokslus, įžvelgti ir išryškinti dorovines santvarkas, koks ryšys dorovėje tarp asmens ir visuomenės. Susipažinti su:
  • Bourdieu.
  • Pavilioniu.
  • Toulminu.
 • Susipažinti su smegenų mokslu ir savaip išdėstyti, kaip smegenys reiškia elgesį.
 • Nagrinėti ir taikyti entropijos sąvoką bei informacijos geometriją.

Maldų mokslas

 • Peržiūrėti, ką ankščiau rašiau ir surinkau apie maldas.
 • Rasti su kuo melstis, kaupti patirtį.

Rašyti mąstytojams, rasti bendradarbių

Galimi renginiai

Išsiųsti paraiškas

Birželis

 • Iki birželio 15 d. pasiūlyti straipsnį apie dorovinę vaizduotę leidiniams Creativity Studies arba Coactivity: Philosophy, Communication
 • birželio 17 d., Aukštadvaryje VGTU šventė
 • Sekmadienį, birželio mėn. 25 d., Matulionio beatifikacija Vilniuje
 • birželio 26-30 d. semiotikų kongresas Kaune

Liepa

 • Liepos 2 d. Eičiūnų šventė
 • Liepos 6-8 Wroclaw
 • Su Rima Lietuvoje birželio 29 d. - liepos 11 d.

Rugpjūtis

Rugsėjis

Spalis

 • Mokslu grįsto švietimo link, 2017 m. spalio 19-20 d.
 • 2017 m. gruodžio mėn. 1 d., Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuvos diplomatija ir diplomatai XV–XXI a.(III), rengia prof. dr. S. Grigaravičiūtė sandra.grigaraviciute AT leu.lt
 • Sekti: http://philevents.org

Nuolatos

 • Vis artimiau, vis naujai pabūti su Dievu. Mokytis iš jo.
  • Šlovinti Dievą.
  • Kaupti patirtį. Su kitais melstis dviese, trise, domėtis, kaip kas pažįsta Dievą.
 • Ugdyti valią.
  • Ankščiau eiti gulti.
  • Susitvarkyti svorį. Valgyti mažai ir sveikai. Sportuoti.
 • Lavintis
  • Mokytis lietuvių kalbos.
  • Mokytis kinų ir ispanų kalbų.
 • Pasidžiaugti gamta.
 • Tvarkyti namelį.
 • Gyventi šviesuolių karaliumi, rūpintis kitais.
 • Padėti Mamai ir Tėtei.
 • Mokesčius
  • JAV deklaruoti mokesčius.
  • Veiklas patikslinti REG 812. Panaikinti "apsaugos ir tyrimo", įtraukti "mokslinio tyrimo".
  • Susigražinti ar pritaikyti PSD.
  • Deklaruoti dovaną.
  • Su tėvais pasikalbėti dėl deklaracijos.
 • Finansus
  • Sutvarkyti PayPal sąskaitas.
  • Nusiųsti Sid pinigų per PayPal.
 • Prietaisus
  • Sutvarkyti telefono raidyną.
  • Surašyti ir pakeisti slaptažodžius, patikslinti adresus.
  • Sutvarkyti kompiuterio bylas ir jas išsaugoti.
 • Nupirkti
  • virtuvei lentą pjaustymui 38x26

Mišios sekmadieniais: Jieznas 10:00, 12:00 Butrimonys 9:00, 12:00. Punia 13:00.

Darbai


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 gegužės 22 d., 11:10
Tweet