Book (English)

Knyga

Dievo šokis

Kaip gyventi

Išsiaiškinimai

Malda

Andrius

Užrašai

Mokykla

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai EEEEEE

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? ECD9EC

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF


Asmeniškai? BA9696

Nuojauta? AAAAAA

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Žr. 2016 siekiai, Bendraminčiai, Bendrystė, Menai, Pragyvenimas, Mokesčiai

Svarbiausia

 • Kartu su Dievu tirti elgesį ir dorovę.
 • Palaikyti klausimų gvildentojus, rengti dirbtuves ir skaitinius.

Kalendorius

Filosofijai

Nameliui Kaime

 • Nubrėžti ir paaiškinti Eimantui kokį klozetą padaryti.

Vilniuje

 • Pirmadienį, vasario 27 d., 10:00, Audra Girijotė susitiksime prie Sporto rūmų.
 • Nusiųsti paraiškos formą VGTU.
 • Susipažinti su elektriniais kilimėliais.
 • Susipažinti su ventiliatoriais.

Grįžus į kaimą

 • Išdėlioti, kaip atrodytų įvairių dydžių plytelės, kurias pirkčiau. Apskaičiuoti, kiek kokių reikia.
 • Išsirinkti sienoms baltas plyteles ir nupirkti.
 • Užsakyti ventiliatorių.
 • Sutvarkyti mokesčius.

2017 metais

 • Baigti tirti elgesį ir dorovę, išsakyti visas proto sandaras, o ypač tris kalbas.
 • Išaiškinti, kaip žmogaus elgesį įtakoja kiti žmonės, ir tai pritaikyti svaigalų naudojimui ir nenaudojimui.
 • Puoselėti maldą dviese trise ir tirti maldos mokslą.
 • Rašyti skaitinius palaikyti gvildentojus Klaipėdoje, Vilniuje, Europoje ir pasaulyje. Išjudinti gvildentojų bendrystę.
 • Skaitinius suvesti į knygutę, kaip gvildenti savo klausimą.
 • Rasti bendradarbių anglų kalba.
 • Rašyti išvadų knygą: aprašyti Dievo šokį, žmogaus elgesį ir dorovę.
 • Ištirti išsiaiškinimo būdus apskritai, o ypač matematikoje, fizikoje, susieti su matematika ir fizika.

Gvildenimai

Su Dievu išryškinti Dievo šokį

 • Išryškinti Dievo raiškas ir papildyti asmeniniais pavyzdžiais.
 • Papildyti Dievo šokio straipsnį brėžiniais.
 • Apžvelgti ką Dievas kalba antruoju ir trečiuoju Izaiju ir kitur Tanake.

Su Dievu ištirti elgesį ir dorovę

 • Rinkti ir apžvelgti savo klausimus Dievui.
 • Sutvarkyti puslapius apie gyvybę, gyvenimą, elgesį, dorovę ir savastį.
 • Išrašyti Dievo požiūrį, ką turėčiau gvildenti, jo požiūrį į dorovę.
 • Išmąstyti, kaip iš Dievo šokio kyla gyvybė, gyvenimas, elgesys, dorovė ir jam svarbios sąvokos, kaip meilė ir laisvė.
 • Naujai apžvelgti savo minčių visumą.
  • Apžvelgti ir sutvarkyti savo gvildenimus.
  • Naujai apžvelgti, susieti, apibrėžti esmines sąvokas, sandaras, klausimus.
   • Ieškoti ryšio tarp vertybių ir klausimų.
   • Išmąstyti šešerybę (Platono valstybę), lūkesčius, pagrindimo kalbą, visas tris kalbas.
   • Išmąstyti dešimt Dievo įsakymų.
   • Išmąstyti pertvarkymus.
   • Susieti klausimų gvildenimą su žinojimo rūmų taikymu.
 • Rinkti, rūšiuoti ir nagrinėti pavyzdžius iš savo gyvenimo, savo rūpesčius, savo dorovinį mąstymą.
  • Rinkti ir nagrinėti pavyzdžius iš Holokausto Lietuvoje veikėjų.

Darbas Šūhongui

 • Ištirti apklausos duomenimis, atrasti svarbiausius kintamuosius, atsekti jų dėsningumus.
  • Nagrinėti skaitlingumo ir atsidavimo santykį įvairiausioms grupėms.
  • Nagrinėti įvairių tolydžių gradientų ir išsišakojančių pogrupių sąveiką.
  • Apibrėžti bendrą rūkorių gradientą ir populiaciją suskirstyti pagal normalumą, kraštutiniškumą ir neįprastumą.
 • Tirti, iš kur kyla mados?
 • Apžvelgti dorovės mąstytojus ir susijusius mokslus, įžvelgti ir išryškinti dorovines santvarkas, koks ryšys dorovėje tarp asmens ir visuomenės. Susipažinti su:
  • Bourdieu.
  • Pavilioniu.
  • Toulminu.
 • Susipažinti su smegenų mokslu ir savaip išdėstyti, kaip smegenys reiškia elgesį.
 • Nagrinėti ir taikyti entropijos sąvoką bei informacijos geometriją.

Matematikoje

 • Surašyti, kaip mano filosofija reiškiasi matematikoje.
 • Surašyti, kaip apžvelgti matematikos visumą.
 • Išjudinti bendradarbiavimą matematikoje.
 • Išmąstyti fizikos išsiaiškinimo būdus.

Maldų mokslas

 • Peržiūrėti, ką ankščiau rašiau ir surinkau apie maldas.
 • Rasti su kuo melstis, kaupti patirtį.

Bendradarbiavimas

Kasdien

 • Pabūti su Dievu, melstis. Mokytis iš jo.
  • Šlovinti Dievą.
  • Kaupti patirtį. Su kitais melstis dviese, trise, domėtis, kaip kas pažįsta Dievą.
 • Ugdyti valią.
  • Ankščiau eiti gulti.
  • Susitvarkyti svorį. Valgyti mažai ir sveikai. Sportuoti.
 • Lavintis
  • Mokytis lietuvių kalbos.
  • Mokytis kinų ir ispanų kalbų.
 • Gyventi šviesuolių karaliumi, rūpintis kitais.
 • Padėti Mamai ir Tėtei.

Lavintis

 • Nusipirkti knygų
  • Brain Structure and Its Origins
  • Nehema Leibowitz, Deutoronomy, Exodus
  • Algebraic Geometry?
  • Richard Stanley, Enumerative Combinatorics, Volume 2
  • MacDonald, Symmetric Functions
  • How to Bake Pi - Eugenia Cheng

Galimi renginiai

Apsitvarkyti

 • Sveikata
  • Paskambinti į Butrimonių ambulatoriją lankyti dantistę
 • Mokesčius
  • Deklaruoti dovaną.
  • Su tėvais pasikalbėti dėl deklaracijos.
 • Finansus
  • Sumokėti: Tautvydui Linkevičiui: 1,5 EUR, Babai - Tadui Mironui: 7,5 EUR, Svajūnui: 5 EUR
  • Sutvarkyti PayPal sąskaitas.
  • Nusiųsti Sid pinigų per PayPal.
 • Prietaisus
  • Sutvarkyti telefono raidyną.
  • Surašyti ir pakeisti slaptažodžius, patikslinti adresus.
  • Sutvarkyti kompiuterio bylas ir jas išsaugoti.

Mišios sekmadieniais: Jieznas 10:00, 12:00 Butrimonys 9:00, 12:00. Punia 13:00.

Darbai


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 vasario 23 d., 19:00
Tweet