Book (English)

Knyga

Dievo šokis

Kaip gyventi

Išsiaiškinimai

Malda

Andrius

Užrašai

Mokykla

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai EEEEEE

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? ECD9EC

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Istorija AAAAAA


Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Žr. Linksmai, Lavintis, Straipsniai, Straipsneliai, Namelis, 2016 siekiai, Bendraminčiai, Bendrystė, Menai, Pragyvenimas, Mokesčiai

Svarbiausia

Svarbiausi darbai

 • A) Tirti Dievo šokį
 • B) Tirti dorovę
 • C) Pasirengti etikos pamokai: parašyti laišką Tomui, metmenis studentams - kokie reikalavimai, sąrašą temų, sąrašą skaitinių.
 • D) Aprašyti kritinio mąstymo pamoką.
 • E) Tirti jausmus ir parašyti pranešimą Tartu.
 • F) Tirti atjautą bei pagrindimą ir parašyti pranešimą Lublinui.
 • G) Tirti atjautą ir parašyti straipsnį semiotikos žurnalui.
 • H) Patikslinti savo matematikos paraišką.
 • J) Tirti pagrindimą ir parašyti straipsnelį Krems.
 • K) Tirti sąmoningumą, laiką, erdvę bei kalbą ir parašyti pranešimą Vilniui.
 • L) Tirti sąmoningumą bei smegenis ir parašyti pranešimą Bragai.
 • M) Pasirengti ECAP konferencijai.
 • N) Tirti maldą, laiką, erdvę bei matematiką ir pasirengti entropijos dirbtuvėms.
 • O) Baigti straipsnelį apie kalbą.

Eilės tvarka

Susisiekti su Ieva Bagdonaitę.

Penktadienį Vilniuje

 • Sutvarkyti komandiruotę, pasirašyti finansinę sutartį kelionei į ECAP ir išsispausdinti reikalingus popierius.
 • Nusipirkti saulės akinius, tepalo nuo kojos grybelio, didelį maišą šiukšlėms.
 • Susirasti knygų lietuvių kalba kritino mąstymo kursui.

Kelionei į Vokietiją

 • registruotis 36 valandas iš anksto - issispausdinti bilietus?

Iškylai Austrijoje

 • Pasidaryti rezervacijas nakvynei.
 • Susidėti daiktus kelionei: žibintuvus, baterijas, izoliacinės juostos. Rūbus, pirštines, kepures, miegmaišį...
 • Išsispausdinti žemėlapį ir informaciją.

Apžvelgti savo mintis, ką gvildenu:

 • Apžvelgti, kaip elgesio ir dorovės tyrimas susijęs su Dievo šokiu ir visa ką esu šįmet išmąstęs.
 • Apžvelgti ko mane Dievas moko.

Darbai prieš keliones

 • Šūhongo straipsnis
 • F-G) Sukurti apklausą, apklausinėti lietuvius, kaip atjausti žydus? Rašyti apie LNP, sporto rūmus, Škirpą ir t.t. Paplatinti per Defending History, išsiųsti Didžiosios sinagogos konferencijos dalyviams, Kazio Škirpą ginančioms organizacijoms, Minčių sodui, VGTU.
 • C) Parengti etikos kursą: turinį (klausimus susieti su reikalavimais), metmenis kaip susikurti savo dorovę, ir skaitinių rinkinį.
 • Pataisyti savo straipsnį apie nuotaikas.

Vokietijoje

 • Patobulinti savo prašymą stipendijos mokytis mokslo filosofijos.
 • E) Tirti jausmų žodžius, bandyti paaiškinti visuomeninius jausmus, bendravimą jausmais. Parašyti straipsnelį ir pranešimą Tartu konferencijai.
 • F) Parašyti straipsnelį ir pranešimą Lublino konferencijai.
 • D) Surašyti aprašą Rūtai.
 • N) Pasimokyti apie entropiją.

Tartu kelionei

 • 24 val. iš anksto priminti Terviseks, kad atvažiuosiu. Parūpinti jiems savo kredito unijos atnaujintos kortelės duomenis.
 • Nusipirkti autobuso bilietus.

Lublino kelionei

 • Susirasti nakvynę.
 • Nusipirkti autobuso bilietus.

Darbai po rugsėjo 16 d.

 • Su Tomu išsiaiškinti dėl konfidencialumo sutarties.
  • Išsiaiškinti su mokesčių inspekcija dėl REG 812 veiklų ir pajamų (žurnalisto, meno kūrėjo, tyrėjo).
  • Grant išversti teismo sprendimą.
  • Aprašyti Dievo šokį - Katalikų žurnalui? arba logikos žurnalui.
  • Parašyti pranešimą apie laiką, erdvę ir sąmoningumą.
  • Parašyti PEL straipsnelį apie kalbą.
  • Parašyti PEL straipsnelį apie Aleksandrą: ramybės pavadinimus, derinių kalbas ir gyvybės dėsnius.

Braga kelionei

 • Susirasti nakvynę.
 • Nusipirkti bilietą iš Porto į Bragą.
 • RyanAir bilietus išsispausdinti po rugpjūčio 16 d.

Mokytis

 • Pasimokyti entropijos.
 • Laiko ir erdvės sampratų, ypač kalbose.
 • Susipažinti su ECAP pranešėjais, bandyti užmegzti ryšį.
 • Apžvelgti visą matematiką, kas kitų padaryta. Perskaityti Chang knygą.
 • Pasistūmėti geometrijoje, taikyti pranešimui, kurį skaityčiau Kinijoje.
 • Kinų kalbos
  • rašmenų, kaip pirminiai susiję, ir kaip žodžiai iš jų susidaro.
  • prielinksnių, taip pat kitų pagrindų, bei kitų kalbų. Šia tema kalbėti konferencijoje Rytai-Vakarai.
  • kaip kalbama apie jausmus.
  • Tang dinastijos eilėraščių.

Rūpintis nameliu

 • Išbetonuoti apie pečių.
 • Išsivalyti kaminą.
 • Išsirinkti duris verandai, pataisyti slenkstį ir įstatyti duris.
 • Įsigyti skalbimo mašiną.
 • Sulaukti žinių dėl elektros.

Rasti naujų draugų su kuriais galėčiau melstis, kitiems padėti arba mokytis:

 • Smegenų mokslų
 • Kinų kalbos
 • Ispanų kalbos
 • Kalbotyros
 • Matematikos ir logikos

Rugpjūtis

Rugsėjis

Spalis

Gruodis

 • 2017 m. gruodžio mėn. 1 d., Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuvos diplomatija ir diplomatai XV–XXI a.(III), rengia prof. dr. S. Grigaravičiūtė sandra.grigaraviciute AT leu.lt "Lietuvos žydai nusikalto, tad lietuviai keršijo." Dviejų mitų ištakos K.Škirpos sumanymuose.

Galimi renginiai

2017 metais

 • Sukurti svetainę kaupti duomenis filosofijai.
  • Kaupti klausimus, vertybes, išsiaiškinimo būdus, sandaras - tiek klasikinių filosofų, tiek dabartinių.
 • Užmegzti ryšį su bendraminčiais kurie domėtųsi mano mintimis.
  • PEL dalyvauti.
  • Užsienyje skaityti pranešimus.
 • Surengti kas mėnesį dirbtuves. Rasti draugų, bendražygių.
 • Naujai išmąstyti Platono Valstybę.
 • Užsitikrinti pajamų pragyvenimui.
  • Siūlyti rektoriui ir rėmėjams puoselėti savo svetainę, jos pagrindu burti šviesuolius ir rengti dirbtuves, kaip gvildenti savo klausimą, ir surašyti savo filosofiją. Pasitarti su Dario Martinelli, rašyti Justui Nugarui, VGTU rasti besidominčių mokslininkų.
  • Rasti, kas Lietuvoje mokėtų man už straipsnius.
 • Sutvarkyti namelį, kad jis būtų tvarkingas, jame gerai jausčiausi ir turėčiau būtiniausius patogumus.

2018 metais

 • Parengti vadovėlį gvildentojams lietuvių kalba, savo mokiniams VDA bei dirbtuvių dalyviams.
 • Nagrinėti fizikos išsiaiškinimo būdus su Thomas Gajdosik pagalba.
 • Išaiškinti, kaip žmogaus elgesį įtakoja kiti žmonės, ir tai pritaikyti svaigalų naudojimui ir nenaudojimui.
 • Puoselėti maldą dviese trise ir tirti maldos mokslą.
 • Savo mintis surašyti straipsnių rinkiniu.
 • Tirti Tanaką Jėzaus akimis.
 • Ieškoti ryšio tarp vertybių ir klausimų.
 • Išmąstyti šešerybę, pertvarkymus.
 • Susieti klausimų gvildenimą su žinojimo rūmų taikymu.
 • Rinkti, rūšiuoti ir nagrinėti pavyzdžius iš savo gyvenimo, savo rūpesčius, savo dorovinį mąstymą.
 • Rinkti ir nagrinėti pavyzdžius iš Holokausto Lietuvoje veikėjų.
 • Sutarėme su Tomu, kad ištaisysiu (bent) 30 puslapių.

Nuolatos

 • Vis artimiau, vis naujai pabūti su Dievu. Mokytis iš jo.
  • Su kitais bendrauti su Dievu.
 • Ugdyti valią.
  • Ankščiau eiti gulti.
  • Susitvarkyti svorį. Valgyti mažai ir sveikai. Sportuoti.
 • Lavintis
 • Pasidžiaugti gamta.
 • Padėti Mamai ir Tėtei.

Tvarkytis

Jei reikėtų

 • Užsienio leidykloje išleisti vadovėlį anglų kalba. 1,5 x aut.lanką (autorinis lankas yra 40,000 spaudos ženklų, 24 mašinraščio puslapių - 12 mano puslapių). Kreiptis į Dov Gabbay leidyklą.
 • Personalinė dailės paroda 2,0
 • Dalyvavimas tarptautinėje parodoje 2,0
 • Mokslo monografija 1,0 x aut.lankas (gali skirti daugiau jeigu užsienyje išleidžiama)
 • Mokesčius
  • Deklaruoti dovaną.
  • Su tėvais pasikalbėti dėl deklaracijos.
 • Finansus
  • Sutvarkyti PayPal sąskaitas.
  • Nusiųsti Sid pinigų per PayPal.
 • Prietaisus
  • Sutvarkyti telefono raidyną.
  • Surašyti ir pakeisti slaptažodžius, patikslinti adresus.
  • Sutvarkyti kompiuterio bylas ir jas išsaugoti.
 • Nupirkti
  • gerą šluotą kambariui
  • virtuvei lentą pjaustymui 38x26

Darbai


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 rugpjūčio 16 d., 21:05
Tweet