调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Žr. Gyventi Dievu, Linksmai, Lavintis, Siekiai, Straipsniai, Straipsneliai, Namelis, Bendraminčiai, Bendrystė, Menai, Pragyvenimas, Mokesčiai, Eičiūnai, Minčių sodas, Dviračiu, Sveikata

1:05 Scott Aaronson

任务

Svarbiausia 2020 metais

Būti tobulu žmogumi

 • Artimiau bendrauti su Dievu. Dažniau ir įvairiau gilintis į jo požiūrį ir tirti jo klausimus.
 • Sustyguoti savo valią, kad būčiau tobula priemonė tirti Dievą ir viską, kad būčiau tiltas tarp Dievo ir žmonių.
 • Sutvarkyti savo gyvenimą, kad teisingai valgyčiau ir sverčiau, būčiau tvirtas ir sveikas, ankščiau eičiau gulti, teisingai ir prasmingai atsipalaiduočiau.

Suvokti viską

 • Suprasti viską, ką jisai reiškia Dievui, Man, Tau, Kitam, kaip jisai reiškiasi jų apytakomis.
 • Suprasti meilės mokslą, kaip meilė palaiko gyvybę, sąmoningėjimą, sąmoningumą, kaip meile taikyti nežinojimą ir žinojimą.
 • Pristatyti savo mintis, jas apžvelgti knyga.

Bendradarbiauti su kitais

 • Rasti kaip su kitais tirti įvairiausius klausimus.
 • Rasti kaip su kitais atsiremti į Dievą.
 • Parašyti vadovėlį šviesuoliams.
 • Puoselėti savo svetainę Self Learners Network kaip terpę tyrėjams.

Dienotvarkė

Rugsėjo mėn.

 • Permąstyti, kokiu noriu būti ir kaip tokiu tapti.
  • Meilės moksle ieškoti kaip būti tobulu.
  • Apžvelgti, atrinkti dorybes kuriomis tobulai mylėčiau.
  • Suprasti kaip šios dorybės reiškiasi įvairiomis savybėmis: teigiamumu, šiltumu, širdingumu, rūpesčiu, jautrumu.
  • Išpuoselėti santykį su savimi šias dorybes įtvirtinti ir lavinti.
  • Atitinkamai ugdyti savo valią.
  • Rasti veiklų, kuriomis atsipalaiduoju ir puoselėju šias dorybes.
  • Puoselėti save brandinančius santykius su Dievu ir su kitais.
  • Palaikyti Dievo ir kitų bendravimą.
 • Suprasti visumą ir keturias apytakas
  • Išmąstyti visumą (besąlygiškumą) ir kaip iš jos išplaukia pirminės sąvokos (kaip antai nešališkumas).
  • Atrinkti pirmines sąvokas ir tvarkyti jas nusakančius puslapius.
  • Santrauka ir brėžiniu išsakyti kaip iš visumos išsivysto pirminės sąvokos ir keturios apytakos.
  • Suvokti ką apytakos (asmenų šališkumai) turi bendro (kaip mokslai) ir kaip jos išsiskiria kaip būtent Dievo, visko, troškimų ir meilės mokslai.
 • Išmąstyti ketverybės vaidmenį matematikoje.
  • Ištirti Yoneda lemą iš pagrindų ir išsiaiškinti jos ryšį su ketverybe.
  • Ieškoti ryšių su Yates indekso teorema, automatų hierarchija, tipų teorija, vienareikšmiškumo aksiomą ir kitais reiškiniais matematikoje.
  • Nusirašyti savo kalbą apie kintamuosius.
  • Suprasti kaip ir kodėl ketverybė reiškiasi žinojimo rūmuose, būtent algebroje, analizėje, geometrijoje-logikoje ir kintamųjų rūšyse.
  • Savaip suprasti informacijos teoriją ir susijusias sąvokas kaip antai entropiją, tikimybę, statistiką, nedeterminizmą, ir susieti su matematikos žinojimo rūmais.
  • Perrašyti savo pranešimą apie išsiaiškinimo būdus matematikoje.
 • Suprasti meilės mokslą.
  • Išsakyti žinojimo rūmus biologijai ir susijusiems mokslams: chemijai, mikrobiologijai, genetikai, medicinai, ekologijai, evoliucijai.
  • Atsižvelgus į žinojimo rūmus, apibrėžti gyvybę, gyvenimą, meilę, Dievą, maldą, entropiją, žinojimą, informaciją ir kitas sąvokas.
  • Apžvelgti ir sudėlioti visas savo mintis apie maldos mokslą, šviesuolių bendrystę, meilę, gyvenimą ir gyvybę, Aleksandro teoriją.
  • Suprasti kaip meilė palaiko gyvybę, sąmoningėjimą, sąmoningumą, kaip visa tai iškyla gyvybės dėsniais, visumos išvertimais.
  • Iš pagrindų suprasti entropiją ir susieti su meilės mokslu.
  • Permąstyti, kaip malda suveikia.
  • Suprasti meilės mokslą kaip Kito apytaką, tiriančią klausimą, ir susidedančią iš Dievo trejybės, aštuonerybės, dešimt Dievo įsakymų ir žmogaus trejybės rato.
  • Rasti su kuo melstis, plačiausia prasme, ir mokytis iš to.
  • Mokytis iš veiklos "Gerbkime kapines" ir iš kitų taikdarystės veiklų.
  • Mokytis iš savo pastangų tobulėti ir prasmingai bendrauti su Dievu ir kitais.
 • Rašyti apžvalgą Įvadas į viską.
  • Nubrėžti visas sandaras.
  • Rinkti pratimus apie sandaras.
  • Surašyti ką žinau apie kiekvieną sandarą.
  • Išmąstyti požiūrių ir sandarų vaidmenį išgyvenimo apytakoje.
  • Išmąstyti keturis netroškimus ir kaip iš jų kyla šešios atjautos.
  • Išmąstyti tris kalbas.

Artimiausiu metu

Šiomis dienomis

 • Gražinti virdulį.
 • Pasodinti rožių.
 • Rugsėjo 19 d., šeštadienį, 20:00 Patterson skyrius 3.1
 • Rugsėjo 20 d., sekmadienį, 21:00
 • Išsirinkti naują kompiuterį.
  • Paklausti Lenovo ar galiu pridėti kitą kaupiklį.
  • Peržiūrėti ASUS ir Dell kompiuterius.
 • Pragręžti plokštę ir uždėti apsaugą virš dviračio rato.
 • Pašalinti širšes iš verandos.
 • Rugsėjo 23 d., trečiadienį, 14:00, dantis valyti
 • Rasti senų laiškų, nuotraukų ir įrašų su ...
 • Parašyti Henrikui Gudavičiui.
 • Nusipirkti dviratininko šalmą, gumučių.
 • Nusipirkti juodo rašalo 951 XL

Kieme

 • Pakabinti virves didžiųjų vynmedžių šakoms.
 • Padaryti atramas vynuogėms.
 • Pastatyti vartus šalia kupsto.
 • Pastatyti rėmus rožėms.
 • Supilti naują kupstą.
 • Iškasti duobę durpėms.
 • Išlyginti takus per paparčius ir kitur.
 • Išrauti dilgėles ir sumesti į duobę durpėms.
 • Sutvarkyti latako stulpą.
 • Įsukti lentas tvarto lauko sienoje 186 m lentą, 36 cm. lentą (iki viršutinio kampo), skersinį 1 m. ?
 • Supilti žvyro kupstą.

Viduje

 • Pakabinti lentynas.
 • Šaldytuve termometrą įstatyti.
 • Sutvirtinti atramą skaitymui.

Vėliau

 • Gruodžio mėn. 31 d., naujai sustabdyti "Minčių sodo" veiklą

Kai turėsiu laiko

 • Parašyti Energetikos komisijai dėl elektros.
 • Pasirūpinti savo kūną atiduoti medicinai ir mokslui. Paklausti, kaip su urnom. Gauti Vyto Remeškevičiaus parašą.
 • Kreiptis į notarę Nijolę Liubamirskienę surašyti testamentą.
 • Užsakyti Klimaičio bylą.
 • Parašyti apie Giedrių Šarkaną ir Giedrių Grabauską.

Vilniuje

 • Nusipirkti striukę.
 • Fotoaparatų parduotuvėje nusipirkti didelių spingsulių. Kareivių g. 19, į šiaurę nuo Rimi.

Petras

 • Petro paprašyti patvarkyti radiatorių vamzdį iš kurio laša.

Su Eimantu

 • Svarbiausia
  • pečių sutvarkyti
  • stoge pakeisti šiferio lapą
 • Pagrindiniame kambaryje
  • prie kamino metalą pakarpyti
  • kaminą apdažyti
  • betoną sutvarkyti apie kaminą
 • Palėpėje
  • Baigti rūpintis kaminu.
 • Verandos laiptai
  • Verandos laiptus ir slenkstį betonuoti
 • Miegamasis
  • Duris įstatyti į miegamąjį
  • Lenteles apdėti palei lubas
  • Išlyginti sieną kur bus lentynos
  • Padaryti gražias lentynas
  • Ant sienų dėti kamštį, jūrinę plokštę

Tvarkytis

 • Mokesčius
  • Sutvarkyti dokumentus pasirūpinti mirtimi, mano kūną atiduoti mokslui.
  • Deklaruoti dovaną.
  • Su tėvais pasikalbėti dėl deklaracijos.
 • Kompiuteris
  • Perkelti Holokausto bylas iš savo svetainės į Silvios svetainę.

Darbai


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2020 rugsėjo 18 d., 13:55