Book (English)

Knyga

Dievo šokis

Kaip gyventi

Išsiaiškinimai

Malda

Andrius

Užrašai

Mokykla

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai EEEEEE

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? ECD9EC

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Istorija AAAAAA


Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Žr. Linksmai, Lavintis, Namelis, 2016 siekiai, Bendraminčiai, Bendrystė, Menai, Pragyvenimas, Mokesčiai

Svarbiausia

 • Kartu su Dievu tirti elgesį ir dorovę.
 • Palaikyti klausimų gvildentojus, rengti dirbtuves ir skaitinius.
 • Užbaigti fenomenologijos straipsnį.

Kalendorius

Filosofijai

 • Apžvelgti, ką Dievas man kalba ir ko jo toliau klausti.
 • Apžvelgti elgesio ir dorovės klausimus, ką žinau ir ko nežinau.
 • Apžvelgti savo užrašus ir klausimus, ką belieka sužinoti apie tris kalbas ir kitas sandaras.
 • Surašyti, kokius straipsnius man rašyti.
  • Išnagrinėti Vilniaus žydų kapinių klausimą, kaip susiveda skirtingi rūpesčiai.
  • Išmąstyti straipsnį, kaip trys kalbos išsako tikrovę.

Kai tik galėsiu

 • Sutvarkyti mokesčius.
 • Parašyti radijo laidos santrauką.

Kai tik galėsiu - nameliui

 • Išsiųsti brėžinį elektrinių kilimėlių pardavėjams. Užsakyti.
 • Susipažinti su ventiliatoriais. Užsakyti.
 • Susipažinti su išmaniais namais, paskambinti Egosmart, užsukti į Topocentrą.
 • Nupirkti kitą Franke maišytuvą vonios plautuvei.
 • Išdėlioti, kaip atrodytų įvairių dydžių plytelės, kurias pirkčiau. Apskaičiuoti, kiek kokių reikia.
 • Išsirinkti sienoms baltas plyteles ir nupirkti.
 • Nubrėžti Eimantui maketą klozeto atlošui.

Apžvelgti galimybes dalyvauti konferencijose.

Iki rudenio

 • Išspręsti, kaip žmonės elgiasi ir kaip turėtų elgtis?
 • Tris kalbas ir visas sandaras išsakyti.
 • Užsitikrinti pajamų pragyvenimui.
 • Parengti vadovėlį gvildentojams anglų kalba, savo mokiniams VGTU, dirbtuvių dalyviams bei svetur gyvenantiems.
 • Pradėti užsienyje skaityti pranešimus.
 • Pradėti rašyti straipsnius į tarptautinius leidinius.
 • Surengti kas mėnesį dirbtuves. Rasti draugų, bendražygių.
 • Sutvarkyti namelį, kad joje galėčiau vystyti veiklą.

2017 metais

 • Išaiškinti, kaip žmogaus elgesį įtakoja kiti žmonės, ir tai pritaikyti svaigalų naudojimui ir nenaudojimui.
 • Puoselėti maldą dviese trise ir tirti maldos mokslą.
 • Surašyti savo minčių apžvalgą lietuvių kalba.
 • Rasti bendraminčių anglų kalba.
 • Ištirti išsiaiškinimo būdus apskritai, o ypač matematikoje, fizikoje, susieti su matematika ir fizika.

Gvildenimai

Su Dievu išryškinti Dievo šokį

 • Išryškinti Dievo raiškas ir papildyti asmeniniais pavyzdžiais.
 • Papildyti Dievo šokio straipsnį brėžiniais.
 • Apžvelgti ką Dievas kalba antruoju ir trečiuoju Izaiju ir kitur Tanake.

Su Dievu ištirti elgesį ir dorovę

 • Rinkti ir apžvelgti savo klausimus Dievui.
 • Sutvarkyti puslapius apie gyvybę, gyvenimą, elgesį, dorovę ir savastį.
 • Išrašyti Dievo požiūrį, ką turėčiau gvildenti, jo požiūrį į dorovę.
 • Išmąstyti, kaip iš Dievo šokio kyla gyvybė, gyvenimas, elgesys, dorovė ir jam svarbios sąvokos, kaip meilė ir laisvė.
 • Naujai apžvelgti savo minčių visumą.
  • Apžvelgti ir sutvarkyti savo gvildenimus.
  • Naujai apžvelgti, susieti, apibrėžti esmines sąvokas, sandaras, klausimus.
   • Ieškoti ryšio tarp vertybių ir klausimų.
   • Išmąstyti šešerybę (Platono valstybę), lūkesčius, pagrindimo kalbą, visas tris kalbas.
   • Išmąstyti dešimt Dievo įsakymų.
   • Išmąstyti pertvarkymus.
   • Susieti klausimų gvildenimą su žinojimo rūmų taikymu.
 • Rinkti, rūšiuoti ir nagrinėti pavyzdžius iš savo gyvenimo, savo rūpesčius, savo dorovinį mąstymą.
  • Rinkti ir nagrinėti pavyzdžius iš Holokausto Lietuvoje veikėjų.

Darbas Šūhongui

 • Apžvelgti ką jam esu ištyręs ryšium su svaigalų patrauklumu.
 • Tirti Brauno judėjimą kaip galimą matematinį modelį.
 • Ištirti apklausos duomenimis, atrasti svarbiausius kintamuosius, atsekti jų dėsningumus.
  • Nagrinėti skaitlingumo ir atsidavimo santykį įvairiausioms grupėms.
  • Nagrinėti įvairių tolydžių gradientų ir išsišakojančių pogrupių sąveiką.
  • Apibrėžti bendrą rūkorių gradientą ir populiaciją suskirstyti pagal normalumą, kraštutiniškumą ir neįprastumą.
 • Tirti, iš kur kyla mados?
 • Apžvelgti dorovės mąstytojus ir susijusius mokslus, įžvelgti ir išryškinti dorovines santvarkas, koks ryšys dorovėje tarp asmens ir visuomenės. Susipažinti su:
  • Bourdieu.
  • Pavilioniu.
  • Toulminu.
 • Susipažinti su smegenų mokslu ir savaip išdėstyti, kaip smegenys reiškia elgesį.
 • Nagrinėti ir taikyti entropijos sąvoką bei informacijos geometriją.

Maldų mokslas

 • Peržiūrėti, ką ankščiau rašiau ir surinkau apie maldas.
 • Rasti su kuo melstis, kaupti patirtį.

Rašyti mąstytojams, rasti bendradarbių

Galimi renginiai

Išsiųsti paraiškas

Rugsėjis, spalis

Balandis

Gegužė

Birželis

Liepa

Rugpjūtis

Nuolatos

 • Vis artimiau, vis naujai pabūti su Dievu. Mokytis iš jo.
  • Šlovinti Dievą.
  • Kaupti patirtį. Su kitais melstis dviese, trise, domėtis, kaip kas pažįsta Dievą.
 • Ugdyti valią.
  • Ankščiau eiti gulti.
  • Susitvarkyti svorį. Valgyti mažai ir sveikai. Sportuoti.
 • Lavintis
  • Mokytis lietuvių kalbos.
  • Mokytis kinų ir ispanų kalbų.
 • Pasidžiaugti gamta.
 • Tvarkyti namelį.
 • Gyventi šviesuolių karaliumi, rūpintis kitais.
 • Padėti Mamai ir Tėtei.

Apsitvarkyti

 • Sveikata
  • Balandžio 24 d., 11:20, pas dantistę Butrimonyse.
 • Mokesčius
  • Deklaruoti dovaną.
  • Su tėvais pasikalbėti dėl deklaracijos.
 • Finansus
  • Sumokėti: Tautvydui Linkevičiui: 1,5 EUR
  • Sutvarkyti PayPal sąskaitas.
  • Nusiųsti Sid pinigų per PayPal.
 • Prietaisus
  • Sutvarkyti telefono raidyną.
  • Surašyti ir pakeisti slaptažodžius, patikslinti adresus.
  • Sutvarkyti kompiuterio bylas ir jas išsaugoti.
  • Nusipirkti pakrovėją Canon IXUS 145 fotoaparatui.

Mišios sekmadieniais: Jieznas 10:00, 12:00 Butrimonys 9:00, 12:00. Punia 13:00.

Darbai


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 kovo 28 d., 10:08
Tweet