调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

日程表

Kasdien

 • Pasiklausyti Dievo.
 • Mąstyti Dievo požiūrį, puoselėti jo tyrimus, tikslinti Dievo šokį, ieškoti jo kitose apytakose.
 • Mąstyti, kaip mūsų gyvenimas susideda iš mūsų išgyvenimų.
 • Gvildenti matematikos ištakas, jos pradus.
 • Puoselėti taikdarystę.
 • Sportuoti.
 • Tvarkyti namus ir kiemą.
 • Pasiklausyti šventojo Rašto.

Taikdarystė

 • Palaikyti paskirus mąstytojus, kas tik norėtų dalyvauti šviesuolių bendrystėje.
 • Palaikyti šviesuolius Alytaus pataisos namuose.
 • Palaikyti lietuvių ir litvakų susitaikymą.
 • Palaikyti žmonijos ateities aptarimą.

Paįvairinimui

Lavintis, Linksmai

 • Susipažinti su savo kiemo augalais. Sukurti sieną juos apžvelgti. Mokytis jų pavadinimų įvairiomis kalbomis.
 • Pasiskaityti mokslo naujienų: Quanta Magazine
 • Mokytis kinų kalbos, rašmenų, kinų kaligrafijos, plėsti žodyną.
 • Mokytis fizikos - rinkti išsiaiškinimo būdus.
 • Nagrinėti savo šachmatų žaidimus.
 • Išmokti naudoti Stockfish.
 • Mokytis paukščių giesmių.
 • Rinkti Dievą šlovinančią muziką - gospel, klasikinę ir įvairių tikėjimų.
 • Mokytis gitaros ir pianino.
 • Nagrinėti muziką, paprastas dainas.

Dienotvarkė


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 birželio 30 d., 23:47