神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Klausimai

Apibrėžimas asmenimis

 • Kaip Dievas tampa labiau tolimu ir išreikštu, taip pat vis šiltesniu, sekoje Dievas, Aš, Tu, Kitas?
 • Kaip Dievo išeities taškas traukiasi vidun, gilyn?

Patirtis

 • Aprašyti pavyzdžius, kaip esu patyręs Dievą, kokius pasirinkimus išgyvenau.
 • Kaip Dievo raiškos išsako visą mano patirtį, kaip įsivaizduoju Dievą?

Sandaros

 • Susieti visko atvaizdus (troškimus) ir vienybės atvaizdus (visko savybes).
 • Kaip susijusios nulybės atvaizdais ir troškimais išsakytos Dievo savybės?
 • Kaip Dievas naujai kyla iš visko? iš keturių lygmenų šešių porų bendro tarpo?
 • Kaip sudalyvauja Dievas ir visuma?
 • God is an affirmer and NotGod a negater and what kind of connection might there be between them?
 • How do the Possibility of God and the Necessity of God become interchangeable as God?
 • What does it mean that the God of Possibility and of Necessity are the same God in Actuality? How does their identification determine the structure of the Level?
 • How is God connected to Relationship so that with the Necessity of God there is a collapse and God as Person and as System are the same God?
 • What does it mean that God's level is collapsed, unlike the other levels?
 • Kaip Dievui kiekvieną pasiekti?
 • Kaip Dievą įžvelgti visakame?
 • Ar Dievas būtinas ar nebūtinas? Kiekvienam?
 • Koks Dievas yra?
 • Ką išgyvena Dievas mumyse (aš) ir Dievas už mūsų (tu)? Kaip jų išgyvenimai susiję? Kaip tampame viena pasiklydusiu vaiku?
 • Kaip Dievui kiekvieną pasiekti? (Meile) Per nieką, kažką, betką, viską. Per nė vieno, kažkurį, betkurį, visus. Tai yra išvertimas asmenų. Tai yra kaip sandaros supranta asmenis. Jūs bendraujate su: sandaromis (Kitu); asmeniu už sandarų (Tu); sandara už asmenų (Manimi); asmenimis (Dievu).

Dievas

 • Koks Dievo Sūnaus vaidmuo išgyvenimo apytakoje?
  • Kaip Dievulėlio atsiradimas susijęs su fixed point, su Godelio teorija (paprieštaravimu sau), su požiūrio sutelkimu (kertine vertybe), su jautrumo didinimu?
 • Koks Dievo ir žmogaus santykis?
  • Kaip išgyvenimo apytaka sieja Dievo ir žmogaus požiūrius?
  • Kaip sulyginami Dievo ir žmogaus išgyvenimai, jų trejybės?
  • Kaip suderinti Dievą ir laisvę?
  • Kuria prasme Dievas yra neišgyvenimas?
  • Kaip išgyvenimo apytakoje iškyla Dievo sąvoka (grynas sąmoningumas) ir mūsų santykis su juo?
 • Kaip išgyvename Dievo sąmoningumą?
  • Kaip amžinas gyvenimas iš Dievo gryno sąmoningumo išskiria tobulą Dievą ir pakankamą Dievą, išorinį požiūrį už santvarkos ir vidinį požiūrį santvarkoje?
  • Kaip visko sąvoka suveda Dievo dvasią ir jos išgyvenamą sandarą?
  • Ar Dievo požiūrį ar Dievo žvilgsnį priskirti įsijautimui, išgyvenimui?
  • Ar Dievo požiūriu (apytaka) atsitokėjama ar įsijaučiama?
  • Dievas įsijaučia eidamas iš klausimo į atsakymą. O kaip su atsitokėjimu? Ar jisai mumis atsitokėja ar įsijaučia? Ar jisai mus papildo?

Dievas išeina už savęs į save

 • Ši Dievo veikla jį apibūdina.
 • Ši Dievo veikla išreiškia jo atvirumą, strimagalviškumą.
 • Dievas išeidamas už savęs įsikūnija, visgi tai klaidinantis išsireiškimas, nes Dievas įsikūnija netikslingai. Verčiau tai nusidvasinimas, atsidvasinimas, atsisakymas dvasios, išsikvėpimas, išsikvėpavimas.

Dievas išeina už savęs link savo prielaidų

 • Dievo prielaida yra viskas, visko prielaida yra troškimai, ir troškimų prielaida yra meilė. Dievo prielaidos nusako koks, kaip ir kodėl jisai būtinas. Meilė grindžia kodėl Dievas būtinas, troškimai išreiškia kaip Dievas būtinas, ir viskas nusako koks Dievas būtinas.
 • Šias prielaidas (meilę, troškimus, viską, Dievą) suvokiame kaip asmenis: Kitą (požiūrį į požiūrį į požiūrį), Tave (požiūrį į požiūrį), Mane (požiūrį) ir patį Dievą (jokį požiūrį). Asmenys yra požiūrių santykiai.
 • Požiūris į požiūrį į požiūrį yra požiūris į tarpą, į tai, ko nėra. Tuo tarpu joks požiūris išreiškia tai, kas yra. Bendrai, prielaidas suvokiame kaip asmenų ketverybę.

Dievo savybės - nulybės atvaizdai

Dievo savybė yra vienumas, kuri reiškiasi, jam atstovauja, keturiose apimtyse, keturiais atvaizdais

 • Dievas yra prasmingas, neaprėpiamas, tačiau tai išreikšdamas nuliniu veiksmu, išeina už savęs, užtat paneigdamas, išeina už savęs į save. Tuo paneigia, kad jo sandara neturi išorinio konteksto. Paneigus ir pašalinus viską, lieka betkas, viengubas kontekstas ir asmuo Aš.
 • Dievas yra pastovus, tačiau tai išreikšdamas nuliniu veiksmu, tūno savyje, užtat sutampa su savimi išėjusiam į save, užtat nukrypsta. Tuo paneigia, kad jo sandara viską priima Paneigus ir pašalinus betką, lieka kažkas, dvigubas kontekstas ir asmuo Tu.
 • Dievas yra tiesus ... Tuo paneigia, kad jo sandara neturi vidinės sandaros Paneigus ir pašalinus kažką, lieka niekas, trigubas kontekstas ir asmuo Kitas.
 • Dievas yra teisus, akivaizdus ... Tuo paneigia, kad jo sandara yra būtina sąvoka. Paneigus ir pašalinus nieką, asmenys yra nebūtinos.

Dievo savybės - troškimai

Troškimai

 • Dievas savarankiškas, trokšta nieko - tai šuolis - juo kyla padalinimai, atvaizdai, pasakojimas
 • Dievas užtikrintas, trokšta kažko - tai savastys, nariai - juo kyla aplinkybės, įvardijimas
 • Dievas ramus, trokšta betko - tai tarpas? - juo kyla pagrindimas

Užrašai

 • Dievo savastis yra visko žinojimas, o gražus taikymas - šviesuolių bendrystė - yra Dievo dvasia
 • Dievas yra už vaizduotės, tiek už santvarkos, tiek mūsų gelmėse.
 • Dievas už mūsų = nulybė, Dievas mumyse = (mūsų visų) vienybė
 • Dievas tampa mums reikšimingas kai tenka mylėti priešą, kai turime priešus dėl to, kad užstojame silpnesnius. Ir kai norime auklėti kitus, kad nebūtumėme savanaudžiais.
 • Dievas mus saugantis yra mūsų gelmėse.

Dievas yra nulinis asmuo, nulybė

 • Dievas yra asmuo pirm neasmens.
 • Nulinis asmuo Dievas yra besąlygiškumas
 • Dievas atsiranda kaip nulinis asmuo.
 • Dievas savarankiškas, trokšta nieko - tai šuolis - juo kyla padalinimai, atvaizdai, pasakojimas
 • Dievas užtikrintas, trokšta kažko - tai savastys, nariai - juo kyla aplinkybės, įvardijimas
 • Dievas ramus, trokšta betko - tai ? - juo kyla pagrindimas

Dievas - Šuolis. Buvimas viena - kartu - tai dieviška, tai Dievo būsena. Vienumas (vienų vienumas) tai savęs nebuvimas (buvimas be savęs), o išgyvenimas tai savastis už savęs.

 • Dievas trejopai ribotas - Tėvas neišeinantis už savęs yra trijų kampų apibrėžtas, visa santvarka grindžia tris kampus ir jo neišėjimą už savęs. Dvasia tūno prarajoje tarp žinojimo rūmų sąmone išsakančių mokslus ir pasąmone išsakančių asmenybes. Sūnus (žmogus) yra siųstas (Dievui išeinant už savęs) sieti Tėvą ir Dvasią, jisai grįžta į Dievą paklusdamas, tikėdamas, rūpindamasis - vykdydamas Dievo valią. Žmogus tarpinis (Aš - išgyvenimo apytaka, Tu - žinojimo rūmai) palaiko Sūnų, įsijungia į jo užmojį Dvasia išreikšti Tėvą.
 • Tėvas Dievas, Sūnus gerumas, Dvasia gyvenimas - jie papildo ir išplečia Dievo laisvę, Dievo valią.
 • Kaip Dievo laisvė ir Dievo valia pasireiškia Dievo šokyje?
 • Dievas iškyla ketvirtame lygmenyje kaip meilė. Gerumas iškyla kaip tobulumas. Esmė yra atskirti pirmapradiškumą, kad Dievas yra tiek už santvarkos, tiek santvarkoje, tačiau pirmapradis yra Dievas už santvarkos.
 • Tad gal pirmapradis Dievas yra Dievas arba meilė?
 • 4x4: santykis tarp Dievo pirm ir po santvarkos. 4+4 santykis tarp Dievo už santvarkos ir jos gelmėse.
 • Kaip su strimagalviu, nevalingu Dievu? Kaip su jo dvilypumu? Jo sąmoningumu, valingumu? Dievas visoks (sąmoningas, nesąmoningas, valingas, nevalingas, būtinas, nebūtinas...) yra tas pats Dievas.
 • Dievas yra tiek būtinas, tiek nebūtinas.
 • Klausimas tai galimos brandos suglaudimas. Atsakymas, išgyvenimas tai įvykusios brandos suglaudimas.
 • Užtat Dievas mumis atsiskleidžia, bręsta, sąmoningėja.
 • Dievas atveria galimybę mums, sąmoningiems, o mums netenkant sąmoningumo, jisai sąmoningėja.
 • Pirmapradis Dievas yra strimagalvis.
 • Dievo Dievas yra būtinasis Dievas, iškylantis iš Dievo nebūtinumo.
 • Kaip trys vienumai išreiškia vienumą? Kokios tai sąlygos kiekvienu atveju? Ir kaip jie sudaro trejybės ratą?

Dievo būtinumas

 • Santvarkoje, kur nėra prieštaravimo, visgi yra Dievas nes yra gerumas. Tai išsako Dievo būtinumą.

Dievas


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 spalio 12 d., 16:22