神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Žr. Dievas, Vadovėlis, Išsiaiškinimai

Nagrinėju Senąjį Testamentą, kaip Dievas Tėvas aiškinosi.

Pradžios knyga, pasakojimas apie Nojų. Kai Dievas pamatys vaivorykštę - savo sandaros ženklą - jisai prisimins savo sandorą.

Makabiejų knyga. Žydai urve nesigynė šabo dieną, ir juos išžudė. Tad po to nusprendė, kad šabo dieną galima ir reikia gintis.

Makabiejų knyga. Juos užvaldė teisus pyktis.

Dievas gundo žmones - jų nepalaiko, nuo jų nusigręžia - ir žiūri kaip jie pasielgs - ir tik tada iškyla ir paaiškėja jų negerumas. O ypač gundo vyresnį brolį, pamatyti, ar jis nebus besąlygiškai geras ir tyras, nekaltas, ar jisai priklausys nuo aplinkybių. Taip:

  • Kaino auka buvo atmesta - Kainas pyko ir nužudė Abelį
  • Esau prarado tėvo palaiminimą, Jokūbui apgavus tėvą, ir netgi prašė papildomo palaiminimo, Abraomas palaimino "malone" - Esau pergyveno ir ketino nužudyti Jokūbą

Tad Kristus yra tas vyresnysis brolis, kuris nusileido jaunesniajam, kuris buvo tobulas Dievo akyse.

Atskirti, kur veikėjai savarankiškai elgėsi, ir kur Dievo paveikti. (Pavyzdžiui, faraonas sukietėjusia širdimi.)

DievoIšsiaiškinimai


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2015 gegužės 01 d., 12:25