Gvildenu

Bendrystė

Andrius

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai EEEEEE

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? ECD9EC

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Istorija AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Žr. Požiūriai, Dievas

 • Kaip suprasti Dievo požiūrį, koks jo santykis su savastimi?
 • Viską suvokti "požiūriais" ir būtent "Dievo požiūriu" bei jų "bendryste".
 • Koks skirtumas tarp Dievo požiūrio ir Dievo žvilgsnio?

Dievo požiūris

Trokštu viską žinoti. Tad man rūpi priimti Dievo požiūrį. Koks yra Dievo požiūris? Ir kaip jį priimame?

Koks yra Dievo požiūris?

 • Dievui sutampa mąstymas, veikimas, buvimas. Jam taip pat sutampa kūryba ir meilė. O mums visa tai išsiskiria. Užtat mes "suvokiam", mes galim mąstyti žemiškai ar dangiškai, suvokimu galim atskirti dvasią santvarkoje (visuomenėje, pasaulyje) ir už jos.
 • Dievo požiūris yra padalinimų visuma, o mūsų požiūris yra padalinimo paskiri požiūriai.
 • Buvimas viena.
  • Noriu suvokti, kame žmogus yra viena ir neviena.
 • Išėjimas už savęs
 • Išėjimu už savęs plėtojame savastį. O buvimu viena įveikiame savastį. Ir būtent įveikiame susikalbėjimu su Dievu, kuomet sutampame su juo netgi būdami skirtingose savasties pusėse.
  • To be one with is to not be restricted by one's self. God creates human and system by going beyond himself. God's self (his structure - everything) arises with his first act of going beyond himself, his first act of creation, for thereby he creates that which was beyond him that he goes into, which is his self, as he goes from the unbounded into the bounded. His self is everything, and it's division into one perspective. This self seems prior to him, yet arises from him, as he goes beyond himself. Then he goes beyond himself again, into his self, and thus opens up an additional perspective, an opposition between human and system, where human is God who arises where there is no God. Through the operation +1 he continues into his self, so that it recedes and becomes explicit as structure.

God's view ends in the trinity of understanding.

Kas Dievui rūpi?

 • Dievui rūpi mūsų branda.
 • Dievui rūpi jo valia, kad vykdytumėme ją.
 • Dievui rūpi amžinas gyvenimas, kad amžinai augtumėme, bręstumėme, mokytumėmės ir gyventumėme. O man rūpi, kad tai vyktų jau čia ir dabar.
 • Dievui, bet ypač Jėzui Kristui rūpi, kad būtumėme viena.
 • Dievui rūpi, ar jisai būtinas? Ar jisai būtų, net jei jo nebūtų? Užtat jis pasišalina.

Kaip priimame Dievo požiūrį?

Priimame Dievo požiūrį suvokdami, jog mūsų sąlygiškas požiūris išplaukia iš jo besąlygiško požiūrio, tad mums reikia teikti jam pirmenybę.

Susijusios sąvokos

 • Požiūrių grandinė
 • Suvokimo lygmenys
 • Dorovės tyrimas
 • Dievo valios vykdamas: paklusti, tikėti, rūpėti
  • Noriu suvokti sąvokų kalbas: pagrindimu, kuriuo mums ima rūpėti; įvardijimu, kuriuo ima reikšti, vadinasi, įtikime; ir pasakojimu, kuriuo įvyksta, bene paklūstame.

Dievo ir žmogaus santykis

 • Žmogus yra Dievas santvarkoje.
 • Dievas yra žmogus už santvarkos
 • We are humans within a world, which is to say, within a system. The point is for us to recognize our nature as God and to not attach ourselves to our {{Self}} within this system, but rather to our {{View}} which may coincide with that which is beyond this system. The nature of God is to [BeingOneWith be one with]. We are one with God by allowing for God and coinciding with his view. We thereby live within this system as an extension of God beyond any system.

DievoPožiūris


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 gegužės 31 d., 13:01