Gvildenu

Bendrystė

Andrius

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai EEEEEE

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? ECD9EC

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Istorija AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Žr. Požiūris?, Dievas

Dievo požiūris

Kaip priimame Dievo požiūrį? Sandaromis bandau tai išsakyti. Permąstau savo atradimus. Kas yra požiūris? Kaip jisai skiria ir sieja žvilgnį ir aplinkybes? Koks yra Dievo požiūris? Dievui sutampa mąstymas, veikimas, buvimas. Jam taip pat sutampa kūryba ir meilė. O mums visa tai išsiskiria. Užtat mes "suvokiam", mes galim mąstyti žemiškai ar dangiškai, suvokimu galim atskirti dvasią santvarkoje (visuomenėje, pasaulyje) ir už jos. Noriu suvokti, kame žmogus yra viena ir neviena. Noriu suvokti sąvokų kalbas: pagrindimu, kuriuo mums ima rūpėti; įvardijimu, kuriuo ima reikšti, vadinasi, įtikime; ir pasakojimu, kuriuo įvyksta, bene paklūstame. Galvoju susipažinti su matematikos kategorijų teorija ir išmąstyti požiūrių algebra, kaip požiūriai sutampa ir išsiskiria. Viską aprėpus, noriu "požiūriais" ir būtent "Dievo požiūriu" bei jų "bendryste" naujai suvokti, apžvelgti ir išplėsti visus savo ankstyvesnius atradimus.

Kas Dievui rūpi?

Peržvelgsiu savo užrašus, ką jis man kalba.

I will write here about God's outlook. I'm interested in his {{Rapport}} with human.

See also: {{God}}, {{Welcome}}

Andrius: I try to listen to God, ask God questions and listen to God's point of view. Almost every day I listen to God, what God might tell me, especially regarding this philosophy. On this page I will present some of God's thoughts, as I understand them. I invite you likewise to share what you know of God's thoughts.

See [AddOne +1], {{View}}, LevelsOfUnderstanding, humansView, GoingBeyondOneself


God's view of God's view... is the operation [AddOne +1].

===God's view===

BeingOneWith, GoingBeyondOneself

To be one with is to not be restricted by one's self. {{God}} creates human and system by [GoingBeyondOneself going beyond himself]. God's self (his structure - everything) arises with his first act of going beyond himself, his first act of creation, for thereby he creates that which was beyond him that he goes into, which is his self, as he goes from the unbounded into the bounded. His self is everything, and it's division into one perspective. This self seems prior to him, yet arises from him, as he goes beyond himself. Then he goes beyond himself again, into his self, and thus opens up an additional perspective, an opposition between human and system, where human is God who arises where there is no God. Through the operation [AddOne +1] he continues into his self, so that it recedes and becomes explicit as structure.

{{God}}, {{Human}}, {{System}}

At the heart of my wishes is the relationship between God and human.

  • {{Human}} is {{God}} within a {{System}}.
  • {{God}} is {{Human}} beyond any {{System}}.

We are humans within a world, which is to say, within a system. The point is for us to recognize our nature as God and to not attach ourselves to our {{Self}} within this system, but rather to our {{View}} which may coincide with that which is beyond this system. The nature of God is to [BeingOneWith be one with]. We are one with God by allowing for God and coinciding with his view. We thereby live within this system as an extension of God beyond any system.

God's view ends in the trinity of understanding.

Koks yra Dievo požiūris?

Kaip pats įsivaizduoju

Dievui sutampa mąstymas, veikimas, buvimas. Jam taip pat sutampa kūryba ir meilė. O mums visa tai išsiskiria. Užtat mes "suvokiam", mes galim mąstyti žemiškai ar dangiškai, suvokimu galim atskirti dvasią santvarkoje (visuomenėje, pasaulyje) ir už jos.

Dievui rūpi amžinas gyvenimas, kad amžinai augtumėme, bręstumėme, mokytumėmės ir gyventumėme. O man rūpi, kad tai vyktų jau čia ir dabar.

Dievui, bet ypač Jėzui Kristui rūpi, kad būtumėme viena.

Dievui rūpi, ar jisai būtinas? Ar jisai būtų, net jei jo nebūtų? Užtat jis pasišalina.

Noriu suvokti, kame žmogus yra viena ir neviena.

Noriu suvokti sąvokų kalbas: pagrindimu, kuriuo mums ima rūpėti; įvardijimu, kuriuo ima reikšti, vadinasi, įtikime; ir pasakojimu, kuriuo įvyksta, bene paklūstame.

Kaip priimame Dievo požiūrį?

Sandaromis bandau tai išsakyti. Permąstau savo atradimus.

DievoPožiūris


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2014 birželio 01 d., 11:29