调查

网站

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga?

redaguoti

Žr. Savišvieta

Noriu palaikyti enciklopedinį (visuminį) mąstymą.

Kuriu savišvietos priemones

Įvairios priemonės:

 • Šachmatai
 • Skaitymas
  • Galūnės
 • Matematika
  • Daugybos lentelė
  • Proporcijos
  • Skaičiavimas diskais
 • Istorija: logaritmine skale išdėstyti žmonijos ir visatos istoriją, nuo didžiojo sprogimo iki laiko, kiek trunka šviesai keliauti pasiekti mūsų akis nuo drobės
 • Fizika: logaritmine skale išdėstyti
 • Biologija
 • Kainos
  • Parduotuvėse

Kuriu priemones savišvietai, ypač matematikai. Tikiu iš to pragyventi.

Drobių paroda: Sukurti mokymosi erdvę Yollocalli ir kitur, ko vertam mokytis? daugiakalbę erdvę, išsiaiškinimus, klausimus, Dievo ir dvasios dalyvavimą kiekviename klausime, brandoje.

Drobės


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 sausio 14 d., 22:58