调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Mintys estetikos konferencijai

Atsakomybė už lietuvių nusikaltimus žmonijai

  • Atjauta ir Vilniaus žydų kapinės, dvasinis kapitalas.

Šachmatų žaidimo grožis

Apibrėžti, kas yra gražu šachmatuose.

  • Įtampa reikalinga.

Apžvelgti išsiaiškinimo būdus šachmatuose.

Sukurti kompiuterinę programą:

  • Sulyginti Stockfish, AI Chess ir mano supratimus. Skirtingi apdorotuvai.
  • Gražus ėjimas yra tas, kuris vieno apdorotuvo nenumatytas, bet visapusiškai teisingas. Tad platesnis, gilesnis požiūris atsiskleidžia. Užtat rožė graži.

Matematikoje: Atsivėrimo pagrindas dvilypumuose

Apžvelgti dvilypumo rūšis. Parodyti, kaip vidus (ar: jungtinės priešingybės A<->B) išreiškiamas išoriniais ryšiais (kodėl: A->B ir B->A) ir kaip tai yra gražu (nes atsisakoma vidaus). Atsiveriama.

Atsivėrimas yra ženklas išėjimo už savęs.

Susieti su Yoneda lema. Su pavyzdžiais iš gyvenimo, ar iš gamtos.

Improvizacinė vaidyba

Apžvelgti išsiaiškinimo būdus vaidyboje.

Kinų kaligrafija

Gamtos grožis

Grožis ir gerumas

EstetikosKonferencija


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 vasario 28 d., 15:31