神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti


Meilės mokslas, Apytakos, Knyga

Kaip santvarka išsisako viskas?

Gyvenimo knygos pagrindu tikiu parašyti savo vadovėlį šviesuoliams.


 • Kaip 4 lygmenys ir 6 jų poros siejasi su nežinojimu ir žinojimu?

Gyvenimo knyga

Gyvenimo knyga yra viena pusė apytakos, būtent tai, kas joje išsakyta, išreikšta.

 • Gyvenimo knyga išsako kaip mes, paskiri asmenys, gyvename viena, juk bendra knyga.
 • Gyvenimo knyga susideda iš 12 = 1+4+6+1 požiūrių nusakančių išgyvenamą santvarką.
 • Gyvenimo knyga susideda iš žinojimo ir nežinojimo, tai yra, iš žinojimo ir tų žinių taikymo.

Gyvenimo knygos rašymas ir skaitymas

 • Gyvenimo knygą rašome savo išgyvenimais, o Dievas juos skaito. Jis skaito savo klausimu, savo tyrimu, ar Dievas būtinas? kuria jisai šią knygą atvėrė. O mes rašome savo atsakymais, jog Dievas būtinas. Tačiau tikslas yra tapti savo knygos skaitytojais ir tokiu būdu gyventi viena su Dievu. Tad gyvenimo knyga išsako, kaip mes kiekvienas sutampame su Dievu, tad su visais.
 • Žmogaus laisvė yra savo dėmesiu rinktis tarp galimybių. Jis tokiu būdu rašo savo gyvenimo knygą. O Dievo meilė yra, išvirkščiai, apžvelgti visas galimybes. Jis tokiu būdu skaito, ar jisai būtinas?

Gyvenimo knygos sandara

 • Gyvenimo knygos keturis skyrius reikėtų sieti su keturiomis apytakomis.
  • Pirmasis skyrius išsako požiūrį kuriuo mes gyvename, juk jisai turi šešis atvaizdus (antras skyrius turi šešis poskyrius).
  • Paskutinis skyrius išsako požiūrį kuriuo Dievas gyvena, nes jis turi keturis atvaizdus (trečias skyrius turi keturis poskyrius).
 • Taip mąstant, reikėtų sieti:
  • pirmą poskyrį su meilės mokslu,
  • antrą su žinojimo rūmais,
  • trečią su pasirinkimų malūnu
  • ketvirtą su Dievo šokiu.
 • Amžinas gyvenimas (gyvenimo lygtis) slypi kiekvienoje neišrašytos knygos dalyje. Nerašoma knyga apima keturis blogojo vaiko (gyvenimo) požiūrius ir keturis gerojo vaiko (amžino gyvenimo) požiūrius. Amžinas gyvenimas glūdi trejybės rate ir taip pat Dievo savarankiškume, jo vienume.

GyvenimoKnyga


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 sausio 13 d., 21:55