调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Žr. Kaip gyventi Dievu, Darbai

Rašau, kaip įvairiai stengiuosi gyventi Dievu.

Leisti Dievui gyventi manimi.

Ugdyti pasąmonę, kartu ir valią.

  • Gyventi turiningai.
  • Puoselėti prasmingą poilsį.
  • Gyventi sveikai.

Užsiėmimai

Skaityti

Anglų kalba

Ispanų kalba

  • ....

Kinų kalba

  • Skaityti ir pasiklausyti šventąjį Raštą kiniečių kalba.

Mokytis ir išmokti mintinai

Pasižiūrėti laidų

Mokytis skambinti pianinu, groti juodųjų giesmes ir kitų tikėjimų muziką.


Užrašai

  • Bendrauti su Dievu per nežinojimą.

GyventiDievu


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 rugsėjo 13 d., 12:24